Grøtt, Vegard / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Debatt: Kemikalieskatten och den föreslagna utvidgningen är ett stort misstag

Företrädare från Företagarna riktar hård kritik mot regeringen som man menar ägnar sig åt symbolåtgärder och plakatpolitik i klimatfrågan.

Kemikalieskatten är ett typexempel på detta och en åtgärd som helt missar målet.

Framförallt leder den till att svenska företag missgynnas i den internationella konkurrensen eftersom skatten gör svenska varor dyrare relativt sett.

Nu finns det ett också ett förslag om att utöka den här skatten till att gälla även kläder och skor. Därför anser företagarna att regeringen omedelbart måste göra en ”seriös och omfattande utvärdering av skattens effekter”.

Detta kan enbart ske om politiken tas fram i nära dialog med näringslivet, skriver Philip Thunborg, Patrick Krassén och Eva Cooper, Företagarna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer