Foto: Fredrik Sandberg / TT
Omställningen på arbetsmarknaden

Debattörer: Livslångt lärande är bra för svensk konkurrens

Svensk konkurrenskraft kan stärkas genom fortlöpande utbildning. Det skriver företrädare för sju lärosäten, sex arbetsgivarorganisationer och Sveriges Ingenjörer i DI debatt och presenterar modellen Study Friday för livslångt lärande. Modellen ska öppna för en samverkan mellan lärosäten och företag och ska gagna svensk konkurrenskraft.

”Svensk ekonomi är till stora delar byggd på en framgångsrik exportsektor som numera omfattar såväl produkter som tjänster. Ett högt teknikinnehåll i dessa har genom tiderna varit både ett kännetecken och en framgångsfaktor”, skriver debattörerna.

De skriver att det måste finnas möjlighet för företag att få sitt behov av spetsutbildning tillgodosett. Därför föreslår de bland annat att antagningssystemet borde förenklas för de som redan har en examen från högre utbildning, att statens ersättning till lärosäten förändras och ett avdrag på arbetsgivaravgiften för företag som investerar i anställdas kompetens.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer