isabell Höjman/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska arbetsmiljön

Chefers psykiska ohälsa ökar snabbt

Allt fler chefer mår psykiskt dåligt. Det visar statistik från företagshälsan Previa. De senaste fem åren ökade chefers sjukfrånvaro med 50 procent, sett till både kort- och långtidssjukskrivningar, rapporterar Dagens Nyheter.

Mellan åren 2014 och 2018 femfaldigades psykisk ohälsa som orsak till chefers sjukskrivningar. En stor riskgrupp är yngre chefer med småbarn.

Pernilla Rönnlund, organisationskonsult hos Previa, konstaterar att många linjechefer tar ett stort ansvar för medarbetarnas arbetsmiljöutmaningar och problem, samtidigt som de själva har en enorm stress och press på sig.

– De flesta biter ihop, men lider av en brist på stöd från högre chefer. Allt fler har i dag sina chefer i andra länder, och de företagsledningarna förstår inte alltid hur svenska arbetsledningar förväntas fungera.

Företag som i tid förmår fånga upp och stävja för mycket övertid på kvällar och helger är ofta de som lyckas bäst. Många linje- och mellanchefer vill att ledningsgruppen ska vara mer synlig och tillgänglig för dem.

– En trygg, tydlig och enad ledningsgrupp ger trygga mellanchefer. Trygga mellanchefer ger trygga motiverade medarbetare, säger Pernilla Rönnlund.

Tips för att chefer inte ska drabbas av psykiska ohälsa:

Bygg nätverk där chefer kan bolla idéer och söka stöd. 

Ta fram fler mentorprogram.

Minska personalgruppernas storlek. 

Avlasta cheferna administration så långt det går.

Ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro. 

Följ kontinuerligt upp arbetsmiljön och stressfaktorer på  arbetsplatsen. 

Nära och aktivt stöd från hr-ledningen. 

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer