Barsebäck. Anders Ahlgren/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kärnkraftens framtid

Debattörer: Kärnkraft den enda räddningen

För att kunna eliminera fossila bränslen till 2050 och stoppa klimatförändringarna måste vi bygga ut kärnkraften. Det skriver Joshua S. Goldstein, Staffan A. Qvist och Steven Pinker i New York Times.

”Det är en fantasi att enbart förnybar energi kan ersätta fossila bränslen. Vind- och solkraft blir allt billigare, men de är inte tillgängliga dygnet runt, när det är både mulet och solsken, och det finns än så länge inga batterier som kan lagra energi i dagar eller veckor.”, skriver debattörerna.

De lyfter fram Frankrike och Sverige som två exempel där ett snabbt skifte från fossila bränslen till kärnkraft har lett till att utsläppen idag är en tiondel av genomsnittet i världen. På många platser i världen är kärnkraft den billigaste energikällan som finns att tillgå, menar de.

”Med politisk vilja skulle Kina kunna byta ut kolkraft mot kärnkraft utan att offra den ekonomiska tillväxten, vilket skulle minska de globala utsläppen med över tio procent.”

Debattörerna menar även att kärnkraft är den säkraste formen av energi som människan någonsin har använt och jämför med gruvolyckor, problem vid vattendammar, gasexplosoiner, oljetransportolyckor och utsläpp från kolkraftverk som sammantaget dödar långt fler människor, fler än en halv miljon årligen, än vad kärnkraften någonsin har gjort.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer