TT
Brotten mot företagen

Därför är Sverige stöldligornas paradis – ”Som en öppen butik”

Stöldligor plundrar företagen på traktorer och maskiner. Och tullen får inte ingripa när stöldgodset förs ut ur landet. ”Sverige är som en öppen butik, det är bara att gå in och hämta vad man vill ha”, säger en av polisens spanare. Under fredagen överlämnas en utredning till regeringen med ambition att öka samarbetet mellan kustbevakningen, tullen och polisen. Men försäkringsbolagen är pessimistiska.

Lastbilen var fullastad, fem helt nya entreprenadmaskiner trängdes på flaket. I kön till färjan gjorde tullen en kontroll och konstaterar att det inte fanns någon dokumentation av lasten, varifrån den kom eller vem som var mottagare. Chauffören själv var inte särskilt villig att kommunicera och allt pekade mot att maskinerna var stulna och nu var på väg att transporteras ut ur Sverige.

Men tullen kan inte, får inte, göra något ingripande. Deras fokus är uteslutande på människor och gods på väg in i Sverige. Att beslagta laster eller kvarhålla personer på väg ut ur landet är uteslutande ett jobb för polisen. Alltså ringer tulltjänstemännen dit.

Men när polisen till slut anlände till hamnen efter tulltjänstemännens larm, har färjan lättat ankar och med den de fem entreprenadmaskinerna. Den tandlösa svenska tullen utnyttjas alltså helt öppet av de kriminella som gärna anländer till färjeläget en kort tid innan avgång eftersom det i princip omöjliggör för polisen att hinna fram. Faktum är att skulle en tjänsteman trots allt hålla kvar en transport som misstänks innehålla stöldgods, då begås ett tjänstefel. Om fordonet dessutom missar färjeavgången då kan tullen tvingas betala skadestånd…

– Så ser det ser ut idag. Tyvärr är det vår verklighet, konstaterar Tullens presstjänst.

Är det inte frustrerande att arbeta med den typen av begränsningar?

– Det är klart att det är, att inte kunna täppa till, varken inkommande eller utgående. Och visst vill vi ha befogenheter att hålla kvar misstänkta.

Tydliga begränsningar för tullen - insatser räcker inte

Tullen räknas som en brottsbekämpande myndighet men det är en myndighetsutövning med tydliga begränsningar, bland annat får man alltså inte hålla kvar misstänkta personer. Det är också en myndighet som arbetar tillsammans med polisen och kustbevakningen. Under fredagen överlämnas en utredning till regeringen om hur det samarbetet ska kunna bli bättre och skärpa kampen mot den organiserade brottsligheten.

Men redan innan den är överlämnad har pessimistiska röster höjts, bland annat för att den av förhandsinformationen att döma inte innehåller förslag på att ge tullen ökade rättsliga befogenheter. Det beror bland annat på att regeringen inte har någon tydlig åsikt och i nuläget inte är villiga att släppa till mer pengar. I en debatt i riksdagen den 7 februari sa finansminister Magdalena Andersson på en direkt fråga från Ingemar Kihlström (KD):

– Tullverket behöver då alltså ytterligare resurser, och då måste man fråga sig: Om vi ska tillföra ytterligare resurser, vad är det bästa att göra? Vilket är det mest effektiva sättet att stoppa stöldligorna? Är det att polisen får de resurserna för att stoppa stölderna innan de sker, eller är det att tullen får de resurserna för att försöka stoppa varorna när de är stulna? Detta behöver man fundera igenom.

Visst, regeringen satsar på att motverka den organiserade brottsligheten med stora åtgärder, men den här typen av enkla lösningar som kan göra stor nytta ser vi inte mycket av.

Det är ett resonemang som Mats Galvenius, vd för Larmtjänst inte delar.

– Det är inte pengarna det hänger på utan befogenheterna. Tullen stoppar ju redan idag misstänkta transporter på väg utomlands så vad de behöver är laglig rätt att hålla kvar fordonet genom att man klassar utforslat gods som stöldgods. Det behövs knappast något längre funderande för att lösa det. Det räcker att snegla på Finland där tullen har just de befogenheter som vi saknar i Sverige.

– Från försäkringsbranschen har vi lobbat för det här i minst 20 år och alla riksdagspartier säger att det är ett stort problem och att frågan måste lösas. Visst, regeringen satsar på att motverka den organiserade brottsligheten med stora åtgärder, men den här typen av enkla lösningar som kan göra stor nytta ser vi inte mycket av.

”Bara att gå in och hämta vad man vill ha”

De närmast vidöppna dörrarna för dem med ambition att föra ut stulet gods ut ur Sverige, är en kraftfull motor i de ökande antalet brotten mot svenska företag. Poliser som fPlus har pratat med menar att stölder av utrustning, material och maskiner är den nya tidens bankrån: när det blir allt svårare att komma åt kontanter i bankerna, då är värdefulla maskiner ett fullgott alternativ. Och det nästan oavsett vad typ av varor det rör sig om.

– En lastbil full med konstgödsel är värd tio miljoner och kan säljas för en eller två miljoner, last och lastbil inkluderad. Enkla pengar. Och Sverige är som en öppen butik, det är bara att gå in och hämta vad man vill ha, men utan att betala i kassan, säger en av polisens spanare som vill vara anonym.

Stölderna ökar

I rena siffror ökade stölderna av entreprenadmaskiner och traktorer förra året med nio procent, jämfört med året innan. Det gäller både så kallade gula maskiner, alltså entreprenadmaskiner från bygg- och anläggningsbranschen och gröna maskiner, traktorer och jordbruksmaskiner från lantbruket. Sammanlagt anmäldes 276 gula och gröna maskiner stulna förra året. När det gäller entreprenadmaskiner är åtta av tio spårlöst försvunna, de hittas aldrig igen. Det tyder enligt uppgifter till fPlus på att de fraktats ut ur landet. Den slutsatsen bygger på att de få som trots allt har kunnat spåras, återfunnits i Polen och Litauen. De gula maskinerna har lite bättre siffror, ”bara” 56 procent är försvunna utomlands.

De enstaka maskiner som återfinns har inte sällan en ny ägare som handlat i god tro, omedveten om att det är en stulen maskin.

– Det beror på att maskiner i motsats till bilar, inte är registrerade någonstans. De är alltså anonyma och därför lätta att sälja vidare. En traktor eller entreprenadmaskin är inte heller utrustade med startspärrar och andra stöldskydd när de säljs, det måste ägarna montera på i efterhand, säger Peter Sundman, utredare på Larmtjänst som sammanställer den årliga statistiken över stöldligornas härjningar

”Bara för att det drabbar företag anses det inte som viktigt”

Värdet på de försvunna maskinerna varierar, fabriksnya gaffeltruckar kan vara värda ett par miljoner medan en begagnad hjullastare ligger på ett par hundra tusen kronor. I snitt är varje stulen maskin värderad till cirka 700 000 kronor så de 276 maskiner som rapporterades stulna förra året representerar ett värde på närmare 200 miljoner. I sig inte stora summor men tillsammans med det faktum att stölderna riktar sig mot företag, en orsak till att just den här brottsligheten inte har prioriterats tillräckligt högt.

– Den tanken finns alltid med, bara för att det drabbar företag anses det inte som viktigt, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Men det är inte bara den försvunna maskinen i sig som representerar ett värde. På byggarbetsplatsen blir det problem och stillestånd medan försäkringsärendet reds ut och i väntan på det måste en ny maskin hyras in. Stilleståndet kan i sin tur leda till krav på ersättning för entreprenören. I jordbruket kan förlusten av dyra och nödvändiga specialmaskiner vara ett dråpslag mot gårdens verksamhet och ekonomi. Maskinstölderna drar också med sig andra stölder på byggarbetsplatserna, allt från kringutrustning och verktyg till byggmaterial, vitvaror och kläder. Enligt Sveriges Byggindustrier stjäls det för cirka 2 miljarder per år på landets byggarbetsplatser, något som i förlängningen också drabbar enskilda människor och konsumenter, menar Tanja Rasmusson.

– Inom branschen har vi ett ansvar för att ha hög säkerhet men vi kan inte göra allt själva. Tullverket har en nyckelroll i det arbetet men politiskt är det trögt att få till en vassare samverkan mellan tull och polis. Men vi måste helt enkelt tuffa till oss när det gäller tullens möjligheter att stoppa stöldgods, säger hon.

Toppnyheter

Bild från Kungens tal TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Kungen: ”Jag tänker på alla barn som riskerar förlora sina mor- och farföräldrar”

Coronaviruset har Sverige och hela världen i sitt grepp, säger kung Carl XVI Gustaf i sitt tal till nationen på söndagskvällen. Han menar att han ser hur en ”civil mobilisering” har inletts i Sverige, och tänker på alla som jobbar inom vården under virusutbrottet.

– Trots en ansträngd situation och trots en risk för hälsan.

Inför påsk uppmanar han svenskarna att agera osjälviskt och undvika resor, och han säger att alla har ett ansvar för att skydda äldre och andra riskgrupper.

– Jag tänker på alla barn som riskerar att förlora sina mor- och farföräldrar.

När krisen väl är över kan vi dra nytta av all den omtanke som visats, menar han.

– Även om det kan kännas svårt, kom ihåg, du är inte ensam.

2 tim
Illustrationsbild TT
undefined

Gamla respiratorer tas i bruk – nya går på export

Socialstyrelsen har nyligen skrivit avtal med svenska Getinge om en leverans på 200 respiratorer. Samtidigt är medicinteknikbolagets målsättning att tillverka 16 000 respiratorer i år, skriver Expressen. De flesta av dem kommer att exporteras och alltså inte tas i bruk av den svenska vården som istället börjar använda sig av gamla respiratorer som uppges komma från Socialstyrelsens gamla beredskapslager.

– Det har inte samma funktioner och prestanda som moderna respiratorer men bedöms vara tillräckligt bra för användning under rådande omständigheter, säger Björn Persson, verksamhetschef på Karolinska sukhuset, till Expressen.

34 min
Inrikesminister Mikael Damberg, statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren. TT
undefined

Remissinstanserna om nya lagen: ”Motiverat just nu”

Tolv remissinstanser hade ett dygn på sig att granska lagförslaget som ger regeringen möjlighet att vidta åtgärder utan ett beslut från riksdagen. Klockan 18.00 på söndagskvällen gick tiden ut. Flera av instanser menar att förslaget är motiverat under den rådande coronakrisen, skriver TT. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har dock vissa invändningar. Enligt förslaget ska regeringen kunna omfördela sjukvårdsmateriel och läkemedel mellan kommuner och regioner, något som organisationen invänder mot.

”SKR vill kraftfullt understryka att myndigheterna inte har kapacitet eller kompetens att hantera omflyttning av resurser mellan regioner och kommuner och att sådana åtgärder inte är ändamålsenliga för att säkerställa tillgång till läkemedel och utrustning”, skriver SKR i sitt remissvar.

Advokatsamfundet ingick inte i gruppen av remissinstanser men har ändå skrivit ett yttrande där organisationen riktar kritik mot den korta remisstiden.

”Remissinstanserna ges inte en reell möjlighet att överväga förslagen”, skriver Advokatsamfundet.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Nya H&M-vd:n om den första kaotiska tiden

Helena Helmersson tog över rodret vid H&M alldeles innan coronakrisen slog till på allvar i Sverige. Och även om det är en mardrömsstart så är hon fast besluten att vidta nödvändiga åtgärder för att klara företaget genom krisen, skriver Expressen.

– Vi kan visa på att vårt förändringsarbete verkligen gett resultat med lägre prisnedsättningar, lägre varulager och högre försäljning. Det är väldigt skönt att ha i ryggen när vi går in i sådan osäkerhet. Vi är nu i en allvarlig situation som vi måste handskas med där det är viktigt att snabbt ta till åtgärder för att komma ut på ett bra sätt, säger till Expressen.

Och trots rådande omständigheter, skriver DN, presenterar H&M ändå en förhållandevis stark rapport från det första kvartalet som får aktien att rusa på börsen.

– Vi står på en bra grund för att gå in i en så osäker period, säger Helena Helmersson till DN.

H&M har också svängt om delar av produktionen för att vara behjälpliga i krisen.

Klädjätten har i ett första skede producerat 100.000 skyddsmasker i sina fabriker i Kina, skriver DN.

2 tim
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Lucas: Dessa sex lärdomar kan dras ur tidigare kriser

Under trettio års tid har DN:s ekonomijournalist Dan Lucas sett flera kriser komma och gå. I en krönika berättar han om vilka viktiga lärdomar han har dragit av dem.

Den första lärdomen, menar han är att kriser till sist inte handlar om aktiekurser, utan människors hälsa och liv. Det krossar drömmar och slår människors livsverk i kras.

”Den andra lärdomen är alltså att en kris i sin inledning allt för ofta underskattas”, skriver han.

Ytterligare en lärdom är att en ekonomisk kris inte med nödvändighet behöver betyda att ett samhälle i grunden förändras.

”När 90-talskrisen var som djupast var det lätt att tro att Sverige skulle vara ett annat land när krisen väl var över”, skriver han.

Men han menar att det efter den krisen skapades andra jobb och ledde till att Sverige är en välmående välfärdsstat med marknadsekonomi och demokrati, som innan krisen.

1 tim
Illustrationsbild.  Martina Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Var tredje butik kan tvingas stänga före sommaren

Likviditetskrisen blir allt svårare för Sveriges sällanköpshandlare. Om nuvarande situation fortsätter riskerar tre av tio butiker att tvingas stänga sin verksamhet inom de närmaste två månaderna. Den skriver branschorganisationen Svensk Handel i en ny rapport.

Enligt Svensk Handels undersökning uppger varannan butik i sällanköpsvaruhandeln att de har tappat minst 40 procent av sin försäljning. Var tionde butik har tappat 80 procent.

– Läget är allvarligt och risken är uppenbar att vi står inför en utslagning av handelsföretag som saknar motstycke i modern tid, säger Svensk Handels vd Karin Johansson i en kommentar.

Igår 07:15
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Sjukvårdare tar hand om en patient i Italien. Claudio Furlan / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Italien planerar för nästa fas: ”Svåra månader”

Italiens hälsominister Roberto Speranza säger att man börjat skissa på hur nästa fas i coronavirusepidemin i landet kan se ut. Enligt honom är målet att skapa förutsättningar att kunna leva med viruset tills ett vaccin utvecklats, skriver Reuters.

När antalet dödsfall om dagen nu börjat sjunka i Italien, hoppas regeringen att epidemin nått en kulmen. Fas två skulle bland annat innebära lättnader i de hårda restriktioner som infördes för en månad sedan, samtidigt som social distansering och ansiktsmasker kommer fortsätta behövas ett bra tag framöver.

– De kommande månaderna kommer bli svåra, säger Roberto Speranza.

4 tim
Social distansering i Boston. Michael Dwyer / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Amerikaner uppmanas hålla sig hemma i veckan

Coronavirussmitthärdar som de amerikanska delstaterna New York och Louisiana, samt staden Detroit, kommer se en dramatisk ökning av dagliga dödsoffer den närmaste veckan. Det menar Deborah Birx, koordinator för Vita husets coronagrupp, enligt USA Today.

– Nu är det läge att inte ta sig till matbutiken eller apoteket, utan i stället göra allt som är möjligt för att skydda din familj och dina vänner, säger hon.

På en presskonferens i går varnade president Donald Trump för att den kommande veckan kommer bli den tuffaste för USA, med många dödsoffer.

2 tim
Sjukvårdare i New York. Mary Altaffer / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Hälsovårdschef varnar för den ”sorgligaste veckan”

Den kommande veckan kommer bli den svåraste och sorgligaste i många amerikaners liv på grund av coronavirusets stora spridning i USA. Det säger landets hälsovårdschef Jerome Adams, enligt AP.

– Det här kommer bli vårt Pearl Harbor, vårt 11 september – men det kommer ske i hela landet och jag vill att USA förstår det, säger han.

Folkhälsochefen Anthony Fauci menar att sannolikheten är stor att viruset kommer fortsätta plåga landet på ett eller annat sätt resten av året.

– De kommande veckorna kommer bli chockerande för några, säger han.

3 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Frankrikes president Emmanuel Macron. POOL / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Fullt rimligt att EU inte kan lösa coronakrisen

EU:s roll i coronakrisen och svenska beredskapslager är två ämnen som tas upp på söndagens ledarsidor.

Kritiken mot att EU inte lyckats hitta en gemensam strategi mot coronakrisen för sina medlemsländer är orimlig, skriver Adam Cwejman på GP:s ledarsida.

Cwejman pekar särskilt på att EU-länderna inte har en gemensam politik för frågor som rör sjukvård och försvar, vilket en majoritet av Europas invånare är nöjda med. Därför finns det också en logik i att exempelvis Frankrike sätter sin egen befolkning först och beslagtar skyddsutrustning.

”Att Macron, i strid med unionsregler, just nu gör allt för att skydda sina medborgare är därför inte konstigare än att vi vänder oss mot Rosenbad och inte Bryssel”, argumenterar Cwejman.

Sverige bör satsa på att återuppbygga beredskapslager för läkemedel och skyddsutrustning, anser Sydsvenskans osignerade ledare.

Detta betyder dock inte att apoteken borde återförstatligas, skriver man och hänvisar till Finland, som har både läkemedelsreserver och privata apotek.

Idag 05:30
Läs mer om Ledarsvepet

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer