Säkerheten på nätet

Datainspektionen ökar pressen – utökar sina granskningar till fler områden

Under de närmaste två åren lägger Datainspektionen resurser på att granska branscher som hälso- och sjukvården, rättsväsendet, arbetsgivare, detaljhandeln och större inkassobolag.

Branscherna är särskilt prioriterade eftersom de använder teknik där den enskildes rättigheter kan riskera att kränkas.

– Bland annat har vi redan inlett granskning rörande ansiktsigenkänning och kroppsburna kameror, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin i ett pressmeddelande.

Det gäller inte minst hälso- och sjukvården mot bakgrund av 1177-läckan, skriver Computer Sweden.

Även skolor är ett prioriterat område under de närmaste två åren.

– Barn är särskilt skyddsvärda och skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter, säger Lena Lindgren Schelin.

Utöver den planerade tillsynen kan granskning inledas även inom andra områden om det finns anledning till det, tillägger Datainspektionen.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer