TT
Den svenska gruvnäringen

Därför är LKAB-krisen så allvarlig – Kiruna anklagas för utpressning

”Så här får det helt enkelt inte gå till i en rättsstat”. LKAB är rasande på hur Kiruna kommun mitt i coronakrisen bråkar, förhalar och utpressar i en fråga där i princip alla är överens. Situationen är absurd. Nu kan gruvjätten tvingas halvera produktionen och göra sig av med 500 personer utan att någon riktigt förstår varför. LKAB vädjar nu till regeringen att stoppa katastrofen.

Detaljplanen och avtalen kring gruvverksamheten har varit klara sedan sommaren 2019. Men kommunledningen i Kiruna vägrar släppa upp den till beslut om inte LKAB går med på ytterligare ekonomisk ersättning. Det hotar gruvdriften och LKAB har begärt att regeringen ska gripa in mot kommunen.

Aldrig inträffat i Sverige

Det kallas för ”planföreläggande”. Bakom det byråkratiska ordet döljer sig en ”atombomb” i svensk förvaltning. Det ger staten möjlighet att ta bort kommunens självbestämmande över mark- och vattenanvändning. Kommunen körs över och regeringen tvingar fram ett beslut.

Det har aldrig inträffat i Sverige – men kan vara på väg att hända i Kiruna sedan LKAB begärt att regeringen ska ingripa med ett planföreläggande mot kommunledningen.

I botten på den hätska strid som just nu rasar mellan LKAB och kommunstyrelsen i Kiruna, är den pågående stadsomvandlingen. Gruvans expansion och de deformationszoner, sprickbildningar, som uppstår i marken, gör att bebyggelsen i vissa delar av staden måste flyttas. Det är i sig inte kontroversiellt, Kiruna och LKAB är varandras förutsättningar och ingen ifrågasätter de uppoffringar som krävs när gruvdriften expanderar. Därför pågår just nu en stadsförflyttning utan motstycke i Sverige som omfattar såväl järnväg och sjukhus som villor och hyresbostäder. Kostnaderna står LKAB för och har redan betalat ut cirka 11,3 miljarder kronor och avsatt ytterligare 17 miljarder bara för samhällsomvandlingarna i Malmfälten, det vill säga Kiruna och Gällivare kommun.

”Så här får det helt enkelt inte gå till”

En del i stadsomvandlingen är att olika markområden, bland annat tidigare bostadsområden, omvandlas till industrimark i de områden där sprickbildningen uppstår. Det kräver i varje enskilt fall en ändring av detaljplanen och i ett av områdena, Gruvstadsparken 2, har nu kommunledningen satt sig på tvären.

– Allt var färdigt och förberett av kommunens tjänstemän inför beslut i somras förra året, sedan dess har kommunen förhalat beslutet, bland annat med krav på ytterligare ekonomiska ersättningar än de som redan finns avtalade om. Men det går ju inte att förhandla om ett myndighetsbeslut, det får inte göras till en handelsvara. Så här får det helt enkelt inte gå till i en rättsstat, säger Niklas Johansson, kommunikationsdirektör på LKAB till fPlus.

Bland de nya krav som ställts på LKAB och som tidigare inte funnits med i avtalet, fanns först ersättningar för en ny citynära järnvägsstation och ett stort ansvar för ett nytt sjukhus. När det visade sig att de låg utanför avtalet och framför allt var ett ansvar för Trafikverket och Regionen, släpptes de till förmån för andra och betydligt luddigare krav: LKAB ska ersätta det skattebortfall som uppstår om stadsomvandlingen gör att människor väljer att flytta från Kiruna. Hur och om det går att verifiera att flytten verkligen beror på omvandlingen och hur ersättningen i så fall ska beräknas, har inte preciserats. Trots det används det som en påtryckning för att inte godkänna detaljplanen. Vid det senaste mötet i kommunstyrelsen försvann frågan dessutom helt bort från ärendelistan.

– Då gick det över gränsen. Frågan togs bort under punkten myndighetsutövning, det tillfälle när direktsändningen från mötet är avstängt.

”Släpp prestigen, lös det”

Det säger Mats Taaveniku, oppositionsledare (s) som reserverade sig mot beslutet och nu förbereder en anmälan av kommunstyrelsens agerande till förvaltningsrätten.

– Att byta motiv och krav mitt i striden, det liknar en utpressningssituation från kommunledningens sida som dessutom bryter mot likabehandlingsprincipen. Jag förstår frustrationen som LKAB känner och över huvud taget är det svårt att förstå hur vi har hamnat i den här situationen över huvud taget.

Just det obegripliga, varför konflikten uppstått i en fråga där alla i princip är överens, präglar kommentarerna från andra som fPlus talat med.

– Släpp prestigen, lös det. Och gör det innan Coronaepidemin slår till här uppe också, säger Johan Stålnacke, Företagarnas ordförande i Kiruna.

Kan utlösa djup kris

I takt med upptrappningen har uppmärksamheten flyttat ut från stadshuset till TV och tidningar och sociala medier. Det oroar Anders Elenius, ordförande i facket Gruvtolvan, som menar att de nya kraven motverkar det som de säger sig lösa.

– Hur går det med investeringsviljan från utomstående när det pågår nåt sånt här i stan. Det jagar ju bort människor från Kiruna, inte på grund av stadsomvandlingen utan för den osäkerhet som uppstår. Och går det här ut över driften i gruvan, då är det verkligen kris. Vi ställer oss helt bakom LKAB i frågan.

Vi kan tvingas varsla upp till 500 personer. Därför vill vi att regeringen gör ett snabbt ingripande för att förhindra att det här utvecklas till en djup och onödig kris när vi står inför den djupaste lågkonjunkturen i modern tid.

I och med att tiden går utan någon ny detaljplan riskerar LKAB att bryta mot de miljövillkor som styr verksamheten. Den så kallade deformationszonen växer med cirka 40 - 100 meter per år och bolagets prognoser pekar på att man riskerar att bryta mot miljövillkoren i början av nästa år. Att fortsätta som inget hänt är inget alternativ och företaget har därför dels gjort anmälan till regeringen, dels pekat på att om frågan inte löses så väntar en produktionsneddragning. Niklas Johansson igen:

– Den kan bli upp till 50 procent, och då marken fortsätter att röra sig efter att produktionen stannat så kommer vi behöva börja stänga delar successivt redan i höst. Det vore förödande. Vi kan tvingas varsla upp till 500 personer. Därför vill vi att regeringen gör ett snabbt ingripande för att förhindra att det här utvecklas till en djup och onödig kris när vi står inför den djupaste lågkonjunkturen i modern tid.

– Det handlar inte om hot eller ett sätt att förhandla. Det är allvar. Vi måste som bolag följa de lagar och regler som satts upp av myndigheterna för vår verksamhet och vi är tvungna att planera efter de förutsättningar som finns.

”Förhandlingsklimatet förgiftat”

Regeringen har meddelat att skrivelsen från LKAB är mottagen men ger inga besked när och om det blir ett avgörande. I Kiruna är nästa möjlighet att lösa problemet på egen hand, vilket regeringen hoppas på, den 1 juni då kommunfullmäktige har sammanträde. I så fall måste dock kommunstyrelsen innan dess kalla till ett extra möte för att, än en gång, bereda frågan.

– Men sen då, det här är ju inte den sista nya detaljplan som måste fram. Ska det bli så här vart fjärde, femte år i fortsättningen, frågar sig Anders Elenius och sätter fingret på något som oroat ett flertal av de inblandade: att förhandlingsklimatet nu är så förgiftat att det knappt går att reparera.

Mats Taaveniku håller med:

– Vi är ju överens om målet att Kiruna ska vara en attraktiv stad och att LKAB står för kostnaderna för stadsomvandlingen. Men vi har olika syn på hur målet ska nås. Därför är det en fråga inte bara för den styrande kommunledningen, oppositionen måste bjudas in till diskussionen och det har inte skett. Jag skulle säga att det som nu pågår ger det inte särskilt bra renommé till beslutsprocessen här i Kiruna och med det en förtroendekris för framtiden. Det har helt enkelt skötts på ett närmast feodalt sätt.

Professor: ”Det kan liknas vid utpressning”

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt menar att kommunen är ute på farlig väg. En del i striden mellan LKAB och Kiruna kommun handlar om hur kommunledningen skött förhandlingarna kring den nya detaljplanen. Trots att hela frågan var förberedd på tjänstemannanivå och klar för beslut, har det slutliga politiska avgörandet gång på gång skjutits fram och villkorats med nya ersättningskrav på LKAB.

Det kommunen gör kan liknas vid någon typ av utpressning. Kommunen är ute på farliga marker och i värsta fall kan man säga att det blir tjänstefel.

Men det är ett sätt att sköta verksamheten som inte har stöd i lagen: Att hålla inne med ett beslut genom att kräva att enskilda eller företag ska gå med på något är inte tillåtet. Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet i en intervju med Norrländska Socialdemokraten.

– Här har LKAB alldeles rätt. Det kommunen gör kan liknas vid någon typ av utpressning. Kommunen är ute på farliga marker och i värsta fall kan man säga att det blir tjänstefel, säger han till tidningen.

Kan åtalas

Situationen är i sig inte unik. Det finns ett flertal fall där kommuner blandat ihop den egna myndighetsrollen med försök att ingå olika civilrättsliga avtal. De har inte sällan vandrat hela vägen upp till JO och Högsta domstolen där kommunerna förlorat. I Kiruna kan det, om situationen spetsas till ytterligare, handla om tjänstefel från kommunledningens sida vilket i förlängningen kan leda till en rättslig process.

– Är det då kommunalrådet som hävdar att kommunen inte kommer att göra något innan de får en detaljplan är det han som åtalas, säger Olle Lundin till NSD.

Toppnyheter

Magdalena Andersson (S). Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
De svenska krispaketen

Ansökningstiden för omställningsstöd förlängs

Regeringen öppnar för att förlänga ansökningstiden för omställningsstödet, som i nuläget löper ut den sista augusti. Det uppger finansminister Magdalena Andersson (S) för Studio Ett.

– Det har ju varit regeringens attityd hela tiden att vi lyssnar på olika inspel, säger hon.

SVT Nyheter rapporterade i helgen att endast 621 miljoner kronor har delats ut jämfört med väntade 39 miljarder. Samtidigt har endast 11 700 företag ansökt om stödet av 180 000 företag som möter dess kriterier, enligt regeringens beräkningar.

En möjlig förklaring, som lyfts fram av företagarorganisationen Företagarna, är att ansökan är krånglig. Men de många uppgifterna är nödvändiga, enligt finansministern.

– Det är ju ändå skattebetalarnas pengar som ska betalas ut och då är det också viktigt att vi har en viss kontroll, säger hon till Sveriges Radio.

Omställningsstödet är ett bidrag på minst 5 000 kronor och som mest 150 miljoner kronor som kan betalas ut till företag som med anledning av covid-19 förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning under mars och april i år.

1 tim
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Regeringens stödpengar till företag går inte åt

Coronastödet efterfrågas inte i den utsträckning som regeringen hade trott, rapporterar SVT. I flera av stöden har företagen hittills bara fått en bråkdel av pengarna. Totalt avsattes 39 miljarder kronor till företag som förlorat minst 30 procent av omsättningen under mars och april men endast 621 miljoner har beviljats.

Regeringen gjorde också bedömningen att 180 000 företagare skulle kunna få ta del av stödet men endast drygt 11 000 har ansökt.

– Antingen väntar man med att söka, eller också är behovet mindre än vi trodde därför att de svenska företagen går bättre än vi befarade, säger Magdalena Andersson (S) till SVT.

Tiden för att ansöka om stöden går ut 31 augusti.

2 aug
Drottninggatan i Stockholm.  Simon Rehnstr m/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Krisstöden fasas ut – trots osäker återhämtning

Trots uppgifter från flera håll att coronapandemins effekter kommer att påverka ekonomin lång tid framöver fasas nu flera krisåtgärder ut, skriver Dagens Industri.

En av de mest pressade frågorna är arbetsmarknaden som enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) ”är det allvarligaste krisläget vi har i modern tid”.

Sedan i fredags går det inte längre att korttidspermittera upp till 80 procent av arbetstiden, hyresrabatter och sänkta arbetsgivaravgifter är några av de åtgärder som tagits bort.

Anders Ferbe, regeringens coronasamordnare, menar att bland annat permitteringarna och omställningsstöden borde finnas kvar.

– Det besked jag får ifrån alla branscher är att man vill att korttidspermitteringarna finns kvar permanent, säger han till DI.

Igår 06:43
Läs mer om De svenska krispaketen
Minnesplats i botkyrka/Johan Forssell TT
Mordet i Botkyrka

Debatt: Ord kommer inte att stoppa kriminella gäng

Efter mordet på en 12-årig flicka i Botkyrka är det dags att regeringen börjar agera efter allt tomt prat om kraftfulla åtgärder mot gängkriminaliteten, skriver Moderaternas Johan Forssell på Aftonbladet Debatt.

Att skjutningarna ökar trots polisens omtalade Operation Rimfrost tyder på att gängkriminaliteten nått en punkt där tillfälliga satsningar inte löser något, enligt Forssell. Han kräver nu tre åtgärder: Mer resurser till polisen att utreda komplicerad brottslighet, högre straff för gängkriminella samt gängens möjligheter till nyrekrytering måste slås ut.

”Det är inte ord som kommer att stoppa de kriminella gängens framfart eller förhindra nya skjutningar”, skriver Johan Forssell.

28 min
Mikael Damberg (Arkivbild)/Bild från minnesplatsen för flickan TT
undefined

Damberg: Känner stor ilska mot de kriminella gängen

Inrikesminister Mikael Damberg (S) kommenterar mordet på 12-åriga flickan i Botkyrka som ”fruktansvärt tragiskt”.

– Man känner en stor ilska mot de kriminella gäng som inte visar någon empati för att deras skjutningar drabbar andra, säger Mikael Damberg i SVT:s Morgonstudion.

Han uppmanar personer som vet något om dödsskjutningen att kontakta polisen och menar att det inte finns ”moral eller heder” om att man ska hålla tyst om vem som mördat en 12-årig flicka.

14 min
Minnesplatsen/lärarna Jimmie Bergfors (t.v.) och Toby Brett (t.h.). TT
undefined

Läraren: ”Att komma hit tillsammans var viktigt”

Lärare, elever och elevers föräldrar samlades på måndagen vid minnesplatsen i Botkyrka där en 12-årig flicka sköts ihjäl natten till söndag.

– Det har varit väldigt varierande reaktioner. Många är ledsna och i chock. Men att komma hit tillsammans var viktigt, även för oss. Vi behöver också få ta farväl, säger läraren Toby Brett till TT.

Skolan flickan gick på beskrivs som liten, familjär och där alla kände alla. Toby Brett har haft hand om flickans klass i tre år. Av personer på minnesplatsen beskrivs flickan som social och omtyckt. Hon syntes och hördes, förklarar de.

– Hon var så driven. Så vaken. Hon kunde se om någon annan var ledsen eller mådde dåligt. Det var så mycket liv i henne, säger Toby Brett.

4 tim
Läs mer om Mordet i Botkyrka
Fartyget MS Roald Amundsen. Terje Pedersen / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

FHI: Hurtigruten bröt mot vår överenskommelse

Hurtigruten väntade i två dygn med att meddela sina passagerare om att det kunde finnas smitta ombord på fartyget. Detta trots krav från Folkehelseinstituttet FHI om att informationen skulle gå ut skyndsamt, rapporterar NRK.

I onsdags förra veckan stod det klart att en passagerare på MS Roald Amundsen insjuknat i covid-19. Samma dag hade Hurtigruten ett möte med FHI, där myndigheten framförde sitt krav.

– Vi blev inte informerade om att Hurtigruten därefter ändrade sin ståndpunkt och inte informerade passagerarna. Först på fredagen förstod vi att Hurtigruten hade brutit mot avtalet från mötet och låtit vänta med att informera passagerarna, säger Line Vold, avdelningschef på FHI.

24 min
Stängd skola i Ohio, USA/António Guterres/Skolstängning i Indonesien TT/AP
undefined

FN: De stängda skolorna är en ”generationskatatrof”

Att få världens elever tillbaka till klassrummen på ett säkert sätt är av högsta vikt. Det anser FN:s generalsekreterare António Guterres, rapporterar Reuters.

Globalt har omkring en miljard elever och studenter påverkats av de skolstängningar som följt i coronapandemins spår.

– Nu står vi inför en generationskatastrof som riskerar att ödelägga mänsklig potential, underminera decennier av framsteg och förvärra befintlig ojämlikhet, säger Guterres.

3 tim
Professor Johan von Schreeb/Iva. TT
undefined

Professor: ”Tror inte vi har nått coronapeaken än”

Faran med coronaviruset är långt ifrån över, anser Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin, som beskriver pandemin som ett maratonlopp för hela världen. Det säger han till SVT:s Aktuellt.

Trots att pandemin pågått i åtminstone över ett halvår menar von Schreeb att vi än så länge är tidigt i pandemin och att den inte blommat ut fullt än. På frågan om vi har nått peaken svarar han:

– Nej, det tror jag inte vi har gjort.

4 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Torbjörn Johansson, LO.  Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN
Avtalsrörelsen

Näringslivets drag: Nollbud i förhandlingarna

I pandemins spår ställdes vårens avtalsrörelse in och avtalen mellan fackförbund och arbetsgivare förlängdes till hösten.

Först ut är industrin som ska vara färdigförhandlad 31 oktober och enligt Mattias Dahl, vice vd för Svenskt näringsliv, verkar arbetsgivarnas första löneökningsförslag hamna på noll procent, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– I en sån här situation, då är det klart att vi inte kan utesluta ett nollbud, säger han till Ekot.

LO däremot avvisar argumenten Dahl lägger fram. Enligt Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, finns det ”alltid en anledning” till att inte höja lönerna.

2 tim
LO:s föreslagna ordförande Susanna Gideonsson och Stefan Koskinen. TT
undefined

A-kassa och omställning på bordet i las-förhandlingar

När arbetsmarknadens parter återupptar förhandlingarna om arbetsrätten i augusti kommer även frågan om en ny a-kassa och omställning att ligga på bordet. Det rapporterar Arbetet med hänvisning till ett pressmeddelande från Almega.

Tre arbetsgrupper har under flera månader utrett hur förändringar skulle kunna göras inom las, a-kassa och omställning vid uppsägning.

– Vi kommer behandla de tre områdena som en helhet. Arbetsgruppernas tre rapporter kommer till och med att slås samman till ett enda dokument för att förhindra att vissa delar ska få vingar, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen.

12 jun
undefined

Sämre löneutveckling – äts upp av pandemin

Sju av tio arbetstagare räknar med klena löneökningar när avtalsförhandlingarna drar igång under hösten, visar en undersökning från Skop, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.

Lågt ställda löneförväntningar sedan tidigare når nu bottennivåer. Örjan Hultåker, ekonom och sociolog på Skop, konstaterar att 20 och 30 procent brukar tro på en långsam löneutveckling. Nu är det en fördubbling,

– Löneförväntningarna går ner på samma sätt som de gjorde under finanskrisen 2008–2009, men de har sjunkit djupare den här gången. När man tror att landets ekonomi ska gå ner slår det igenom på löneförväntningarna.

Att pessimismen griper omkring sig hos löntagarna är en självklarhet när pandemin härjar. Löneökningar som under 1990-talet är inte att förvänta sig, enligt Hultåker.

Han spår även att löneglidningen minskar och att strejkviljan mattas av om arbetslösheten är hög och företag riskerar att slås ut om de höjer lönerna mer än de har råd med.

– Lönerna lär inte höjas över avtalen och det finns en stor förståelse hos de anställda i det här läget, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

20 jul
Läs mer om Avtalsrörelsen
Rikard Larsson intervjuas 7 juli/Arkivbild. Ali Lorestani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationspolitiken i Sverige

MP vill förhandla igen – S och L säger nej direkt

Socialdemokraterna står bakom det mesta i Migrationskommitténs förslag om att göra den tillfälliga asyllagstiftningen permanent medan Miljöpartiet är missnöjda med nästan allt, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

MP hoppas på att få möjlighet att förhandla fram en ny uppgörelse med V, C och L i höst. Regeringskollegan S är inte intresserade av förhandla på nytt med MP.

– För oss socialdemokrater är det viktiga att vi har en lagstiftning som gör att vi inte kommer tillbaka till en situation som vi befann oss i 2015, säger Rikard Larsson, S-ledamot i kommittén, till radion.

Även L tackar nej till nya förhandlingar med MP.

2 tim
Arkivbild: Asylprocess på Migrationsverket i Solna. Väntsal för asylsökande Marcus Ericsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Migrationsförslaget: Behåll den skärpta politiken

Migrationskommitténs kommande förslag om ändringar i utlänningslagen kommer i stort att innebära att den tillfälliga utlänningslagen från 2015 blir permanent, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

Förslagen, som innebär en skärpt politik jämfört med hur det var före 2015, splittrar regeringen. Medan Socialdemokraternas ledamot Rickard Larsson i huvudsak tycker förslaget är bra säger Miljöpartiets Annika Hirvonen Falk att partiet kommer att reservera sig.

– För att det är en inhuman politik.

Hur övriga partier ställer sig till det föreslagna betänkandet är inte känt, enligt TT.

Igår 18:03
Läs mer om Migrationspolitiken i Sverige
Illustrationsbild. TT/AP
Jakten på ett coronavaccin

Studie: Vaccin skyddade apor från lungskador

Astra Zenecas så kallade ”Oxfordvaccin” är ett av de coronavacciner som ligger bäst till i den internationella kapplöpning som nu pågår.

Nu har forskare vid Institute of Allergy and Infectious Diseases i USA har gjort en studie där åtta rhesusapor testades med vaccinet, rapporterar TT. Av studien framgår det att de till skillnad från ovaccinerade apor inte drabbades av lunginflammation eller andra allvarliga lungrelaterade sjukdomar som kopplas till covid-19.

Studien visar också att sju av de åtta vaccinerade aporna inte hade spår av pågående virusinfektion när de utsattes för viruset efter att ha fått en andra dos av vaccinet. Samtliga av de ovaccinerade aporna som utsattes vid samma tillfälle utvecklade covid-19.

2 tim
Människor går igenom ett desinfektionstält i en shoppinggalleria i Moskva.  Alexander Zemlianichenko / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ryssland siktar på att skapa ”miljontals” vaccindoser

Ryssland siktar på att producera ”flera miljoner” vaccindoser i månaden nästa år, rapporterar AFP.

Sedan tidigare har Ryssland uppgett att landet kommer att vara redo att massvaccinera sin befolkning mot covid-19 redan i oktober.

Industriminister Denis Manturov säger till den statliga nyhetsbyrån Tass att ”de räknar med” att starta en massproduktion av vaccin i september.

Tidigare i dag sa Världshälsoorganisationen WHO att det kanske aldrig kan komma ett vaccin som helt avslutar pandemin.

Igår 14:24
Läs mer om Jakten på ett coronavaccin
Illust Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Pilotstudie om antikroppar anmäls – inget tillstånd

En uppmärksammad pilotstudie, där forskare vid Uppsala universitet gjorde antikroppstest på drygt 450 personer i en bostadsförenings samlingslokal, har anmälts till Åklagarmyndigheten. Det skriver Läkartidningen.

Anledningen är att studien saknade etiskt tillstånd.

– För pilotstudien, det vill säga endast testande av fingertoppsblod med en godkänd test bland vänner och bekanta, behövs inget etiskt tillstånd, sa den ansvariga forskaren till Upsala Nya Tidning i maj.

Men nu slår överklagandenämnden fast att tillstånd krävs eftersom blodprovstagning utgör ett fysiskt ingrepp på en person.

44 min
statsepidemiolog Anders Tegnell. Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Anders Tegnell: ”Man kan aldrig luta sig tillbaka”

I Sverige minskar antalet nya bekräftade coronafall, men när skolor öppnar och många kommer tillbaka från semestern räds många för att smittspridningen ska ta fart igen.

– Lärdomen från Europa är att man aldrig kan luta sig tillbaka och tro att det här är över, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Aftonbladet Daily.

Inför hösten menar Tegnell att det är viktigt för både Folkhälsomyndigheten och regionerna att hålla koll på vilka förändringar som uppstår och att satsa på att bryta nya smittkedjor.

3 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN
Kritiken mot Tiktok

Trump: Tiktok-OK – i utbyte mot andel av summan

I utbyte mot att Microsofts köp av Tiktok ska få grönt ljus i USA, måste det amerikanska finansdepartementet få en del av köpeskillingen som Microsoft betalar. Det sa presidenten själv under en presskonferens på måndagen, enligt Financial Times.

Trump uppgav att han framfört sitt krav om att få ”en väldigt stor procentandel” av beloppet när han talade med Microsofts vd Satya Nadella i telefon i helgen.

– USA bör får en väldigt stor procentandel av det där priset, eftersom vi gör det möjligt. Det skulle komma från försäljningen, som ingen annan skulle tänka på förutom jag, men det är så jag tänker och jag tycker att det är väldigt rättvist, sa han enligt tidningen.

Tidningen noterar att Trumps föreslagna upplägg inte existerar sedan tidigare, och att Vita huset avböjt att kommentera hur det skulle fungera i praktiken.

Ägarbolaget Bytedance värderar Tiktok till 50 miljarder dollar.

3 tim
Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Källor: Microsoft lägger Tiktok-samtalen på is

Microsoft uppges ha pausat förhandlingarna om att köpa Tiktoks amerikanska verksamhet från kinesiska Bytedance, efter att president Donald Trump i fredags sa att han var emot affären och stod i begrepp att bannlysa den i USA. Det uppger källor för Wall Street Journal.

Microsoft och Bytedance trodde att de grova dragen i en uppgörelse skulle kunna vara färdiga till måndag – men Trumps utspel tog dem på sängen, säger en källa till tidningen.

Källorna uppger för WSJ att förhandlingarna mellan Microsoft och Bytedance inte är döda, men att parterna nu väntar på att få mer klarhet i Vita husets linje innan man går vidare.

Osäkerheten är nu stor över vad som egentligen ska hända med den omåttligt populära videodelningsappen i USA, efter de senaste dagarnas turer, konstaterar TT: Ska den bannlysas, säljas eller knoppas av?

2 aug
Läs mer om Kritiken mot Tiktok
Kvinna med munskydd i Stockholm/Illustrationsbild. Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Ledare: Måste få ett slut på motsägelsefulla signaler

SpaceX-landningen, bidragsfusk och coronapandemin i höst är några av ämnena på de svenska ledarsidorna.

Barbro Hedwall i DN tycker att fler borde börja använda munskydd med motiveringen att det är en av få åtgärder på individnivå som kan hindra smittspridningen. Eftersom hösten 2020 ser ut att bli en förlängning på våren gäller det att fortsätta undvika trängsel och använda förståndet, skriver hon.

Sydsvenskans osignerade ledare uppmanar myndigheter att ge tydliga och konkreta råd så att alla vet vad som gäller inför hösten – för att kunna göra rätt:

”Är munskydd verkligen verkningslöst? Kommunicera då tydligt varför.”

2 tim
Blommor och ljus vid platsen.  Ali Lorestani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Ett barn mördat – alla letar efter någon att skylla på”

Ett barn har mördats och alla letar efter någon att skylla på, skriver Aftonbladets kriminalkrönikör Oisín Cantwell. Han pekar på att det i sociala medier pågår en jakt efter någon att korsfästa: regeringen, Alliansen, att poliserna är för få eller för dåliga.

”Möjligen är vår tid för enfaldig för att någon ens ska komma på tanken att ge mördaren skulden”, skriver han.

Mordet på den 12-åriga flickan i Norsborg visar att Operation Rimfrost inte stoppade skjutningarna, skriver Fredrik Sjöshult. I stället har de ökat, skriver han och riktar hård kritik mot politikerna.

”Skjutningarna stoppas inte av plakatpolitik, twitterskryt och polisoperationer med fantasifulla namn.”

Igår 20:56
Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Sveriges företagare tar ingen semester”

Våren har varit tuff för landets företagare. Tre av fyra företagare uppger att de inte kommer att ta någon sammanhängande semestern under sommaren. Det skriver Günther Mårder, vd för Företagarna, på Aftonbladet.

Han efterfrågar en omstart med bättre förutsättningar, bland annat minskad regelbörda, att det blir enklare att starta och driva företag, och lägre kostnader för att anställa.
”Många kämpar för sin existens under pandemin och de kommer att vara viktigare än någonsin för att bygga Sverige bättre när den väl är över”, skriver Günther Mårder.

Igår 17:22
Läs mer om Ledarsvepet