TT NYHETSBYRÅN
Butiksdöden

Därför blir krisen i handeln värre redan i vår

Den internationella konkurrensen har lett till en slakt av handeln. Den begynnande lågkonjunkturen kan spä på krisen ytterligare. ”Utgångsläget i en vikande konjunktur är extremt tufft”, säger Svensk Handels chefsekonom Johan Davidson till Arbetsmarknadsnytt.

Trots brinnande högkonjunktur drabbades den svenska handeln av hisnade 4,1 konkurser per dag under 2018. Vad som händer nu, när lågkonjunkturen precis har börjat svepa över landet, står skrivet i stjärnorna. Men att handeln aldrig mer kommer att bli sig lik efter det stålbad som väntar står alldeles klart, menar Sven-Olov Daunfeldt, professor vid Handelns forskningsinstitut (HFI). 

– Detaljhandeln står inför den största strukturomvandling vi någonsin har sett och den är svår att överblicka. Det är en global utveckling som inte går att bromsa, precis som det inte gick att bromsa varvskrisen på 70-talet, säger han.

Konkurserna har enligt siffror från Svensk Handel fortsatt att ligga på den höga nivån under 2019. Men vad som är extra oroväckande är att antalet varsel ökade, och ökar, dramatiskt. Det beror, enligt Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, på att de butiker som går i konkurs är större och har fler anställda än förra året.

– Till och med juli månad i år var det fler som varslades inom parti- och detaljhandeln än vad det var under hela 2018. Ökningen av varsel var 100 procent jämfört med samma period förra året, säger Johan Davidson.

Drygt 4 000 stängda butiker

Branschmediernas rubriker talar också sitt tydliga språk. ”4 222 butiker borta på ett år – och allt fler butiker kedjeanslutna”, skrev Dagens Handel förra veckan. Mellan 2017 och 2018 minskade antalet detaljhandelsbutiker med 6 procent. Men det är en utveckling som fortsätter, menar Johan Davidson.

– Utgångsläget i en vikande konjunktur är extremt tuff. Men detta är inte i första hand en konjunkturfråga. Lönsamheten har gått ner sedan 2015 trots goda år konjunkturmässigt. Det hänger ihop med internationaliseringen, med en ökad e-handel. Dels läcker pengar till utlandet när man köper därifrån och dels ökar den inhemska e-handelskonkurrensen i sig, säger Johan Davidson.

Svensk Handels rapport Läget i Handeln ger en mycket dyster framtidsbild de närmaste tio åren för butikerna. Ekonomin växer visserligen och partihandeln växer även framöver. Men butikerna och de anställda minskar dramatiskt, framförallt inom sällanköp.

– Uppemot 50 000 jobb kan komma att försvinna utomlands. Handelsbranschen har på mycket kort tid gått från att vara lokal till global och vi har, och kommer fortsättningsvis att ha, mycket svårt att klara konkurrensen internationellt.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer