Ulla Murman vågade trotsa en stelbent lagstiftning och lade grunden till en hel bransch.  Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagandet i historien

Den svenska bemanningsbranschens moder är död

Den 8 november, dagen efter sin 93-årsdag, avled Ulla Murman. Hon lade grunden till den bransch som har expanderat snabbast under senare decennier. Anders Johnson från Centrum För Näringslivshistoria beskriver en envis och modig entreprenör som hade etablissemanget mot sig – hon riskerade till och med fängelse – men lyckades ändå.

Bemanningsbranschen var till för bara några decennier sedan en förbjuden verksamhet. Ett fåtal kvinnliga entreprenörer trotsade lagen med sina skrivbyråer. Mot sig hade de mäktiga aktörer som TCO, AMS och Stockholms Handelskammare. I dag har skrivbyråerna vuxit till företag som Manpower och Proffice, och åtalen mot ägarna till de illegala skrivbyråerna har fallit i glömska.

Bemanningsbranschen har varit den snabbast växande delen av svensk arbetsmarknad under de senaste 15 åren – från 5 000 anställda 1994 till 60 000 anställda 2008. Huvudförklaringen till den snabba expansionen är att de verksamheter som bemanningsföretagen bedriver var förbjudna i Sverige fram till i början av 1990-talet.

Maskinskrivning utifrån inlästa koncept på diktafon, ett vanligt arbete för inhyrd kontorspersonal. Skandias huvudkontor, ca 1960. Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Skandias arkiv hos Centrum För Näringslivshistoria

Sedan 1930-talet fanns nämligen ett förbud mot privata arbetsförmedlingar. Även uthyrning av personal ansågs vara en form av arbetsförmedling. Ändå fanns det flera företag som bedrev bemanningsverksamhet. Viktigast var de skrivbyråer i Stockholm som startades och drevs av företagsamma kvinnor.

Fälldes sex gånger

Ulla Murman kan betecknas som ”den svenska bemanningsbranschens moder”. År 1953 startade hon landets första moderna bemanningsföretag, Stockholms stenografservice. I dag heter företaget Manpower och är störst i Sverige. Hon är också den som flest gånger har åtalats för olaga arbetsförmedling. Det blev sammanlagt åtta rättegångar, där hon fälldes sex gånger och friades vid två tillfällen. De juridiska striderna inleddes redan 1955 då Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, förklarade att hennes personaluthyrning var olaglig. Det ledde sedan till åtal och ett slutligt avgörande i Högsta domstolen, som avgav en fällande dom 1962. Nu vaknade dock politikerna i riksdagen. Ett enigt riksdagsutskott begärde 1963 att frågan skulle utredas eftersom:

det på arbetsmarknaden uppkommit former av serviceverksamhet som inte var för handen vid arbetsförmedlingslagens tillkomst. Under senare år torde också behovet av och anspråken på tjänster av servicekaraktär ha avsevärt ökat. Från skilda håll har hävdats att det här är fråga om verksamhetsformer av betydelse för såväl näringsliv som arbetstagare.

En statlig utredning tillsattes som 1966 föreslog att AMS skulle kunna ge tillstånd för uthyrning av kontorspersonal. Men regeringen tog i stället fasta på utredningsreservationen från LO:s och TCO:s representanter. De ville skärpa straffet för personaluthyrning, vilket tillgodosågs genom den lagändring som riksdagen beslutade om 1970.

Det skulle dröja till 1991 innan riksdagen beslutade att tillåta vissa former av vinstdrivande personaluthyrning. Två år senare, när den socialdemokratiska regeringen hade ersatts av en borgerlig, beslutade riksdagen att fullt ut tillåta vinstdrivande arbetsförmedling och personaluthyrning.

Det är märkligt att denna reform dröjde så länge. Det fanns nämligen många tecken på att lagstiftningen inte fungerade. En rad myndigheter, bland annat Regeringskansliet, Riksåklagaren och Högsta domstolen, hyrde själva in personal från skrivbyråer, trots att även inhyrning kriminaliserades 1970.

Slapp fängelse

Flera åklagare vägrade att väcka åtal eftersom de inte såg personaluthyrning som något allvaligt brott, vilket riksdagen dock hade uttalat 1970. Ett stort antal rättegångar mot skrivbyråerna hölls, och ledde ibland till friande domar och i övriga fall till mycket lindriga straff. När Ulla Murman fälldes i Högsta domstolen för andra gången 1989 fick hon endast tio dagsböter, trots att fängelse ingick i straffskalan och trots att hon bedrivit den olagliga verksamheten i över 30 år.

Det är svårt att hitta aktiva och övertygade försvarare för arbetsförmedlingsmonopolet utanför AMS, LO, TCO och Socialdemokraterna. Mest pådrivande var LO och TCO, som i sin tur drev på Socialdemokraterna respektive AMS. Under 1980-talet började AMS chefsjurist Anders Kruse tvivla på det meningsfulla i att förbjuda skrivbyråernas personaluthyrning. Men som tjänsteman kände han sig tvingad att tillämpa lagen.

En nyckelroll i försvaret av arbetsförmedlingsmonopolet hade Lennart Bodström. Han hade 1966, som representant för TCO, reserverat sig mot utredningsförlaget att tillåta personaluthyrning och i stället krävt skärpta straff. Som ordförande i TCO åren 1970 till 1982 satt han även i styrelsen för AMS och drev där på för att AMS skulle vara mer aktiva i arbetet mot skrivbyråerna.

Det fanns också en näringslivsorganisation som aktivt motarbetade skrivbyråerna, nämligen Stockholms Handelskammare. Sedan 1974 drev handelskammaren en personaluthyrningsverksamhet, vilken var laglig eftersom det rörde sig om en godkänd organisationsförmedling utan förvärvssyfte.

En snuskig affär

Företrädare för de skrivbyråer som sedermera blev Manpower respektive Proffice, kontaktade Stockholms handelskammare 1978 för att se om de kunde samarbeta. Men något samarbete kom inte till stånd. I stället skickade handelskammarens vice vd ett brev till AMS chefsjurist där det bland annat stod: ”Jag föreslår att Du slår ned på de stora grå byråerna omedelbart efter skollovsveckan, d.v.s. måndag den 20 februari”.

Brevet hittades i AMS arkiv 1980. Avslöjandet av brevet ledde till stor uppståndelse. Flera av skrivbyråerna var medlemmar i handelskammaren och hade knappast förväntat sig att den skulle agera i maskopi med AMS mot sina egna medlemmar. Handelskammarens agerande utsattes för mycket hård kritik, inte minst i SAF-tidningen. Ulla Murman säger 30 år senare: ”Det var en snuskig affär. De gick ju bakom ryggen på oss till AMS.”

Man kan notera att denna för Stockholms handelskammare så pinsamma episod beskrivs på ett helt felaktigt sätt i handelskammarens 100-årshistorik, Företagande & frihet (2002). Där påstås att det var handelskammaren som gick i bräschen för att bryta ner AMS motstånd mot privata arbetsförmedlingar och att det var den som skapade förutsättningar för ”framgångsrika 1990-talsföretag som Manpower och Proffice”.

Vad var det då som gjorde att avregleringen dröjde så länge? Huvudförklaringen till motståndet mot personaluthyrningen ligger nog i att skrivbyråerna utmanade fyra etablerade strukturer och tankesätt i samhället:

  1. Industrisamhällets syn på vad som är ett riktigt arbete. Man skulle ha fast jobb på en fast arbetsplats med fasta arbetsuppgifter.
  2. Socialismens syn på företagsvinster. Arbetsförmedlingen tillhörde välfärdssektorn och här skulle vinstdrivande företag inte förekomma.
  3. Maktförhållandena på arbetsmarknaden. AMS utsattes för konkurrens. Personaluthyrningen skar rakt igenom de traditionella organisationsgränserna på arbetsmarknaden, vilket både arbetsgivarorganisationer och fackförbund reagerade mot.
  4. Den etablerade könsmaktsordningen. Det var kvinnor som startade och drev skrivbyråerna. Det var också kvinnor som anställdes av skrivbyråerna. Men det var män som bestämde på arbetsmarknaden.

Ander Johnson är skriftställare och nybliven Sokratespristagare. Han har skrivit ett antal böcker om näringslivs- och samhällsfrågor, ofta ur ett historiskt perspektiv. I april utkommer han med boken ”Hyrt går hem – Historien om den svenska bemanningsbranschen”.

Fakta

Den här artikeln kommer från Centrum För Näringslivshistoria, som hjälper företag att spara sitt historiska material och göra det lätt åtkomligt. Många av berättelserna, som den här artikeln, hittar du även i tidningen Företagshistoria, som kommer fyra gånger om året, och på ämnessajten bizstories.se.

Toppnyheter

Joe Biden möter väljare. Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Anklagelserna mot Trump

Biden vägrar vittna i utbyte mot Vita huset-toppar

Joe Biden går inte med på att bli en del av ett ”vittnesutbyte” med republikanerna under den pågående riksrättsprocessen mot Donald Trump. Det meddelande han på onsdagen, skriver Washington Post.

Det har tidigare spekulerats i att demokraterna skulle låta den tidigare amerikanske vicepresidenten och nuvarande demokratiske presidentkandidaten Biden vittna i utbyte mot att republikanerna låter någon tung företrädare från Vita huset göra det.

– Vi ska inte göra det här till en fars eller politisk teater. Jag tänker inte vara en del av något sådant, sa Biden vid ett framträdande i Iowa.

Igår 22:16
Adam Schiff inför dagens förhandlingar.  Mary Calvert / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Schiff: Trump kan fuska i nästa presidentval

Donald Trump missbrukade sin makt som president när han försökte få Ukraina att påverka det amerikanska presidentvalet – och när han blev påkommen försökte han stoppa utredningen av sina egna handlingar. Det var budskapet från Adam Schiff, som leder Demokraternas riksrättsåtal mot Trump, när han i dag började lägga fram sin sak i senaten.

Schiff avfärdade också republikanernas argument att saken borde avgöras av det amerikanska folket i det kommande valet istället för genom riksrätt.

– Presidentens misskötsel kan inte avgöras vid valurnan eftersom vi inte kan vara säkra på att valet kommer att avgöras på ett ärligt sätt, sa Schiff.

Igår 19:50
Frida Stranne. TT
undefined

Expert: Politisk dragkamp mer än juridisk process

Efter gårdagens omröstningar om ramverk och regler är det slutligen dags för riksrättsprocessen mot Donald Trump att dra igång på riktigt. De demokratiska ”åklagarna” kommer nu under tre dagar att lägga fram sina argument för varför presidenten gjort sig skyldig till bland annat maktmissbruk, skriver TT.

Att Trump slutligen fälls är dock osannolikt eftersom det skulle kräva att två tredjedelar av senaten, som domineras av hans eget republikanska parti, röstar för att fälla honom.

Statsvetare Frida Stranne säger att det i stället handlar om att fläcka ner bilden av presidenten.

– Det här är en politisk dragkamp mer än en genuin juridisk process, säger hon.

Igår 18:31
Läs mer om Anklagelserna mot Trump
Biologiskt avfall fraktas bort från Wuhans medicinska behandlingscenter. Dake Kang / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Lungviruset tros ha spridits från ormar till människor

Det coronavirus som just nu sprids i Kina och som även nått andra asiatiska länder samt USA kan ha sitt ursprung hos ormar. Det skriver forskare som studerat viruset i tidskriften Journal of Medical Virology, rapporterar Science Daily. Det är första gången just ormar pekas ut som den mest sannolika källan.

Virusutbrottet började på en matmarknad där bland annat ormar säljs, och studier av virusets dna visar att det sannolikt normalt förekommer hos ormar, skriver forskarna.

Hittills har viruset, som WHO tills vidare gett namnet 2019-nCoV, orsakat 17 personers död och gjort över 440 personer sjuka.

Igår 20:40
WHO
undefined

WHO väntar med att utlysa nödläge efter utbrottet

Det för tidigt att utlysa ett internationellt nödläge efter virusutbrottet i Kina som hittills tagit 17 personers liv. Det sa Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus på en presskonferens på onsdagen.

– Jag tar inte lätt på att utropa ett sådant nödläge, sa Ghebreyesus.

I stället ska WHO fortsätta att utvärdera situationen ytterligare ett dygn. Ghebreyesus meddelade också att WHO:s experter är på plats i Kina för att följa situationen. Han berömde också Kina för hur landet hanterat utbrottet.

Igår 20:02
Läs mer om Sjukdomsutbrottet i Kina
Riksdagen. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Vårbudgeten

Analys: Käbblet skadar folks tilltro till demokratin

Onsdagens besked att M, KD, V och SD är överens om att tillföra 7,5 miljarder kronor till kommuner och regioner betyder att det politiska landskapet fortsätter att ombildas. Det skriver DN:s politiska kommentator Ewa Stenberg i en analys.

Centerns satsning på slopade arbetsgivaravgifter för enklare jobb har fått strykas från januariavtalet, bara en månad efter att regeringen tvingats skjuta fram reformen av Arbetsförmedlingen. Trots detta menar Stenberg att samarbetet ser ut att överleva – men det kommer bli fortsatt svårt för januaripartierna.

Lena Mellin på Aftonbladet skräder inte orden när hon kallar riksdagen för ”rena lekstugan”. Hon menar att partiledarna beter sig som barnrumpor – och värst är Ulf Kristersson (M), Ebba Busch Thor (KD) och Jonas Sjöstedt (V).

I värsta fall kan det fortsatta käbblet skada ”tilltron till demokratin som den är organiserad i Sverige, parlamentarism baserad på allmän och lika rösträtt”, skriver hon.

Igår 18:48
Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Näringslivet rasar mot M:s och V:s budgetuppgörelse

Budgetuppgörelsen mellan M, KD och V får nu hård kritik från näringslivet, som menar att det är företagen som får ta största smällen vid räddningen av de krisande kommunerna. ”Inte seriöst” säger Företagarnas vd Günther Mårder till Di.

Totalt ska nu 1,7 miljarder kronor gå till kommunerna, pengar avsedda att gå till sänkta arbetsgivaravgifter. Enligt Svenskt Näringsliv får resultatet av uppgörelsen bakvänd effekt, då den kommer leda till färre arbetade timmar och lägre skatteintäkter för kommunerna.

– Att skrota ingångsavdraget kommer att drabba de arbetslösa och företagen som skulle ha använt det här stödet, säger Johan Lidefelt, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, till Di.

Günther Mårder, vd på Företagarna, menar att samarbetet mellan de tre partierna inte är seriöst och en del av ett större politiskt spel för att förstöra Socialdemokraternas regeringsduglighet, hellre än att föra landet framåt.

Igår 16:57
Magdalena Andersson. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

S svar: ”Kommer bli väldigt krångligt för kommunerna”

Socialdemokraterna är inte imponerat av att M, KD, SD och V har enats om ett utökat tillskott till kommunerna. Partierna vill skjuta till 7,5 miljarder i stället för de fem miljarder som regeringen aviserat.

– Vi kunde enas om fem, de här partierna har enats om två miljarder, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

Hon menar att partierna i själva verket tar tillbaka pengar som kommunerna skulle använda till att anställa lärarassistenter.

– Det kommer att bli väldigt krångligt för kommunerna som planerat att anställa lärarassistenter, säger Andersson.

Igår 13:25
Läs mer om Vårbudgeten
Tulsi Gabbard och Hillary Clinton. TT/AP
Amerikanska valet 2020

Stämmer Clinton på 50 miljoner för ryssanklagelse

Den demokratiska presidentkandidaten och senatorn Tulsi Gabbard stämmer Hillary Clinton på 50 miljoner dollar för förtal efter att Clinton beskrivit henne som ”en rysk tillgång”, rapporterar flera medier.

Det var i oktober som Clinton i en podcast-intervju pratade om att ryska webbsajter stödde Gabbard för att splittra demokraterna.

Enligt stämningsansökan var Clintons kommentarer ett ”medvetet försök att få hennes (Gabbards) presidentkampanj att spåra ur”.

Igår 21:06
Bernie Sanders och Joe Biden. TT
undefined

Nya siffror: Sanders ökar kraftigt – leder över Biden

Bernie Sanders har gått om den tidigare vicepresidenten Joe Biden och är nu populärast bland Demokraternas presidentkandidater, visar en ny väljarundersökning som SSRS har gjort för CNN.

Sanders, som klättrat sju procentenheter sedan december, hamnar på 27 procent medan Biden får 24.

Skillnaden mellan de två kandidaterna befinner sig inom den statistiska felmarginalen.

Båda två ligger dock långt före den tredje populäraste kandidaten Elizabeth Warren, som landar på 14 procent.

Igår 17:41
Bernie Sanders och Hillary Clinton 2017. Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Clinton om Sanders: ”Det är ingen som gillar honom”

Den tidigare presidentkandidaten Hillary Clinton går till storms mot Bernie Sanders i en kommande dokumentärserie, skriver Hollywood Reporter.

– Han var i kongressen i flera år. Han hade stöd från bara en senator. Ingen tycker om honom, ingen vill jobba med honom, han fick inget gjort, säger hon i dokumentären.

I en intervju med Hollywood Reporter säger Clinton att hon står fast vid sina uttalanden. På frågan om hon kommer att stödja Sanders om han blir Demokraternas presidentkandidat svarar hon att det är för tidigt att säga.

21 jan
Läs mer om Amerikanska valet 2020
Boris Johnson i parlamentet på onsdagskvällen JESSICA TAYLOR / AFP
Brexit - förhandlingarna

Brexitlagen igenom sista hindret – på väg bli lag

Storbritannien har tagit ytterligare ett steg mot att lämna EU den 31 januari när brexitlagstiftningen under onsdagskvällen gick igenom det sista skedet i parlamentet. Det enda som återstår för för lagen att träda i kraft är att drottningen ska ge sitt samtycke, något som kan ske redan under torsdagen, rapporterar internationella nyhetsbyråer.

Överhuset hade försökt få in några ändringar i lagen, rapporterar Reuters, bland annat rörande skydd för barn som ensamma kommer till Storbritannien. Men Boris Johnson har motsatt sig alla ändringar, och överhuset valde till slut att släppa igenom lagen.

Innan utträdet blir helt klart ska även Europaparlamentet godkänna avtalet, något som väntas ske den 29 januari.

Igår 18:35
Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Diplomat om utträdet: Kan få till skelettavtal 2020

Om mindre än två veckor lämnar Storbritannien EU och nu förbereder sig Europas diplomater för nästa utmaning: Intensiva förhandlingar för att mejsla ut de framtida handelsrelationerna.

Nyhetsbyrån AFP har intervjuat 18 icke namngivna tjänstemän och diplomater som arbetar med förhandlingarna och listar sex knäckfrågor för förhandlarna att lösa.

Den första frågan är den hårda slutpunkten för förhandlingarna, 31 december i år, som Storbritanniens premiärminister Boris Johnson satt ut. Det innebär att man i praktiken bara har åtta månader, mars till oktober, att förhandla.

– Vid årsskiftet kan vi ha ett skelettartat handelsavtal, plus något om intern och utrikes säkerhet, men det finns inga garantier, säger en diplomat till AFP.

20 jan
Läs mer om Brexit - förhandlingarna

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer