FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagsklimatet i Sverige

Debattörer: Då blomstrade det svenska företagandet

Det svenska näringslivet står inför stora utmaningar och för att vi ska klara det krävs en mångfald av företag, liknande den under 1990-talet, skriver Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson vid IFN, på DI debatt.

I den allmänna debatten beskrivs ofta makroekonomiska reformer som anledningen till att Sverige kunde utvecklas ekonomiskt efter den ekonomiska krisen under tidigt 1990-tal. Debattörerna menar istället att det var mikroekonomiska reformer, som exempelvis ny konkurrenslagstiftning och fler utländska direktinvesteringar som bidrog till tillväxten.

Bland annat bidrog reformerna till mångfalden av företag genom att minska hinder för företagsinträde och tillväxt för unga företag.

Nu gäller det att förbättra möjligheterna för unga företag att effektivt skala upp sin verksamhet, så att de kan hantera globalisering och ta till sig nya tekniker.

”Gynnsamma institutioner måste kunna kanalisera privat och offentligt sparande till nystart av företag och företagsutveckling” skriver debattörerna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer