Ulla Murman vågade trotsa en stelbent lagstiftning och lade grunden till en hel bransch. Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagandet i historien

Den svenska bemanningsbranschens moder är död

Den 8 november, dagen efter sin 93-årsdag, avled Ulla Murman. Hon lade grunden till den bransch som har expanderat snabbast under senare decennier. Anders Johnson från Centrum För Näringslivshistoria beskriver en envis och modig entreprenör som hade etablissemanget mot sig – hon riskerade till och med fängelse – men lyckades ändå.

Bemanningsbranschen var till för bara några decennier sedan en förbjuden verksamhet. Ett fåtal kvinnliga entreprenörer trotsade lagen med sina skrivbyråer. Mot sig hade de mäktiga aktörer som TCO, AMS och Stockholms Handelskammare. I dag har skrivbyråerna vuxit till företag som Manpower och Proffice, och åtalen mot ägarna till de illegala skrivbyråerna har fallit i glömska.

Bemanningsbranschen har varit den snabbast växande delen av svensk arbetsmarknad under de senaste 15 åren – från 5 000 anställda 1994 till 60 000 anställda 2008. Huvudförklaringen till den snabba expansionen är att de verksamheter som bemanningsföretagen bedriver var förbjudna i Sverige fram till i början av 1990-talet.

Maskinskrivning utifrån inlästa koncept på diktafon, ett vanligt arbete för inhyrd kontorspersonal. Skandias huvudkontor, ca 1960. Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Skandias arkiv hos Centrum För Näringslivshistoria

Sedan 1930-talet fanns nämligen ett förbud mot privata arbetsförmedlingar. Även uthyrning av personal ansågs vara en form av arbetsförmedling. Ändå fanns det flera företag som bedrev bemanningsverksamhet. Viktigast var de skrivbyråer i Stockholm som startades och drevs av företagsamma kvinnor.

Fälldes sex gånger

Ulla Murman kan betecknas som ”den svenska bemanningsbranschens moder”. År 1953 startade hon landets första moderna bemanningsföretag, Stockholms stenografservice. I dag heter företaget Manpower och är störst i Sverige. Hon är också den som flest gånger har åtalats för olaga arbetsförmedling. Det blev sammanlagt åtta rättegångar, där hon fälldes sex gånger och friades vid två tillfällen. De juridiska striderna inleddes redan 1955 då Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, förklarade att hennes personaluthyrning var olaglig. Det ledde sedan till åtal och ett slutligt avgörande i Högsta domstolen, som avgav en fällande dom 1962. Nu vaknade dock politikerna i riksdagen. Ett enigt riksdagsutskott begärde 1963 att frågan skulle utredas eftersom:

det på arbetsmarknaden uppkommit former av serviceverksamhet som inte var för handen vid arbetsförmedlingslagens tillkomst. Under senare år torde också behovet av och anspråken på tjänster av servicekaraktär ha avsevärt ökat. Från skilda håll har hävdats att det här är fråga om verksamhetsformer av betydelse för såväl näringsliv som arbetstagare.

En statlig utredning tillsattes som 1966 föreslog att AMS skulle kunna ge tillstånd för uthyrning av kontorspersonal. Men regeringen tog i stället fasta på utredningsreservationen från LO:s och TCO:s representanter. De ville skärpa straffet för personaluthyrning, vilket tillgodosågs genom den lagändring som riksdagen beslutade om 1970.

Det skulle dröja till 1991 innan riksdagen beslutade att tillåta vissa former av vinstdrivande personaluthyrning. Två år senare, när den socialdemokratiska regeringen hade ersatts av en borgerlig, beslutade riksdagen att fullt ut tillåta vinstdrivande arbetsförmedling och personaluthyrning.

Det är märkligt att denna reform dröjde så länge. Det fanns nämligen många tecken på att lagstiftningen inte fungerade. En rad myndigheter, bland annat Regeringskansliet, Riksåklagaren och Högsta domstolen, hyrde själva in personal från skrivbyråer, trots att även inhyrning kriminaliserades 1970.

Slapp fängelse

Flera åklagare vägrade att väcka åtal eftersom de inte såg personaluthyrning som något allvaligt brott, vilket riksdagen dock hade uttalat 1970. Ett stort antal rättegångar mot skrivbyråerna hölls, och ledde ibland till friande domar och i övriga fall till mycket lindriga straff. När Ulla Murman fälldes i Högsta domstolen för andra gången 1989 fick hon endast tio dagsböter, trots att fängelse ingick i straffskalan och trots att hon bedrivit den olagliga verksamheten i över 30 år.

Det är svårt att hitta aktiva och övertygade försvarare för arbetsförmedlingsmonopolet utanför AMS, LO, TCO och Socialdemokraterna. Mest pådrivande var LO och TCO, som i sin tur drev på Socialdemokraterna respektive AMS. Under 1980-talet började AMS chefsjurist Anders Kruse tvivla på det meningsfulla i att förbjuda skrivbyråernas personaluthyrning. Men som tjänsteman kände han sig tvingad att tillämpa lagen.

En nyckelroll i försvaret av arbetsförmedlingsmonopolet hade Lennart Bodström. Han hade 1966, som representant för TCO, reserverat sig mot utredningsförlaget att tillåta personaluthyrning och i stället krävt skärpta straff. Som ordförande i TCO åren 1970 till 1982 satt han även i styrelsen för AMS och drev där på för att AMS skulle vara mer aktiva i arbetet mot skrivbyråerna.

Det fanns också en näringslivsorganisation som aktivt motarbetade skrivbyråerna, nämligen Stockholms Handelskammare. Sedan 1974 drev handelskammaren en personaluthyrningsverksamhet, vilken var laglig eftersom det rörde sig om en godkänd organisationsförmedling utan förvärvssyfte.

En snuskig affär

Företrädare för de skrivbyråer som sedermera blev Manpower respektive Proffice, kontaktade Stockholms handelskammare 1978 för att se om de kunde samarbeta. Men något samarbete kom inte till stånd. I stället skickade handelskammarens vice vd ett brev till AMS chefsjurist där det bland annat stod: ”Jag föreslår att Du slår ned på de stora grå byråerna omedelbart efter skollovsveckan, d.v.s. måndag den 20 februari”.

Brevet hittades i AMS arkiv 1980. Avslöjandet av brevet ledde till stor uppståndelse. Flera av skrivbyråerna var medlemmar i handelskammaren och hade knappast förväntat sig att den skulle agera i maskopi med AMS mot sina egna medlemmar. Handelskammarens agerande utsattes för mycket hård kritik, inte minst i SAF-tidningen. Ulla Murman säger 30 år senare: ”Det var en snuskig affär. De gick ju bakom ryggen på oss till AMS.”

Man kan notera att denna för Stockholms handelskammare så pinsamma episod beskrivs på ett helt felaktigt sätt i handelskammarens 100-årshistorik, Företagande & frihet (2002). Där påstås att det var handelskammaren som gick i bräschen för att bryta ner AMS motstånd mot privata arbetsförmedlingar och att det var den som skapade förutsättningar för ”framgångsrika 1990-talsföretag som Manpower och Proffice”.

Vad var det då som gjorde att avregleringen dröjde så länge? Huvudförklaringen till motståndet mot personaluthyrningen ligger nog i att skrivbyråerna utmanade fyra etablerade strukturer och tankesätt i samhället:

 1. Industrisamhällets syn på vad som är ett riktigt arbete. Man skulle ha fast jobb på en fast arbetsplats med fasta arbetsuppgifter.
 2. Socialismens syn på företagsvinster. Arbetsförmedlingen tillhörde välfärdssektorn och här skulle vinstdrivande företag inte förekomma.
 3. Maktförhållandena på arbetsmarknaden. AMS utsattes för konkurrens. Personaluthyrningen skar rakt igenom de traditionella organisationsgränserna på arbetsmarknaden, vilket både arbetsgivarorganisationer och fackförbund reagerade mot.
 4. Den etablerade könsmaktsordningen. Det var kvinnor som startade och drev skrivbyråerna. Det var också kvinnor som anställdes av skrivbyråerna. Men det var män som bestämde på arbetsmarknaden.

Ander Johnson är skriftställare och nybliven Sokratespristagare. Han har skrivit ett antal böcker om näringslivs- och samhällsfrågor, ofta ur ett historiskt perspektiv. I april utkommer han med boken ”Hyrt går hem – Historien om den svenska bemanningsbranschen”.

Fakta

Den här artikeln kommer från Centrum För Näringslivshistoria, som hjälper företag att spara sitt historiska material och göra det lätt åtkomligt. Många av berättelserna, som den här artikeln, hittar du även i tidningen Företagshistoria, som kommer fyra gånger om året, och på ämnessajten bizstories.se.

Toppnyheter

”Skuldklocka” som uppdaterar italienska statsskulden på centralstaionen i Milano. Arkivbild. Antonio Calanni / TT NYHETSBYRÅN
Den globala konjunkturen

Larmet: Skuldfälla hotar EU:s hushåll

Miljoner hushåll i Europa hotas av att hamna i en skuldfälla när de omfattande krisprogrammen under coronapandemin avslutas, skriver Bloomberg.

Lånerådgivaren Maria Kemmetmüller arbetar för en österrikisk organisation som redan nu sett en markant ökning av privatpersoner som söker stöd.

– I höst räknar vi med en ökning av antalet rådgivningar med så mycket som 40 procent, säger hon till nyhetsbyrån.

Europeiska organisationen ECDB beräknar att så många som 10 procent av kontinentens hushåll redan har problem med skulder.

3 tim
Representanthusets talman Nancy Pelosi öppnar för att återuppta samtalen om ett nytt coronakrispaket. Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Pelosi och Mnuchin öppnar för samtal om krispaket

Finansminister Steven Mnuchin och representanthusets talman Nancy Pelosi öppnar för att återuppta samtalen om ett nytt amerikanskt coronakrispaket, rapporterar Reuters. Efter att samtalen bröt ihop i fredags signalerade Mnuchin och Pelosi på söndagskvällen i intervjuer med Fox News att de är villiga att driva igenom ett mindre paket och förlänga en del stöd fram till nyår.

– Låt oss lagstifta om saker som vi kan enas om, sa Mnuchin till nyhetskanalen.

På lördagen drev president Donald Trump via presidentorder igenom mer pengar till bland annat arbetslösa och studenter efter att krisstödet löpt ut för drygt en vecka sedan. Åtgärden har kritiserats då kongressen enligt konstitutionen äger frågor om skatter och utgifter.

2 tim
Arkivbild. OLIVIER DOULIERY / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Amerikansk arbetslöshet lägre än väntat i juli

Den amerikanska arbetslösheten uppgick i juli till 10,2 procent från 11,1 procent i juni. Det är lägre än de 10,5 procent som analytikerna hade väntat sig.

Totalt ökade antalet sysselsatta, exklusive jordbrukssektorn, med nära 1,8 miljoner arbetstillfällen. Även det något högre än förhandsestimaten indikerat, skriver CNBC.

Det visar färsk statistik från USA:s arbetsmarknadsdepartement.

Enligt en enkät från Reuters hade ekonomer väntat sig en lägre sysselsättningstillväxt i juli än rekordhöga 4,8 miljoner i juni.

7 aug
Läs mer om Den globala konjunkturen
 Aleksandr Lukasjenko, när han la sin röst i Minsk på söndagen. Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN
Valet i Belarus

”Fräckt av Lukasjenko – men revolution dröjer”

Resultatet av vallokalsundersökningen som publicerats av myndigheterna i Belarus är fräckt och visar att gamla vanor består för diktatorn Aleksandr Lukasjenko. Det skriver Sky News Diana Magnay i en analys.

Magnay skriver att det inte är sannolikt att det blir någon revolution i Belarus nu, men att en gräns har passerats och att det ökande missnöjet kommer att göra situationen alltmer obekväm för Lukasjenko.

Valkampanjen i Belarus har varit den smutsigaste någonsin och visar att EU borde införa sanktioner mot Lukasjenko, skriver Robert Bosch i en analys i The Telegraph.

Det har hittills inte skett eftersom EU är rädda för att det skulle driva Lukasjenko ännu närmare Ryssland och förstöra de framgångar man haft i att värma upp relationen med Belarus. Men sanktioner kan fungera som en väckarklocka, menar Bosch.

Efter våldsamheterna under valet 2010 straffades dock Lukasjenko med EU-sanktioner, skriver DN:s Anna-Lena Laurén i en analys. Därför kommer regimen nu att gå en balansgång: å ena sidan vill man undvika våld och å andra sidan oroar man sig för att utmanaren Svetlana Tsichanouskaja verkligen ska lyckas försvaga regimen.

2 tim
Människor köar för att rösta i Minsk. Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Lukasjenko vinner kritiserade valet i Belarus

Den sittande presidenten Aleksandr Lukasjenko vinner presidentvalet i Belarus med 79,7 procent av rösterna. Det visar landets offentliga vallokalsundersökning, rapporterar AFP.

Lukasjenko säkrar därmed sin sjätte mandatperiod sedan han kom till makten 1994. Oppositionens främste kandidat Svetlana Tichanovskaja kom på andraplats med 6,8 procent av rösterna, enligt vallokalsundersökningen.

Flera oppositionella kandidater hade gripits inför valet, däribland Tichanovskajas man. I makens ställe axlade hon rollen som utmanare till Lukasjenko och tiotusentals Minskbor har de senaste veckorna gett sig ut på gatorna till stöd för Tichanovskaja.

5 tim
Läs mer om Valet i Belarus
Svarshäften till högskoleprovet. Bertil Enevåg Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska utbildningen

Sveriges elevråd: Ställ inte in högskoleprovet

Det är fel att ställa in högskoleprovet för andra gången till följd av pandemin. Det menar Jennie Gustafsson, förbundsordförande för Sveriges elevråd, på SvD Debatt.

”När samhället försvagas blir utbildning ännu viktigare och högskoleprovet bör därför hållas i gång som andra samhällsfunktioner”, skriver hon.

Sveriges elevråd uppmanar Universitets- och högskolerådet att tänka till om vilka signaler ett inställt högskoleprov sänder ut. De menar att provet för många är den enda chansen att komma in på en högre utbildning.

4 tim
Illustrationsbild Bertil Enevåg Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Myndighet: Höstens högskoleprov bör ställas in

Universitets och högskolerådet, UHR, anser att höstens högskoleprov inte bör genomföras.

”Bedömningen är att ett genomförande riskerar att bidra till spridning av coronaviruset och att möjligheterna att skydda provdeltagare och provpersonal är små”, skriver myndigheten på sin hemsida.

– Slutsatsen har nåtts efter ”nära dialog med de 21 universitet och högskolor som ansvarar för genomförandet på själva provdagen, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Tidigare under dagen kom beskedet att giltighetstiden för redan gjorda högskoleprov förlängs från fem till åtta år. Förlängningen gäller vårens antagningar till universitet och högskolan.

Även vårens högskoleprov ställdes in på grund av coronapandemin.

6 aug
illustrationsbild. Gunnar Lundmark / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kritik mot att höstens högskoleprov ställs in

Beskedet att även höstens högskoleprov ställs in får nu kritik av bland annat Sveriges elevråd, SVEA. Det rapporterar Sveriges Radio.

– Det borde ha gått att hitta lokaler eller ha en begränsning på 50 personer. Jag tycker inte att man ansträngt sig och det sänder signaler om hur mycket man prioriterar utbildning och ungdomar, säger Jennie Gustafsson ordförande på SVEA.

Från Universitets- och högskolerådets sida menar man dock att det var just svårigheter med lokaler och utbildning av den personal som krävs som satte stopp för provet.

7 aug
Läs mer om Den svenska utbildningen
Tom Britton. Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Tom Britton: Förstärk lokala restriktioner i höst

Sverige kommer troligtvis klara sig undan en omfattande andra våg av coronasmittan, skriver forskaren Tom Britton på DN Debatt.

Ett mer troligt scenario är att det istället sker ett antal lokala utbrott i städer med låg immunitet, menar Britton, som därför vill att det ska göras vissa ändringar i coronastrategin.

Britton föreslår bland annat att man kontaktspårar enstaka fall och förstärker lokala restriktioner. Han vill också att man successivt inför lättnader i fysisk distansering för gruppen som är över 70 år.

”En grupp som gjort stora uppoffringar under vår och sommar är den stora gruppen av 70+ som därför rimligen bör prioriteras”, skriver Britton.

3 tim
Illustrationsbild. Terje Pedersen / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Expertförslag: Obligatorisk förskola och studentpremie

Den som klarar gymnasiet och högskolan snabbare bör få en premie. Och förskolan bör bli obligatorisk från fyra års ålder. Det föreslår den så kallade Omstartskommissionen, enligt SR Ekot.

Omstartskommissionen är en expertgrupp som Stockholms Handelskammare tillsatt för att ta fram förslag som stärker Sveriges konkurrenskraft efter coronakrisen. Ytterligare ett förslag är att förskolan ska innehålla mer färdighetsträning.

– Satsa några timmar per dag med mera strukturerad utbildning och kunskapsuppbyggnad i naturligtvis framför allt språk för alla barn, säger Susanne Ackum, ansvarig för utbildningsfrågor i Omstartskommissionen, till Ekot.

Idag 06:06
Illustrationsbild. Martina Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Statistik: Skilsmässorna ökar under coronakrisen

Antalet skilsmässor har ökat under coronakrisen, rapporterar SVT Nyheter med hänvisning till statistik från Domstolsverket.

Mellan mars och sista juli fick Sveriges tingsrätter in 13 345 skilsmässoansökningar. Det är 579 fler än under motsvarande period i fjol.

Psykologen Björn Hedensjö tror att coronakrisen kan ha bidragit till ökningen.

– I hushåll där man jobbar hemma får man mycket mer tid ihop. Har man något som skaver blir det mer av den varan. Man har kanske inte fått den egentid man är van vid, säger han till SVT.

Idag 10:41
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Hassan Ammar / TT NYHETSBYRÅN
Protesterna i Libanon

Kaotiska scener i Beirut: ”Regeringen måste avgå”

Tusentals demonstranter har gett sig ut på gatorna i Libanons huvudstad Beirut för andra dagen i rad, för att protestera mot regeringen, rapporterar Reuters.

Enligt nyhetsbyrån är scenerna som utspelar sig i staden kaotiska. Många kastar stenar och avfyrar fyrverkerier mot poliser som blockerar en väg in mot parlamentet, och polisen svarar med tårgas.

– Vi vill att hela regeringen avgår nu. Vi vill ha val nu, säger demonstranten Yusef Dour till Reuters.

Många libaneser anklagar regeringen för att bära ansvar för den massiva explosion i Beiruts hamn i tisdags som tog över 150 människors liv.

Idag 16:43
Demonstration och Stefan Löfven. TT
undefined

Löfven: Strukturella reformer behövs i Libanon

Statsminister Stefan Löfven (S) säger i en skriftlig kommentar till TT att Sverige redan under de första dagarna efter explosionen i Beirut skickat hjälp till Libanon men att behoven är fortsatt stora.

”Internationellt stöd kommer att behövas för att stödja en långsiktig demokratisk och fredlig utveckling i Libanon. Inte minst visar de senaste dagarnas protester behovet av omfattande strukturella reformer i Libanon”, skriver Löfven.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har skickat experter till Beirut och Svenska Röda Korset har skickat akut bistånd. Efter att explosionen ägde rum har det varit stora protester mot landets regering.

6 tim
En demonstrant i Beirut/Bitte Hammargren. TT
undefined

Expert: Extremt farligt läge – kan bli som Libyen

Läget i Libanon riskerar att eskalera ytterligare och kan i värsta fall leda till en total kollaps. Det säger Mellanösternexperten Bitte Hammargren till TT.

– Det är ett fruktansvärt farligt läge, säger hon.

Hammargren pekar bland annat på att den humanitära krisen kommer att förvärras, samtidigt som länder som Iran och Kina försöker dra nytta av krisen för att flytta fram sina positioner i regionen.

– Libanon kan i värsta fall bli som Libyen, en huggsexa där det finns många olika parter som vill utnyttja läget.

Expressens Mellanösternkorrespondent Kassem Hamadé påpekar även han allvaret i situationen.

– Libanon är på väg in i en djupare ekonomisk kris, med mer politisk splittring och myndigheterna är förlamade, säger han till Expressen TV.

Idag 13:57
Läs mer om Protesterna i Libanon

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Testning för coronaviruset i Askim i Indre Østfold. Fredrik Hagen / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Norsk kommun slår igen – uppmanar regeringen att stänga Sverige-gränsen

Indre Østfolds kommun, söder om Oslo, inför stränga restriktioner sedan 59 personer testat positivt för covid-19 de senaste dagarna, skriver TT.

För att motverka smittspridningen stängs nu det mesta av offentlig verksamhet: fritids, förskolor, bibliotek, idrottsanläggningar och badplatser.

– Det är en kritisk situation, säger kommunordföranden Saxe Frøshaug och tillägger att antalet förväntas stiga kraftigt.

Han uppmanar också regeringen att stänga gränsen till Sverige eftersom gränsöppningen enligt honom har gjort det svårt för kommunen att stoppa smittspridningen.

3 tim
Stranden Ostend i Belgien, 6 augusti. Virginia Mayo / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Extremvärme skapar kaos på stränder i Europa

Värmeböljan i Europa har lett till extrem trängsel på stränder på flera håll på kontinenten.

I Spanien, Frankrike, Belgien och Kroatien har temperaturen legat på omkring 40 grader under helgen, rapporterar SVT Nyheter. I Belgien stängde myndigheterna ner två populära strandområden efter att gäng med ungdomar drabbat samman med polis, som bett dem att respektera reglerna om social distansering, skriver AFP.

I veckan som gick noterade också Storbritannien sin varmaste augustidag på 17 år, med en temperatur på 36 grader i London, enligt SVT. Det har gjort att rekordmånga flockats till stränder och i Dorset har myndigheterna tvingats be människor att hålla sig borta från två populära strandområden, rapporterar BBC.

Idag 15:52
Marco Torrealba delar ut gratis måltider i Miami. Lynne Sladky / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Över fem miljoner bekräftat smittade i USA

Antalet bekräftade fall av covid-19 i USA har nu passerat fem miljoner, visar data från Johns Hopkins-universitetet, enligt amerikanska medier.

Experter tror dock att den verkliga siffran kan vara så mycket som 10 gånger högre, med tanke på att så många som 40 procent av alla smittade inte får symptom och begränsningarna när det gäller testning, skriver AP.

Antalet döda i USA är nu uppe i över 160 000. Båda siffrorna är de högsta för något land i världen totalt sett, skriver AFP.

Idag 15:03
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Frankrikes president Emmanuel Macron under givarkonferensen. Christophe Simon / TT NYHETSBYRÅN
Explosionen i Libanon

Givarländer utlovar 2,6 miljarder i stöd till Libanon

Flera länder donerar tillsammans motsvarande 2,6 miljarder kronor för att hjälpa Libanon efter de massiva explosioner som förstörde huvudstaden Beirut i tisdags och tog över 150 människors liv. Det beslutades under en givarkonferens anordnad av Frankrikes president Emmanuel Macron, rapporterar AFP.

Enligt ett gemensamt uttalande från deltagarländerna kommer den ekonomiska hjälpen att levereras ”direkt till det libanesiska folket”, rapporterar al-Jazira.

Under konferensen, som anordnades som en videokonferens, uppmanade USA:s president Donald Trump regeringen i Libanon att utföra en ”komplett och transparent” utredning av explosionerna. Enligt ett uttalande från Vita huset sa han också att USA står redo att hjälpa till.

4 tim
En soldat i Beirut/Frankrikes president Emmanuel Macron. TT
undefined

Macrons vädjan: ”Libanons framtid står på spel”

Frankrikes president Emmanuel Macron säger att Libanons framtid står på spel och att landets ledare måste agera för ta till vara på den strävan efter förändring som folket ger uttryck för på Beiruts gator.

Macrons uttalande gjordes under inledningen av en virtuell hjälpkonferens för Libanon under söndagen, som väntas samla ledare för flera av världens största länder, rapporterar AFP.

– Vår uppgift är att agera snabbt och effektivt och koordinera vår hjälp på marken så att den når ut så snabbt som möjligt till det libanesiska folket, sa Macron.

Kostnaden för att återuppbygga Beirut efter tisdagens förödande explosioner väntas landa på miljarder dollar, skriver Reuters. Ekonomer förutspår att explosionerna kan leda till ett fall av landets bnp på uppemot 25 procent.

Idag 12:59
Demonstranter på Martyrtorget i Beirut / Manal Abdul Samad TT
undefined

Libanesiska ministrar avgår efter explosionen i Beirut

Två libanesiska ministrar avgick under söndagen, mot bakgrund av tisdagens stora explosion i huvudstaden och de efterföljande protesterna, rapporterar al-Jazira.

Under förmiddagen meddelade informationsminister Manal Abdul Samad att hon lämnar regeringen, samtidigt som hon bad om ursäkt för att ha svikit det libanesiska folket.

Senare under dagen bekräftade miljöminister Damianos Kattar att även han hoppar av.

I går protesterade runt 10 000 personer i Beirut mot de styrande i landet och under söndagen utbröt nya våldsamma protester.

Idag 08:49
Läs mer om Explosionen i Libanon