Yvonne Åsell / SvD / TT / SVENSKA DAGBLADET
Den svenska utbildningen

Debattörer: Dags att privatisera det livslånga lärandet

Vi är mitt uppe i en omvälvande epok av digitalisering och automatisering som kräver omskolning av hela yrkesgrupper för att hålla uppe sysselsättning och landets konkurrenskraft, skriver fil. dr. Sverker Jansson och professor Gunnar Karlsson på SvD Debatt.

De ifrågasätter om högskolorna kan erbjuda tillräckligt många utbildningsplatser eller lämpliga kurser. Debattörerna menar att det behövs korta hyperstrukturerade kurser på distans så att studenterna vet exakt vad de ska göra vid en given tidpunkt och kan slutföra sina kurser på veckor. De anser också att kurserna ska börja när studenten vill, inte när högskolan vill erbjuda den eller efter en lång antagningstid.

Det växer fram en rad privata alternativ till högskolorna, menar debattörerna. Därför anser de att det kanske är dags att privatisera det livslånga lärandet. ”Kan till exempel en lösning vara en "vidareutbildningspeng" för alla svenskar, att lägga på den aktör som bäst möter behoven, offentlig eller privat?”, skriver de.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer