Den akuta elbristen

Därför kan elbilsboomen stanna upp

Nu larmar bilförsäljare om brist på laddstolpar när kapacitetsbristen i de svenska elnäten ökar. Samtidigt förväntas elbilsmarknaden att explodera under 2020-talet.

Statistik från Bil Sweden visar att antalet nyregistrerade laddbara bilar ökade med 51,7 procent i år jämfört med föregående år. Det är skattereformen bonus malus och nybilssubventionen för elbilar som satt fart på försäljningen.

En färsk prognos från Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation, visar att försäljningen av elbilar och laddhybrider kommer att öka kraftigt från i mitten av 2020-talet för att 2030 nå 2,5 miljoner laddbara bilar. Idag finns det ungefär 70 000 laddbara bilar på den svenska marknaden, visar Power Circles undersökning.

Hårda prioriteringar

Men nu börjar bilåterförsäljarna bli nervösa. De har problem med att sätta upp laddstolpar vid sina butiker på grund av att det inte finns tillräckligt med kapacitet i elnäten. Det betyder att de inte kan ge kunderna den service de förväntar sig samt sätter käppar i hjulen för den interna verksamheten.  

– Det kommer att vara kapacitetsbrist på många av våra anläggningar och vi kommer att vara tvingade att prioritera både antal laddare men också vilken typ av laddare som skall installeras, säger Emma Andersson som är pressansvarig på Hedins bil.

Hedins ska nu kartlägga vilken elkapacitet det finns på 20 stycken av företagets anläggningar runt om i landet för att kunna säkra den framtida efterfrågan på elkapacitet och laddstationer.

– Den beräknas vara klar i slutet av 2019. Nästa steg är att göra motsvarande kartläggning för ytterligare ett antal anläggningar vilka har behov av laddning, säger Emma Andersson.

Störst problem i storstäder

Även återförsäljaren Bilia har just nu problem att få ström till sin stora anläggning i Smidsta i södra Stockholm.

– Till den anläggningen kommer vi att behöva dra en ny elkabel från Vattenfalls ställverk. Vi kommer också att behöva bygga om vårt egna ställverk vilket är en miljoninvestering, säger Björn Morell, fastighetschef på Bila.

– Det är också en väldigt lång hantering av de här ärendena. Till en av våra anläggningar har vi väntat på en kabel sedan förra våren, fortsätter han.

Den publika laddinfrastrukturen har ökat med 44 procent det senaste året och idag finns det 6 640 laddpunkter fördelat på 1 634 laddstationer, enligt Power Circle. Men den förväntade försäljningsökningen av elbilar kommer att kräva en stor utbyggnad av laddkapacitet och då måste kapaciteten i elnäten räcka.

– Det kommer att krävas stora förstärkningar av elnäten för att klara den elektrifiering av samhället som nu pågår. Om den inte kommer igång så kan det påverka utbyggnaden av laddinfrastrukturen, säger Matz Tapper, ansvarig elnätsteknik och säkerhet på Energiföretagen.

– Tillgång till publik laddinfrastruktur är oerhört viktigt för att skapa förutsättningar för elektrifiering av personbilsflottan, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility och laddinfrastruktur Power Circle.

Problemet med kapacitetsbrist i elnäten är främst ett problem i storstäder och tillväxtregioner. Svenska kraftnät planerar att investera stort i näten men handläggningstiderna för att kunna börja bygga är långa.

Läs mer

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer