TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Därför straffas företag dubbelt av vitvaruskatten

Symbolpolitik utan någon som helst miljönytta. Kritiken mot den så kallade vitvaruskatten har varit massiv. Nu visar dessutom uppgifter att Skatteverket inte kan kontrollera de som fuskar med skatten.

Den 1 juli 2017 började lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, även kallad vitvaruskatten, att gälla i Sverige. Trots återkommande larm från branschföreträdare om att skatten snedvrider konkurrensen för svenska elektronikhandlare gentemot utländska företag höjdes skatten med närmare 40 procent i augusti. Dessutom tittar regeringen och samarbetspartierna C och L på att införa en ny kemikalieskatt på kläder och skor.

Experter: Riskfritt att göra felaktiga avdrag

Men ett problem som få pratar om är att Skatteverket inte kan kontrollera om rätt skatt betalas, menar Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv.

– De företag som redovisar skatten till Skatteverket kan begära avdrag på skatten med 50 eller 90 procent, beroende på om farliga flamskyddsmedel ingår i produkten eller inte, och i så fall i vilken omfattning. Men sedan skatten infördes för två år sedan har Skatteverket, enligt egen uppgift, inte fattat några beslut som nekar avdrag av den skatten. Det betyder att alla avdrag som har gjorts i punktskattedeklarationerna avseende elektronikskatten har gått igenom oavsett om de har varit korrekta eller inte. Det är allvarligt för tilltron till skatten, säger han till fPlus.

Med andra ord tycks oseriösa elektronikföretag tämligen riskfritt kunna göra felaktiga avdrag och därmed snedvrida konkurrensen gentemot seriösa branschaktörer, förklarar han.

”Pengar hade kunnat användas till innovation”

Han får medhåll av Elinor Kruse, ansvarig för miljöfrågor på Teknikföretagen.

– Företagen som betalar skatt drabbas negativt i konkurrensen med bolag som fuskar med betalningen av skatten. Det blir relativt stora pengar som istället hade kunnat användas för forskning och innovation i företagen, säger hon.

Titti Campalto, sektionschef på Skatteverket bekräftar att det hittills inte har gjorts några avslag vad gäller avdragen.

– Bevisbördan för en varas kemikalieinnehåll faller på den som gör avdraget. Huvudregeln är att alla varor med vissa KN-nummer är skattepliktiga, men avdrag medges om den som gör avdraget i en deklaration kan visa att varan inte innehåller de i lagen angivna ämnena. Om beskattningsmyndigheten begär det ska den skattskyldige inkomma med uppgifter om en varas kemikalieinnehåll för att visa rätten till ett yrkat avdrag, säger Titti Campalto.

– Så här långt har det inte framkommit några fall där det funnits anledning att misstänka att uppgifterna som har skickats in har varit felaktiga, fortsätter hon.

Skatteverket: Går inte att kontrollera

Men nyligen lyfte Elinor Kruse tillsammans med Robert Lönn fram en annan bild i ett debattinlägg i Ny Teknik. De hänvisade då till ett särskilt yttrande i den utredning (SOU 2015:30) där Skatteverkets expert Agneta Rapp avstyrkte kemikalieskatten med motiveringen att det saknas tekniska metoder för att kontrollera de avdrag som kan göras på skatten.

I yttrandet skriver Agneta Rapp att ”med skatt som styrmedel för att fasa ut farliga ämnen riskerar reglerna att bli oproportionerligt komplicerade vilket bör undvikas”.

Detta kan leda till ökad arbetsbelastning för såväl företagen som Skatteverket. Å ena sidan kommer företagen som vill ha avdrag att krävas på mer dokumentation av ”egna eller externa mätningar”. Å andra sidan kommer Skatteverket behöva göra ”omfattande utredningar med laboratorieanalyser” för att korrekt bedöma ”varans innehåll från lämnad dokumentation”, framgår det i utredningen.

Att införa en skattelag som i princip tvingar Skatteverket att göra laboratorieanalyser borde redan när det begav sig ha tolkats som en dånande varningsklocka, anser Elinor Kruse.

– När man inför en miljöskatt på det här viset blir det problem för Skatteverket. Dess huvudsakliga uppgift är att sköta statens skatteuppbörd, inte att granska kemikalieinnehåll i produkter, säger Elinor Kruse.

Kan skatten beskrivas som mer komplicerad än övriga skatter?

– Det är den som yrkar avdraget som ska kunna informera om att förutsättningarna för avdraget är uppfyllda. Det finns många olika typer av skatter och det är svårt att avgöra om en är mer komplicerad än en annan, säger Titti Campalto på Skatteverket.

Okunskap om var miljöproblem uppstår

Om politikerna menar allvar med att fasa ut farliga kemikalier så behöver man arbeta internationellt och få tillstånd internationella överenskommelser och harmoniserade lagsstiftning, anser Elinor Kruse.

– EU:s befintliga direktiv (RoHS-direktivet) om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning skulle kunna användas för nya ämnesförbud. Vad gäller miljökraven i RoHS-direktivet finns det en myndighet, Kemikalieinspektionen, som bedriver tillsyn på att kraven efterlevs. Dessutom omfattas RoHS- direktivet av verksamheten inom Marknadskontrollrådet, ett statligt forum där flera myndigheter delar med sig av sina kunskaper och ser till att regler efterlevs, säger hon.

”Missgynnar proaktiva företag”

Att vitvaruskatten dessutom bara begränsar sig till elektronikföretag som verkar i Sverige visar på politikernas okunskap kring var miljöproblemen uppstår, anser Elinor Kruse.

– Miljöproblemen av dessa produkter uppkommer främst vid tillverkning av elektriska komponenter i Asien samt om produkten skrotas på ett okontrollerat sätt. Globalt sett sker inte alltid avfallshanteringen på ett kontrollerat sätt, utan riskerar i vissa länder att eldas upp. I Sverige och EU har vi system för att hantera avfallet från dessa produkter, säger Kruse och fortsätter: Vi behöver fortsätta arbetet mot en cirkulär ekonomi.

– Även om ett företag skulle lyckas ta bort samtliga kemikalier i förslaget ur sina produkter kommer tio procent av skatten alltid krävas. Detta missgynnar proaktiva företag och merkostnaden kommer att drabba konsumenter i form av högre priser.

Toppnyheter

Stefan Löfven. Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Socialdemokraternas framtid

Löfven: Alternativet till januariavtalet en katastrof

Stefan Löfven säger sig känna ett starkt stöd inom Socialdemokraterna, trots att flera röster på senare tid höjts om att han bör lämna som partiledare före nästa val. Det säger han i en intervju med Expressen, där han också försvarar januariavtalet med C och L.

Avtalet har bland annat fått kritik för att det innehåller förändringar i arbetsrätten. Men enligt Löfven hade alternativet, en borgerlig regering som fått genomföra sin politik, varit ännu sämre.

– Vi får alltid göra kompromisser i avtal men alternativet hade varit en katastrof för svenska löntagare, säger han.

En rundringning som DN gjort visar att det ännu inte finns några breda krav på Löfven avgång, men att det, med tidningens ord, ”börjar mullra”.

24 min
Stefan Löfven/Göran Greider TT
undefined

Greider: ”Löfven bör avgå i god tid före nästa val”

Statsminister Stefan Löfven gör klokt i att ställa sin plats till förfogande och låta någon annan ta över i samband med Socialdemokraternas partikongress nästa år, anser Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider.

– Han bör inte leda S i nästa valrörelse. Han är alltför märkt av januariavtalet och får svårt att mobilisera de egna väljarna, säger han till Expressen.

Tidningen har talat med flera profilerade S-debattörer som bitvis har olika syn på stödet för Löfven och januariavtalet.

Idag 07:11
Stefan Löfven Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

S-toppar i Skåne vill ha bort Stefan Löfven före nästa val

Stödet för statsminister Stefan Löfven vacklar inom Socialdemokraterna. Det skriver Aftonbladet som talat med flera S-företrädare i Skåne – ett tungt distrikt för partiet. Flera av dem vill ha bort Löfven före nästa val.

Cecilia Magnusson-Svärd som är oppositionsråd i Ystad tycker visserligen att Löfven gjort ett bra jobb, men vill ändå se en förändring inför valet 2022.

– Allt har sin tid och nu är det dags att ta ett kliv vidare, säger hon till tidningen.

S-ordföranden i Höör, Maria Boström Lambrén, tror precis som kommunalrådet Anders Rubin från Malmö att Löfven kommer att avgå före 2022. Fatmir Azemi som är oppositionsråd i Landskrona tycker även han att det är dags för ett byte på posten, däremot först efter valet.

17 feb
Läs mer om Socialdemokraternas framtid
Annika Wallenskog. Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
De krisande kommunerna

SKR: Pengarna är välkomna – men inte avgörande

De 2,5 miljarder extra som kommuner och regioner får via dagens beslut i riksdagen spelar i de flesta fall ingen avgörande roll för deras ekonomi. Det säger Annika Wallenskog, chefekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Alla pengar som fyller på är av nytta, men de 2,5 miljarderna är inte avgörande, säger Wallenskog till TT.

Hon menar att bara en handfull av Sveriges kommuner har så akuta problem att de kan få bekymmer med sin likviditeten utan ett extra ekonomiskt tillskott.

1 tim
Riksdagen Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Riksdagen har klubbat kommunernas extrapengar

Riksdagen har nu slutligen sagt ja till oppositionens förslag om att skjuta till 2,5 miljarder kronor extra till kommuner och regioner, skriver TT.

Tillsammans med de fem miljarder som regeringen och samarbetspartierna utlovat kommer kommuner och regioner få 7,5 miljarder kronor extra i ändringsbudgeten som presenteras senare i år.

För att finansiera oppositionens extrapengar stryks reformen utvecklingstid, en ny variant av friåret som MP drev igenom under januariförhandlingarna, samt C:s förslag om ingångsavdrag planerad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för småföretag som anställer personer som står långt från arbetsmarknaden.

1 tim
Annika Andersson, Vilhelminas kommunalråd. Vilhelmina kommun/TT
undefined

Kommunen tvingas låna miljoner för att betala löner

Vilhelminas ekonomi är i botten och nu vill kommunstyrelsen låna cirka 60 miljoner för att klara årets löpande utgifter, som till exempel att betala ut anställdas löner, skriver Dagens Samhälle.

Det är en mycket stor summa i en liten kommun med endast 6 700 invånare.

– Det är fruktansvärt. Jag trodde aldrig att vi någonsin skulle hamna i en sådan situation, säger kommunalrådet Annika Andersson (C) till Dagens Samhälle.

Efter flera goda år, bland annat tack vare bidrag från staten för flyktingmottagning, rasade kommunens ekonomi 2018. Några av Vilhelminas stora kostnader finns inom utbildningsnämnden och inför nästa kommunfullmäktige föreslås att flera skolor läggas ner.

Idag 09:56
Läs mer om De krisande kommunerna
Stefan Löfven.  Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Palmeutredningen

Löfven hoppas på svar: Vi behöver inte mer gissningar

Statsminister Stefan Löfven (S) välkomnar uppgifterna om att ett slutgiltigt svar kring Palmemordet kan vara på gång.

– Jag hoppas att det är så, vi behöver inte mer teorier eller gissningar. Alla vill ha ett svar, säger Löfven till TT om uppgifterna att åklagaren i fallet troligtvis fattar beslut i åtalsfrågan under första halvåret i år.

Han vill själv inte spekulera kring vilka nya uppgifter utredningen kan komma att presentera och säger att han själv inte har fått någon förhandsinformation.

2 tim
Olof Palmes grav. NORA LOREK / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analyser: ”Efter 34 år blir det något slags avslut”

Chefsåklagare Krister Petersson var ett intressant val av ny Palmeåklagare för tre år sedan och med honom som styrman för utredningen har risken för nya irrfärder varit minimal. Det skriver Fredrik Sjöshult på Expressen.

Enligt honom pekar allt mot att förundersökningen läggs ned med motiveringen ”misstänkt avliden” – annars skulle personen varit gripen, anhållen och häktad, menar Sjöshult.

Han tror inte att en kedja av indicier skulle vara tillräckligt för åklagarens beslut, utan menar att det måste röra sig om nya starka bevis. Har vapnet hittats? Eller har nya DNA-tester med ny teknik lyckats hitta spår som missats förut?

Lena Mellin på Aftonbladet vet inte vad som händer efter chefsåklagare Krister Peterssons ”sensationella uttalande”, mer än att det till slut kommer att bli ett slags avslut.

”Efter 34 år kommer vi få åklagarens, väl styrkta får vi hoppas, berättelse om vad som hände. Det känns mycket bra”, skriver hon.

Igår 22:48
Läs mer om Palmeutredningen
Statsminister Stefan Löfven (S) intervjuas efter EU-nämndens sammanträde om EU-budget på onsdagen Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
EU:s framtid

EU-källa: Sverige kan bara driva ett eller två krav

Sverige måste prioritera ett eller två krav i de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. Det säger en EU-källa till Direkt.

– Annars får de inget.

En av de stora striderna väntas stå mellan nettobetalare och nettomottagare. Storbetalaren Storbritannien har ju lämnat unionen och Sverige har, tillsammans med Tyskland, Danmark, Nederländerna och Österrike krävt att få fortsatta rabatter på EU-avgifterna.

2 tim
Neil Hall / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sverige får betala mer till EU efter brexit

Det blir ett stort hål i EU:s budget när Storbritannien lämnar unionen. Det innebär att Sveriges medlemsavgift riskerar att höjas kraftigt, säger Ekots korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden i SR.

Sveriges regeringen har redan varnat för att vår avgift kan öka väldigt mycket och jobbar därför för att hålla nivån på budgeten nere.

– Sverige hör till en mindre grupp länder som vill hålla nere nivån på budgeten. Dit hör också Danmark, Nederländerna och Österrike, säger Andreas Liljeheden.

Hur stor Sveriges medlemsavgift i slutändan blir hänger på rabatterna. Det finns förslag om att man successivt ska fasa ut Sveriges och andra länders rabatt.

– Gör man det så tror regeringen att Sveriges avgift kan öka med 14-15 miljarder kronor per år. Det skulle bli en årlig avgift på ungefär 55 miljarder kronor istället för dagens 40 miljarder, säger Andreas Liljeheden.

Idag 09:49
Läs mer om EU:s framtid

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Elon Musk, vd på Tesla. Aly Song / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

S&P 500 uppe på nya rekordnivåer på Wall Street

De ledande indexen på Wall Street öppnade uppåt på onsdagen. S&P 500 handlas på nya rekordnivåer och på väg att utmana 3 400-nivån. Vid 16.15-tiden stod indexen som följer:
• S&P 500: +0,4%
• Nasdaq: +0,8%
• Dow Jones: +0,3%

Piper Sandler har höjt sin riktkurs för elbilsaktien Tesla som är upp drygt 8 procent och handlas över 930 dollar en timme in på onsdagens handel.

Boeing, som ska ha hittat vad som beskrivs som främmande föremål i bränsletankarna i flera av de 737 Max-plan som står parkerade i väntan på leverans, handlas ner cirka 0,5 procent.

2 tim
Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Banker drog på rekordbörs – Garo rusade på nytt avtal

Stockholmsbörsen handlades upp över 1 procent och nådde nya rekordnivåer på onsdagen. Storbolagsindexet OMXS30 var för första gången upp över 1 900 punkter. De ledande indexen stängde som följer:
• OMXS30: +1,1 %
• OMXSPI: +1,2 %

Tre av de fyra storbankerna, SEB, Swedbank och Handelsbanken, var tillsammans med SCA draglok på OMXS30-listan efter att KPIF-inflationen i januari kom in på 1,2 procent – klart lägre än väntat.

SEB gick bäst och handlades upp över 3 procent. Sämre gick det för verkstadsbolagen där Alfa Laval och Volvo stängde på minus. Sämst av storbolagen gick Electrolux som gick ner 1,2 procent.

Mid cap-bolaget Garo har tecknat ett ramavtal gällande leverans av laddinfrastruktur för den europeiska marknaden. Aktien rusade på nyheten och stängde upp 10 procent.

Spelbolaget Stillfront har rapporterat ökad omsättning och vinst i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Detsamma gäller för sektorkollegan Embracer, som också meddelat ett miljardförvärv av ett amerikanskt bolag. Embracer rusade cirka 20 procent och Stillfront vände till plus 4,5 procent efter att aktien fallit inledningsvis.

Förvärvsmaskinen SBB lyfter hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i det fjärde kvartalet, enligt färska rapporten. Fastighetsbolaget ska presentera nya tillväxtmål i maj. B-aktien stängde upp närmare 6 procent.

Hövding ökar omsättningen i kvartalet och antalet sålda Hövdingar ökade med 50 procent. Förre Trelleborg-vd:n Fredrik Asp föreslås ta över ordförandeklubban. Aktien lyfte över 10 procent.

Idag 08:01
Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Breda uppgångar i Asien: ”Hoppas på centralbankerna”

Det var mestadels muntra tongångar på Asiens börser under onsdagsmorgonen. Vid stängning låg indexen som följer:
• Nikkei: +0,9 %
• Shanghai: –0,3 %
• Shenzhen: +0,6 %
• Hang Seng: +0,5 %
• Kospi: +0,1 %
Investerare kommer att följa utvecklingen när allt fler företag startar upp verksamheten i Kina igen, efter coronavirusets utbrott, skriver CNBC.

Det finns hopp om mer stimulanser i Kina för att stötta ekonomin i virusets fotspår, enligt Reuters.

– Investerares oro för hur viruset kommer att slå mot den globala efterfrågan kommer att kompenseras av förväntningar om att globala centralbanker ska komma till undsättning, säger CMC Markets chefsstrateg Michael McCarthy.

Det har också släppts färska makrosiffror i Japan som visar att exporten i januari föll med 2,6 procent jämfört med samma månad förra året.

Idag 04:30
Läs mer om Dagens börs