Lars Anders Johansson: Från min horisont

Därför äventyrar kulturradikaler den konstnärliga friheten

När radikaler vill använda kulturpolitiken för förment välmenande syften blir resultatet auktoritärt och styrande. Om kulturministern menar allvar med orden om konstens frihet borde hon bekymra sig över det egna partiets linje, skriver krönikör Lars Anders Johansson.

– Den auktoritära rörelsen, den ser inte kulturens värde som en fristående kraft, utan istället, ska kulturen ställas i maktens tjänst.

Orden är kulturminister Amanda Linds (MP) från invigningstalet på kulturkonferensen Folk och Kultur i Eskilstuna i början av åren. Den underförstådda udden var riktad mot de auktoritära regeringarna i Ungern och Polen, och de svenska Sverigedemokraterna som Lind kritiserat med liknande argument. Det finns dock skäl för det miljöpartistiska statsrådet att vara självkritisk. I det svenska sammanhanget är det på senare år hennes eget parti som stått för den auktoritära linjen.

”Visst behöver vi en kulturrevolution nu”, löd budskapet på det konstverk Linds företrädare på kultur- och demokratiministerposten Alice Bah Kuhnke (MP) låtit sätta upp på sitt tjänsterum på kulturdepartementet. Konstverket signerat Anders A. var ett naturligt val. Miljöpartiets tid på Kulturdepartementet har varit något av en revolutionär tid, om än mindre blodig än den kinesiska förlagan.

Vi var många som förvånades när Socialdemokraterna efter valet 2014 gav Kulturdepartementet till sitt gröna stödparti. Den svenska kulturpolitiken är i huvudsak en socialdemokratisk produkt och en prestigefråga för partiet.

Miljöpartiet har knappast utmärkt sig på det kulturpolitiska området

Miljöpartiet hade tidigare knappast utmärkt sig på det kulturpolitiska området. När jag intervjuade samtliga riksdagspartiers kulturpolitiska talespersoner inför valet 2014 blev Miljöpartiets representant ofta svaret skyldig. Antingen hade partiet ingen uppfattning på de områden intervjun omfattade, eller så hade den kulturpolitiska talespersonen inte koll på vad partiet tyckte. Stämningen blev allt mer ansträngd under den dryga timme som intervjun pågick.

För att råda bot på bristen på egen kulturpolitik tillsatte partiet efter valet en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en kulturpolitisk plattform. Resultatet i form av rapporten Kulturen: det fjärde välfärdsområdet lanserades våren 2015 och gav en fingervisning om vad som komma skulle. Den identitetspolitiska agendan skulle implementeras med full kraft vid de statliga kulturinstitutionerna, och de myndigheter som inte följde direktiven skulle drabbas av sanktioner i form av indraget stöd. Genom hot och påtryckningar skulle den intersektionella agendan genomdrivas.

Rapporten sågades från höger till vänster. “Bevare oss för Miljöpartiets kulturpolitik”, skrev Expressens kulturchef Karin Olsson, och hennes kollega på Aftonbladet Åsa Linderborg varnade för att MP ville förvandla kulturen till “statliga uppfostringsanstalter”.

Rapportens auktoritära och identitetspolitiska inriktning skulle komma att prägla den förda politiken. Ett tidigt tecken var Kulturdepartementets samarbete med Rättviseförmedlingen, en märklig hybrid mellan lobbygrupp, kompisgäng och konsultbyrå, som tjänade stora pengar på att upprätta listor över sina kompisar som de tyckte skulle få glassiga positioner i kulturlivet i kraft av kön eller etnicitet.

I Boken Det sista museet (Timbro, 2016) beskriver litteraturvetaren Johan Lundberg hur identitetspolitiska uppfattningar om representativitet utifrån egenskaper som hudfärg, kön och sexuell läggning kom att tillämpas på bred front vid de statliga kulturinstitutionerna. Fackkunskapen fick stiga tillbaka för kommunikatörer och politiska aktivister.

Radikal agenda på område efter område

På område efter område skulle den radikala agendan komma att tillämpas. Inom filmpolitiken skulle representativiteten uppnås genom ”genuscertifiering”, och generaldirektören talade om att man kunde komma att strypa stödet helt till manliga filmskapare under en period, fram till att ”jämställdhet” hade uppnåtts.

Impulserna från politiken hörsammades villigt från tjänstemännen. Dessa hade inte sällan tillsatts av just de politiker som när politiken kritiserades skyndade sig att gömma sig bakom principen om armslängds avstånd. Detta avstånd tycks aldrig ha varit kortare än under Miljöpartiets styre.

– De auktoritära krafterna är på frammarsch och de ser kulturen som sitt viktigaste verktyg. Runtom i världen ser vi hur kulturarbetare förväntas att vara lojala mot den regim som de lever under, sade Amanda Lind i talet på Folk och Kultur, och orden hade kunnat syfta på hennes eget parti.

Önskan om ett politiskt lojalt kulturliv som implementerar de styrandes agenda har funnits i hela den svenska kulturpolitikens historia. När ecklesiastikminister Arthur Engberg (S) utformade den svenska konstnärspolitiken på 30-talet, var förlagan Joseph Goebbles Reichskulturkammer, där kulturlivet organiserades i yrkesorganisationer utifrån konstarterna och de statliga medlen fördelades av partitrogna tjänstemän i toppen. Det var en modell som passade de svenska socialdemokraternas korporativistiska samhällsbygge väl.

När en ny kulturpolitik skulle formuleras i mitten av 60-talet, gjordes skisserna i Kulturarbetarnas Socialdemokratiska förening, som tillkommit för att knyta kulturlivet närmare partiet. Den utredning som skulle leda fram till 1974 års kulturpolitiska reform kom att domineras av föreningens medlemmar. Resultatet blev en ideologiskt motiverad omdaning av det svenska kulturlivets förutsättningar. Trots att omläggningen av kulturpolitiken präglades av samma radikala idéer som mynnade ut i löntagarfonder och förstatligade apotek, uteblev de borgerliga protesterna nästan helt.

Kulturpolitiken används för att uppnå jämställdhet och mångfald

Miljöpartiets auktoritära kulturradikalism är således det senaste tillskottet i en lång tradition av försök att anpassa kulturlivet efter den dagspolitiska agendan. De som bidragit till utvecklingen har inte sällan haft ett välmenande uppsåt när de försökt använda kulturpolitiken för att uppnå jämställdhet och mångfald. Men det auktoritära ligger i radikalismens natur. Det radikala är något som påtvingas andra mot deras vilja, annars hade det inte varit radikalt.

Kulturpolitiken har blivit det område där visionära radikaler försökt uppnå de ideal de misslyckats med på andra politikområden. I den goda sakens namn har de offrat konstens frihet och integritet, på samma vis som de anklagar sina meningsmotståndare för att vilja göra. Det sägs att vägen till helvetet är kantad av goda intentioner, men ett mer passande talesätt är nog att när man bara har en hammare ser varje problem ut som en spik.

Lars Anders Johansson, författare och journalist. Skriver bland annat om kultur- och kulturpolitik, utbildning och mediefrågor. 

Toppnyheter

Tegnell, illustrationsbil TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Dödshot mot Tegnell: ”Känns inte alls bra”

Sedan coronapandemin bröt ut har statsepidemiolog Anders Tegnell utsatts för upprepade hot, skriver Aftonbladet. Hoten ska ha framförts via mejl och brev. De ska ha kommit under andra halvan av mars. Via messenger ska det även ha riktats mot anhöriga till honom.

”Det känns inte alls bra. Det är lite stalker-varning på det känner jag”, säger Tegnell i polisförhör.

Polisens demokrati- och hatbrottsgrupp har utan framgång försökt spåra gärningsmännen.

”Ganska snart avfärdades en person då vi bedömde att det skickade materialet inte täckte brottsrekvisiten”, skriver Kristina Forsgren, polisens gruppchef för demokrati- och hatbrottsgruppen, till tidningen.

1 tim
Walberg och Hallengren Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Uppgifter: Regeringen byter strategi för testerna

Socialminister Lena Hallengren kommer senare i eftermiddag att presentera en ny strategi för att öka coronatestningen, skriver Aftonbladet.

Tidigare har planen varit att regionerna ska sköta testning av sjuka, personer i riskgrupp och personer som arbetar inom vård och omsorg. Externa aktörer har haft i uppdrag att testa personer inom övrig samhällsviktig verksamhet, men nu får regionerna även ansvar för den gruppen, enligt tidningens uppgifter.

Just oklar ansvarsfördelning har varit en anledning till att färre tester än väntat har genomförts, säger testkoordinatorn Harriet Wallberg till DN.

– Det är en orsak till att det gått långsamt, säger hon.

10 min
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
EU-kommissionens ordförande Ursula von d - / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Hårt tryck mot ”sparsamma Sverige” från övriga EU

Frågorna är många inför dagens besked från EU-kommission, där man väntas presentera ett åtgärdspaket för att hantera de ekonomiska effekterna av coronakrisen.

Frankrike och Tyskland har föreslagit en återhämtningsfond på 500 miljarder euro som ska ges som bidrag till länderna. Detta har fått kritik från Sverige, Nederländerna, Danmark och Österrike – kallade ”de sparsamma fyra” – som vill att pengarna ska ges ut som lån.

EU-parlamentets talman David Sassoli uppmanade så sent som i går de fyra länderna att ge med sig.

– Jag vädjar till deras ansvarskänsla. Alla tjänar på EU:s inre marknad och de länder som gör invändningar är några av dem som har tjänat mest, sa han enligt TT.

3 tim
Illustrationsbild. ALI LORESTANI / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Forskare avråder staten från infrastruktursatsningar

Satsningar på infrastruktur är klassisk krispolitik som ofta lyfts fram i debatten – inte minst när räntorna är låga. Men transportekonomiforskaren Disa Asplund varnar i en ny SNS-rapport för sådana åtgärder utan en genomtänkt analys där nyttan vägs mot kostnader. Det rapporterar DI.

Hon är tveksam till större infrastrukturprojekt som konjunkturåtgärd.

– Främst därför att de tar flera år, ibland årtionden, att planera, förankra och bygga, säger hon till tidningen.

3 tim
Fredric Alm/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Höjda skatter – ett skott i foten”

Stats- och finansministerns utspel om höjda skatter för att minska statsskulden riskerar att bromsa återhämtingen, skriver Viktor Munkhammar i en DI-analys.

Bara en fingervisning om höjda skatter kan leda till en minskning i hushållens konsumtion och en svagare ekonomisk återhämtning.

Enligt Munkhammar finns det ingen anledning för sådana besparingar.

För det första för att en fördubbling av den svenska statsskulden fortfarande skulle vara lägre än statsskulden hos exempelvis storekonomin Tyskland.

För det andra för att Sveriges nominella tillväxt fortfarande kommer att vara högre än räntan på de svenska statsskulden, vilket visar på en hållbar situation i statsfinanserna.

”Ibland ger Magdalena Andersson intryck av att vara kvar i 2014 års valrörelse. Hon och Anders Borg tävlade då med varanda om vem som var mest finanspolitiskt ansvarsfull”, skriver Munkhammar.

4 tim
Läs mer om Den svenska konjunkturen
TT
De svenska krispaketen

Tunga jurister: Utdelningsstoppet bryter mot grundlagen – ”Bedrövligt”

Att staten förbjuder krisande företag från att göra utdelningar bryter mot grundlagen, kränker äganderätten och strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, enligt juridikexperterna Marie Karlsson Tuula och Claes Sjölin. Även tidigare Volvo-vd:n Sören Gyll är på krigsstigen. ”Okunnigheten är bottenlös hos ministrarna och vi har en justitieminister som inte kan juridik. Då blir det rätt igenom fel”, säger Claes Sjölin till fPlus.

Idag 05:24
Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Utdelningsförbud kullkastar företagens krisplaner

Tillväxterkets skärpta utdelningsförbud tvingar företagen att riva upp sina krisplaner, skriver DI.

Ett av dem är it-konsultbolaget Biolit som innan utdelningsdebatten briserade permitterade sina anställda på 60 procent och samtidigt tog ut den minsta utdelningen på tre år.

– Tyvärr behöver vi hålla extra möten för att gå igenom uppsägningar. Vi måste se över lönsamheten eftersom permitteringsstödet dras in, säger Martin Östling, som är vice vd till tidningen.

Som sten på bördan gäller det indragna permittierngsstödet vid utdelningar retroaktivt från den 16 mars. Samtidigt förblir många frågor obesvarade. Tillväxtverket är exempelvis förtegna om företag fortfarande har rätt till stödet om man drar tillbaka utdelningarna.

Bemanningsföretaget Veterankraft, som har permitterat större delen av den fasta personalen, har också fått rita om krisplanerna. Peter Ahlberg, vd och grundare av bemanningsbolaget Veterankraft riktar skarp kritik mot regeringens kappvändning vad gäller företagsstöd.

– Våra politiker har begränsad insikt i och förståelse för hur det är att bedriva små och medelstora företag. Det är oerhört svårt att navigera i system, när det kommer nya besked efterhand, säger Ahlberg.

Igår 12:24
Ali Lorstani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Statens stöd till företagen är felkonstruerat

”Systemet med korttidspermittering spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter att ta sig ur krisen. Därför är det viktigt att diskutera det”, skriver Nima Sanandaji i ett gästinlägg på SvD:s ledarsida.

Han menar bland annat att systemet är krångligt samt att regeringen ”bestraffar” framgångsrika verksamheter då företag som gör utdelning inte får ta del av stödet.

Dessutom får enskilda näringsidkare endast begränsat stöd i Sverige, till skillnad från Tyskland, Nederländerna, Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Norge.

”Systemet är kort och gott felkonstruerat. Staten behöver växla om till en konstruktiv ton, och i samråd styra upp så att korttidspermitteringen blir en bra lösning för alla företag”, konstaterar han.

Igår 13:58
Läs mer om De svenska krispaketen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Dagens börs

Scandic Hotels och SAS rusar på stark Stockholmsbörs

Stockholmsbörsen fortsätter uppåt på tisdagen efter gårdagens lyft på omkring 2 procent. Vid 13.15 noteras OMXS30 på sin högsta nivå sedan början av mars.

• OMXSPI: +1,0 procent
• OMXS30: +0,8 procent
En liknande utveckling syns på de globala börserna där optimismen har återvänt i spåren av vaccinframsteg och återöppnandet av ekonomier runt om i världen, skriver CNBC.

Enligt medieuppgifter väntas Tyskland följa Italiens och Spaniens exempel och öppna upp landet för turister i sommar. Nyheten lyfter hela resesektorn där SAS och Scandic Hotels klättrar 11 respektive 15 procent.

Storbolagsindexet toppas av industrijättarna SKF, SSAB och Volvo med uppgångar på omkring 3 procent. I den motsatta änden av listan syns den defensiva trion Essity, Astra Zeneca och Getinge.

Evolution Gaming passerade i går 100 miljarder kronor i börsvärde. Vd:n Martin Carlesund säger till DI att det andra kvartalet har startat bra med en hög aktivitetsnivå. Aktien stiger 5 procent.

Köksbolaget Nobia lyfter 11 procent sedan Pareto inlett bevakning med rådet köp.

5 tim
Eugene Hoshiko / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tokyobörsen ledde breda uppgångar i Asien

Asienbörserna steg brett på tisdagsmorgonen och japanska Nikkei noterades på sin högsta nivå sedan början av mars. Vid stängning stod indexen som följer:
• Nikkei: +2,6 %
• Shanghai: +1,0 %
• Shenzhen: +2,2 %
• Hang Seng: +1,9 %
• Kospi: +1,8 %
Enligt Reuters stärktes de kinesiska börserna efter att centralbanken flaggat för ytterligare stimulanser och räntesänkningar på lån. Japan har dessutom avslutat sitt nationella nödläge och slopat vissa virusrestriktioner.

– Spänningarna mellan USA och Kina finns kvar i bakgrunden men investerare tycks ta större intryck av att många länder nu öppnar upp sina ekonomier igen, säger Rodrigo Catril, strateg på NAB, till Reuters.

Idag 03:30
Läs mer om Dagens börs