Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den akuta elbristen

Dubbelsmäll förvärrar elkrisen i ålderstigna nät

Dagens elnät räcker inte för att klara framtidens elbehov. Det hävdar Energiföretagen i en ny rapport. Energimarknadsinspektionen håller med om att omställningen till fossilfritt innebär utmaningar men varnar för osäkra prognoser.

– Elektrifiering är en nyckel för att vi i Sverige ska kunna bli fossilfria till 2045, säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på branschorganisationen Energiföretagen.

Enligt en ny rapport som Energiföretagen beställt kommer elanvändningen år 2045 att öka från dagens 140 till 190 terawattimmar per år – en ökning som motsvarar mer än 1,5 gånger Danmarks årliga elförbrukning.

Elanvändningen väntas öka snabbare än tidigare trott, främst på grund av övergången till en fossilfri fordonsflotta. Även industrins och servicesektorns elbehov väntas öka kraftigt, enligt prognosen som ligger i samma härad som Energimyndighetens beräkningar.

Det ökade elbehovet innebär flera utmaningar, anser Per Holm.

Trängsel på nätet

– Till 2045 kommer majoriteten av den elproduktion som finns i dag att behöva bytas ut för den kommer att ha nått sin ålder. All vindkraft som står uppe i dag kommer att vara uttjänt till 2045. Att den ska bytas ut samtidigt som vi ska öka produktionen, det är en av utmaningarna vi ser, säger han.

Även elnäten skulle behöva bytas ut, anser han.

– Tittar vi på elnäten i dag så är de ganska gamla på många håll. Och vi ska klara av den här kraftiga utbyggnaden med bland annat elbilar i städer när det redan nu är trångt i elnätet. Det kommer att behöva nyinvesteras men även reinvesteras i elnäten.

Ytterligare en utmaning är effektbehovet som väntas öka från dagens 26 till 32 gigawatt år 2045.

– Det är viktigt att vi till exempel laddar våra elbilar på ett smart sätt, det vill säga natten när vi har ett lägre tryck, så att vi smetar ut effektbehovet över dygnet.

Långa tillståndstider

Även Therése Hindman Persson, chefsekonom på Energimarknadsinspektionen ser att omställningen mot ett mer hållbart samhälle innebär stora utmaningar, men påpekar att prognoser av det slag som Energiföretagen bygger sin rapport på är beroende av antaganden och indatakällor och kan vara osäkra.

– Vi tror också att det finns större utmaningar framåt än vad vi kanske har sett historiskt.

Att det råder brist på nätkapacitet i ett antal regioner, däribland de tre storstadsregionerna beror framför allt på att regionnätet inte kunnat utöka sitt abonnemang mot stamnätet. Den ökade efterfrågan och kraftiga urbaniseringen har inte gått att förutse.

Varför bygger man inte ut nätet så att det räcker?

– Det gör man, men det tar tid. Processen från planering till att en ny stamnätsdel är i drift tar lång tid. Vi har också en process i Sverige där Svenska kraftnät inte bara kan börja bygga. Flera samråd och justeringar sker som en del av processen. Det handlar om att man ska skapa så bra infrastruktur som möjligt.

Enligt Therése Hindman Persson tittar myndigheten också kontinuerligt på hur regelverket för bland annat nätregleringen kan förbättras och hur myndigheten på bästa sätt kan bidra till att framtidens elmarknad ska fungera ännu bättre.

Fakta: Elanvändning

År 2020 År 2045

Totalt 140 TWh 190 TWh

Transport 4 TWh 19 TWh

Industri 54 TWh 76 TWh

Driftel 34 TWh 43 TWh

Källa: Energiföretagen

Toppnyheter

Arkivbild.  Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kampen mot terrorn

Imamernas advokater: ”Är ingen rättssäker process”

Sex män med starka kopplingar till svenska muslimska samfund pekas av Säpo ut som hot mot rikets säkerhet och har placerats i förvar. Fyra av de sex männens advokater är starkt kritiska till hur processen gått till och menar att den inte är rättssäker, skriver TT.

Problemet är enligt advokaterna att klienterna ställs inför vissa påståenden utan att få ta del av bevisning – vilket gör det svårt att bemöta anklagelserna.

– Det finns en bevisning som Säpo inte visar oss. Vi har sett en generell sammanställning där anklagelserna är väldigt allmänt hållna och väldigt luddiga, säger Joakim Johansson som företräder en imam från Västerås.

Igår 20:50
Dennis Töllborg. Bild från 2005. Anders Wejrot / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Rättsexpert: ”Avviker från minimikrav på en rättsstat”

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, är mycket kritisk till Säpos hantering av fallen med de sex män med starka kopplingar till svenska muslimska samfund som satts i förvar, skriver TT.

– Det avviker från minimikraven på en rättsstat. Att du och jag inte får reda på det här – fair enough, det kan finnas anledningar att hålla det hemligt. Men ingen får dömas ohörd och då måste man få ta del av det material som ligger till grund för ett myndighetsbeslut, säger han.

Fyra av de sex männens advokater kritiserar processen för att inte vara rättssäker och menar att de inte fått ta del av bevis som finns mot deras klienter.

Men Säkerhetspolisens pressekreterare Gabriel Wenstedt håller inte med om kritiken. Han menar att Migrationsverket såväl som regeringen och Migrationsdomstolen har tillgång till de uppgifter som ligger till grund för en ansökan om utvisning.

– I vissa fall kan det finnas uppgifter där sekretessen är såpass omfattande att de måste hållas hemliga även för personen själv, säger han och tillägger att det handlar om uppgifter som kan röja källor eller avslöja hur Säpo arbetar.

Igår 20:52
Läs mer om Kampen mot terrorn

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Illustrationsbild/Kerstin Heinemann 2004 och Linnéa Darell 2002. TT
Liberalernas framtid

L-politikerna lämnar efter avhoppet: Allvarlig delning

Partiveteranen och den tidigare riksdagsledamoten Linnéa Darell, 73, lämnar L:s partistyrelse efter Erik Ullenhags besked att han drar sig ur partiledarkampen, skriver TT.

Hon har tidigare tagit tydlig ställning för Ullenhags socialliberala linje. Darell hade inga planer på att kandidera till omval vid landsmötet, men väljer att kliva av nu eftersom hon anser att det finns andra som kan ”lirka ihop viljor” bättre.

73-åringen kan inte minnas att splittringen varit större än vad den är nu.

– Nej, inte sedan jag blev aktiv i partiet, sedan jag gick med som medlem 1983 och fick mina första uppdrag, säger hon till TT och fortsätter:

– Det som har funnits, vilket jag också sett på nära håll i vinter och nu än mer, är en väldigt allvarlig delning i politiska åsikter.

Även den tidigare riksdagsledamoten Kerstin Heinemann och Anna Maria Hellström Narti, liberal från Stockholm, lämnar partiet, skriver Aftonbladet.

Igår 17:37
Nyamko Sabuni. Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Mätning: Sabuni har var femte väljares förtroende

Drygt var femte väljare, 22 procent, har ganska eller mycket högt förtroende för Liberalernas partiledarkandidat Nyamko Sabuni, visar en ny opinionsmätning av Novus på uppdrag av SVT.

Samtidigt uppger tio procent att de har ganska eller mycket högt förtroende för Erik Ullenhag.

– Jämför vi med Jan Björklund låg hans förtroende på 15 procent i den senaste mätningen, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till SVT.

Igår 16:23
Annie Lööf/Ulf Kristersson/Nyamko Sabuni. TT
undefined

Lööf: Jag ser fram emot konstruktivt samarbete

C-ledaren Annie Lööf gratulerar Liberalernas partiledarkandidat Nyamko Sabuni efter att hennes sista motståndare, Erik Ullenhag, meddelat att han drar sig ur.

”Ser fram emot ett konstruktivt samarbete för liberala värderingar och frihetliga reformer som Sverige behöver!” twittrar hon.

M-ledaren Ulf Kristersson säger till Expressen att han inte vill lägga sig i andra partiers partiledarval.

– Nu konstaterar jag att det är Nyamko Sabuni kvar och jag tror att det kan bli väldigt bra, säger han.

Europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S) skriver på Twitter att Ullenhag var för snäll när han formulerade sina politiska ambitioner. ”Snällhet vinner inga segrar i dagens politiska klimat.”

Igår 15:11
Läs mer om Liberalernas framtid