Partiledarna TT
Svenska brottsbekämpningen

Det här vill partierna göra för att stoppa gängvåldet

De svenska riksdagspartierna har mängder av förslag kring hur gängvåldet ska hanteras, men förändringarna kan ta flera år, skriver TT.

De nya politiska samtalen om gängkriminaliteten inleddes sedan en småbarnsmamma sköts till döds mitt på dagen på öppen gata i Malmö i slutet av augusti. Kort därefter sköts en annan ung kvinna till döds i Råcksta i Stockholm.

Det här vill partierna göra för att stoppa gängvåldet

Socialdemokraterna:

• Prioritera förslag som ger polisen bättre verktyg.

• Hemlig dataavläsning.

• Skydd för vittnen.

• Brottsförebyggande åtgärder.

Sverigedemokraterna:

• Kriminalisera deltagande i kriminell organisation.

• Kronvittnessystem.

• Utökat vittnesskydd och utredning av anonyma vittnesmål.

• Minskad ”mängdrabatt”.

• Avskaffad ”ungdomsrabatt” över 18 och minskad ”ungdomsrabatt” mellan 15 och 17 år.

Moderaterna:

• Fördubbla straffen för kriminella som begått gängrelaterad brottslighet.

• Visitationszoner.

• Vistelseförbud så att kriminella kan stoppas från att återvända till sitt gamla område.

• Inför ett system med kronvittnen.

• Inför tidsbegränsat försök med anonyma vittnen.

• Slopa straffrabatten för unga 18–21 år.

Kristdemokraterna:

• Avskaffa straffrabatterna.

• Anonyma vittnen och kronvittnen.

• Vistelseförbud för personer vars brottsliga verksamhet eller nätverk är knutna till en viss plats.

• Tillträdesförbud för personer som begår brott i butiker.

Liberalerna:

• Förbättra det brottsförebyggande arbetet med satsning på skola, socialtjänst och integrationsåtgärder.

• Utred kronvittnen och anonyma vittnen.

• Avskaffa två-tredjedelsfrigivning.

• Avskaffad ungdomsrabatt.

• Vistelseförbud

Miljöpartiet:

• Fortsätta att ”slå mot pengarna”, strypa den svarta ekonomin.

• Bryt nyrekryteringen, bland annat införa ny brottsrubricering om kriminell rekrytering.

Vänsterpartiet:

• Tillsätt en haverikommission om våldet.

• Inför Sluta skjut-projekt i flera städer.

• Tydligare samverkan mellan polis och kommun i utsatta områden.

• Utred ett nytt vittnesskyddsprogram.

Centerpartiet:

• Stärkt vittnesskydd.

• Skärp straffen för övergrepp i rättssak till minst 2 år och inför obligatorisk häktning.

• Kronvittnessystem.

• Strängare straff för organiserad brottslighet.

Källa: TT

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer