Illustrationsbild. FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Den akuta elbristen

Debattörer: Fjärr- och kraftvärme kan lösa omställningen

Lokalt producerad fjärr- och kraftvärme kan lösa både den lokala effektbristen och utmaningen med att ställa om till förnybar energi. Det skulle dessutom göra Sverige mindre sårbart, skriver företrädare för kraftvärmeproducenter på SvD:s debattsida.

Det rapporteras om ökade risker för kapacitetsbrist i elnätens överföringsförmåga på flera håll i landet. Genom att bygga ut förnybar kraftvärme tillförs eleffekt när det behövs och skapar stabilitet i elnätet eftersom den är reglerbar. Dessutom producerar kraftvärmen förnybar el lokalt när den behövs som bäst. Därigenom avlastas stamnätet, skriver debattörerna.

De menar att en övergång från eluppvärmning till fjärrvärme skapar utrymme för den ökade elektrifiering vi står inför av industri, transport och växande städer.

”Därför vill vi nu se en nationell strategi för fjärr- och kraftvärmens roll i ett framtida förnybart energisystem. Och därför behöver riksdag och regering vara beredda att utveckla förutsättningar som gör det möjligt att tillvarata de fördelar fjärr- och kraftvärmen kan bidra med.”

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer