Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagsklimatet i Sverige

Byggbranschen: Inför nolltolerans mot fusket

I takt med en ökad befolkning växer behovet av bostäder vilket är goda nyheter för byggbranschen. Men det får inte ske genom osund konkurrens, skriver flera byggbolagsföreträdare på Sundsvalls Tidnings debattsida.

Fusket sker i byggprocessens alla led, från bristande regelefterlevnad vid upphandlingar till skattebrott och penningtvätt.

Därför uppmanar företrädarna att myndigheterna inför nolltolerans mot fusket. Dels genom att intensifiera arbetet att hitta oseriösa aktörer och dels genom att ställa högre krav vid upphandlingar.

Detta gynnar inte bara byggbranschen, men även svensk välfärd eftersom seriösa aktörer inbringar mer skatteintäkter.

Om debattörerna:

Hanna Magnusson, lokal chef Sveriges Byggindustrier Västernorrland

Ulrica Åhman, distriktschef Norr IME, Skanska Sverige AB

Petter Lundqvist, produktionschef Västernorrland, NCC Building

Anders Göransson, vd Castanum Förvaltning AB, Sundsvall

Peter Nehrer, vd Ellextre Entreprenad AB, Sundsvall

Ulrik Forsberg, vd Bekab, Timrå

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer