Foto: Johan Nilsson/TT
Framtidens transporter

Därför tar svenskarna bilen och flyget i stället för tåget

Nästan hälften av svenskarna har någon gång valt bort tåget som resealternativ, till förmån för bilen eller flyget, enligt en färsk Sifoundersökning. Anledningen? Rädslan för försening. Enligt Lars Schyllander, tf vd för Strukton, finns det dock lösningar på järnvägens förtroendeproblem.

Farhågan om att anlända för sent till ens destination på grund av försenade tåg har lett till att nästan hälften, 46 procent, av alla svenskar vid något tillfälle har valt bort tåget och tagit bilen eller flyget i stället. Bland män är det runt 49 procent som har valt bort tåget och bland kvinnorna är det runt 43 procent, visar en ny Sifoundersökning beställd av Strukton Rail.

Lars Schyllander, tillförordnad vd för järnvägsföretaget Strukton Rail, har tillsammans med fyra andra företrädare för järnvägssektorn uppmärksammat undersökningen i en debattartikel. I den skriver de att järnvägen lider av ett lågt förtroende bland allmänheten och att en utökad digitalisering av arbetsmetoderna vid underhåll skulle snabba på järnvägens utveckling och i förlängningen frigöra mer kapacitet.

Varför är det så många som väljer bort tåget?

– Man känner inte riktigt att man kan lita på det, säger Lars Schyllander, men påpekar också att en bidragande orsak till det låga förtroendet för tågets punktlighet beror på att det dåliga ryktet har etsat sig fast.

– En del kan få för sig att tåget inte fungerar eftersom det är det som de har fått höra. Jag åker tåg flera gånger i veckan och det fungerar bra, fortsätter han.

Lars Schyllander, tillförordnad vd för Strukton Rail. Foto: pressbild Strukton Rail Sverige

Tågen blir punktligare

Lars Schyllander säger att han nu har börjat se en vändning och att tågen börjar bli punktligare, med undantag för år 2018, vars varma sommar skapade problem för järnvägstekniken. Den ökade punktligheten menar han bland annat beror på att politiker på senare år har börjat satsa mer pengar på järnvägen utifrån Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018–2029.

– Jag följer branschen och ser att det blir bättre med stabilare punktlighet. I vissa i områden i Sverige blir man oftare försenad än andra. Men nu rustar man upp ganska många spår och bygger bort flaskhalsar, som till exempel på Mälarbanan mellan Spånga och Barkaby.

Vad är lösningen på förtroendeproblemet?

– Med en utökad digitalisering av järnvägen kan vi snabbare upptäcka om det finns några problem med kontaktledning, räls eller annat och åtgärda dessa fort. I industrin har det fungerat på detta sätt under flera år. De använder sig av sensorer som mäter exempelvis temperaturen och samlar in data på hur anläggningen mår. Samma skulle man kunna göra med järnvägen.

Varför har det inte redan gjorts om tekniken finns?

– Eftersom det är för dyrt. Nu är det lägsta pris som gäller i samband med upphandlingar, säger Lars Schyllander och fortsätter:

– Men digitaliseringen skulle ge en stor samhällsekonomisk nytta genom färre störningar.

Stora skillnader över landet

Undersökningen visar också att det finns regionala skillnader. Störst andel personer som har valt bort tåget av förseningsskäl kommer ifrån Blekinge län. Där uppger runt 67 procent att de någon gång har valt bort tåget. På andra plats kommer Kronobergs län med runt 59 procent och på delad tredje plats kommer Uppsala län och Östergötlands län med 58 procent. Lägst andel är det i Gotlands län med 20 procent och Västerbottens län med 34.

Partitillhörighet verkar också spela roll för om man väljer bort tåget eller inte. Personer som sympatiserar med Kristdemokraterna ratar tåget mest av alla. Där har runt 60 procent valt bort tågresan vid något tillfälle. På andra plats kommer Moderaterna med 54 procent och på tredje plats Sverigedemokraterna med 53 procent.

Personer som sympatiserar med Miljöpartiet är de som väljer bort tåget minst av alla. Bara 29 procent uppger att de har gjort det. På andra plats kommer Vänsterpartiet med 35 procent och på tredje plats Socialdemokraterna med 40 procent.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer