Kärnkraftens framtid

Därför behöver Sverige en ny energiöverenskommelse

Effektbrist. Elbrist. Kapacitetsbrist. Varningar har hörts det senaste året om en annalkande elkris. Nyligen initierades nödlösningar för åtminstone Stockholm och Malmö. Är krisen över nu och vad handlade det om från början? fPlus reder ut begreppen och börjar med läget för elen i Sverige idag.

Sent på onsdagen stod det klart att avvecklingen av Ringhals kärnkraftverk fortsätter – SD:s motion röstades ned av riksdagen.

Det betyder att Ringhals 1 tas ur bruk om ett år efter att Ringhals 2 stängdes redan i december.

Samtidigt är dramatiken stor kring energiöverenskommelsen som slöts 2016. Både M och KD har valt att lämna den.

I vågskålen ligger den framtida energiförsörjningen. Sverige står inför stora utmaningar framöver, visar fPlus genomgång.

Har Sverige en elkris?

Generellt sett har Sverige en hög förmåga att omvandla energi till el som täcker våra behov. Vattenkraft och kärnkraft står tillsammans för 80 procent av vår totala elproduktion, resten fördelas över vindkraft, kraftvärme och andra källor. Sverige använder ungefär 140 TWh el varje år, och sedan 2011 har det producerats mer energi än vad som har använts.

Med kärnkraften och de väderburna verken producerar Sverige mer elenergi under ett år än vad vi använder och kan således exportera till våra grannländer. Så långt inga problem, och vi kan konstatera att det inte råder någon energibrist i Sverige.

Det är effekten som blir det första problemet. Effektbehovet handlar om balansen mellan den el som produceras under exempelvis en given timme, och behovet av el. Den balansen måste alltid vara jämn och om det inte produceras lika mycket el som behövs vid den givna timmen blir balansen ojämn. Då riskerar hela elnätet att haverera, med allvarliga konsekvenser. Ansvaret för balansen ligger på myndigheten Svenska Kraftnät.

Idag kommer omkring 40 procent av Sveriges elproduktion från kärnkraften. En av kärnkraftverket Ringhals fyra reaktorer stänger ner vid nyår 2019, och ytterligare en reaktor ska stängas ner samma tid nästa år. Det ska kompenseras med utökade vindkraftverk som är under utbyggnad. Effekten mellan kärnkraft och vindkraft är dock inte jämförbar, då den inte kan garanteras eller planeras som ett kärnkraftverks energiomvandling kan, speciellt under vintern.

Det ökar risken för obalans i kraftsystemet, och därmed också risken för effektbrist. Det beror dels på att den planerbara kärnkraften ersätts med väderberoende vindkraft, som inte har samma effekttillgänglighet. Det menar Ulf Moberg, teknisk direktör, Svenska kraftnät.

– I våra analyser når vindkraften cirka 10 procent av sin installerade effekt under den kallaste perioden, men kärnkraften är uppe på 90 procent i de förutsättningar som ligger till grund för våra analyser. Man kan helt enkelt inte garantera effekten av vind på samma sätt som med kärnkraften eller annan planerbar produktion, säger han till fPlus.

Under Sveriges kalla vintrar, kombinerat med en industri på högvarv, blir hotet om effektbrist en verklighet och det riskerar att bli underskott i balansen. Underskottet har ökat de senaste åren, och större underskott är att vänta.

För att minimera risken med effektbrist, har Svenska kraftnät en effektreserv, och det finns även andra nödåtgärder som tidigare mest har setts som teoretiska alternativ.

Kapacitetsbristen

Ett annat problem med elförsörjningen är att elanvändandet ökar snabbt. Bland annat i nya datacenter som Facebooks i Luleå, och i andra industrier, men också i nya bostadsområden och elanvändande lösningar som elbilar och ny tunnelbana i Stockholm. Kombinationen större samhällsutmaningar tillsammans med elnätets oförmåga att hantera mer el gör att vi idag har en kapacitetsbrist. I vissa delar av landet klarar elnäten helt enkelt inte av att föra över tillräckligt med el till de nya elanvändarna.

Enligt en undersökning som teknikkonsulten Pöyry har gjort på uppdrag av Energiföretagen, riskerar samhället att stå inför betydande förluster på upp till 150 miljarder till 2030, bara på grund av att elnätsföretagen tvingas neka nyanslutningar från exempelvis industrier, datahallar och liknande. Det är svindlande summor, men redan idag är samhällsförlusten omkring 80 miljarder kronor varje år, på grund av elnätets kapacitetsbrist.

Anders Carlsson Jerndal, vd på Pågen, gick i somras ut i Svenska Dagbladet och berättade om att företaget tvingats lägga expansionsplaner på is eftersom elbolaget Eon inte kunde garantera eltillförseln.

– Jag hade aldrig väntat mig att få ett sådant besked i ett välutvecklat i land. Strömbrist är något man hör talas om i u-länder. Det är inget som ska hindra ett företag från att expandera i ett i-land, sa han till tidningen då, och meddelade samtidigt att företaget överväger en etablering utomlands där eltillförseln kan garanteras.

Svenska kraftnät ansvarar dels för balansen i elsystemet, men också för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Myndigheten satsar nu på att bygga ut stamnätet, men det är ett gediget arbete som väntar. Sverige har ett av världens äldsta kraftnät, så det närmar sig helt enkelt sitt bäst före-datum samtidigt som behovet av el fortsätter att öka. Satsningen innebär att upp till 100 miljarder kronor ska satsas till år 2040 för att modernisera elnätet. Men det går för långsamt.

– Det är väldigt tidskrävande. Det tar tid att få tillstånd och det är vår stora utmaning. Det tar ungefär 10 år att få en ledning på plats från start till mål, säger Ulf Moberg.

Kraftiga åtgärder behövs

Sverige lider alltså inte av någon energibrist idag, men effektbristen är problematisk redan idag och kapacitetsbristen är ett faktum. Trots att energiminister Anders Ygeman (S) vid flera tillfällen har påstått att Sverige inte alls lider av någon elkris har regeringen tagit uppgifterna på allvar genom ett par åtgärder. Till exempel har fPlus avslöjat att pengar från Sveriges beredskapskassa (”för händelser som krig, terrorhandlingar och jordbävningar, samt att förebygga, motstå och hantera allvarliga kriser i fredstid”) nu måste användas för att rädda Stockholms elförsörjning.

Den 24 oktober gav regeringen Energimarknadsinspektionen ett 1-årigt uppdrag för att undersöka omfattningen av kapacitetsbristen i elnäten, utreda hur problematiken sett ut över tid samt analysera förutsättningar och vidare åtgärder.

Samma dag beslutade regeringen att ge länsstyrelserna i Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Uppsala län i uppdrag att analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning i respektive region, utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. Uppdraget ska presenteras den 7 augusti 2020.

– Elnätsbolagen, Svenska kraftnät, kommunerna och regionerna måste samverka för att hantera effektbehovet. Nu ger vi länsstyrelserna i uppdrag att leda arbetet, sa energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, enligt regeringens hemsida.

Ulf Moberg menar att det är bra och nödvändigt att samhällsplaneringen kommer med i processen i ett tidigt skede. Men han menar samtidigt att nätföretagen samarbetar kring dessa frågor, och att den informationen redan finns.

– Det är den här typen av analyser som nätföretagen jobbar med hela tiden, så det finns redan en god bild av problematiken, säger han.

Elbehovet ökar kraftigt

Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv. Det ökade elbehovet motsvarar den sammanslagna elproduktionen i Finland och Lettland. Varningarna kommer nu från flera håll. Utan mer el misslyckas klimatomställningen, och utsläppsmålen till 2045 kommer då inte att kunna nås.

Toppnyheter

Statsminister Stefan Löfven  Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Antisemitismen i Sverige

Löfven om minnesdagen: Högtidlighållandet viktigt

I dag, 75 år efter att koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades, samlas en stor del av världens politiska ledare på platsen för att minnas och hedra offren för Förintelsen

Från Sveriges sida deltar statsminister Stefan Löfven, kronprinsessan Victoria och och riksdagens talman Andreas Norlén.

– Förintelsen och perioden före och under andra världskriget är mänsklighetens mörkaste del. Och vi måste förstå vad som hände för det aldrig ska upprepas. Så därför är högtidlighållandet idag väldigt viktigt, säger Löfven till SVT Nyheter.

18 min
Löfven skriver i minnesboken på Yad Vashem  Owe Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Förintelsemuseum i Malmö ett viktigt steg

Flera ledarsidor uppmärksammar i dag att det är 75 år sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades.

Förintelsens minnesdag borde inbjuda till försoning, eftertanke och dialog, men har istället blivit föremål för politiska storgräl och historieförfalskning, menar DN:s ledarsida och skriver: ”Vladimir Putins Ryssland har inför minnesdagen trappat upp sitt förvrängande av sanningen för att skapa en krigsberättelse som förskönar Sovjetunionen.”

Sverige måste visa omvärlden att vi tar kampen mot antisemitismen på största allvar, skriver Expressen i en osignerad ledare. Regeringens planer på ett Förintelsemuseum är ett lovvärt initiativ, menar ledarsidan och skriver: ”Löfven måste använda sin offensiv för att skicka ett glasklart budskap – inte minst till det egna partiet – om nolltolerans mot judehat. Att placera Förintelsemuseet i Malmö vore ett steg på vägen.”

Sydsvenskans ledarsida skriver att det är passande att regeringen anordnar en internationell konferens mot antisemitism i Malmö i höst med tanke på att staden blivit något av en symbol för Socialdemokraternas egna problem med detta.

4 tim
Läs mer om Antisemitismen i Sverige
Representanthusets sju ”impeachment managers”, som fungerar som åklagare mot president Trump i senaten. Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

De sju åklagarna: Explosiva uppgifter från John Bolton – måste nu höras i senaten

Rösterna höjs nu för att USA:s tidigare säkerhetsrådgivare John Bolton ska höras i riksrättsåtalet i senaten, rapporterar Washington Post. Detta efter att delar av Boltons kommande bok har läckt ut i amerikanska medier, där han hävdar att Donald Trump krävde att Ukraina inledde en utredning mot politikern Joe Biden i utbyte mot militärt bistånd.

I ett gemensamt uttalande kallar representanthusets sju demokratiska ”impeachment managers”, som i praktiken fungerar som åklagare mot Trump, de nya uppgifterna för ”explosiva”. De uppmanar den republikankontrollerade senaten att höra vad Trumps tidigare kollega har att säga.

”Det finns inget försvarbart skäl att vänta tills hans bok publiceras när information han har är avgörande för det viktigaste beslut senatorerna nu måste fatta – huruvida presidenten ska dömas”, skriver de.

Bolton har tidigare sagt att han är beredd att vittna om han får frågan.

2 tim
Donald Trump och John Bolton i Bryssel den 12 juli 2018. Markus Schreiber / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trump nekar på nytt: ”Han vill bara sälja fler böcker”

USA:s president Donald Trump förnekar sin tidigare säkerhetsrådgivare John Boltons uppgifter om att Trump villkorade Ukraina-biståndet med en utredning av den politiska rivalen Joe Biden. Uppgifterna från Bolton framkommer i läckta utdrag från en kommande bok.

”I själva verket klagade han aldrig över detta vid sin mycket offentliga uppsägning. Om John Bolton sa det här var det bara för att sälja böcker. Med det sagt: Utskriften av mina samtal med president Zelenskyj är alla bevis som behövs”, skriver Trump på Twitter.

Presidenten betonar också att både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och landet utrikesminister Vadym Prystaiko har sagt att ingen press placerades på landet. Han skriver också att det militära biståndet till Ukraina gavs i god tid utan krav på motprestationer.

2 tim
John Bolton i Ovala rummet med Donald Trump LEAH MILLIS / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Bolton: Trumps villkor för bistånd var Bidenutredning

Donald Trump sa till sin tidigare säkerhetsrådgivare John Bolton att han ville att stödet till Ukraina skulle vara fortsatt fryst tills dess att landet bistått med en utredning av Demokraterna och Joe Biden, skriver New York Times. Tidningen har kommit över ett utkast till en kommande bok av Bolton där Trump knyter Ukrainabiståndet till utredningen av sin rival.

Utkastet ger en bild av vad Bolton kommer lägga fram om han kallas att vittna i riksrättsrättegången mot Trump i senaten. Bolton har tidigare sagt att han kan tänka sig att förhöras.

Trump sparkade John Bolton som nationell säkerhetsrådgivare i september förra året.

Igår 23:44
Läs mer om Anklagelserna mot Trump
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Så lätt kan Skatteverket sänka dig – och göra dig ansvarig

Skatteverkets gräddfil har tvingat fram en rad konkurser och personliga tragedier. ”Tidigare i år dömdes till exempel en sjuk änka i 70-årsåldern med låg pension som enda inkomst att betala nästan 900 000 kronor för det företag som hennes make drev”, säger skatteexperten Patrick Krassén till fPlus. Det har gått så långt att kompetenta personer inte längre vågar ta styrelseuppdrag. Men nu kan det hända saker.

19 dec 2019
Toby Talbot / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Skattehöjning slår hårt mot snöproduktion

Snötillverkare jobbar ofta på marginalerna, inte minst då varmare väder kan få tuffa konsekvenser. Nu har branschen, som mestadels består av småaktörer, även drabbats av skattehöjning. Det har skett utan vidare förvarning, skriver centerpartisterna Per Åsling, Lisa Östman, Sören Görgård och Hans Jonsson på Hela Hälsingland.

Den reducerade skatten på el för snötillverkning, som sedan decennier varit praxis, ska nu tas bort. Då syftet med snöproduktion är skidåkning, menar Skatteverket att det inte är att betrakta som så kallad industriell verksamhet.

Organisationerna uppmanas därför att flytta själva produktionen av snö till ett annat företag, för att på så vis fortsatt kunna nyttja den reducerade skatten. Det skulle dock bara vara möjligt för de största företagen, menar debattörerna och poängterar att branschen domineras av småföretag och ideella föreningar.

”Att som nu skett plötsligt förändra möjligheterna för många att överhuvudtaget fortsätta bedriva sin verksamhet riskerar man därför också vidare konsekvenser än för organisationen själv. Det kan få konsekvenser för en hel ort” skriver debattörerna.

23 jan
Läs mer om Skatteverket vs företagen
Koji Sasahara / TT NYHETSBYRÅN
Sjukdomsutbrottet i Kina

Ekonom: Börsfallet beror till 100 procent på viruset

Måndagens kraftiga börsfall i Asien beror till 100 procent på oro för coronaviruset. Det säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist till TT.

Tiotals miljoner människor har isolerats i Kina till följd av virusutbrottet och Bergqvist är övertygad om att den kinesiska tillväxten kommer att bromsa in som följd. I förlängningen påverkar det även hela världsekonomin.

– Kina är en del i globala produktionskedjor och får du problem där riskerar det att få avtryck i den globala ekonomin, säger Robert Bergqvist.

1 tim
Flygbild över ett sjukhusbygge i Wuhan förra veckan. TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kina ska bygga sjukhus för över 400 miljoner kronor

Kina planerar att bygga sjukhus i den coronavirusdrabbade mångmiljonstaden Wuhan till ett värde av 300 miljoner yuan, motsvarande 414 miljoner kronor. Det rapporterar Reuters med hänvisning till kinesiska medier.

Myndigheterna har också meddelat att ledigheten kring det kinesiska nyåret förlängs med tre dagar. Många behöver därför inte återvända till sina arbeten förrän 3 februari. I industristaden Sushou i östra Kina kommer fabrikerna att stå stilla fram till 8 februari.

Förlängd ledighet är en av flera åtgärder som har vidtagits för att minska spridningen av viruset. Flera städer har satts i karantän och många busslinjer har stoppats. Trots det varnade Kina i går för att viruset har blivit bättre på att sprida sig.

5 tim
Mark Schiefelbein / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Resandet i Kina har fallit med nästan 30 procent

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset börjar bli kännbara i Kina, skriver CNBC. På söndagen höll myndigheterna en presskonferens som klargjorde att virusutbrottet kommer att vara i fortsatt fokus under överskådlig tid, skriver sajten.

En av de första konsekvenserna för den kinesiska ekonomin är en tydlig nedgång i resandet som föll 28,8 procent jämfört med motsvarande dag förra året, den första lördagen på det kinesiska nyåret.

Det kinesiska nyåret är normalt sett en stor reshelg, men nu har myndigheterna uppmanat människor att stanna hemma och har även ställt in allmänna firanden och begränsat rörligheten för miljontals människor.

Den civila flygtrafiken backade med 41,6 procent och järnvägstrafiken med 41,5 procent.

6 tim
Läs mer om Sjukdomsutbrottet i Kina

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
TT
Kobe Bryant 1978-2020

Vittne till dödskraschen: ”Det var ett stort eldklot”

Dåliga väderförhållanden kan ha varit en orsak till olyckan på söndagen där basketspelaren Kobe Bryant och åtta andra människor dog, skriver amerikanska medier. Polisen berättar för CNN att man på grund av dimman valde att låta sina helikoptrar stå under morgonen.

Los Angeles-bon Jerry Kocharian som blev vittne till olyckan berättar för Los Angeles Times att helikoptern flög lågt och att den inte lät som den skulle. Han såg helikoptern falla i den tjocka dimman – och sedan hörde han en smäll.

– Det var ett stort eldklot. Ingen skulle kunna överleva det, säger han till tidningen.

4 tim
TT
undefined

Presidenterna hyllar Kobe: ”Livet hade just börjat”

Den tidigare amerikanske presidenten Barack Obama hyllade basketspelaren Kobe Bryant efter att han dött i en tragisk helikopterolycka tillsammans med åtta andra människor på söndagen.

”Kobe var en legend på planen och hade precis kommit i gång med vad som skulle ha blivit en lika meningsfull andra akt”, skriver han på Twitter.

Några timmar senare kommenterade även den nuvarande presidenten Donald Trump dödsfallet.

”Trots att Kobe Bryant var en av historiens största basketspelare så hade livet precis börjat. Han älskade sin familj så mycket och hade en så stark passion för framtiden”, skriver han.

4 tim
Uppträdande från nattens Grammisgala Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Los Angeles, USA och världen har förlorat hjälte”

Sångaren Alicia Keys och den legendariska r’n’b-gruppen Boyz II Men hyllade basketspelaren Kobe Bryant med sången ”It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday” under nattens Grammygala i USA, bara timmar efter att Bryant dött i en helikopterolycka. Det rapporterar flera amerikanska medier.

– Tidigare i dag förlorade Los Angeles, USA och hela världen en hjälte. Och vi står bokstavligt talat med brustna hjärtan i det hus som Kobe Bryant byggde, sa Alicia Keys i samband med uppträdandet som skedde i Bryants hemstad Los Angeles.

Även många andra amerikanska kändisar hyllade basketspelaren under söndagen, bland annat rapparen Lil Nas X, sångaren Jennifer Lopez och skådespelaren Jack Nicholson som i en sällsynt telefonintervju beskrev Bryants död som ”en fruktansvärd händelse”.

Idag 05:01
Läs mer om Kobe Bryant 1978-2020