Peter Malmqvists analys

Därför är kronan orimligt svag

En euro kostar 10:40 kronor och en dollar ungefär 9:10. Det är dyrare än nästan någonsin tidigare. Vad är kronans rätta värde?

Mellan 1995 och 2005 kostade en euro ungefär 8:90 kronor, mätt som genomsnittskursen över tio år. Toppen låg på ungefär 9:50 och botten på cirka 8:60 kronor. Från 2002 och fram till finanskrisen hösten 2008, var stabiliteten hög, men genomsnittskursen också något högre. Snittet låg på 9:20 kronor, med svängningar på 20 öre, upp eller ner. Det är nog den här perioden som gör att svenskar tycker att en euro bör kosta mellan 9:10 och 9:30 kronor.

Följaktligen tycker vi att dagens europris på ungefär 10:40 kronor är högt, men är det verkligen det, ur ett teoretiskt perspektiv? För att gå direkt på svaret: Ja, priset på euron är högt, hur vi än räknar. Jämför vi priset, med utvecklingen av inflationstakten mellan Sverige och eurozonen, borde euron istället ligga på 8.00 kronor. Just det, gnugga ögonen. Du läste rätt. Det finns nämligen ett långsiktigt samband mellan ett lands prisökningstakt och dess valutakurs. Om inflationen är högre i ett land än i ett annat, skall valutan i höginflationslandet falla för att kompensera för den högre prisökningstakten. Detta var Sveriges stora problem under 70- och 80-talet, med upprepade nedskrivningar av den svenska kronan som följd, inte minst mot den tyska D-marken.

Inflationen spelar roll

För att komma till ett europris på 8 kronor måste vi jämföra inflationen mellan Sverige och eurozonen. Då kan konstateras att de svenska priserna sedan 1993 fallit med 13 procent, räknat mot eurozonens snitt. Eftersom euron i genomsnitt kostade 9:10 kronor perioden 1993-94, borde den idag ha fallit med 13 procent till ungefär 8 kronor. Även om vi mäter inflationen utan påverkan från den fallande räntan (vilket Riksbanken gjort sedan drygt ett år) skulle eurokursen ha blivit väsentligt lägre än idag. Då skulle den ha legat på 8:80 kronor.

”Hur vi än mäter är dagens pris på euron högt”

Om vi slutligen jämför Sveriges inflation mot bara vår viktigaste exportkonkurrent Tyskland, borde i sådana fall euron ha kostat 9:40 kronor. Hur vi än mäter är dagens pris på euron högt, mellan 10-20 procent för högt. Därför firar svensk export fantastiska framgångar, vilket också syns i börsbolagens kvartalsrapporter och i börskurserna.

Så mycket borde dollarn kosta

Nu blir det ännu knepigare. Svängningarna i dollar är nämligen väldigt stora. Jämför vi dollarn mot euron, genom att jämföra regionernas långsiktiga skillnader i inflationstakt borde dollarn idag ligga 10 procent lägre mot euron. Om vi till detta lägger kronans undervärdering mot euron, borde dollarn kosta ungefär 6:50-7:00 kronor, inte 9:10. Pundet är däremot lättare. Den valutan är nämligen på en ganska normal nivå mot euron och följaktligen 10-20 procent för hög mot kronan. Norska kronan (NOK), ytterligare en viktig exportvaluta, är inte lika högt värderad. Om skillnaderna i inflationstakt får råda, borde svenska och norska kronan kosta ungefär lika mycket, men idag kostar en NOK något mer, ungefär 1,05 SEK.

Kronan är svag, ordentligt svag. Den stora skillnaden har uppstått sedan 2015, under perioden med svensk minusränta. Om nu Riksbanken tänker höja räntan i december eller möjligen februari, som de sagt, då kan kronan bli starkare. Men gör de det? Höjer räntan, alltså? Varje gång jag tittar på statistik över raset i bostadsbyggande, blir jag allt mer skeptisk. Det kan ju inte vara vettigt att höja räntan, när vi har ett ras i efterfrågan på den tillgång, där räntan har störst betydelse.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
undefined