Emil Källström (C), finansmarknadsminister Per Bolund (MP), finansminister Magdalena Andersson (S) och Mats Persson (L). Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
De svenska krispaketen

”Bristfälliga stödåtgärder till företagen”

De stödåtgärder på totalt 100 miljarder kronor till småföretagen som regeringen och stödpartierna presenterade på onsdagskvällen är bristfälliga och riktar sig bara till vissa sorts företag, skriver Tobias Wikström på Dagens Industris ledarsida.

Enligt Wikström finns det inte tid just nu för att avgöra vilka företag som är livskraftiga eller ej, eftersom alla företag drabbas. Därför måste stödet vara generellt och obyråkratiskt, utan att tjänstemän måste handlägga det enskilda ärendet.

”Och det kan inte i huvudsak handla om lån, eftersom den tappade nivån på efterfrågan visserligen kan komma tillbaka, men de månader som är förlorade kommer att vara borta för alltid.”, skriver han.

Wikström ifrågasätter också att stödet enbart gäller företag med färre än 30 anställda och efterfrågar en redogörelse av vilka avvägningar som låg till grund för gränsdragningen.

”I själva verket är behovet mycket brett, det går från bransch till bransch, stora företag, medelstora och små.”, fortsätter han.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer