EU-valet 2019

”Det behövs en entreprenör i Bryssel”

Efter en utdragen regeringsbildning är det snart dags för partierna att växla upp och göra sig redo för EU-valet i maj. fPlus har pratat med Moderaternas kandidat Jörgen Warborn, som ser konkurrens som en ödesfråga och tror att Bryssel är i behov av en entreprenör.

Varför kandiderar du till EU-parlamentet?

– Jag gör det under rubriken ”det behövs en entreprenör i Bryssel”. Idag är jag riksdagsledamot och  tidigare kommunstyrelseordförande i Varberg. Innan dess var jag företagare. Under hela min politiska tid har jag jobbat med frågor som rör företagsklimat. Jag vill sätta extra fokus på de frågorna nu i ett europaperspektiv. Med rätta är annars fokuset i EU-debatten på migration, klimat, och säkerhetsfrågor. Men jag tycker också att konkurrensfrågor för Europa är en ödesfråga.

Hur ser det europeiska företagsklimatet ut idag?

– I relation till andra storheter som Kina och USA, som växer, så minskar vårt inflytande. Brasilien har en gång varit en stark kraft och kan bli igen, för att inte glömma Indien. Det är många som utmanar och vinner marknadsandelar från Europa. Vi bygger vårt välstånd genom att se till att ha ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt?

– Det finns tre viktiga områden: frihandel, den inre marknaden och regelförenklingar för företag.

– Just nu ser vi hur ett tullkrig utspelar sig mellan USA och Kina. Det är en maktkamp där Kina under lång tid spelat med oschysta metoder på världsmarknaden, de jobbar med statsstöd till sina bolag som sedan konkurrerar på en världsmarknad. Enkelt uttryckt så stjäl de vår ”know-how” och teknologi. På så sätt skaffar de sig nya marknadsfördelar. Det här har Trump sett, och han har rätt i sin analys – men han har dessvärre fel medicin att behandla det hela med. Tullar slår nämligen mot andra också. Handeln i världen behöver i framtiden vara så enkel som möjligt och därför behöver vi från europeiskt håll både bekämpa tullsituationen och stärka WTO.

– Den inre marknaden har också tyvärr stagnerat, varor och tjänster växer väldigt lite. Länder inom EU har också blivit mer protektionistiska. När finanskrisen kom så började man bygga upp egna handelshinder mellan länderna inom unionen och den protektionismen måste bekämpas. Tjänsterna flödar idag inte tillräckligt fritt. Det beror delvis på att vi har en massa skyddade yrken och problemet med att data inte får flyta fritt mellan länderna.

– Av 5000 yrken totalt så är 800 skyddade tjänsteyrken. Det är rimligt att ha den kontrollen över ett yrke som läkare, det säger sig självt, men vi har även en mängd andra skyddade yrken. Frisör är till exempel i vissa länder, liksom bartender, ett skyddat yrke. Det här måste man rensa i för att underlätta flödet och göra det möjligt för människor att kunna jobba var de vill.

– Det tredje stora problemet i Sverige som jag ser det är att regelbördan, som vi under Alliansens mandatperiod lyckades få ned, nu ökar igen. Om vi har en ökad regelbörda så minskar svensk konkurrenskraft när vi konkurrerar med till exempel Danmark eller Tyskland. På EU-nivå blir det svårt att konkurrera med till exempel USA, och Brasilien.

– Vi behöver också ha en EU-politik som synar och utvärderar tidigare direktiv och förordningar bättre. Vad ledde politiken till och vilka effekter fick det? Den frågan kan man ställa om exempelvis GDPR. Lagstiftningen slog direkt mot småföretagen men uppnådde inte något större syfte för mig som medborgare. De stora dataplattsformsföretagen som verkligen samlar data, på vilket sätt kan jag vara säker på att de hanterar min data korrekt, och hur har GDPR förändrat något här av värde?

Vilka frågor är viktigast för Sverige att fokusera på i EU framåt?

– De stående huvudfrågorna i EU-arbetet är migration, klimat och så vidare, och dessa är förstås viktiga. Men det finns en halv miljon företagare i Sverige och mitt fokus är att jobba med politik som påverkar dem. Jag har min passion och drivkraft i detta och det är här krutet kommer att läggas för egen del i EU.

Centrum för Europaforskning publicerade i somras en studie om bristfällig information från de politiska partierna om hur man ställer sig i olika EU-förslag. Har EU-frågorna hamnat i skymundan?

– I grunden har de ibland gjort det. Men att mäta politiskt engagemang och aktivitet genom vad som står på partiers hemsidor är inte tillräckligt. Man kan titta direkt i EU-nämndens arkiv var partierna står. Där är stenograferat ord för ord.

– Jag ser inte heller EU-politik som någonting separat. Vi har en riksdag och ett Europaparlament. Mina ståndpunkter i företagsklimat gäller ju för EU-politiken också.  EU är en integrerad del av vår vardag och ska vara det.

Ni är nu flera nya namn som kandiderar för Moderaterna i EU-valet – representerar ni en ny inriktning?

– Det tror jag inte. Min uppfattning är inte att kandidatbytena handlar om en ny politisk inriktning utan snarare var det så att nomineringskommitténs ordförande resonerade utifrån att man ville göra en nystart. Moderaterna har haft ganska dåliga valresultat på senare tid i förhållande till tidigare val. Sedan har också två av de tre tidigare parlamentarikerna avböjt omval.

– Några av de spekulationerna som följde på beskedet om nya kandidaturer handlade om att vi som föreslogs skulle vara mer EU-skeptiska. Det vill jag gärna dementera. Jag är väldigt entusiastisk runt EU-projektet och tycker att det är helt centralt för Sverige. Det finns alltid saker som man inte uppskattar även med EU, men i grunden är jag i stark kontrast till de partier som vill gå ur eller fjärma sig från EU. Sverige ska vara en stark och drivande kraft i EU-arbetet framöver.

Toppnyheter

Bonnesen och Browder. TT
Misstänkta penningtvätten i Swedbank

Swedbank avvisar kraven om en extern utredning

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen kan inte svara på om det är något i Uppdrag Gransknings program rörande bankens affärer i Baltikum som inte stämmer.

– Vi har inte fått ta del av all bakgrundsinformation så vi vet inte exakt vad de bygger sina uppgifter på, säger hon till SvD Näringsliv.

Avslöjandet utgår från tidigare hemliga dokument som antyder att Swedbank har haft samma typ av utländska kunder som misstänks ha tvättat pengar genom Danske Bank.

Finansmannen Bill Browder – visselblåsare i härvan som exploderade i höstas kring den danska storbankens estniska filial – menar att SVT:s avslöjande bara är början.

Han säger sig också ha egna bevis som kopplar Swedbank till Danske Bank-fallet och kräver nu att en extern utredning ska granska uppgifterna. Det är inte aktuellt enligt Bonnesen.

– Vi har redan i dag en rad kontakter med externa personer och vi planerar inga ytterligare granskningar utöver det, säger hon.

Det förvånar Johanna Kull, sparekonom på Avanza, som menar att det hade varit ett bra sätt att visa att man vill gå till botten med saken.

– Det är anmärkningsvärt att man tar så tydligt avstånd från att anlita en oberoende tredje part, säger hon.

Igår 22:01
Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN
Misstänkta penningtvätten i Swedbank

Ekonom: Swedbank har inte marknadens förtroende

Efter raset på över 13 procent riskerar det att ligga en ”blöt filt” över Swedbanks aktie en tid framöver, säger Avanzas sparekonom Johanna Kull till TT.

– Det är uppenbart att Swedbank inte har marknadens förtroende just nu. Man är rädd att det kan komma fram fler uppgifter, säger hon och uppmanar småsparare med en stor andel Swedbank-aktier att se över sina portföljer:

– Är det en betydande andel innebär risken för en fortsatt nedgång så mycket stryk för ens sparande att man bör minska på andelen redan nu.

Igår 21:58
Läs mer om Misstänkta penningtvätten i Swedbank
Diskussionen om LAS

Här är modellen som ska reformera LAS

En ny modell för anställning och kompetensutveckling, som ökar både företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet. Det presenterar Svenskt Näringsliv på DN Debatt.

Förslaget innebär ett moderniserat regelverk, till skillnad från LAS som har blivit ett hinder för jobb och tillväxt, skriver Peter Jeppsson, vice VD i Svenskt Näringsliv.

”Företagens konkurrenskraft och medarbetarnas kompetens är den verkliga anställningstryggheten. Det måste återspeglas i regelverken. Las behöver därför förändras i grunden.”

Här är modellen som Svenskt Näringsliv föreslår:

1. Ett i grunden reformerat anställningsskydd med ökade möjligheter för företagen att bestämma arbetsstyrkan utifrån verksamhetens behov. En översyn enbart av turordningsreglerna är inte tillräckligt.

2. Bättre förutsättningar för kompetensutveckling med ökade incitament för företagen att investera i medarbetarnas kompetens.

3. Ännu effektivare omställningsförsäkringar som hjälper de som blivit uppsagda att hitta nya jobb.

4. En specialiserad arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet. Privata aktörer får ett större ansvar för stöd och matchning. Programinsatser och lönestöd förenklas och renodlas.

5. En arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler och ger bättre skydd.

Igår 20:02
HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYRÅN
Diskussionen om LAS

Ledare: Fokusera inte på arbetsrätten när de 73 punkterna ska förverkligas

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN, varnar för den risk som januariöverenskommelsen bär med sig gällande frågan om arbetsrätten. Istället för att riskera stabiliteten på arbetsmarknaden vill han hellre se finansiering av kompetensutveckling för arbetstagare än en framtvingad reform av arbetsrätten.

Det skriver han i en ledare i Dagens Nyheter.

Riskerna med att politiken under press ger sig in i förändringsprocess av arbetsrätten kan bli att den känsliga partsbalansen rubbas. ”Följden kan bli att facket framöver blir mer militant och att antalet arbetsmarknadskonflikter därför ökar”, skriver Calmfors i Dagens Nyheter.

18 feb
Läs mer om Diskussionen om LAS
Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L). Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Sveriges nya styre

C och L tackade nej till egna tjänstemän i Rosenbad

Under förhandlingarna om regeringsbildningen erbjöds Centerpartiet och Liberalerna att ha egna tjänstemän i regeringskansliet som en del i uppgörelsen med S och MP, skriver Aftonbladet. Sådana lösningar har förekommit vid flera tidigare regeringssamarbeten.

Partierna tackade dock nej eftersom man ansåg att det skulle innebära att man hamnade för nära regeringen och att det då riskerade att bli svårt att driva oppositionspolitik.

– Vi skulle fått ännu mer kritik från Moderaterna. Partiledningen landade i att låta bli, säger en L-källa till tidningen.

Igår 21:43
Jonas Sjöstedt (V). Emma-Sofia Olsson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Sveriges nya styre

Sjöstedt: Klara besked från M och KD att fälla Löfven

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt säger sig ha fått tydliga besked från Kristdemokraterna och Moderaterna att partierna är redo att fälla Stefan Löfvens regering om V väcker misstroende. Det säger han till SVT Nyheter.

Sjöstedt säger att han kommer att väcka misstroende om regeringen lägger fram förslag om marknadshyror eller uppluckrad arbetsrätt.

Han säger också att han inte kommer att förhandla med SD om saken, trots att även deras röster krävs för att fälla regeringen.

– Hur de röstar är helt upp till dem, säger Sjöstedt.

Igår 20:43
Amanda Lind (MP). Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Sveriges nya styre

Lind vill återinföra anslag till Kulturskolan

Kulturminister Amanda Lind (MP) hoppas kunna återinföra det anslag på 100 miljoner kronor årligen till Kulturskolan slopades i och med att M och KD:s gemensamma budget gick igenom i höstas.

– Jag har en ambition att kunna göra detta under mandatperioden, sen blir det ju en budgetdiskussion, så jag kommer få återkomma med ett besked, säger Lind till SVT:s Kulturnyheterna.

Under dagen har Lind också träffat initiativtagarna bakom namninsamlingen #ståuppförkulturskolan och tagit emot över 10 000 namnunderskrifter som protesterar mot de indragna pengarna.

Igår 20:42
Läs mer om Sveriges nya styre
Christine Blanchin dos Santos /Mostphotos
Äganderätten i skogen

Toppjuristen: Ställ statens tjänstemän inför rätta

Flera tunga jurister är eniga – statliga myndigheter struntar i grundlagen och kör över sina medborgare. Skogsstyrelsens försök att rättfärdiga stöld från skogsägare är inte unikt, menar juristen Claes Sjölin. ”Släpa tjänstemännen till skranket. Om de som ständigt kränker äganderätten straffades för tjänstefel skulle förmodligen statens uppförande ändras radikalt”, säger han.

Äganderätten åsidosätts när utredningar landar i slutsatsen att kommuner ska få lösa in privat mark utan att ersätta ägarna. Det skriver Entreprenör. Och affärsjuristen Claes Sjölin ser flera exempel på att äganderätten håller på att urholkas, inte minst i skogen.

– Vår grundlag skyddar äganderätten och rätt till ersättning när du fråntas avkastningen. Vår svenska grundlag går före alla direktiv och förordningar som implementerats via EU. I Europakonventionen finns också ett mycket starkt egendomsskydd som till och med är starkare än vårt eget, säger han till Entreprenör.

Flera markägare har stoppats från avverkning av skog med hänvisning till att det inte skulle vara pågående markanvändning.

– Det mest upprörande är att initiativet till att urholka äganderätten tagits av skattefinansierade myndigheter. I stället för att värna den grundlagsskyddade äganderätten har man tagit sig rätten att urholka den, säger Helena Lindahl, riksdagsledamot Centerpartiet till Entreprenör.

Igår 16:58
Ruud, Vidar / TT NYHETSBYRÅN
Äganderätten i skogen

C: Staten bedriver korståg mot skogsägare

I förra veckan överklagade staten mark- och miljödomstolens beslut att tilldöma fem markägare ersättning för nekad skogsavverkning. Beslutet kritiseras av Helena Lindahl och Peter Helander (C) som menar att beslutet är ett hot mot äganderätten.

”Utöver stor oro och mycket lidande för de drabbade skogsägarna innebär det även att äganderätten fortsatt utmanas av statliga myndigheter och osäkerheten runt skogsägande kvarstår”, skriver de två politikerna på DI debatt.

11 feb
Ruud, Vidar / TT NYHETSBYRÅN
Äganderätten i skogen

Skogsägare går miste om hundratusentals kronor

I den nya budgeten som klubbades igenom i riksdagen förra året skars anslagen till Skogsstyrelsen ned.

Därför anser sig myndigheten behöva stoppa arbetet med att formellt skydda skog, och markägare som väntar sig ersättning i form av biotopskydd eller naturvårdsavtal får inga pengar på obestämd tid framöver.

Det rapporterar Sveriges Radio.

– Det var chockartat och det kändes som ett svek i och med att vi så många gånger hade fått besked att det inte fanns någon som helst anledning att oroa sig, säger Jenny Karlsson som är en skogsföretagare i Roslagen som drabbas.

Hon och hennes familj får inte avverka skog värd 600 000 kronor eftersom den anses vara skyddsvärd. Det är oklart om och när pengarna kommer att betalas ut.

11 feb
Läs mer om Äganderätten i skogen
Hoda Muthana och Mike Pompeo. TT
IS-återvändarna

Pompeo: Kvinna som anslöt till IS inte välkommen

Hoda Muthana från Alabama lämnade USA som 20-åring 2014 för att ansluta sig till IS – nu vill hon komma hem efter att terrorgruppen i stort sett besegrats i Syrien, rapporterar The New York Times.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo säger i ett uttalande att Muthana inte är amerikansk medborgare och inte kommer att få komma in i landet.

”Hon har ingen laglig grund, inget giltigt pass, ingen rätt till pass eller visa för att resa till USA”, sa Pompeo i uttalandet.

Muthana säger att hon fick ett amerikanskt pass innan hon åkte och att hon föddes i USA. USA menar att hon föddes medan hennes pappa var jeminitisk diplomat och därmed inte automatiskt är medborgare medan hennes familjs advokat hävdar att hon föddes efter att han slutat arbeta som diplomat.

Fallet liknar den brittiska 19-åringen Shamima Begums, som i går fick sitt medborgarskap indraget från Storbritannien.

Igår 21:46
Shamima Begum 2015 när hon lämnade Storbritannien för att ansluta till IS i Syrien.  HO / METROPOLITAN POLICE
IS-återvändarna

Bangladesh vägrar ta emot 19-åriga IS-kvinnan

Bangladesh nekar till att ge den 19-åriga Shamima Begum ett medborgarskap i landet, rapporterar Reuters.

– Det här är ett fall för den brittiska regeringen. Bangladesh har inget med det här att göra, säger inrikesminister Asaduzzaman Khan till nyhetsbyrån.

Storbritannien beslutade i går att dra in Begums brittska medborgarskap efter att hon velat komma hem till landet efter att ha varit ansluten till IS i Syrien. Det brittiska inrikesdepartementet motiverade beslutet med att hon har möjlighet att bli medborgare i Bangladesh, där hennes mamma har sitt ursprung.

– Regeringen är djupt bekymrad över felaktiga påståenden om att hon skulle ha dubbelt medborgarskap, säger utrikesminister Shahrial Alam till The Guardian.

Igår 17:49
Övervakningsbild visar hur Begum (mitten) och två andra flickor lämnar London för att ansluta sig till terrogruppen IS i Syrien 2015. TT NYHETSBYRÅN
IS-återvändarna

Analys: Begums öde kan ge ny syn på medborgarskap

Kommer Storbritannien lyckas dra tillbaka 19-åriga Shamima Begums medborgarskap efter tiden hos terrorgruppen IS i Syrien? Det återstår att se, skriver The Guardians Vikram Dodd i en analys.

Enligt internationell rätt får ett land inte göra en person statslös genom att dra in dennes enda medborgarskap. Det brittiska inrikesdepartementet motiverar dock sitt beslut med att Begum på grund av sin mammas ursprung antagligen kan beviljas medborgarskap i Bangladesh. Det argumentet kan prövas inom kort då 19-åringen nu har 28 dagar på sig att överklaga beslutet, skriver Dodd.

Även Washington Posts Ishaan Tharoor lyfter debatten som ett av flera exempel på de problem som följer på terrorgruppens fall. Kritiker menar att Shamima Begums öde kan fungera som ett slags prejudikat för en ny syn på medborgarskap – där alla med utländsk bakgrund riskerar att få sin enda nationalitet fråntagen om de inte sköter sig.

Igår 12:12
Läs mer om IS-återvändarna
Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell. Hanna Franzén/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den organiserade brottsligheten

Forssell (M) kritisk: Finns risk för terrordåd

Uppgifterna om att personer med koppling till kriminella gäng jobbar på Arlanda är mycket allvarliga, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell till Expressen.

– Vi kan inte ha grovt kriminella som arbetar på Sveriges största flygplats. Det finns risk för terrordåd, att vapen och narkotika smugglas in, säger han.

Han kommer nu att lyfta frågan i riksdagen.

Inrikesminister Mikael Dambergs (S) pressekreterare hänvisar till polisen för en kommentar. Polisen väljer i sin tur att inte kommentera uppgifterna med hänvisning till sekretess.

Igår 21:26
Hells Angels-medlemmar ska har arbetat på flygplatsens landningsbana. TT
Den organiserade brottsligheten

Hemlig rapport: Kriminella arbetar inne på Arlanda

Flera personer som är med i eller kan kopplas till kriminella gäng arbetar på Arlanda flygplats. Det slår en ny hemligstämplad polisrapport fast, avslöjar Expressen. Personerna ska bland annat jobba med att genomföra säkerhetskontroller och röntga bagage.

”Detta är anmärkningsvärt, inte minst då flygplatskontrollanter har ett förordnande från Polismyndigheten”, slår rapportern fast.

Personerna misstänks bland annat vara det polisen kallar för ”möjliggörare” alltså ha som uppgift att mot betalning eller under tvång låta smuggelgods och otillåtna föremål passera.

Fullvärdiga Hells Angels-medlemmar ska också har arbetat på flygplatsens landningsbana.

Igår 21:04
Läs mer om Den organiserade brottsligheten

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer