Sveriges entreprenörer

”Born global-strategi svår och riskfylld”

Det finns skäl att ifrågasätta lämpligheten för nystartade företag att anamma en born global-strategi, skriver Pontus Braunerhjelm, forskningsledare på Entreprenörskapsforum, och Torbjörn Halldin, enhetschef makroanalys på Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i SvD Näringsliv. De menar att det är särskilt riskfyllt då den snabba tillväxten som följer med strategin belastar företagets vinstnivåer och rörelsemarginaler i tidigt skede.

Sverige har utvecklats till en start up-nation och så kallade born global-företag växer snabbare än jämförbara företag i både antal anställda och försäljning per anställd. Men den snabba tillväxten har ett pris, menar Braunerhjelm och Halldin. Born global-företagens sårbarhet för förändringar i försäljningsvolymer och i deras överlevnadsförmåga på lång sikt växter.

Braunerhjelm och Halldin föreslår en långsammare expansion till utlandsmarknaden för att svenska exporthopp ska minska sin sårbarhet på internationella marknaden. Från politiskt håll bör förväntningarna på förekomsten av eventuella born globals sänkas, menar de.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer