POOL / TT NYHETSBYRÅN
Italiens ekonomiska problem

Debatt: Kommer Italien att lämna EU?

Från att ha varit en av de främsta Euro-förespråkarna, riskerar den rådande krisen leda till att Italien lämnar unionen, skriver Thomas Steinfeld, professor i kulturvetenskap, på Di debatt.

Uppdelningen mellan starka och svaga medlemsstater blev tydlig i samband med Eurozone-krisen. De konsekvenserna syns tydligt även idag.

”Finanskrisen knäckte den italienska industrin. Med vad kommer att hända nu, i en kris som kommer att bli mycket större? I en stat, som bär skulder på 136 procent av BNP och som inte har råd att ta på sig mer? Inom överskådlig tid finns det, som alla deltagare vet, ingen chans att betala tillbaka ens en del av dessa pengar” skriver Thomas Steinfeld.

Från flera håll formar sig nu en ovilja till att ekonomiskt hjälpa de hårt drabbade länderna, inte minst bland politiker och makthavare i Tyskland, uttrycker debattören.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer