TT
Brotten mot företagen

Därför är Sverige stöldligornas paradis – ”Som en öppen butik”

Stöldligor plundrar företagen på traktorer och maskiner. Och tullen får inte ingripa när stöldgodset förs ut ur landet. ”Sverige är som en öppen butik, det är bara att gå in och hämta vad man vill ha”, säger en av polisens spanare. Under fredagen överlämnas en utredning till regeringen med ambition att öka samarbetet mellan kustbevakningen, tullen och polisen. Men försäkringsbolagen är pessimistiska.

Lastbilen var fullastad, fem helt nya entreprenadmaskiner trängdes på flaket. I kön till färjan gjorde tullen en kontroll och konstaterar att det inte fanns någon dokumentation av lasten, varifrån den kom eller vem som var mottagare. Chauffören själv var inte särskilt villig att kommunicera och allt pekade mot att maskinerna var stulna och nu var på väg att transporteras ut ur Sverige.

Men tullen kan inte, får inte, göra något ingripande. Deras fokus är uteslutande på människor och gods på väg in i Sverige. Att beslagta laster eller kvarhålla personer på väg ut ur landet är uteslutande ett jobb för polisen. Alltså ringer tulltjänstemännen dit.

Men när polisen till slut anlände till hamnen efter tulltjänstemännens larm, har färjan lättat ankar och med den de fem entreprenadmaskinerna. Den tandlösa svenska tullen utnyttjas alltså helt öppet av de kriminella som gärna anländer till färjeläget en kort tid innan avgång eftersom det i princip omöjliggör för polisen att hinna fram. Faktum är att skulle en tjänsteman trots allt hålla kvar en transport som misstänks innehålla stöldgods, då begås ett tjänstefel. Om fordonet dessutom missar färjeavgången då kan tullen tvingas betala skadestånd…

– Så ser det ser ut idag. Tyvärr är det vår verklighet, konstaterar Tullens presstjänst.

Är det inte frustrerande att arbeta med den typen av begränsningar?

– Det är klart att det är, att inte kunna täppa till, varken inkommande eller utgående. Och visst vill vi ha befogenheter att hålla kvar misstänkta.

Tydliga begränsningar för tullen - insatser räcker inte

Tullen räknas som en brottsbekämpande myndighet men det är en myndighetsutövning med tydliga begränsningar, bland annat får man alltså inte hålla kvar misstänkta personer. Det är också en myndighet som arbetar tillsammans med polisen och kustbevakningen. Under fredagen överlämnas en utredning till regeringen om hur det samarbetet ska kunna bli bättre och skärpa kampen mot den organiserade brottsligheten.

Men redan innan den är överlämnad har pessimistiska röster höjts, bland annat för att den av förhandsinformationen att döma inte innehåller förslag på att ge tullen ökade rättsliga befogenheter. Det beror bland annat på att regeringen inte har någon tydlig åsikt och i nuläget inte är villiga att släppa till mer pengar. I en debatt i riksdagen den 7 februari sa finansminister Magdalena Andersson på en direkt fråga från Ingemar Kihlström (KD):

– Tullverket behöver då alltså ytterligare resurser, och då måste man fråga sig: Om vi ska tillföra ytterligare resurser, vad är det bästa att göra? Vilket är det mest effektiva sättet att stoppa stöldligorna? Är det att polisen får de resurserna för att stoppa stölderna innan de sker, eller är det att tullen får de resurserna för att försöka stoppa varorna när de är stulna? Detta behöver man fundera igenom.

Visst, regeringen satsar på att motverka den organiserade brottsligheten med stora åtgärder, men den här typen av enkla lösningar som kan göra stor nytta ser vi inte mycket av.

Det är ett resonemang som Mats Galvenius, vd för Larmtjänst inte delar.

– Det är inte pengarna det hänger på utan befogenheterna. Tullen stoppar ju redan idag misstänkta transporter på väg utomlands så vad de behöver är laglig rätt att hålla kvar fordonet genom att man klassar utforslat gods som stöldgods. Det behövs knappast något längre funderande för att lösa det. Det räcker att snegla på Finland där tullen har just de befogenheter som vi saknar i Sverige.

– Från försäkringsbranschen har vi lobbat för det här i minst 20 år och alla riksdagspartier säger att det är ett stort problem och att frågan måste lösas. Visst, regeringen satsar på att motverka den organiserade brottsligheten med stora åtgärder, men den här typen av enkla lösningar som kan göra stor nytta ser vi inte mycket av.

”Bara att gå in och hämta vad man vill ha”

De närmast vidöppna dörrarna för dem med ambition att föra ut stulet gods ut ur Sverige, är en kraftfull motor i de ökande antalet brotten mot svenska företag. Poliser som fPlus har pratat med menar att stölder av utrustning, material och maskiner är den nya tidens bankrån: när det blir allt svårare att komma åt kontanter i bankerna, då är värdefulla maskiner ett fullgott alternativ. Och det nästan oavsett vad typ av varor det rör sig om.

– En lastbil full med konstgödsel är värd tio miljoner och kan säljas för en eller två miljoner, last och lastbil inkluderad. Enkla pengar. Och Sverige är som en öppen butik, det är bara att gå in och hämta vad man vill ha, men utan att betala i kassan, säger en av polisens spanare som vill vara anonym.

Stölderna ökar

I rena siffror ökade stölderna av entreprenadmaskiner och traktorer förra året med nio procent, jämfört med året innan. Det gäller både så kallade gula maskiner, alltså entreprenadmaskiner från bygg- och anläggningsbranschen och gröna maskiner, traktorer och jordbruksmaskiner från lantbruket. Sammanlagt anmäldes 276 gula och gröna maskiner stulna förra året. När det gäller entreprenadmaskiner är åtta av tio spårlöst försvunna, de hittas aldrig igen. Det tyder enligt uppgifter till fPlus på att de fraktats ut ur landet. Den slutsatsen bygger på att de få som trots allt har kunnat spåras, återfunnits i Polen och Litauen. De gula maskinerna har lite bättre siffror, ”bara” 56 procent är försvunna utomlands.

De enstaka maskiner som återfinns har inte sällan en ny ägare som handlat i god tro, omedveten om att det är en stulen maskin.

– Det beror på att maskiner i motsats till bilar, inte är registrerade någonstans. De är alltså anonyma och därför lätta att sälja vidare. En traktor eller entreprenadmaskin är inte heller utrustade med startspärrar och andra stöldskydd när de säljs, det måste ägarna montera på i efterhand, säger Peter Sundman, utredare på Larmtjänst som sammanställer den årliga statistiken över stöldligornas härjningar

”Bara för att det drabbar företag anses det inte som viktigt”

Värdet på de försvunna maskinerna varierar, fabriksnya gaffeltruckar kan vara värda ett par miljoner medan en begagnad hjullastare ligger på ett par hundra tusen kronor. I snitt är varje stulen maskin värderad till cirka 700 000 kronor så de 276 maskiner som rapporterades stulna förra året representerar ett värde på närmare 200 miljoner. I sig inte stora summor men tillsammans med det faktum att stölderna riktar sig mot företag, en orsak till att just den här brottsligheten inte har prioriterats tillräckligt högt.

– Den tanken finns alltid med, bara för att det drabbar företag anses det inte som viktigt, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Men det är inte bara den försvunna maskinen i sig som representerar ett värde. På byggarbetsplatsen blir det problem och stillestånd medan försäkringsärendet reds ut och i väntan på det måste en ny maskin hyras in. Stilleståndet kan i sin tur leda till krav på ersättning för entreprenören. I jordbruket kan förlusten av dyra och nödvändiga specialmaskiner vara ett dråpslag mot gårdens verksamhet och ekonomi. Maskinstölderna drar också med sig andra stölder på byggarbetsplatserna, allt från kringutrustning och verktyg till byggmaterial, vitvaror och kläder. Enligt Sveriges Byggindustrier stjäls det för cirka 2 miljarder per år på landets byggarbetsplatser, något som i förlängningen också drabbar enskilda människor och konsumenter, menar Tanja Rasmusson.

– Inom branschen har vi ett ansvar för att ha hög säkerhet men vi kan inte göra allt själva. Tullverket har en nyckelroll i det arbetet men politiskt är det trögt att få till en vassare samverkan mellan tull och polis. Men vi måste helt enkelt tuffa till oss när det gäller tullens möjligheter att stoppa stöldgods, säger hon.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer