Benjamin Dousa, ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationspolitiken i Sverige

Dousa: S och M borde göra upp om migrationen

Imorgon startar Moderaternas partistämma i Västerås. Inför mötet ger Benjamin Dousa, ordförande för Moderata ungdomsförbundet, sin syn på migrationspolitiken i en fPlus-intervju. Han anser att S och M borde göra upp om migrationen: ”Vi har EU:s sämsta integrationspolitik”, säger han.

– Jag tycker att miljörörelsen gjort ett bra jobb med att belysa miljöproblemen, men de har kapats av en vänsterflank. Allt det här om att det är fult att flyga och fel att äta kött, jag tror det är väldigt farligt att argumentera så. Den sortens ideologi skulle föra oss tillbaka till stenåldern.

Det är utsläppen som ska ned inte flygresor, fortsätter Dousa.

– Det behövs en kombination av effektivitet och det gröna, att vi erkänner att det finns stora utmaningar när det kommer till klimatet, menar han.

Den moderata partisymbolen har på senare tid förändrats, det klassiska M:et är tillbaka men färgerna på loggan varierar, och nu talar du om en ”grön höger”. Finns det fler moderata färger?

– Vi är fortfarande väldigt blåa, men färgen grön har nu ganska läge sammanflätats med miljö och klimatfrågan. En del centerpartister kan vara jättehöger i vissa frågor men så fort det kommer till miljön så ska det vara förbud och mer beskattning, här finns det ett utrymme för mer grön högerpolitik.

Var skulle du säga att MUF befinner sig på den liberal-konservativa skalan?

– Splittringen mellan liberala och konservativa är överdriven. Inom Moderaterna och MUF ryms det en stark tilltro till marknaden och det fria ägandet liksom en tro på ordning och reda, men också en skepticism till vad politiken har att lösa.

– Det finns inget parti som i grunden är så liberalt och så uthålligt när de gäller den personliga friheten under så många år, medan andra har pendlat fram och tillbaka. Samtidigt är vi ett parti som ser till att saker och ting fungerar.

Människan själv har ett eget ansvar, klippa sig och skaffa sig ett jobb, betala räkningar i tid och inte begå brott

– Att vi tycker att gängkriminella ska sitta i fängelse, det är både liberalt och konservativt. Föreningen har inte blivit svårare att kombinera, det är bara det att samhällsproblemen har förändrats.

Dousa beskriver det som en kombination av liberal grundhållning och praktisk lösningsförmåga.

– I grunden vill de flesta moderater och MUF ha en så fri rörlighet som möjligt, men samtidigt så kan vi inte ha 100 000-tals som kommer till Sverige som lever på bidrag.

Synen på arbete måste präglas mer kulturellt av individens ansvar, menar Dousa.

– Det är väldigt lite fokus idag på vad individen själv måste göra. Här behövs ett bidragstak och krav på motprestation, En kombination av piskor och morötter, en del pratar bara om morötter men egentligen är det bara moderaterna som talar om att man måste knuffa också.

Finns det faktorer som politiken inte rår på?

– Människan själv har ett eget ansvar, klippa sig och skaffa sig ett jobb, betala räkningar i tid och inte begå brott. Sedan har näringslivet och civilsamhället även ett ansvar. Det är en moderat grundidé att samhället är större än bara staten.

M behöver fokusera mer på skolan

Skolfrågan ligger dig personligen varmt om hjärtat. Moderaterna är annars inte ett parti som de flesta förknippar främst med skolan. Hur kommer det sig?

– Inte längre, det håller jag med om, säger Dousa och påminner om att moderaten Beatrice Ask en gång var skolminister.

Efter 2006 så är det Folkpartiet/Liberalerna som stått för idéutvecklingen på skolområdet, medan Moderaterna valt att fokusera på lag och ordning och ”sedan kom S in i matchen”, utvecklar Dousa.

– Efter 2014 har vi inte återinvesterat, men jag tror att det kan vara det viktigaste området där vi behöver investera mer.

– När det kommer till skattefrågor och ekonomisk politik så är jag ganska nöjd, men här tycker jag att vi behöver göra mycket, mycket mer. Hur skolan fungerar är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft.

– Sverige behöver en ny läroplan och lärarutbildningen är i behov av många reformer, kvaliteten på lärarutbildning är i botten i EU, vi behöver en ökad lönespridning bland lärare. Men det behövs också mer kontroll av skolorna, fortsätter Dousa.

– I vården har vi många kontrollinstanser, om Capio inte gav bra vård och höll helt och rent eller erbjöd effektiva behandlingar hade de fått betydligt mindre skattefinansiering, men så ser det inte ut på skolsidan där man får göra lite som man vill. De här marknadsmekanismerna bör byggas in också för skolorna, det gäller förstås också de kommunala skolorna.

Dousa fortsätter att beskriva två färska exempel på hur brist av kontroll kan leda till undermåliga skolor: en klass i Nacka hade omröstning om huruvida de skulle ha läxor eller inte och i Göteborg tog en skola bort alla klassrum.

– Det här gör man trots att all forskning på området visar att varken läxförbud eller att ta bort klassrummen inte är gynnsamt för inlärningen.

Men har du partiet med dig på en skolsatsning?

– Jag börjar känna det allt mer, som moderat kan man ju leva med att det finns skillnader mellan människor om det finns en möjlighet för människan att bryta med sin bakgrund, så jag tror att det finns ett gehör för detta i partiet.

Vill se utökad rörlighet med USA, Kanada och Japan

Vad är din syn på invandringen till Sverige. Kan Sverige ta emot fler flyktingar, eller är frågan felformulerad?

– Min instinkt är att rörlighet gynnar landet men får inte kosta för mycket. Jag skulle inte ha något emot ett EU-liknande avtal med exempelvis Kanada, USA eller Japan, där man får röra sig fritt mellan länderna. Men rörlighet, med generösa bidrag inblandade, blir betydligt mer komplicerat när det kommer det avsevärt fattigare länder.

En fri invandring är inte förenlig med dagens välfärdssystem, är ett argument MUF återkommer till. Men om välfärdssystemet skulle göras om skulle vi kunna ha större invandring?

– Vi har lagt förslag som går ut på att man ska kunna kvala in sig pö om pö i det svenska socialförsäkringssystemet, men även med en sådan lösning så skulle en helt fri invandringspolitik vara svår att genomföra. Hela asylrätten bygger på rättigheter till välfärd.

Hur står Sverige rustat inför en ny flyktingvåg? 

– Inte särskilt väl. 1,6 miljoner människor har fått uppehållstillstånd de senaste femton åren samtidigt som vi har EU:s sämsta integrationspolitik.

– Socialdemokraterna och Moderaterna borde en gång för alla göra upp i migrationsfrågan.  

Finns det något som tyder på att det kan bli så?

– Inte så länge MP sitter i regeringen.

LAS – en ”principiellt viktig fråga”

MUF går längre än moderpartiet som vill se en ökad betoning på kompetens när det gäller LAS (Lagen om anställningsskydd) och vill se helt avskaffade turordningsregler. Varför?

– Det finns både ett praktiskt och ett principiellt perspektiv.

– Sedan Sverige införde undantag för små företag har vi kunnat se positiva effekter på sysselsättningen, fler vågar anställa yngre och nyanlända.

– Men även ur ett principiellt perspektiv är detta en viktig fråga för oss. Det är i grund och botten företagaren som äger sitt eget företag, då borde man också ha stor frihet i vad man får göra.

Ni vill utvidga möjligheten att säga upp personal av andra skäl än arbetsbrist. Vad kan det handla om?

– Företagare som jag träffar säger att det är svårt att säga upp en person av flera skäl, det handlar dels om anställda som inte är tillräckligt effektiva. Man missköter sitt jobb, men kanske inte till den grova grad att det är ett lagbrott.

Hur ser förutsättningarna ut inför partistämman i just den här frågan?

– Vi har ett fått ett gott gehör från olika delar av landet. Innan 2006 ville vi avskaffa LAS, sedan kom nya Moderaterna och då ville man inte röra frågan alls, nu har vi fått undantag från turordningsreglerna för småföretag men jag tror att vi kan röra oss några millimeter till.

Vad konkret skulle några millimeter i frågan betyda, vad kan du vara nöjd med efter stämman?

– Att vi utökar undantagen ytterligare på ett sätt som skulle vara viktigt för de minsta företagen.

Hur kommer det sig tror du att ledande företrädare för Moderaterna ändrat sin uppfattning om LAS när de slutat som statsråd, som till exempel Anders Borg gjort?

– Sverige i grunden har förändrats sedan dess, lejonparten av arbetslöshet och bidragsberoendet finns framförallt hos nyanlända, som också hindras av den här typen av regleringar. Det har nog förändrat även Anders Borgs inställning till LAS.

Dousa tror dock inte att ett ytterligare uppluckrande av turordningsreglerna kommer att ändra förutsättningarna i stort på arbetsmarknaden.

– De allra flesta arbetsgivare och arbetstagare kommer sträva i stor utsträckning som möjligt efter tillsvidare heltidsanställningar, det hör ihop med att det är en förutsättning många gånger för att kunna ha bil och hus för många, men speciellt för att få in unga och nyanlända så är det viktigt med flexibilitet på arbetsmarknaden.

Vill se CSN-lån för föräldraledighet

MUF vill även att föräldraförsäkringen görs om i grunden och vill på sikt se en modell som bygger på samma principer som studielånet från CSN. Vill ni att svenska föräldrar ska låna sig till föräldraledighet?

– Det här är den fråga som jag fått mest hat för, både från vänster och höger. Men faktum är att föräldraförsäkringen inte är en försäkring utan ett bidrag, merparten kommer från andra skattebetalares pengar.

– I grund och botten har man ett ansvar som förälder att se till att man kan betala för sig själv och sina barn och även kan finansiera en föräldraledighet, säger Benjamin Dousa.

– Sverige är extremt generöst jämfört med andra länder. Och det är även en av de främsta förklaringar till varför vi ser fler män än kvinnor på toppositioner i arbetslivet.

Dousa menar att det finns nästan inga löneskillnader mellan kvinnor och män i början av karriären, skillnaden kommer efter det att kvinnorna är hemma med sina barn och även med sjuka barn senare.

– Att låna till föräldraledigheten skulle sannolikt leda till fler arbetade timmar hos både män och kvinnor. 

I en motion skriver MUF att det finns mycket som kan göras för att ”frigöra vårdnadshavare och oftast kvinnor från det obetalda arbetet kopplat till hemmet och familjen”. Föräldraförsäkringen idag ger stort utrymme åt föräldrarna att planera och fördela dagar sinsemellan, ska det vara statens uppgift att styra valen?

– Det går inte att skapa mer frihet än att ta bort bidrag och kombinera det med kraftiga skattesänkningar. Med sänkt skatt kan man själv välja om man vill köpa en tv, bygga ut altanen eller vara hemma med sina barn, säger Benjamin Dousa.

Dousa beskriver det som att en fördel med att de forna allianspartierna inte håller ihop längre är att Moderaterna nu kan utveckla och driva en skattepolitik på egna villkor.

– Vi vill ha platta, låga, skatter, där framförallt de höga marginalskatterna som är skadligast för Sveriges konkurrenskraft måste bort.

– Om Elisabeth Svantesson säger att vi kan sänka den statliga inkomstskatten med 1 procent per år, så borde vi på sikt helt kunna avskaffa den statliga inkomstskatten.

”Får signaler från Centerpartiet att man är nöjd med dagens läge”

Dousa ser inte heller ett regeringssamarbete mellan de fyra borgerliga partierna som aktuellt i den närmaste framtiden.

– Jag är positiv till så mycket borgerlig samverkan som möjligt, problemet är att vi får signaler från Centerpartiet att man är nöjd med dagens läge. Jag tror till och med att man kan tänka sig sitta i en socialdemokratisk regering.

Moderaterna har ändrat sin politik, men inte har tuffat till sig i retoriken

Han menar att det även är sannolikt att Socialdemokraterna kan budgetsamarbeta med Vänsterpartiet framöver.

– Jag ser det som osannolikt att Centerpartiet stöttar en borgerlig regering de närmaste 15-20 åren, men hoppas att Liberalerna kommer tillbaka, så vi kan skapa en allians tillsammans med dem och Kristdemokraterna.

Skillnaderna mellan C och L märks också på ungdomsförbunden, menar Dousa.

– CUF är nöjda medan LUF är obekväma, de känner betydligt mer samhörighet att tillhöra en högerorienterad, näringslivsvänlig del av samhället. Medan centern varit mer av ett intresse för vissa lantbrukare. Det har blivit ganska tydligt även på ungdomssidan, säger Dousa. 

Hur ser relationen till KD ut? Utifrån kan man ibland få intrycket av att KD har ledartröjan.

– Jag vet inte om jag delar den bilden. Kristdemokraterna ligger till vänster i skattefrågorna nu, anhöriginvandringen ökade med dem, för att ge några exempel.

– Skillnaden är att Kristdemokraterna under de sista åren ändrat sin retorik, men har kvar sin politik, medan Moderaterna har ändrat sin politik, men inte har tuffat till sig i retoriken.

Toppnyheter

Vårbudgeten

Andersson till Busch Thor: Lite ihålig argumentation

Regeringspartierna är överens med C och L om att skjuta till 3,5 miljarder kronor till kommunerna och 1,5 miljarder till regionerna i år för att stärka välfärden.

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor är kritisk och partiet vill att kommunerna och regionerna ska ha ytterligare 1,7 miljarder kronor.

Finansminister Magdalena Andersson (S) invänder i kvällens Aktuellt i SVT att KD:s förslag bygger på att 3 av de miljarderna tas från kommunerna.

– Då klingar hela hennes argumentation lite ihåligt, säger Andersson.

Busch Thor tillbakavisar samtidigt kritik om att de endast är intresserade av att sätta käppar i hjulen för regeringen.

– Även en socialdemokratisk finansminister måste klara av att kunna räkna ut att fem myror är fler än fyra elefanter, säger hon.

Igår 21:32
Ebba Busch. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Skarp kritik från V och KD: ”Yrvaket – inget vi litar på”

KD:s partiledare Ebba Busch Thor är starkt kritisk till januaripartiernas löfte om fem nya välfärdsmiljarder: “KD går in i skarpa förhandlingar om en tilläggsbudget”‚ skriver hon på Twitter och kallar beskedet för ”yrvaket”.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt skriver att V krävt minst tio miljarder. Satsningen räcker inte till och innebär mindre nedskärningar än planerat, menar han.

”Mer pengar krävs”, skriver Sjöstedt på Twitter.

V:s ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson är inte heller hon nöjd med januaripartiernas besked och säger att man kommer förhandla med M och KD framöver.

Igår 10:43
Liberalernas Mats Persson.  Veronica Johansson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Rättsväsendet ska få 750 miljoner: ”Viktig effekt”

Utöver de fem miljarder som januaripartierna satsar på välfärden satsas ytterligare 750 miljoner på rättsväsendet, säger företrädare för partierna vid en pressträff. Bakgrunden till det är det grova våldet i Sverige.

– Vi ser att det finns insatser vi kan göra här och nu som skulle kunna få viktig effekt för brottsbekämpningen, säger Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson.

Pengarna ska bland annat gå till Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Tullverket och är en del av vårändringsbudgeten som läggs 15:e april.

Igår 10:35
Läs mer om Vårbudgeten
Coronavirus/kvinna med munskydd. Wikimedia/TT
Sjukdomsutbrottet i Kina

Experter: Så oroliga ska vi vara för virusutbrottet

Det mystiska lungviruset i Asien smittar mellan människor och Världshälsoorganisationen WHO har kallat till krismöte. Men hur oroliga ska vi vara över sjukdomsutbrotten i Asien?

TT har sammanställt en del frågor och skickat dem till Folkhälsomyndigheten, UD och statsepidemiolog Anders Tegnell. De skriver att coronaviruset hittills inte uppvisat samma kapacitet till spridning som exempelvis sars och mers-viruset. Dessutom verkar det än så länge bara vara dödligt om det drabbar personer med redan svag hälsa.

”Spridningen som pågår i Asien bör i nuläget inte oroa svenskar. Ett eventuellt fall skulle kunna dyka upp här, främst med tanke på att människor reser i världen, men någon större spridning är inte sannolik”, tillägger nyhetsbyrån.

Igår 21:30
Resenärer på Pekings internationella flygplats. WANG ZHAO / AFP
undefined

WHO kallar till krismöte om kinesiska virusutbrottet

Världshälsoorganisationen WHO kommer att hålla ett extrainsatt möte på onsdag med anledning av virusutbrottet i Asien, skriver Reuters.

Syftet med mötet är att utvärdera om viruset är att bedöma som en internationell nödsituation.

Över 200 människor i Kina har smittats av det sars-liknande viruset. Sjukdomsfall har också konstaterats i Sydkorea, Japan och Thailand. I dag bekräftade kinesiska myndigheter att viruset sprids mellan människor.

Igår 18:39
Läs mer om Sjukdomsutbrottet i Kina
Siv Jensen (tvåa från vänster). Fredrik Varfjell / TT NYHETSBYRÅN
Den norska regeringskrisen

Analyser: Både Jensens och Solbergs projekt har fallit

Fremskrittspartiets avhopp från den norska regeringen innebär ett bakslag för både partiledaren Siv Jensen och statsminister Erna Solberg, skriver NRK:s Lars Nehru Sand i en analys.

Jensen har ägnat hela sin gärning åt att försöka få FRP regeringsdugligt, men gräsrötterna i partiet tvingade henne att hoppa av koalitionen efter bara ett år. Samtidigt har Solbergs mål att bygga broar med hela borgerligheten fått en rejäl törn.

Tone Sofie Aglen skriver i en analys i VG att FRP inte har trivts i regeringsställning med Venstre och Kristelig Folkeparti. Dels har man väldigt lite gemensamt med dessa partier, dels fick FRP för första gången sitta i en majoritetsregering.

”Det passar inte ett parti som i grunden är oppositionellt.”

Igår 19:59
Siv Jensen på pressträffen.   Fredrik Varfjell / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Fremskrittspartiet lämnar Norges regering efter bråk om återvändande IS-kvinna

Fremskrittspartiet lämnar Norges regering efter beslutet att låta en 29-årig IS-kvinna återvända till landet med sina två barn, rapporterar norska medier. Beskedet kommer vid en presskonferens med partiledare Siv Jensen, som säger att det är det enda riktiga att göra:

– Det har blivit en politik präglat av kompromisser och utan riktning, säger Jensen på presskonferensen.

Det var fallet med den återvändande IS-kvinnan som fick FRP att ta det slutgiltiga beslutet att lämna regeringen.

– Vi kunde ha tagit emot barnen, men vi kompromissar inte med personer som har varit en del av terrororganisationer. Det fick bägaren att rinna över, säger Jensen.

Den tidigare kravlista som lagts fram har Jensen dragit tillbaka.

– Det finns inte längre någon grund för FRP att fortsätta i regeringen. Därför har jag idag meddelat premiärministern att det inte finns någon grund för att lägga fram en förteckning över krav heller, sade Jensen.

FRP har fortfarande förtroende för statsminister Erna Solberg, trots att de lämnar regeringen.

Igår 12:51
Erna Solberg.   Denis Balibouse / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Erna Solberg om IS-kvinnan: ”Vi hade inget val”

Norges statsminister Erna Solberg (H) säger att hon respekterar Fremskrittspartiets beslut att lämna regeringen efter bråket om att hämta hem en norsk IS-kvinna och hennes två barn.

Högerpopulistiska FRP var öppna för att hämta hem barnen, varav ett är svårt sjukt, men inte deras 29-åriga mamma. Men Solberg betonar på pressträffen att de inte kunde ta barnen utan att ta med mamman.

– Vi ville inte heller hämta hem mamman till Norge. Men det var inte möjligt att bara hämta den sjuka femåringen, säger hon.

Valet stod mellan att hämta hem alla tre eller riskera att femåringen skulle dö i Syrien.

– Då valde vi att hämta hem dem. Jag har respekt för att FRP har en annan åsikt, säger Solberg.

Igår 12:57
Läs mer om Den norska regeringskrisen
Lasse Åberg med sin hedersbagge. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Guldbaggegalan

Lasse Åberg fick ta emot hedersbagge på galan

På årets Guldbaggegala fick Lasse Åberg ta emot en hedersbagge för lång och trogen tjänst inom svensk film. Han är mest känd för sina roller som Stig-Helmer Olsson i ”Sällskapsresan”-filmerna och som Trazan i tv-serien ”Trazan & Barnane”.

I sitt tacktal hyllade Lasse Åberg producenten Bo Johnson och norske skådespelaren Jon Skolmen, som dog förra året.

– Så man kan säga att en epok är slut, sa han på scenen.

Igår 21:27
Levan Akin, programledaren Emma Molin och skådisduon i ”Quick”, David Dancik och Jonas Karlsson.  TT
undefined

Revanschchans ikväll för Oscarsnobbad dansfilm

Levan Akins film ”And then we danced” tog sig inte hela vägen till Oscarsgalan. Men filmen har tillsammans med ”Quick”, om fallet Thomas Quick, flest nomineringar inför kvällens Guldbaggegala.

De två filmerna har sju nomineringar var. Men favoritskapet får sägas vara något större för ”And then we danced” som gått hem hos kritikerna och redan är flerfaldigt prisbelönad.

I kategorin bästa film tävlar Akin mot mot Jesper Ganslandts ”438 dagar”, Roy Anderssons ”Om det oändliga”, Anna Eborns ”Transnistra” och Jon Holmbergs ”Sune – best man”.

Igår 10:08
Läs mer om Guldbaggegalan

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
SD-ledaren Jimmie Åkesson i Sölvesborg. Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Opinionsläget

SD för första gången störst i TV4:s väljaropinion

Sverigedemokraterna är med 24 procent nu för första gången störst i TV4 Nyheternas senaste opinionssammanställning. Partiet har ökat med 1,2 procentenheter sedan november och gått om Socialdemokraterna, som har backat med 1 procentenhet till 23,5 procent.

KD backar med 1,1 procentenheter och ligger nu på samma nivå som vid valet 2018. Men om det var val i dag skulle SD, M och KD få en majoritet i riksdagen med 177 mandat.

Väljaropinionen är en sammanvägning av alla väljarbarometrar och görs av valforskare vid Göteborgs universitet.

Igår 18:13
Ebba Busch Thor (KD) och Jonas Sjöstedt (V) Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sjöstedt ökar i förtroende – tvåa efter Busch Thor

Förtroendet för Jonas Sjöstedt (V) ökar enligt en ny mätning som opinionsinstitutet Sifo gjort på uppdrag av Expressen.

Vänsterledaren noterar en uppgång med fem procentenheter efter att man i december hotat att fälla regeringen genom ett misstroende. 32 procent av väljarna uppger att de har förtroende för Sjöstedt, vilket placerar honom på en andraplats bakom KD:s Ebba Busch Thor som får stöd av 36 procent av väljarna.

SD-ledaren Jimmie Åkesson placerar sig på en tredje plats på listan med 31 procent som ger honom sitt förtroende.

Värre ser det ut för Stefan Löfven. 52 procent av väljarna uppger att de saknar förtroende för statsministern vilket är den näst högsta siffran i mätningen efter MP:s Isabella Lövin.

7 jan
Regeringssammanträde i september. Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analys: Väljarna tror på regeringens överlevnad

Att Löfven fortfarande sitter kvar och att regeringens budget gått igenom visar att januariavtalet som projekt har överlevt, skriver SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutson i en analys.

Knutson har tagit fasta på siffror i dagens Novus-mätning som visar att 45 procent av väljarna tror att regeringen sitter kvar medan 32 procent inte gör det. Det kan vara ett tecken på att väljarna inte tror att V kommer vilja göra gemensam sak med SD, M och KD om det verkligen gäller regeringens överlevnad.

”I så fall är regeringens maktpolitiska analys bakom januariavtalet av allt att döma korrekt”, skriver han, och betonar att S, MP, C och L lär få fortsatt svårt att övertyga väljarna om dess innehåll.

SVT:s politikreporter Elisabeth Marmorstein lyfter en annan del av mätningen: Att Miljöpartiets väljare är mer negativa än S-väljarna, trots att MP fått igenom mycket klimatpolitik.

– Jag tolkar det som ett uttryck för att deras väljare är tydligt till vänster, säger hon.

9 jan
Läs mer om Opinionsläget