Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationspolitiken i Sverige

Dousa: S och M borde göra upp om migrationen

Imorgon startar Moderaternas partistämma i Västerås. Inför mötet ger Benjamin Dousa, ordförande för Moderata ungdomsförbundet, sin syn på migrationspolitiken i en fPlus-intervju. Han anser att S och M borde göra upp om migrationen: ”Vi har EU:s sämsta integrationspolitik”, säger han.

– Jag tycker att miljörörelsen gjort ett bra jobb med att belysa miljöproblemen, men de har kapats av en vänsterflank. Allt det här om att det är fult att flyga och fel att äta kött, jag tror det är väldigt farligt att argumentera så. Den sortens ideologi skulle föra oss tillbaka till stenåldern.

Det är utsläppen som ska ned inte flygresor, fortsätter Dousa.

– Det behövs en kombination av effektivitet och det gröna, att vi erkänner att det finns stora utmaningar när det kommer till klimatet, menar han.

Den moderata partisymbolen har på senare tid förändrats, det klassiska M:et är tillbaka men färgerna på loggan varierar, och nu talar du om en ”grön höger”. Finns det fler moderata färger?

– Vi är fortfarande väldigt blåa, men färgen grön har nu ganska läge sammanflätats med miljö och klimatfrågan. En del centerpartister kan vara jättehöger i vissa frågor men så fort det kommer till miljön så ska det vara förbud och mer beskattning, här finns det ett utrymme för mer grön högerpolitik.

Var skulle du säga att MUF befinner sig på den liberal-konservativa skalan?

– Splittringen mellan liberala och konservativa är överdriven. Inom Moderaterna och MUF ryms det en stark tilltro till marknaden och det fria ägandet liksom en tro på ordning och reda, men också en skepticism till vad politiken har att lösa.

– Det finns inget parti som i grunden är så liberalt och så uthålligt när de gäller den personliga friheten under så många år, medan andra har pendlat fram och tillbaka. Samtidigt är vi ett parti som ser till att saker och ting fungerar.

Människan själv har ett eget ansvar, klippa sig och skaffa sig ett jobb, betala räkningar i tid och inte begå brott

– Att vi tycker att gängkriminella ska sitta i fängelse, det är både liberalt och konservativt. Föreningen har inte blivit svårare att kombinera, det är bara det att samhällsproblemen har förändrats.

Dousa beskriver det som en kombination av liberal grundhållning och praktisk lösningsförmåga.

– I grunden vill de flesta moderater och MUF ha en så fri rörlighet som möjligt, men samtidigt så kan vi inte ha 100 000-tals som kommer till Sverige som lever på bidrag.

Synen på arbete måste präglas mer kulturellt av individens ansvar, menar Dousa.

– Det är väldigt lite fokus idag på vad individen själv måste göra. Här behövs ett bidragstak och krav på motprestation, En kombination av piskor och morötter, en del pratar bara om morötter men egentligen är det bara moderaterna som talar om att man måste knuffa också.

Finns det faktorer som politiken inte rår på?

– Människan själv har ett eget ansvar, klippa sig och skaffa sig ett jobb, betala räkningar i tid och inte begå brott. Sedan har näringslivet och civilsamhället även ett ansvar. Det är en moderat grundidé att samhället är större än bara staten.

M behöver fokusera mer på skolan

Skolfrågan ligger dig personligen varmt om hjärtat. Moderaterna är annars inte ett parti som de flesta förknippar främst med skolan. Hur kommer det sig?

– Inte längre, det håller jag med om, säger Dousa och påminner om att moderaten Beatrice Ask en gång var skolminister.

Efter 2006 så är det Folkpartiet/Liberalerna som stått för idéutvecklingen på skolområdet, medan Moderaterna valt att fokusera på lag och ordning och ”sedan kom S in i matchen”, utvecklar Dousa.

– Efter 2014 har vi inte återinvesterat, men jag tror att det kan vara det viktigaste området där vi behöver investera mer.

– När det kommer till skattefrågor och ekonomisk politik så är jag ganska nöjd, men här tycker jag att vi behöver göra mycket, mycket mer. Hur skolan fungerar är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft.

– Sverige behöver en ny läroplan och lärarutbildningen är i behov av många reformer, kvaliteten på lärarutbildning är i botten i EU, vi behöver en ökad lönespridning bland lärare. Men det behövs också mer kontroll av skolorna, fortsätter Dousa.

– I vården har vi många kontrollinstanser, om Capio inte gav bra vård och höll helt och rent eller erbjöd effektiva behandlingar hade de fått betydligt mindre skattefinansiering, men så ser det inte ut på skolsidan där man får göra lite som man vill. De här marknadsmekanismerna bör byggas in också för skolorna, det gäller förstås också de kommunala skolorna.

Dousa fortsätter att beskriva två färska exempel på hur brist av kontroll kan leda till undermåliga skolor: en klass i Nacka hade omröstning om huruvida de skulle ha läxor eller inte och i Göteborg tog en skola bort alla klassrum.

– Det här gör man trots att all forskning på området visar att varken läxförbud eller att ta bort klassrummen inte är gynnsamt för inlärningen.

Men har du partiet med dig på en skolsatsning?

– Jag börjar känna det allt mer, som moderat kan man ju leva med att det finns skillnader mellan människor om det finns en möjlighet för människan att bryta med sin bakgrund, så jag tror att det finns ett gehör för detta i partiet.

Vill se utökad rörlighet med USA, Kanada och Japan

Vad är din syn på invandringen till Sverige. Kan Sverige ta emot fler flyktingar, eller är frågan felformulerad?

– Min instinkt är att rörlighet gynnar landet men får inte kosta för mycket. Jag skulle inte ha något emot ett EU-liknande avtal med exempelvis Kanada, USA eller Japan, där man får röra sig fritt mellan länderna. Men rörlighet, med generösa bidrag inblandade, blir betydligt mer komplicerat när det kommer det avsevärt fattigare länder.

En fri invandring är inte förenlig med dagens välfärdssystem, är ett argument MUF återkommer till. Men om välfärdssystemet skulle göras om skulle vi kunna ha större invandring?

– Vi har lagt förslag som går ut på att man ska kunna kvala in sig pö om pö i det svenska socialförsäkringssystemet, men även med en sådan lösning så skulle en helt fri invandringspolitik vara svår att genomföra. Hela asylrätten bygger på rättigheter till välfärd.

Hur står Sverige rustat inför en ny flyktingvåg? 

– Inte särskilt väl. 1,6 miljoner människor har fått uppehållstillstånd de senaste femton åren samtidigt som vi har EU:s sämsta integrationspolitik.

– Socialdemokraterna och Moderaterna borde en gång för alla göra upp i migrationsfrågan.  

Finns det något som tyder på att det kan bli så?

– Inte så länge MP sitter i regeringen.

LAS – en ”principiellt viktig fråga”

MUF går längre än moderpartiet som vill se en ökad betoning på kompetens när det gäller LAS (Lagen om anställningsskydd) och vill se helt avskaffade turordningsregler. Varför?

– Det finns både ett praktiskt och ett principiellt perspektiv.

– Sedan Sverige införde undantag för små företag har vi kunnat se positiva effekter på sysselsättningen, fler vågar anställa yngre och nyanlända.

– Men även ur ett principiellt perspektiv är detta en viktig fråga för oss. Det är i grund och botten företagaren som äger sitt eget företag, då borde man också ha stor frihet i vad man får göra.

Ni vill utvidga möjligheten att säga upp personal av andra skäl än arbetsbrist. Vad kan det handla om?

– Företagare som jag träffar säger att det är svårt att säga upp en person av flera skäl, det handlar dels om anställda som inte är tillräckligt effektiva. Man missköter sitt jobb, men kanske inte till den grova grad att det är ett lagbrott.

Hur ser förutsättningarna ut inför partistämman i just den här frågan?

– Vi har ett fått ett gott gehör från olika delar av landet. Innan 2006 ville vi avskaffa LAS, sedan kom nya Moderaterna och då ville man inte röra frågan alls, nu har vi fått undantag från turordningsreglerna för småföretag men jag tror att vi kan röra oss några millimeter till.

Vad konkret skulle några millimeter i frågan betyda, vad kan du vara nöjd med efter stämman?

– Att vi utökar undantagen ytterligare på ett sätt som skulle vara viktigt för de minsta företagen.

Hur kommer det sig tror du att ledande företrädare för Moderaterna ändrat sin uppfattning om LAS när de slutat som statsråd, som till exempel Anders Borg gjort?

– Sverige i grunden har förändrats sedan dess, lejonparten av arbetslöshet och bidragsberoendet finns framförallt hos nyanlända, som också hindras av den här typen av regleringar. Det har nog förändrat även Anders Borgs inställning till LAS.

Dousa tror dock inte att ett ytterligare uppluckrande av turordningsreglerna kommer att ändra förutsättningarna i stort på arbetsmarknaden.

– De allra flesta arbetsgivare och arbetstagare kommer sträva i stor utsträckning som möjligt efter tillsvidare heltidsanställningar, det hör ihop med att det är en förutsättning många gånger för att kunna ha bil och hus för många, men speciellt för att få in unga och nyanlända så är det viktigt med flexibilitet på arbetsmarknaden.

Vill se CSN-lån för föräldraledighet

MUF vill även att föräldraförsäkringen görs om i grunden och vill på sikt se en modell som bygger på samma principer som studielånet från CSN. Vill ni att svenska föräldrar ska låna sig till föräldraledighet?

– Det här är den fråga som jag fått mest hat för, både från vänster och höger. Men faktum är att föräldraförsäkringen inte är en försäkring utan ett bidrag, merparten kommer från andra skattebetalares pengar.

– I grund och botten har man ett ansvar som förälder att se till att man kan betala för sig själv och sina barn och även kan finansiera en föräldraledighet, säger Benjamin Dousa.

– Sverige är extremt generöst jämfört med andra länder. Och det är även en av de främsta förklaringar till varför vi ser fler män än kvinnor på toppositioner i arbetslivet.

Dousa menar att det finns nästan inga löneskillnader mellan kvinnor och män i början av karriären, skillnaden kommer efter det att kvinnorna är hemma med sina barn och även med sjuka barn senare.

– Att låna till föräldraledigheten skulle sannolikt leda till fler arbetade timmar hos både män och kvinnor. 

I en motion skriver MUF att det finns mycket som kan göras för att ”frigöra vårdnadshavare och oftast kvinnor från det obetalda arbetet kopplat till hemmet och familjen”. Föräldraförsäkringen idag ger stort utrymme åt föräldrarna att planera och fördela dagar sinsemellan, ska det vara statens uppgift att styra valen?

– Det går inte att skapa mer frihet än att ta bort bidrag och kombinera det med kraftiga skattesänkningar. Med sänkt skatt kan man själv välja om man vill köpa en tv, bygga ut altanen eller vara hemma med sina barn, säger Benjamin Dousa.

Dousa beskriver det som att en fördel med att de forna allianspartierna inte håller ihop längre är att Moderaterna nu kan utveckla och driva en skattepolitik på egna villkor.

– Vi vill ha platta, låga, skatter, där framförallt de höga marginalskatterna som är skadligast för Sveriges konkurrenskraft måste bort.

– Om Elisabeth Svantesson säger att vi kan sänka den statliga inkomstskatten med 1 procent per år, så borde vi på sikt helt kunna avskaffa den statliga inkomstskatten.

”Får signaler från Centerpartiet att man är nöjd med dagens läge”

Dousa ser inte heller ett regeringssamarbete mellan de fyra borgerliga partierna som aktuellt i den närmaste framtiden.

– Jag är positiv till så mycket borgerlig samverkan som möjligt, problemet är att vi får signaler från Centerpartiet att man är nöjd med dagens läge. Jag tror till och med att man kan tänka sig sitta i en socialdemokratisk regering.

Moderaterna har ändrat sin politik, men inte har tuffat till sig i retoriken

Han menar att det även är sannolikt att Socialdemokraterna kan budgetsamarbeta med Vänsterpartiet framöver.

– Jag ser det som osannolikt att Centerpartiet stöttar en borgerlig regering de närmaste 15-20 åren, men hoppas att Liberalerna kommer tillbaka, så vi kan skapa en allians tillsammans med dem och Kristdemokraterna.

Skillnaderna mellan C och L märks också på ungdomsförbunden, menar Dousa.

– CUF är nöjda medan LUF är obekväma, de känner betydligt mer samhörighet att tillhöra en högerorienterad, näringslivsvänlig del av samhället. Medan centern varit mer av ett intresse för vissa lantbrukare. Det har blivit ganska tydligt även på ungdomssidan, säger Dousa. 

Hur ser relationen till KD ut? Utifrån kan man ibland få intrycket av att KD har ledartröjan.

– Jag vet inte om jag delar den bilden. Kristdemokraterna ligger till vänster i skattefrågorna nu, anhöriginvandringen ökade med dem, för att ge några exempel.

– Skillnaden är att Kristdemokraterna under de sista åren ändrat sin retorik, men har kvar sin politik, medan Moderaterna har ändrat sin politik, men inte har tuffat till sig i retoriken.

Toppnyheter

Stefan Fohlheim, biträdande enhetschef på rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm och överläkare Johan Larsson. Jessica Gow/TT
Den svenska kriminalpolitiken

Undersökningar efter brott blir allt fler – läget extremt

De rättspsykiatriska undersökningarna av brottslingar blir allt fler och läget på de enheter som gör utredningarna beskrivs som extremt, rapporterar TT.

2017 gjordes 448 undersökningar, i fjol blev det 521, och i slutet av oktober i år var man uppe i 467 stycken, enligt statistik från Rättsmedicinalverket.

Johan Larsson som jobbar som överläkare på myndigheten har inget säkert svar på vad det ökade trycket beror på, men han nämner ökad psykisk ohälsa och ökad tillgång till droger som möjliga förklaringar.

35 min
Illustrationsbild Björn Larsson Ask / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Regelverk bröts 42 gånger bara fram till oktober i år

Väntetiderna ökar till följd av att de rättpsykiatriska undersökningarna blivit allt fler, rapporterar TT.

Regelverket säger att det ska ta max sju dagar efter beslutet, något som bröts vid tre tillfällen under perioden januari-oktober 2017. I år är samma siffra 42 under samma period.

En utredning ska i regel ska inom 28 dagar om personen i fråga är häktad, men Rättsmedicinalverket tvingas många gånger be domstolarna om mer tid för att göra klart undersökningen.

11 min
Jonas Sjöstedt. Arkivbild. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Jonas Sjöstedt vill göra narkotikabruk lagligt

Vänsterpartiet vill avkriminalisera narkotikabruk för att stävja gängkriminaliteten, säger partiledaren Jonas Sjöstedt till SvD.

Enligt Sjöstedt skulle en avkriminalisering på sikt kunna minska narkotikamissbruket, vilket i sin tur skulle göra att gängens marknad minskar.

– Det är i stort sett medelklassens knarkande som håller igång gängkriminaliteten i Sverige i dag, säger han och tillägger att dagens politik inte fungerar.

Igår 19:25
Läs mer om Den svenska kriminalpolitiken
Arkivbild.  Aly Song / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Blandat i Asien efter BNP-data och Tencentmiss

Det var en något spretig utveckling på Asienbörserna på torsdagsmorgonen, trots gårdagens nya rekordnivåer på Wall Street. Vid 05.30-tiden svensk tid såg det ut som följer:

• Nikkei: −1,1 %
• Shanghai: +0,1 %
• Shenzhen: +0,4 %
• Hongkong: −0,9 %
• Kospi: +0,2 %


Under morgonen kom makrodata som visade att den kinesiska industriproduktionen var lägre än analytikerna hade väntat sig i oktober. Produktionen för industrisektorn ökade med 4,7 procent på årsbasis, jämfört med väntade 5,4 procent.

I går presenterade den kinesiska Tencent sin delårsrapport, där techjätten flaggade för att vinsten för helåret kommer att vara 13 procent lägre i år än i fjol. Den Hongkong-noterade aktien backade runt 2 procent, vilket i sin tur drog ner Hang Seng-indexet, skriver CNBC.

Även protesterna och kravallerna i Hongkong fortsätter att oroa.

Under morgonen kom även japanska BNP-siffror in för tredje kvartalet, som visade en tillväxt om 0,1 procent. Det är något lägre än väntade 0,2 procent.

Samtidigt försöker investerarna tolka ryktena om de pågående handelsförhandlingarna mellan Kina och USA, som rapporteras ha fastnat i ett dödläge kring jordbruksprodukter.

– Jag tror att marknader som har varit hoppfulla om att ett avtal ska komma på plats har backat lite grann, och man tar sig tillbaka till mer neutralt territorium, säger Nomuras makroanalytiker Rob Subbaraman till CNBC.

2 tim
Disney+ lanserades i USA på tisdagen. Steven Senne / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Disneys succé gav nya rekord på svajig börs

New York-börserna åkte berg- och dalbana på onsdagen efter flera tunga nyheter och vid stängning stod indexen så här:
• S&P 500: +0,1 %
• Nasdaq: −0,1 %
• Dow Jones: +0,3 %

Det innebar nya rekord för både Dow och S&P 500.

Strax efter börsöppning höll Federal Reserve-chefen Jerome Powell tal inför ett kongressutskott och sa att han inte ser någon räntejustering i korten så länge den amerikanska ekonomin fortsätter att växa på ett uthålligt sätt som nu, rapporterar CNBC. Han upprepade också att ekonomin inte ser ut att behöva ytterligare stimulanser, vilket fick indexen att vända upp efter en röd start.

Indexen fick ytterligare ett lyft av att Walt Disney lyfte rejält efter att Netflix-utmanaren Disney+ fått tio miljoner prenumeranter under det första dygnet. Aktien steg 7,4 procent och hjälpte Dow Jones och S&P 500 till nya rekord. Det var också den näst bästa börsdagen för Disney på ett decennium rapporterar Market Watch.

Samtidigt dämpades indexen markant vid 20-tiden efter att Wall Street Journal rapporterat om att Kina tvekar kring att skriva under fas ett av handelsavtalet med USA då man inte vill binda sig vid att köpa jordbruksprodukter för en exakt siffra. Trump har tidigare sagt att Kina lovat köpa jordbruksprodukter för 50 miljarder dollar.

Klädmärkesjätten Nike steg 2 procent och bidrog till de nya rekorden.

Volvo-konkurrenten Caterpillar backade 1,3 procent efter att företaget meddelat att den globala försäljningen ökade långsammare de tre senaste månaderna än för ett år sedan.

Även storbankerna Goldman Sachs och JP Morgan hade det kämpigt och tappade 0,5 procent vardera.

Cisco Systems stängde strax över nollan inför kvällens delårsrapport.

Kinesiska tech-jätten Tencent rapporterade lägre omsättning och rörelseresultat än väntat i det tredje kvartalet. Aktien backade 3,5 procent.

Igår 14:55
Läs mer om Dagens börs
Donald Trump/Recep Tayyip Erdogan. TT
Kriget i Syrien

Erdogan har gett tillbaka vädjande brevet till Trump

Turkiets president Erdogan säger att han personligen gett tillbaka det brev som Donald Trump skrev med anledning av den turkiska offensiven i Syrien. Brevet ska ha återlämnats under besöket i Vita huset under onsdagen, uppger Erdogan under en pressträff.

I brevet uppmanade den amerikanska presidenten sin turkiska motsvarighet att gå försiktigt fram i Syrien och överväga eldupphör.

”Var inte en tuffing. Var inte en idiot!” avslutade Trump sitt brev till Erdogan.

Igår 22:22
Emine Erdogan och Recep Tayyip Erdogan i Vita huset. TOM BRENNER / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trumps möte med Erdogan: Vi förstår varandras länder

USA:s president Donald Trump träffar nu sin turkiske motsvarighet Recep Tayyip Erdogan i Vita huset.

– Vi har varit vänner länge, nästan från dag ett. Vi förstår varandras länder, vi förstår var vi kommer från, säger Donald Trump till den turkiske presidenten i Ovala rummet.

Strax efter lunchtid, lokal tid, tog Donald Trump och Melania Trump emot Erdogan och hans hustru Emine Erdogan. Turkiska presidenten har tidigare hotat med att ställa in besöket efter konflikter i frågan om Turkiets offensiv i Syrien och USA:s erkännande av folkmordet på armenier.

Igår 18:41
Läs mer om Kriget i Syrien

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Diplomaten Bill Taylor vittnar inför kongressen. OLIVIER DOULIERY / AFP
Anklagelserna mot Trump

Analyser: Förhörsuppgifter om Sondland underminerar Donald Trumps påstående

Fox News-ankaret Mark Levin kritiserar på Twitter Adam Schiff, demokraten som leder utfrågningen i kongressen gällande riksrättsprocessen mot Trump, för att ha gjort en mediacirkus av utfrågningarna. Levin ifrågasätter att de vittnen som kallats inte har haft någon direktkontakt med Trump om Ukraina.

”De vittnar villigt om vad andra ska ha tänkt och sagt”, twittrar Levin.

CNN:s analytiker Stephen Collinson menar att det faktum att det över huvud taget pågår en riksrättsprocess är något av en nationell tragedi och påminner om att tidigare presidenten Richard Nixon valde att avgå innan han ställdes inför riksrätt.

”De kommande månaderna kommer ärra Amerika i år framöver” skriver Collinson.

Washington Posts Aaron Blake tar fasta på uppgifterna om Trumps kontakter med EU-ambassadören Gordon Sondland – de två ska ha talat i telefon om Ukraina.

”Det underminerar Trumps påstående i förra veckan om att han inte var närmare bekant med Sondland”, skriver Blake.

Igår 19:27
Donald Trump och Erdogan. MANDEL NGAN / AFP
undefined

Trump om uppgifterna: Det är andrahandsinformation

Under pressträffen som Donald Trump höll med anledning av mötet med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan fick han frågor om den pågående riksrättsprocessen mot honom. De första offentliga förhören hölls under onsdagen.

– Jag har inte sett en minut av ”häxjakten”, jag har varit med presidenten, det är mycket viktigare, säger Trump.

Gällande uppgifterna om att han ska ha pratat direkt med EU-ambassadören Gordon Sondland om Ukraina och utredningen kring Joe Biden säger han:

– Jag minns inte att jag haft ett sånt samtal. Det är andrahandsinformation.

Han säger också att han vill ha information om vem visselblåsaren är som slog larm om samtalet till Ukrainas president, som ligger till grund för riksrättsprocessen.

Igår 21:32
 Bill Taylor. Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Toppdiplomaten i förhöret: Trump är mer intresserad av Biden än av Ukraina

Just nu pågår de första offentliga förhören den amerikanska kongressen gällande riksrättsförfarandet mot president Donald Trump. Först frågades George Kent, toppdiplomat på utrikesdepartementet, ut. Efter det vittnade UD-tjänstemannen Bill Taylor.

Taylor säger bland annat att uppgifterna om att USA skulle ha hållit tillbaka bistånd till Ukraina i politisk syfte är ”galet”.

Han säger också att han var beredd att lämna sin tjänst som ansvarig för ambassaden i Ukraina om biståndet stoppades.

Knäckfrågan i förhören är om Trump gjorde något brottsligt när han bad Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att utreda Joe Bidens son.

Bill Taylor berättar om händelser dagen efter Trumps samtal med Ukrainas president, då toppdiplomaten Gordon Sondland varit i kontakt med Taylors stab. Sondland ska då, efter ett samtal med Trump, sagt att presidenten var mer intresserad av Biden-utredningen än om den amerikanska ambassadens arbete i Kiev.

Samtidigt som förhören hålls tar Donald Trump emot Turkiets president Erdogan i Washington D.C.

Igår 14:52
Läs mer om Anklagelserna mot Trump