ROBERT GRANSTRÖM / TT / TT NYHETSBYRÅN
Skogen och miljön

Debatt: ”EU-förslag ödesdigert för Sveriges skogsbruk”

Ett nytt EU-förslag riskerar att stänga ute de svenska skogarna från framtida investeringar med grön inriktning, något som blir ödesdigert för det svenska skogsbrukets framtid, skriver företrädare för Landshypotek Bank på SvD Debatt.

Som en del av arbetet för ett koldioxidneutralt EU år 2050 förhandlas förslaget för att kunna klassificera vad som är gröna och hållbara ekonomiska aktiviteter. På grund av expertgruppens utgångspunkt, att skogen endast är hållbar så länge träden växer och inte avverkas, kan det aktiva svenska skogsbruket komma att klassas som icke-hållbart.

Politiker i riksdag, regering och Europaparlamentet måste därför nu skynda för att sätta stopp för förslaget.

”EU:s förslag på taxonomi behöver utformas på ett sådant sätt att det svenska skogsbruket kan fortsätta att utvecklas och bidra med klimatnytta, kunskap och innovation – i Sverige och internationellt”, skriver debattörerna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer