Benjamin Dousa, ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationspolitiken i Sverige

Dousa: S och M borde göra upp om migrationen

Imorgon startar Moderaternas partistämma i Västerås. Inför mötet ger Benjamin Dousa, ordförande för Moderata ungdomsförbundet, sin syn på migrationspolitiken i en fPlus-intervju. Han anser att S och M borde göra upp om migrationen: ”Vi har EU:s sämsta integrationspolitik”, säger han.

– Jag tycker att miljörörelsen gjort ett bra jobb med att belysa miljöproblemen, men de har kapats av en vänsterflank. Allt det här om att det är fult att flyga och fel att äta kött, jag tror det är väldigt farligt att argumentera så. Den sortens ideologi skulle föra oss tillbaka till stenåldern.

Det är utsläppen som ska ned inte flygresor, fortsätter Dousa.

– Det behövs en kombination av effektivitet och det gröna, att vi erkänner att det finns stora utmaningar när det kommer till klimatet, menar han.

Den moderata partisymbolen har på senare tid förändrats, det klassiska M:et är tillbaka men färgerna på loggan varierar, och nu talar du om en ”grön höger”. Finns det fler moderata färger?

– Vi är fortfarande väldigt blåa, men färgen grön har nu ganska läge sammanflätats med miljö och klimatfrågan. En del centerpartister kan vara jättehöger i vissa frågor men så fort det kommer till miljön så ska det vara förbud och mer beskattning, här finns det ett utrymme för mer grön högerpolitik.

Var skulle du säga att MUF befinner sig på den liberal-konservativa skalan?

– Splittringen mellan liberala och konservativa är överdriven. Inom Moderaterna och MUF ryms det en stark tilltro till marknaden och det fria ägandet liksom en tro på ordning och reda, men också en skepticism till vad politiken har att lösa.

– Det finns inget parti som i grunden är så liberalt och så uthålligt när de gäller den personliga friheten under så många år, medan andra har pendlat fram och tillbaka. Samtidigt är vi ett parti som ser till att saker och ting fungerar.

Människan själv har ett eget ansvar, klippa sig och skaffa sig ett jobb, betala räkningar i tid och inte begå brott

– Att vi tycker att gängkriminella ska sitta i fängelse, det är både liberalt och konservativt. Föreningen har inte blivit svårare att kombinera, det är bara det att samhällsproblemen har förändrats.

Dousa beskriver det som en kombination av liberal grundhållning och praktisk lösningsförmåga.

– I grunden vill de flesta moderater och MUF ha en så fri rörlighet som möjligt, men samtidigt så kan vi inte ha 100 000-tals som kommer till Sverige som lever på bidrag.

Synen på arbete måste präglas mer kulturellt av individens ansvar, menar Dousa.

– Det är väldigt lite fokus idag på vad individen själv måste göra. Här behövs ett bidragstak och krav på motprestation, En kombination av piskor och morötter, en del pratar bara om morötter men egentligen är det bara moderaterna som talar om att man måste knuffa också.

Finns det faktorer som politiken inte rår på?

– Människan själv har ett eget ansvar, klippa sig och skaffa sig ett jobb, betala räkningar i tid och inte begå brott. Sedan har näringslivet och civilsamhället även ett ansvar. Det är en moderat grundidé att samhället är större än bara staten.

M behöver fokusera mer på skolan

Skolfrågan ligger dig personligen varmt om hjärtat. Moderaterna är annars inte ett parti som de flesta förknippar främst med skolan. Hur kommer det sig?

– Inte längre, det håller jag med om, säger Dousa och påminner om att moderaten Beatrice Ask en gång var skolminister.

Efter 2006 så är det Folkpartiet/Liberalerna som stått för idéutvecklingen på skolområdet, medan Moderaterna valt att fokusera på lag och ordning och ”sedan kom S in i matchen”, utvecklar Dousa.

– Efter 2014 har vi inte återinvesterat, men jag tror att det kan vara det viktigaste området där vi behöver investera mer.

– När det kommer till skattefrågor och ekonomisk politik så är jag ganska nöjd, men här tycker jag att vi behöver göra mycket, mycket mer. Hur skolan fungerar är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft.

– Sverige behöver en ny läroplan och lärarutbildningen är i behov av många reformer, kvaliteten på lärarutbildning är i botten i EU, vi behöver en ökad lönespridning bland lärare. Men det behövs också mer kontroll av skolorna, fortsätter Dousa.

– I vården har vi många kontrollinstanser, om Capio inte gav bra vård och höll helt och rent eller erbjöd effektiva behandlingar hade de fått betydligt mindre skattefinansiering, men så ser det inte ut på skolsidan där man får göra lite som man vill. De här marknadsmekanismerna bör byggas in också för skolorna, det gäller förstås också de kommunala skolorna.

Dousa fortsätter att beskriva två färska exempel på hur brist av kontroll kan leda till undermåliga skolor: en klass i Nacka hade omröstning om huruvida de skulle ha läxor eller inte och i Göteborg tog en skola bort alla klassrum.

– Det här gör man trots att all forskning på området visar att varken läxförbud eller att ta bort klassrummen inte är gynnsamt för inlärningen.

Men har du partiet med dig på en skolsatsning?

– Jag börjar känna det allt mer, som moderat kan man ju leva med att det finns skillnader mellan människor om det finns en möjlighet för människan att bryta med sin bakgrund, så jag tror att det finns ett gehör för detta i partiet.

Vill se utökad rörlighet med USA, Kanada och Japan

Vad är din syn på invandringen till Sverige. Kan Sverige ta emot fler flyktingar, eller är frågan felformulerad?

– Min instinkt är att rörlighet gynnar landet men får inte kosta för mycket. Jag skulle inte ha något emot ett EU-liknande avtal med exempelvis Kanada, USA eller Japan, där man får röra sig fritt mellan länderna. Men rörlighet, med generösa bidrag inblandade, blir betydligt mer komplicerat när det kommer det avsevärt fattigare länder.

En fri invandring är inte förenlig med dagens välfärdssystem, är ett argument MUF återkommer till. Men om välfärdssystemet skulle göras om skulle vi kunna ha större invandring?

– Vi har lagt förslag som går ut på att man ska kunna kvala in sig pö om pö i det svenska socialförsäkringssystemet, men även med en sådan lösning så skulle en helt fri invandringspolitik vara svår att genomföra. Hela asylrätten bygger på rättigheter till välfärd.

Hur står Sverige rustat inför en ny flyktingvåg? 

– Inte särskilt väl. 1,6 miljoner människor har fått uppehållstillstånd de senaste femton åren samtidigt som vi har EU:s sämsta integrationspolitik.

– Socialdemokraterna och Moderaterna borde en gång för alla göra upp i migrationsfrågan.  

Finns det något som tyder på att det kan bli så?

– Inte så länge MP sitter i regeringen.

LAS – en ”principiellt viktig fråga”

MUF går längre än moderpartiet som vill se en ökad betoning på kompetens när det gäller LAS (Lagen om anställningsskydd) och vill se helt avskaffade turordningsregler. Varför?

– Det finns både ett praktiskt och ett principiellt perspektiv.

– Sedan Sverige införde undantag för små företag har vi kunnat se positiva effekter på sysselsättningen, fler vågar anställa yngre och nyanlända.

– Men även ur ett principiellt perspektiv är detta en viktig fråga för oss. Det är i grund och botten företagaren som äger sitt eget företag, då borde man också ha stor frihet i vad man får göra.

Ni vill utvidga möjligheten att säga upp personal av andra skäl än arbetsbrist. Vad kan det handla om?

– Företagare som jag träffar säger att det är svårt att säga upp en person av flera skäl, det handlar dels om anställda som inte är tillräckligt effektiva. Man missköter sitt jobb, men kanske inte till den grova grad att det är ett lagbrott.

Hur ser förutsättningarna ut inför partistämman i just den här frågan?

– Vi har ett fått ett gott gehör från olika delar av landet. Innan 2006 ville vi avskaffa LAS, sedan kom nya Moderaterna och då ville man inte röra frågan alls, nu har vi fått undantag från turordningsreglerna för småföretag men jag tror att vi kan röra oss några millimeter till.

Vad konkret skulle några millimeter i frågan betyda, vad kan du vara nöjd med efter stämman?

– Att vi utökar undantagen ytterligare på ett sätt som skulle vara viktigt för de minsta företagen.

Hur kommer det sig tror du att ledande företrädare för Moderaterna ändrat sin uppfattning om LAS när de slutat som statsråd, som till exempel Anders Borg gjort?

– Sverige i grunden har förändrats sedan dess, lejonparten av arbetslöshet och bidragsberoendet finns framförallt hos nyanlända, som också hindras av den här typen av regleringar. Det har nog förändrat även Anders Borgs inställning till LAS.

Dousa tror dock inte att ett ytterligare uppluckrande av turordningsreglerna kommer att ändra förutsättningarna i stort på arbetsmarknaden.

– De allra flesta arbetsgivare och arbetstagare kommer sträva i stor utsträckning som möjligt efter tillsvidare heltidsanställningar, det hör ihop med att det är en förutsättning många gånger för att kunna ha bil och hus för många, men speciellt för att få in unga och nyanlända så är det viktigt med flexibilitet på arbetsmarknaden.

Vill se CSN-lån för föräldraledighet

MUF vill även att föräldraförsäkringen görs om i grunden och vill på sikt se en modell som bygger på samma principer som studielånet från CSN. Vill ni att svenska föräldrar ska låna sig till föräldraledighet?

– Det här är den fråga som jag fått mest hat för, både från vänster och höger. Men faktum är att föräldraförsäkringen inte är en försäkring utan ett bidrag, merparten kommer från andra skattebetalares pengar.

– I grund och botten har man ett ansvar som förälder att se till att man kan betala för sig själv och sina barn och även kan finansiera en föräldraledighet, säger Benjamin Dousa.

– Sverige är extremt generöst jämfört med andra länder. Och det är även en av de främsta förklaringar till varför vi ser fler män än kvinnor på toppositioner i arbetslivet.

Dousa menar att det finns nästan inga löneskillnader mellan kvinnor och män i början av karriären, skillnaden kommer efter det att kvinnorna är hemma med sina barn och även med sjuka barn senare.

– Att låna till föräldraledigheten skulle sannolikt leda till fler arbetade timmar hos både män och kvinnor. 

I en motion skriver MUF att det finns mycket som kan göras för att ”frigöra vårdnadshavare och oftast kvinnor från det obetalda arbetet kopplat till hemmet och familjen”. Föräldraförsäkringen idag ger stort utrymme åt föräldrarna att planera och fördela dagar sinsemellan, ska det vara statens uppgift att styra valen?

– Det går inte att skapa mer frihet än att ta bort bidrag och kombinera det med kraftiga skattesänkningar. Med sänkt skatt kan man själv välja om man vill köpa en tv, bygga ut altanen eller vara hemma med sina barn, säger Benjamin Dousa.

Dousa beskriver det som att en fördel med att de forna allianspartierna inte håller ihop längre är att Moderaterna nu kan utveckla och driva en skattepolitik på egna villkor.

– Vi vill ha platta, låga, skatter, där framförallt de höga marginalskatterna som är skadligast för Sveriges konkurrenskraft måste bort.

– Om Elisabeth Svantesson säger att vi kan sänka den statliga inkomstskatten med 1 procent per år, så borde vi på sikt helt kunna avskaffa den statliga inkomstskatten.

”Får signaler från Centerpartiet att man är nöjd med dagens läge”

Dousa ser inte heller ett regeringssamarbete mellan de fyra borgerliga partierna som aktuellt i den närmaste framtiden.

– Jag är positiv till så mycket borgerlig samverkan som möjligt, problemet är att vi får signaler från Centerpartiet att man är nöjd med dagens läge. Jag tror till och med att man kan tänka sig sitta i en socialdemokratisk regering.

Moderaterna har ändrat sin politik, men inte har tuffat till sig i retoriken

Han menar att det även är sannolikt att Socialdemokraterna kan budgetsamarbeta med Vänsterpartiet framöver.

– Jag ser det som osannolikt att Centerpartiet stöttar en borgerlig regering de närmaste 15-20 åren, men hoppas att Liberalerna kommer tillbaka, så vi kan skapa en allians tillsammans med dem och Kristdemokraterna.

Skillnaderna mellan C och L märks också på ungdomsförbunden, menar Dousa.

– CUF är nöjda medan LUF är obekväma, de känner betydligt mer samhörighet att tillhöra en högerorienterad, näringslivsvänlig del av samhället. Medan centern varit mer av ett intresse för vissa lantbrukare. Det har blivit ganska tydligt även på ungdomssidan, säger Dousa. 

Hur ser relationen till KD ut? Utifrån kan man ibland få intrycket av att KD har ledartröjan.

– Jag vet inte om jag delar den bilden. Kristdemokraterna ligger till vänster i skattefrågorna nu, anhöriginvandringen ökade med dem, för att ge några exempel.

– Skillnaden är att Kristdemokraterna under de sista åren ändrat sin retorik, men har kvar sin politik, medan Moderaterna har ändrat sin politik, men inte har tuffat till sig i retoriken.

Toppnyheter

Tobias Baudin. Arkivbild. Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Diskussionen om LAS

Kommunal varnar för strejk om las-förslag går igenom

Om utredarens förslag till nya arbetsrättsliga regler blir verklighet kan det leda till fler strejker och demonstrationer. Det säger fackförbundet Kommunals ordförande Tobias Baudin till DI.

– Då finns en risk att vi måste tänka om och mana till demonstrationer i stället för att läsa på och vara duktiga förhandlare, säger han.

Baudin tillägger att han inte vill se fler strejker men att utredningsförslagen visar på ”politisk klåfingrighet” och att den svenska modellen är hotad.

5 min
Ebba Busch.  Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Las-bråket ger underkänt till januaripartierna”

Oenigheten kring las-utredningen är ett underkännande för hela januariuppgörelsen, säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i SVT:s Morgonstudion.

Hon tror också att statsminister Stefan Löfven kommer att ”hitta på sätt” att dra ut på processen för att köpa sig tid.

– Då kan man säga att man håller sig till januariöverenskommelsen men inget händer.

Både Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark riktade under måndagen kritik mot utredningens förslag, som de menade saknade balans mellan parterna. Centern och Liberalerna har dock sagt att utredningen har levererat vad som har beställts.

2 tim
Läs mer om Diskussionen om LAS
Illustrationsbild/Mikael Damberg.  TT/SVT
Coronavirusets spridning – Sverige

Damberg: Svaga argument för att stänga ute svenskar

Det finns ”ganska svaga argument” för Danmark och Norge att ha stängda gränser mot Sverige, säger inrikesminister Mikael Damberg i SVT:s Morgonstudion.

De båda grannländerna öppnar gränserna för varandra från den 15 juni, men Sverige hålls utanför. Damberg tycker dock att man måste titta på de regionala skillnaderna. Han betonar att det är Stockholmsregionen och inte gränsregionerna till Norge respektive Danmark som varit hårdast drabbade.

– Det är det som skapar så mycket upprördhet i Skåne. De ser att smittspridningen varit mindre än i Köpenhamn och ändå så är gränsen stängd åt ena hållet.

22 min
Ebba Busch/Illustrationsbild.  TT
undefined

Busch om överdödligheten: ”Vi har svikit våra äldre”

Den höga dödligheten på svenska äldreboenden under coronakrisen är ett misslyckande och ett svek mot de äldre, säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch till SVT.

Hon menar att kommunerna lämnats ”vind för våg” utan nationellt stöd.

– Vi har verkligen svikit våra äldre. Jag tar allvarligt på de här siffrorna.

Hon syftar på tv-kanalens granskning som visar på en överdödlighet på närmare 30 procent på äldreboendena i Sverige.

1 tim
Covid-test. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Fler covid-tester förra veckan – flest hittills

Antalet coronatester ökade förra veckan till knappt 36 500, skriver TT och hänvisar till Folkhälsomyndigheten. Det är en ökning jämfört med veckan innan då 29 000 tester genomfördes.

Antalet som testades för covid-19 förra veckan var den högsta noteringen sedan statistiken började föras i början av mars. Däremot är målet fortfarande att ta 100 000 prover i veckan.

Den senaste tiden har flera regioner utökat sin testning till att omfatta även personer som är sjuka men inte behöver läggas in på sjukhus samt personer som klassas som ”övrig samhällsviktig verksamhet”.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Joe Biden. Donald Trump poserade med bibel. TT
Polisvåldet i USA

Bidens kritik: Han använder USA:s militär mot folket

Demokraternas aspirerande presidentkandidat Joe Biden fördömer Donald Trumps hot om att sätta in militären för att stoppa protesterna mot polisvåldet.

”Han använder USA:s militär mot det amerikanska folket”, skriver Biden på Twitter.

Han kritiserar även att Trump efter sitt tal till nationen i natt såg till att polisen skingrade demonstranter utanför Vita huset med tårgas, distraktionsgranater och gummiklädda kulor. Anledningen var att presidenten skulle låta sig fotograferas vid en vandaliserad kyrka med en bibel i handen.

28 min
George Floyds bror Terrence Floyd sörjer. Bebeto Matthews / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Floyds bror vädjar om lugn: Får inte tillbaka min bror

George Floyds bror Terrence Floyd vädjar om lugn på gatorna och säger att förstörelsen inte kommer att ”ge tillbaka min bror”, skriver AP. På måndagen gick han till den plats där hans bror dog. Han grät och vädjade.

– Jag förstår att ni är upprörda. Jag tvivlar på att ni är hälften så upprörda som jag är. Så om inte jag är här och spränger saker, om inte jag är här och förstör vårt samhälle, vad gör ni då? Vad gör ni alla? Ni gör ingenting. För det kommer inte att få min bror tillbaka, säger han.

George Floyd dog förra veckan under ett polisingripande i Minneapolis. Dödsfallet har lett till stora protester i USA.

4 tim
Demonstrant förs bort i Washington/Nationalgardet i Atlanta. TT
undefined

Analys: Ovanligt att USA:s president hotar med militär

Det är ovanligt att amerikanska presidenter använder militären mot den inhemska befolkningen och för att stävja den här typen av protester, konstaterar SVT:s utrikesreporter Fouad Youcefi.

För Donald Trump, som själv kallar sig presidenten av lag och ordning, är hotet antagligen ett sätt att försöka ta kommandot, skriver Youcefi.

Ben Riley-Smith konstaterar i en analys i The Telegraph att Trump gjorde två drag i går kväll: Ett retoriskt och ett verkligt. Först hotade han med militär om delstaternas guvernörer inte lyckas att lugna ner situationen, därefter motade polisen med våld och tårgas bort fredliga demonstranter för att Trump skulle promenera förbi.

”Om det här inte rensade gatorna – vilket blir nästa drag?”

4 tim
Läs mer om Polisvåldet i USA
Illustrationsbild. Bernat Armangue / TT NYHETSBYRÅN
Den globala konjunkturen

Trendbrott i Spanien: 100 000 fler sysselsatta i maj

Sysselsättningen i Spanien ökade med 100 000 i maj, rapporterar El País. Det är första gången som det noteras en ökning under coronapandemin.

Antalet spanjorer som ansöker om arbetslöshetsersättning ökade samtidigt i en mycket långsammare takt, jämfört med de två föregående månaderna, skriver Bloomberg.

Det tolkas som ett tecken på att företagen börjar återhämta sig när Spanien gradvis lättar på sina coronarestriktioner.

2 tim
Bruno Le Maire. IAN LANGSDON / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Franska finansministern: BNP faller 11 procent i år

Den franska ekonomin kommer att krympa med 11 procent i år på grund av coronaviruset och åtgärderna för att stoppa smittan. Det säger landets finansminister Bruno Le Maire i en intervju med RTL.

Lågkonjunkturen blir därmed djupare än man tidigare trott – i den förra budgeten var prognosen ett BNP-fall på 8 procent.

I intervjun säger Le Maire att Frankrike har den svåraste delen i krisen framför sig eftersom ekonomin i princip stoppades i tre månader. Han tillägger att han förväntar sig en stark återhämtning 2021.

3 tim
Representanthusets talman Nancy Pelosi. Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Prognos: Återhämtningen kan ta tio år för USA

Det kan dröja så länge som tio år innan den amerikanska ekonomin är helt återhämtad. Den bedömningen gör kongressens budgetkontor CBO, enligt USA Today.

CBO har justerat ner prognosen för den amerikanska produktionen 2020–2030 med 7 900 miljarder, motsvarande 3 procent av BNP, jämfört med bedömningen i januari.

Man tillägger att det finns en hög grad av osäkerhet i prognoser med sådan lång horisont och att det finns politiskt utrymme att göra mer för att dämpa effekterna.

6 tim
Läs mer om Den globala konjunkturen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer