Barsebäck. Anders Ahlgren/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kärnkraftens framtid

Debattörer: Kärnkraft den enda räddningen

För att kunna eliminera fossila bränslen till 2050 och stoppa klimatförändringarna måste vi bygga ut kärnkraften. Det skriver Joshua S. Goldstein, Staffan A. Qvist och Steven Pinker i New York Times.

”Det är en fantasi att enbart förnybar energi kan ersätta fossila bränslen. Vind- och solkraft blir allt billigare, men de är inte tillgängliga dygnet runt, när det är både mulet och solsken, och det finns än så länge inga batterier som kan lagra energi i dagar eller veckor.”, skriver debattörerna.

De lyfter fram Frankrike och Sverige som två exempel där ett snabbt skifte från fossila bränslen till kärnkraft har lett till att utsläppen idag är en tiondel av genomsnittet i världen. På många platser i världen är kärnkraft den billigaste energikällan som finns att tillgå, menar de.

”Med politisk vilja skulle Kina kunna byta ut kolkraft mot kärnkraft utan att offra den ekonomiska tillväxten, vilket skulle minska de globala utsläppen med över tio procent.”

Debattörerna menar även att kärnkraft är den säkraste formen av energi som människan någonsin har använt och jämför med gruvolyckor, problem vid vattendammar, gasexplosoiner, oljetransportolyckor och utsläpp från kolkraftverk som sammantaget dödar långt fler människor, fler än en halv miljon årligen, än vad kärnkraften någonsin har gjort.

Toppnyheter

TT
Den svenska kriminalpolitiken

Ledare: Politikerförakt att vänta om inte kriminalitet tas på allvar

Veckans partiledardebatt i riksdagen väckte frågor om gängkriminaliteten, inte minst med anledning av de senaste dygnen i Malmö. ”Sveriges tredje största stad ligger för långt från riksdagen” skriver Sydsvenskans huvudledare som menar att statsministern borde lägga ett större fokus på frågan. ”Om regeringen inte tar gängkriminaliteten på större allvar riskerar de politikerföraktet och känslan av avstånd till de folkvalda i huvudstaden att växa ytterligare” skriver Sydsvenskan.

Petter Birgersson på Blekinge Läns Tidnings ledarsida önskar också att frågan om kriminalitet hade fått ett större utrymme i debatten. Där med anledning av veckans flera explosioner, något som har skapat en rädsla hos många invånare i närområdena. ”Den som ser bilderna efter sprängningen vid hyreshuset förstår att oron inte är obefogad” skriver Birgersson och menar att den svenska grundtryggheten är skadad. Han får medhåll från Mathias Persson på Smålands-Postens ledarsida. ”När sprängningarna läggs ihop med skjutningarna och den höga frekvensen av andra våldsbrott framträder en bild av ett samhälle i snabbt förfall” skriver Persson, som menar att frågan om kriminaliteten är ett riksintresse som kräver blocköverskridande samarbeten.

Löfven framförde i riksdagsdebatten att han är stolt över det socialdemokratiska arvet men ”Vem kan ha ställt till det så här med det gamla folkhemmet?” frågar sig Birgersson på Blekinge Läns tidnings ledarsida.

Igår 21:55

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer