Äganderätten i skogen

Dom: Markägarna vann mot staten

Staten ska betala över 18 miljoner kronor till markägare, som inte fått avverka fjällnära skog, enligt en dom från mark- och miljödomstolen i Umeå. Domstolen går på markägarnas linje och slår fast att skogsbruk i de fjällnära skogarna är pågående markanvändning.

En knäckfråga har varit vad som kan ses som "pågående markanvändning".

Domstolen går här på markägarnas linje: Markanvändningen på ägarnas fastigheter är skogsbruk, som avsevärt försvåras och därför ska ersättas av staten.

Det saknar betydelse om skog har avverkats tidigare eller inte.

– Att det finns höga naturvärden på fastigheterna råder det inget tvivel om och den frågan är redan avgjord genom Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Det som domstolen har bestämt idag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt, säger rättens ordförande Agneta Ögren, i domstolens pressmeddelande.

Bakgrund:

Rättstvisten handlar om att flera skogsägare stämt staten sedan de fått nej till att avverka skog i fjällnära områden och nekats ersättning.

Statliga Skogsstyrelsen konstaterade förra våren att frågan är så juridiskt komplicerad att det krävs klargöranden från både domstolarna och regeringen.

I våras gick en majoritet i riksdagen emot regeringen och uppmanade den att se över reglerna och ersättningen när skogsägares möjligheter att avverka stoppas av miljöhänsyn.

Frågan finns också med som punkt 26 i överenskommelsen mellan S, MP, C och L. Där framhålls att rättssäkerheten för markägare ska stärkas och att de ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukarrätten.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer