TT
Den svenska gruvnäringen

Därför är LKAB-krisen så allvarlig – Kiruna anklagas för utpressning

”Så här får det helt enkelt inte gå till i en rättsstat”. LKAB är rasande på hur Kiruna kommun mitt i coronakrisen bråkar, förhalar och utpressar i en fråga där i princip alla är överens. Situationen är absurd. Nu kan gruvjätten tvingas halvera produktionen och göra sig av med 500 personer utan att någon riktigt förstår varför. LKAB vädjar nu till regeringen att stoppa katastrofen.

Detaljplanen och avtalen kring gruvverksamheten har varit klara sedan sommaren 2019. Men kommunledningen i Kiruna vägrar släppa upp den till beslut om inte LKAB går med på ytterligare ekonomisk ersättning. Det hotar gruvdriften och LKAB har begärt att regeringen ska gripa in mot kommunen.

Aldrig inträffat i Sverige

Det kallas för ”planföreläggande”. Bakom det byråkratiska ordet döljer sig en ”atombomb” i svensk förvaltning. Det ger staten möjlighet att ta bort kommunens självbestämmande över mark- och vattenanvändning. Kommunen körs över och regeringen tvingar fram ett beslut.

Det har aldrig inträffat i Sverige – men kan vara på väg att hända i Kiruna sedan LKAB begärt att regeringen ska ingripa med ett planföreläggande mot kommunledningen.

I botten på den hätska strid som just nu rasar mellan LKAB och kommunstyrelsen i Kiruna, är den pågående stadsomvandlingen. Gruvans expansion och de deformationszoner, sprickbildningar, som uppstår i marken, gör att bebyggelsen i vissa delar av staden måste flyttas. Det är i sig inte kontroversiellt, Kiruna och LKAB är varandras förutsättningar och ingen ifrågasätter de uppoffringar som krävs när gruvdriften expanderar. Därför pågår just nu en stadsförflyttning utan motstycke i Sverige som omfattar såväl järnväg och sjukhus som villor och hyresbostäder. Kostnaderna står LKAB för och har redan betalat ut cirka 11,3 miljarder kronor och avsatt ytterligare 17 miljarder bara för samhällsomvandlingarna i Malmfälten, det vill säga Kiruna och Gällivare kommun.

”Så här får det helt enkelt inte gå till”

En del i stadsomvandlingen är att olika markområden, bland annat tidigare bostadsområden, omvandlas till industrimark i de områden där sprickbildningen uppstår. Det kräver i varje enskilt fall en ändring av detaljplanen och i ett av områdena, Gruvstadsparken 2, har nu kommunledningen satt sig på tvären.

– Allt var färdigt och förberett av kommunens tjänstemän inför beslut i somras förra året, sedan dess har kommunen förhalat beslutet, bland annat med krav på ytterligare ekonomiska ersättningar än de som redan finns avtalade om. Men det går ju inte att förhandla om ett myndighetsbeslut, det får inte göras till en handelsvara. Så här får det helt enkelt inte gå till i en rättsstat, säger Niklas Johansson, kommunikationsdirektör på LKAB till fPlus.

Bland de nya krav som ställts på LKAB och som tidigare inte funnits med i avtalet, fanns först ersättningar för en ny citynära järnvägsstation och ett stort ansvar för ett nytt sjukhus. När det visade sig att de låg utanför avtalet och framför allt var ett ansvar för Trafikverket och Regionen, släpptes de till förmån för andra och betydligt luddigare krav: LKAB ska ersätta det skattebortfall som uppstår om stadsomvandlingen gör att människor väljer att flytta från Kiruna. Hur och om det går att verifiera att flytten verkligen beror på omvandlingen och hur ersättningen i så fall ska beräknas, har inte preciserats. Trots det används det som en påtryckning för att inte godkänna detaljplanen. Vid det senaste mötet i kommunstyrelsen försvann frågan dessutom helt bort från ärendelistan.

– Då gick det över gränsen. Frågan togs bort under punkten myndighetsutövning, det tillfälle när direktsändningen från mötet är avstängt.

”Släpp prestigen, lös det”

Det säger Mats Taaveniku, oppositionsledare (s) som reserverade sig mot beslutet och nu förbereder en anmälan av kommunstyrelsens agerande till förvaltningsrätten.

– Att byta motiv och krav mitt i striden, det liknar en utpressningssituation från kommunledningens sida som dessutom bryter mot likabehandlingsprincipen. Jag förstår frustrationen som LKAB känner och över huvud taget är det svårt att förstå hur vi har hamnat i den här situationen över huvud taget.

Just det obegripliga, varför konflikten uppstått i en fråga där alla i princip är överens, präglar kommentarerna från andra som fPlus talat med.

– Släpp prestigen, lös det. Och gör det innan Coronaepidemin slår till här uppe också, säger Johan Stålnacke, Företagarnas ordförande i Kiruna.

Kan utlösa djup kris

I takt med upptrappningen har uppmärksamheten flyttat ut från stadshuset till TV och tidningar och sociala medier. Det oroar Anders Elenius, ordförande i facket Gruvtolvan, som menar att de nya kraven motverkar det som de säger sig lösa.

– Hur går det med investeringsviljan från utomstående när det pågår nåt sånt här i stan. Det jagar ju bort människor från Kiruna, inte på grund av stadsomvandlingen utan för den osäkerhet som uppstår. Och går det här ut över driften i gruvan, då är det verkligen kris. Vi ställer oss helt bakom LKAB i frågan.

Vi kan tvingas varsla upp till 500 personer. Därför vill vi att regeringen gör ett snabbt ingripande för att förhindra att det här utvecklas till en djup och onödig kris när vi står inför den djupaste lågkonjunkturen i modern tid.

I och med att tiden går utan någon ny detaljplan riskerar LKAB att bryta mot de miljövillkor som styr verksamheten. Den så kallade deformationszonen växer med cirka 40 - 100 meter per år och bolagets prognoser pekar på att man riskerar att bryta mot miljövillkoren i början av nästa år. Att fortsätta som inget hänt är inget alternativ och företaget har därför dels gjort anmälan till regeringen, dels pekat på att om frågan inte löses så väntar en produktionsneddragning. Niklas Johansson igen:

– Den kan bli upp till 50 procent, och då marken fortsätter att röra sig efter att produktionen stannat så kommer vi behöva börja stänga delar successivt redan i höst. Det vore förödande. Vi kan tvingas varsla upp till 500 personer. Därför vill vi att regeringen gör ett snabbt ingripande för att förhindra att det här utvecklas till en djup och onödig kris när vi står inför den djupaste lågkonjunkturen i modern tid.

– Det handlar inte om hot eller ett sätt att förhandla. Det är allvar. Vi måste som bolag följa de lagar och regler som satts upp av myndigheterna för vår verksamhet och vi är tvungna att planera efter de förutsättningar som finns.

”Förhandlingsklimatet förgiftat”

Regeringen har meddelat att skrivelsen från LKAB är mottagen men ger inga besked när och om det blir ett avgörande. I Kiruna är nästa möjlighet att lösa problemet på egen hand, vilket regeringen hoppas på, den 1 juni då kommunfullmäktige har sammanträde. I så fall måste dock kommunstyrelsen innan dess kalla till ett extra möte för att, än en gång, bereda frågan.

– Men sen då, det här är ju inte den sista nya detaljplan som måste fram. Ska det bli så här vart fjärde, femte år i fortsättningen, frågar sig Anders Elenius och sätter fingret på något som oroat ett flertal av de inblandade: att förhandlingsklimatet nu är så förgiftat att det knappt går att reparera.

Mats Taaveniku håller med:

– Vi är ju överens om målet att Kiruna ska vara en attraktiv stad och att LKAB står för kostnaderna för stadsomvandlingen. Men vi har olika syn på hur målet ska nås. Därför är det en fråga inte bara för den styrande kommunledningen, oppositionen måste bjudas in till diskussionen och det har inte skett. Jag skulle säga att det som nu pågår ger det inte särskilt bra renommé till beslutsprocessen här i Kiruna och med det en förtroendekris för framtiden. Det har helt enkelt skötts på ett närmast feodalt sätt.

Professor: ”Det kan liknas vid utpressning”

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt menar att kommunen är ute på farlig väg. En del i striden mellan LKAB och Kiruna kommun handlar om hur kommunledningen skött förhandlingarna kring den nya detaljplanen. Trots att hela frågan var förberedd på tjänstemannanivå och klar för beslut, har det slutliga politiska avgörandet gång på gång skjutits fram och villkorats med nya ersättningskrav på LKAB.

Det kommunen gör kan liknas vid någon typ av utpressning. Kommunen är ute på farliga marker och i värsta fall kan man säga att det blir tjänstefel.

Men det är ett sätt att sköta verksamheten som inte har stöd i lagen: Att hålla inne med ett beslut genom att kräva att enskilda eller företag ska gå med på något är inte tillåtet. Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet i en intervju med Norrländska Socialdemokraten.

– Här har LKAB alldeles rätt. Det kommunen gör kan liknas vid någon typ av utpressning. Kommunen är ute på farliga marker och i värsta fall kan man säga att det blir tjänstefel, säger han till tidningen.

Kan åtalas

Situationen är i sig inte unik. Det finns ett flertal fall där kommuner blandat ihop den egna myndighetsrollen med försök att ingå olika civilrättsliga avtal. De har inte sällan vandrat hela vägen upp till JO och Högsta domstolen där kommunerna förlorat. I Kiruna kan det, om situationen spetsas till ytterligare, handla om tjänstefel från kommunledningens sida vilket i förlängningen kan leda till en rättslig process.

– Är det då kommunalrådet som hävdar att kommunen inte kommer att göra något innan de får en detaljplan är det han som åtalas, säger Olle Lundin till NSD.

Toppnyheter

Illustrationsbild. Aas, Erlend / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Gotland välkomnar resorna – Skåne kritiserar beslutet

Att det blir fritt fram att resa inom Sverige kan sätta käppar i hjulen för skåningar som vill åka till Danmark. Det säger Skånes regionråd Carl-Johan Sonesson (M), till Sveriges Radio.

– Jag hade samtal i Greater Copenhagens styrelse i går och då sa jag att vi har en intern reserestriktion i Sverige. Det var ett av mina bärande argument, säger han.

På Gotland hoppas man istället att de nya reglerna ska ge intäkter till öns näringsliv i sommar.

– Nu ser vi att det finns en säsong, och att vi har en extremt bra produkt i det läge vi är i, säger Björn Wallenström, vd för Gotlands cykeluthyrning, till TT.

2 tim
undefined

Reserestriktionerna hävs: ”Åh fy fasen vad skönt”

Glada miner, lättnad och ett hopp om framtiden. Regeringens besked om att reserestriktionerna i Sverige tas bort möts med öppna armar från besöksnäring och transportföretag.

Det gick en samfälld suck av lättnad genom transportföretagen och besöksnäringen idag när beskedet om hur vi kan resa i Sverige i sommar presenterades: Från och med den 13 juni tillåts symptomfria personer att resa fritt i landet. Borta är alltså den tidigare tvåtimmarsgränsen som hittills närmast lamslagit resebranschen inför den viktiga sommarperioden.

– Åh vad härligt, det är underbart, åh fy fasen vad skönt, säger Menette von Schulman, som tillsammans med sin man Carl driver hotell St Clemens i Visby, Gotland till sajten besöksliv.

Liknande reaktioner hörs från Transportföretagen som bland annat organiserar landets bussföretag, rederier och flygbolag.

– Det nya beskedet innebär även att företag inom transportsektorn har ökade möjligheter att överleva krisen och att samhället har sina transporter kvar när det blir aktuellt med en återstart, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Det har varit en oviss väntan på hur sommarens restriktioner skulle utformas. Ett första besked skulle kommit för en vecka sedan, den 29 maj men sköts fram till idag. Det skapade ytterligare oro och gjorde att branschen väntade sig ett dystert besked, men det förbyttes istället i lättnad.

Det innebär å andra sidan inte att corona-faran är över i Sverige. Det personliga ansvaret och kravet på social distansering ligger kvar, liksom att inga större grupper än 49 personer är tillåtna. Om spridningen åter tar fart är regeringen beredd att återinföra restriktionerna som gällt hittills.

Nu återstår att se om regeringens beslut också innebär att den svårt sargade besöksnäringen kan återhämta sig och förhoppningsvis komma på fötter igen

– Det skapar förutsättningar för besöksnäringen att åtminstone locka inhemska turister, vilket är väldigt viktigt. Samtidigt så kvarstår problemet med att maj månad också varit väldigt svag och inte täcks av regeringens omställningsstöd. Därför vore det klokt att förlänga det stödet för ytterligare en tid, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Demonstranter i Malmö. Andreas Hillergren/TT / TT NYHETSBYRÅN
Polisvåldet i USA

Just nu: Polisen upplöser demonstrationen mot polisvåld i Malmö

Polisen har upplöst demonstrationen mot polisvåld i Malmö eftersom allt för många människor anslutit sig.

Polisens presstalesperson Ewa-Gun Westford uppskattar att minst 300 personer samlades vid Ribersborg. Enligt polisen pågår dialog med arrangörerna om att försöka avsluta samlingen, men människor står kvar och skanderar slagord och håller upp skyltar skriver TT.

Demonstrationen till stöd för Black lives matter fick klartecken tidigare under dagen.

1 tim
Läs mer om Polisvåldet i USA
Sören Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

”Sveriges passiva ledning”

Den senaste veckan har kritiken mot den svenska Corona-strategin trappats upp. I grunden är det regeringen som ytterst ska hållas ansvarig, menar flera ledarskribenter.

Pontus Westerholm på Borås Tidning skriver att regeringen har varit för passiv. Ord har inte följts av handling och det finns många brister i uppföljning av politiska beslut, poängterar han.

”Självkritik och en mer öppen debatt om de avvägningar som gjort borde ha kommit långt tidigare. Regeringen har gömt sig bakom myndigheter och försöker nu undgå ansvarsutkrävande”, skriver Pontus Westerholm.

Han får medhåll av Martin Tunström på Barometerns ledarsida, som menar att den statskonst som regeringen berömdes för under pandemins startskede nu är bortblåst.

”[...] Så länge den svenska linjen åtnjutit ett starkt stöd har regeringen tryggt vilat på Tegnell och company. När tveksamheten ökar kritiseras den istället som om det är myndigheten och inte regeringen som styrt riket”, skriver Martin Tunström.

I en gästkolumn på Göteborgs-Postens ledarsida uttrycker Thomas Gür en oro över det höga dödstalet i Sverige, relativt våra grannländer. För det borde Löfven stå till svars.

”Det politiska ansvaret för detta läge är regeringen Löfvens. Men dess anslag har varit att skjuta svenska myndigheter, främst FHM, framför sig”, skriver Thomas Gür.

9 min
Anna Ekström/illustrationsbild.  TT
undefined

Ledare: Skolsuccén ett luftslott av dålig statistik

Flera stora svenska ledarsidor lyfter på torsdagen rapporterna om misstänkta felaktigheter bakom de svenska Pisa-resultaten.

Expressens ledare skriver att möjligheten att lösa problemen i den svenska skolan minskar om de sopas under mattan, men tycker att det är ett bra första steg att utbildningsminister Anna Ekström (S) begärt en ny granskning.

Sydsvenskans ledare kallar Sveriges framgångar i den senaste Pisa-rapporten för ett luftslott snickrat av undermålig statistik. Tidningen menar att Pisamätningen inte är felfri, men ”förmodligen det bästa instrument som finns” för att bedöma hur skolan fungerar – om bara alla länder gör urvalet på samma sätt.

Svenska Dagbladets Maria Ludvigsson skriver i stället om statsepidemiolog Anders Tegnells självkritik och kallar det lovvärt att Tegnell var ödmjuk nog att inse misstag. ”Motsvarande dygd tycks saknas fullständigt hos landets politiska ledning.”

Idag 05:52
Läs mer om Ledarsvepet
Det svenska skattetrycket

Då får du skatteåterbäringen

Skickade du in deklarationen senast den 4 maj? Då har Skatteverket hanterat den och därmed kan skatteåterbäringen vara på väg ut, rapporterar Expressen.

Det är drygt åtta miljoner svenskar som deklarerat i år. En stor grupp, cirka 2,3 miljoner personer, som inte har några förändringar av uppgifterna och skickat in dem digitalt, har redan fått sin skatteåterbäring.

Nu är det dags för nästa grupp: De som lämnat in senast den 4 maj. Skatteverket har redan siffrorna klara för dem så det är bara att logga in på mina sidor och kolla resultatet. Återbäringen är också på väg ut och kommer in på kontot den 9 och 10 juni, alltså tisdag, onsdag nästa vecka.

3 tim
LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

LO: Kapitalägarna måste betala tillbaka efter krisen

Staten väntas pumpa ut nära 350 miljarder kronor i coronakrisen, varav en stor del går till företagsägare. Det enda rimliga är därför att kräva en motprestation i form av höjda skatter på kapitalinkomster och förmögenheter i framtiden, skriver LO-ekonomerna i en ny rapport enligt TT.

LO menar också att träffsäkerheten i stödpaketen inte är optimal, exempelvis får en Ica-handlare skattebetalarnas pengar direkt ner i fickan utan att ha drabbats av krisen. Ett sätt att förbättra träffsäkerheten vore att staten tar en ägarandel i de bolag som tar emot stöden.

"Detta har ännu inte brukats i denna kris men bör övervägas vid eventuella framtida åtgärder", skriver LO-ekonomerna.

Idag 04:58
Läs mer om Det svenska skattetrycket
Kvinna med munskydd i Sankt Petersburg. Dmitri Lovetsky / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Nya siffror väcker frågor om ryska coronadödsfallen

Ny siffror över dödligheten i Rysslands näst största stad Sankt Petersburg väcker nya frågor om den ryska coronavirusstatistiken, skriver Reuters. Staden utfärdade 1 552 fler dödsintyg i år jämfört med förra året, en ökning med nästan 32 procent. Samtidigt har bara 171 personer i staden dött av viruset enligt de officiella siffrorna.

Tidigare har en rysk läkare uppgett för The Guardian att minst 75 procent av årets överdödlighet är kopplad till viruset, vilket skulle innebära att minst 1 000 dödsfall inte finns med i statistiken.

3 tim
Respiratorerna lastas av. Pavel Golovkin / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Plan med respiratorer från USA har landat i Ryssland

Ett plan med 150 amerikanska respiratorer har landat i Moskva, rapporterar AFP. Sedan tidigare har Ryssland tagit emot 50 amerikanska respiratorer.

Respiratorerna, som är värda runt 5,6 miljoner dollar, ska betraktas som ”en gåva till det ryska folket”, twittrade Rebecca Ross, talesperson för amerikanska ambassaden i Moskva.

Rysslands ambassadör i Washington, Anatolij Antonov, säger att Ryssland ”värderar det amerikanska stödet högt”.

2 tim
Mark Rutte/Svensk husvagn, arkivfoto. TT
undefined

Nederländerna stängt för svenskar: ”Vill inte ha dem”

Svenskar och britter är inte med på listan över utländska medborgare som tillåts åka till Nederländerna när landet öppnar för turister den 15 juni, meddelar premiärminister Mark Rutte.

– Budskapet är att vi inte vill ha dem här för tillfället. Om de kommer hit måste de tillbringa två veckor i karantän, säger Rutte på en presskonferens enligt De Telegraaf.

Sverige är även med på listan över länder dit endast nödvändiga resor rekommenderas.

Idag 05:35
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Stockholmsbörsen stänger ner efter tre dagars lyft

Stockholmsbörsen stängde torsdagens handel på minus efter att de ledande indexen handlats under nollan så gott som hela dagen. ECB-besked och hävda flygrestriktioner erbjöd tillfällig draghjälp men räckte inte hela vägen och indexen stängde som följer:
• OMXSPI: −0,3 procent
• OMXS30: −0,6 procent
Statsminister Stefan Löfven meddelade att restriktionerna mot inrikesflyg hävs från och med den 13 juni. Detta innebär att symtomfria personer får flyga fritt inom Sverige, något som välkomnades av bland annat Handelskammaren. Beskedet fick initialt Stockholmsbörsen att lyfta men indexen föll tillbaka innan stängning.

ECB meddelade att de utökar det gigantiska stödpaketet med 600 miljarder euro, till totalt 1 350 miljarder euro. Vilket också gav en tillfällig skjuts för både Europabörserna och Stockholmsbörsen.

Den utbombade aktien RNB steg drygt 14 procent och är nu upp nästan 200 procent den senaste veckan.

Torsdagen var den första handelsdagen på First North för det finska läkemedelsteknikbolaget Nanoform, vars emission blev kraftigt övertecknad, enligt bolaget självt. Aktien steg i öppningshandeln med över 20 procent jämfört med teckningskursen.

I går kväll kom nyheten att Astra Zeneca finns med bland de fem bolag som Vita huset bedömer har kommit längst i jakten på ett coronavaccin. Aktien gick dock ner 1,5 procent efter att ha varit upp under större delen av dagen.

Flera av storbolagen sänkte OMXS30. Electrolux gick värst med en nedgång på 3,7 procent. Även Autoliv hade det tufft med en nedgång på 3,2 procent. Bland övriga förlorarna fanns Boliden och Ericsson som stängde ner mellan 2,0 och 2,5 procent.

3 tim
Beck Diefenbach / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Wall Street vänder upp – Ebay rusar på omvänd vinstvarning

Efter fyra raka uppgångsdagar öppnade de ledande börserna på Wall Street svagt nedåt på torsdagen. En knapp timme in i handeln har de ledande indexen vänt upp till plus:
• Dow Jones: +0,1 procent
• Nasdaq: +0,2 procent
• S&P 500: +0,1 procent
Enligt färska siffror från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet var antalet nya arbetslösa förra veckan 1,877 miljoner vilket var fler än de förväntade 1,775 miljoner, skriver CNBC.

E-handelsbolaget Ebay höjer sin guidning för andra kvartalet 2020 efter att verksamheten utvecklats bättre än väntat och nått stark volymtillväxt hittills i delåret, enligt en presskommuniké, skriver Direkt. Aktien rusar närmare 10 procent i öppningen.

Lastbilstillverkaren Navistar, som Traton har lagt bud på, visade mindre förlust än väntat i sitt andra kvartal. Aktien stiger drygt 4 procent.

Flygplanstillverkaren Boeing var en av de stora vinnarna under onsdagen och fortsätter upp i dag. Gårdagens uppgång på närmare 13 procent följs upp med ytterligare 7 procent på uppsidan.

Enligt Reuters planerar General Motors att börja tillverka en eldriven skåpbil för företagssektorn. GM:s aktie handlas ner drygt 1 procent medan elbilstillverkaren Tesla är upp ungefär lika mycket.

3 tim
Vincent Yu / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trevande handel i Asien efter urstark börsvecka

Asienbörserna tog en andningspaus på torsdagen efter fyra raka uppgångsdagar. Vid stänging var utvecklingen blandad med endast försiktiga rörelser i de ledande indexen:
• Nikkei: +0,4 %
• Shanghai: –0,2 %
• Shenzhen: +0,2 %
• Hang Seng: –0,3 %
• Kospi: +0,2 %
Under gårdagskvällen lyfte New York-börserna, bland annat efter en jobbrapport som visade att 2,76 miljoner amerikaner blev arbetslösa i den privata sektorn i maj – betydligt färre än väntade 8,75 miljoner.

”De senaste 24 timmarna har uppfattningen om att det värsta av coronakrisen ligger bakom oss fått stöd av uppmuntrande makrodata från Kina, Europa och USA”, skriver Rodrigo Catril, valutastrateg på National Australia Bank, enligt CNBC.

Idag 03:31
Läs mer om Dagens börs