Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Därför bör stockholmare ha lägre skatt

Hela Sverige skulle tjäna på att stockholmarna får lägre skatt. fPlus reder ut varför. Men det måste kombineras med ett paket av åtgärder, menar nationalekonomen Johan Eklund.

Stockholms skattebetalare står för mer statliga skatteinbetalningar än 234, eller 80 procent, av landets kommuner tillsammans, trots att bara knappt tio procents av landets befolkning bor i staden. Det visar en kartläggning från Ratsit. Anledningen till obalansen är att relativt många i huvudstaden betalar såväl statlig inkomstskatt som värnskatt.

– Att Stockholm bidrar med mest skatteintäkter är inte förvånande. Men om högproduktiva människor inte beskattades så hårt i det här landet skulle ekonomin växa och välståndet bli högre, säger Johan Eklund, professor i nationalekonomi och vd för Entreprenörskapsforum.

Problemet gäller såklart inte bara Stockholm, även om huvudstaden är en av motorerna i svensk ekonomi. fPlus har exempelvis skrivit om serieentreprenören Bror Lövbrand som flyttade från Dorotea, delvis på grund av ett högt skattetryck. Men i Stockholm finns en högre andel högutbildade än i många andra kommuner, och att dessa människor får avkastning på sina kunskaper och färdigheter är en viktig drivkraft, menar Johan Eklund.

Kan göra att människor väljer att arbeta färre timmar

Därför är det olyckligt, och till och med kontraproduktivt, att humankapital och arbete beskattas så hårt i Sverige, menar han. Det kan göra att människor väljer att arbeta färre timmar och inte investerar i utbildning. Flera studier visar att en slopad värnskatt, som är en del av Januariavtalet, skulle vara självfinansierande, och till och med bidra med mer pengar till statskassan än i dag.

– Det kostar så klart att sänka skatten statsfinansiellt, men det finns goda skäl att tro att vi får ett ökat arbetskraftsutbud, vi får upp sysselsättningsnivån och andelen högutbildade med rätt kvalifikationer i ekonomin. Då skulle vi knuffa upp förädlingsvärdena och gå plus i statskassan, säger Johan Eklund.

Höga marginalskatter och värnskatt del av problemet

Sverige har en av de högsta marginalskatterna i världen, och i Stockholm betalar invånarna mest skatteintäkter i hela landet.

– Med ett sådant resonemang skulle det vara bra för hela landet om skatten på arbete sänktes, oavsett om det sker i Stockholm eller Dorotea, säger han.

En rad problem följer av asymmetrin på den svenska arbetsmarknaden, menar Johan Eklund. Höga marginalskatter och värnskatt är en del av problemet, men förklarar långtifrån hela bilden, understryker han.

– Vi måste få en starkare koppling mellan marginalproduktivitet och de förmågor och kunskaper som skapar ekonomiska värden och den lön som individen får efter skatt. Annars får vi följdproblem i hela ekonomin, säger han.

Han radar upp exempel:

– Vi har problem att attrahera talanger, vi har brist på kompetent arbetskraft och har en sammansättningsproblematik i arbetskraften som skiljer sig kraftigt från hela OECD. Att kunskap är så lågt värderad jämfört med i andra länder leder till stora välståndsförluster i form av stigande vakanstal och uteblivna förädlingsvärden, säger Johan Eklund.

Det krävs reformer på flera områden

Situationen i Sverige är allvarlig. Kunskaper är inte kopplade till lön, incitamenten snedvrids och matchningsproblemen är ansenliga, menar han.

– De tilltagande problemen vi har på arbetsmarknaden kostar årligen fem procent av BNP, eller 250 miljarder kronor, enligt våra skattningar. Och det är lågt räknat, säger han.

– Det kan tyckas vara orealistiskt högt, men det är det inte. Hade vi haft samma arbetsmarknadspolitik som i Tyskland så hade vi inte haft de här bristsituationerna på högproduktiva individer.

Men mer konkret, vad måste göras för att komma till rätta med problemen? Det krävs reformer på flera områden, betonar Johan Eklund.

– Mycket är givna saker, till exempel att adressera integrationsfrågan. Vi har för höga trösklar in på arbetsmarknaden, vilket gör utanförskapsfrågan till ett onödigt stort problem.

En modernisering av arbetsrätten är viktig

Dessutom har små- och medelstora företag stora problem att bli av med inkompetenta medarbetare, som ställer till oreda, menar han. Det skapar en rädsla att anställa, vilket blir en bromskloss i ekonomin.

– Provanställning i all ära, men om man inte kan säga upp medarbetare som missköter sig så minskar viljan att anställa. En modernisering av arbetsrätten är viktig, och måste även innehålla förändringar kring uppsägning av personliga skäl, säger han.

Han ser också svåra utmaningar i utbildningssystemet, på alla nivåer egentligen. Högre utbildning lönar sig för dåligt, och människor läser sådant som inte efterfrågas av arbetsgivarna.

 – Den minsta gemensamma nämnaren handlar om hur vi stimulerar och fångar upp talanger och vilka incitament som människor har för att drivas i rätt riktning. Detta funkar inte alls i Sverige, eftersom produktiv kunskap inte värderas fullt ut, säger Johan Eklund.

– Till exempel finns det studier som visar att analytiska förmågor värderas lågt i Sverige – ett problem som kan kosta en procent i årlig tillväxt av BNP. 

Problemen är alltså större än bara ett högt skattetryck för stockholmare. Men ett första naturligt steg för att rätta till balansen skulle kunna vara att sänka skatten för högproduktiva människor, det vill säga minskad progressivitet i skattesystemet, så att de jobbar mer och bygger välstånd.

– Det skulle hela Sverige tjäna på, inte bara stockholmare. Och det skulle inte kosta en krona, säger han.

Toppnyheter

Riksrättsförhören i representanthuset tidigare i veckan J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

Ny rapport tar Trump ett steg närmare riksrätt

Justitieutskottet i det amerikanska representanthuset har släppt en rapport där man går igenom de konstitutionella grunderna för riksrättsåtal mot president Donald Trump, rapporterar The Hill.

Rapporten följer på talmannen Nancy Pelosis uttalande om att formella riksrättsanklagelser kan komma att riktas mot presidenten redan nästa vecka.

I samband med att rapporten släpptes twittrade utskottets ordförande Jerry Nadler att Trump har missbrukat sin makt, riskerat den nationella säkerheten och stört valet.

”Konstitutionen föreskriver bara en följd för sådant beteende: Riksrätt”, skrev Nadler.

Igår 19:55
Donald Trump och Jerry Nadler. TT
undefined

Vita huset: Utredningen ett hänsynslöst maktmissbruk

Vita huset tänker inte delta i representanthusets riksrättsutredning mot president Donald Trump. Det framgår av ett brev Vita huset-rådgivaren Pat Cipollone skickat till justitieutskottets ordförande Jerry Nadler, rapporterar amerikanska medier.

I brevet skriver Cipollone att utredningen saknar grund och är ett ”hänsynslöst maktmissbruk”.

”Du bör genast lägga ner utredningen och inte slösa bort mer tid”, skriver Cipollone vidare.

6 dec
Donald Trump. Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trumps svar efter Pelosis besked: Få det gjort snabbt

Dagens besked från Nancy Pelosi innebär att hot om riksrätt kommer att bli ett vanligt verktyg från politiker i Washington DC. Det skriver Donald Trump på Twitter.

Pelosi meddelade i dag att Demokraterna i representanthuset går vidare med riksrättsutredningen och formulerar formella riksrättsanklagelser.

”Om ni ska ställa mig inför riksrätt, gör det nu, snabbt, så att jag kan få en rättvis rättegång i senaten och vårt land kan få det överstökat”, skriver han.

5 dec
Läs mer om Anklagelserna mot Trump
Jeremy Corbyn med dokumenten. YVES HERMAN / TT NYHETSBYRÅN
Valet i Storbritannien

Jeremy Corbyn: Innehållet det viktiga – inte källan

Den brittiske Labourledaren försvarar beslutet att gå ut med läckta dokument under valrörelsen, trots att dokumenten kommer från källor som tros ha kopplingar till Ryssland. Det rapporterar Sky News.

Enligt Corbyn är det som framgår av dokumenten, att Boris Johnson är öppen för att sälja det brittiska sjukvårdssystemet NHS, viktigare än varifrån dokumenten kommer.

– Ingen har ännu förnekat att innehållet stämmer, säger Corbyn.

Boris Johnson har avfärdat dokumenten som ”nonsens”.

Igår 15:06
Jeremy Corbyn och Boris Johnson under fredagens BBC-debatt. JEFF OVERS/BBC / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Labour knappar in på Torypartiet i nya mätningar

Under lördagen presenterades fyra opinionsmätningar inför det brittiska nyvalet nästa vecka, skriver Reuters. Torypartiet har en stabil ledning i alla mätningarna men marginalen ner till Labour varierar mellan sex och tio procentenheter. Flera mätningar visar också att Torypartiets ledning tycks minska något.

Om valresultatet skulle ligga i linje med de mätningar som indikerar den minsta marginalen mellan partierna innebär det att Torypartiet kan få svårt att få egen majoritet i underhuset, vilket Boris Johnson troligen behöver för att få igenom sitt brexitavtal.

Igår 17:28
Boris Johnson. HANNAH MCKAY / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Läckta dokument har ryska kopplingar: Ett tecken på inblandning i brittiska valet

En dokumentläcka på nätet visar på tecken för utomstående försök att påverka valet i Storbritannien. Det menar den brittiska kulturministern Nicky Morgan i en intervju med BBC Radio enligt Reuters.

Läckan består av handelsdokument mellan Storbritannien och USA, som ska ha berört det brittiska vårdsystemet. De släpptes på Reddit av ett konto med kopplingar till en rysk desinformationskampanj, enligt sajten själv.

– Om detta är fallet så är det extremt allvarligt. En av de saker vi tittar på och övervakar är inblandning i våra val, det är en mycket allvarlig sak, säger Nicky Morgan.

Säkerhetstjänsten har tidigare varnat för att Ryssland eller andra nationer kan tänkas försöka lägga sig i nästa veckas val.

Igår 11:48
Läs mer om Valet i Storbritannien

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Jonas Sjöstedt (V). Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Januariavtalet

Sjöstedt: Oacceptabelt att man inte vill prata med oss

Jonas Sjöstedt (V) kallar det oacceptabelt att januaripartierna har stängt ute Vänsterpartiet från förhandlingarna om reformeringen av Arbetsförmedlingen, rapporterar flera medier. Sjöstedt har insisterat på att få delta i samtalen.

Att januaripartierna ser ut att kunna tänkas backa från det Sjöstedt kallar ”kaosprivatiseringen av Arbetsförmedlingen”, utan att prata med Vänsterpartiet, är för V-ledaren ”fullständigt obegripligt”.

Igår 16:25
Jonas Sjöstedt. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Jonas Sjöstedt kräver att Januariavtalet skrivs om

V-ledaren Jonas Sjöstedt kräver att Januariavtalet skrivs om samt att få delta i samtal med statsminister Stefan Löfven om hur Arbetsförmedlingen ska förändras, rapporterar Aftonbladet.

– Vi har beredskap under hela helgen för att lösa de här frågorna, säger Jonas Sjöstedt till TT.

Så länge Vänsterpartiet stängs ute från förhandlingarna kvarstår hotet om en misstroendeomröstning mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S), enligt Sjöstedt.

Igår 12:50
Karin Wesslen/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Grönt ljus för nästa års budget

Riksdagen har sagt ja till ramarna för 2020 års statsbudget, som bygger på januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna.

Sammantaget uppgår utgiftsramarna till 1 062 miljarder kronor. Runt 20 miljarder av dessa beror på olika reformer som regeringen, C och L vill genomföra. Till exempel ökade statsbidrag till kommunerna, mer pengar till rättsväsende och försvar, pengar för att industri och kommuner ska investera i klimatåtgärder, slopad värnskatt och sänkt skatt för pensionärer med en pension på mer än 17 000 kronor i månaden.

Men först i nästa steg i budgetprocessen klubbas detaljerna i budgeten. I december beslutas vad pengarna inom vart och ett av de 27 olika utgiftsområdena ska användas till.

27 nov
Läs mer om Januariavtalet