Tomas Oneborg / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
Jämställdheten i näringslivet

Debatt: ”Därför behöver vi fler kvinnor i byggbranschen”

Byggbranschen är en framtidsbransch men kompetensbrist är fortfarande ett stort problem. Nu tar vi krafttag för att fler ska söka sig till branschen, inte minst kvinnor, skriver Anna Lönn Lundbäck och Catharina Elmsäter-Svärd från Sveriges Byggindustrier, i en debattartikel i Göteborgs Posten.

Preliminär statistik visar att fler kvinnor sökt till gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram i år jämfört med 2017/18. Men varför har det dröjt tills nu, frågar sig debattörerna.

En anledning kan vara den mansdominerade miljö inom branschen, i vilken kvinnor inte känt sig välkomna, resonerar de.

”Nyligen lanserade vi därför Jämställdhetsbygget, ett pris som syftar till att uppmärksamma satsningar som bidrar till en mer jämställd byggbransch. Initiativtagare till priset är fyra unga och samhällsengagerade kvinnor. De kände inte igen sig i den negativa bilden som många har av byggbranschen och ville bidra med en positiv förändring genom att uppmärksamma goda exempel som leder till ökad jämställdhet” skriver Elmsäter-Svärd och Lönn Lundbäck.

Dessutom arbetar flera av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag aktivt för att exempelvis ordna samtal och fortbildning till att stänga av personer och företag som har trakasserat.

”Vi i sektorn bär ett gemensamt ansvar för att förändra kultur och jargong så att den passar alla. Ska vi kunna rusta Sverige för 11 miljoner invånare måste byggbranschen vara attraktiv, sund och säker för alla. Oavsett kön” avslutar Lönn Lundbäck och Elmsäter-Svärd.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer