Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Bristen på bostäder

Bolunds besked till fPlus: Ingen ny fastighetsskatt

Bostadsminister Per Bolund (MP) ger svar på fem tunga frågor inom bostadspolitiken. Vad händer med ränteavdraget, fastighetsskatten och när införes fri hyressättning på nybyggnation?

Vad ska hända med ränteavdraget?

– Som miljöpartist så tycker jag att vi behöver trappa ner ränteavdraget. Vi har en alldeles för hög skuldsättning i hushållen och det innebär en stor risk för den svenska ekonomin. Men det ska inte göras enskilt, utan måste göras som en del i en större översyn. Vi ska inte höja beskattningen generellt, utan växla mot andra skatter, till exempel miljöskatter, i andra ändan. Vi ska ha en skatteöversyn som har fokus på bostadsmarknadens funktionssätt och minskar riskerna med hushållens skuldsättning. Exakt hur paketet ser ut måste vi återkomma till.

Vad anser du om de skärpta amorteringskraven?

– Finansinspektionen har kommit fram med det här förslaget och vi i regeringen anser att det behövs för att få ordning och reda och att det bidrar till en sund amorteringskultur. Det är också ett sätt att skapa stabilitet över tid och undvika stora svängningar, där vi bygger för mycket på kort tid och ökar skuldsättningen för att sedan, när det blir gnissel i ekonomin, riskerar att krascha. Stabilitet i bostadsbyggandet gagnar både bolagen och bostadsmarknaden.

Hur blir det med fastighetsskatten?

– Vi kommer inte att återgå till en tidigare fastighetsskatt som fanns innan reformen. Det är dumt att i det här läget låsa positionerna till enskilda skattesatser. Det viktigaste är att vi kan skapa en helhet som fungerar bra. Som parti har vi inga förslag till förändringar, men det kan vi återkomma till.

Reavinstbeskattning och uppskovsränta – den så kallade ”flyttskatten”?

– Enligt Januariavtalet ska vi ta bort räntebeläggningen på uppskovsbeloppet vid reavinstbeskattningen. Det är ett sätt att uppmuntra rörlighet. Människor som sitter i för stora hus än vad de är bekväma med kan ta chansen att flytta till ett mer lämpat boende. På så sätt frigörs större bostäder till barnfamiljer till exempel.

Regelkrångel vid nybyggnation?

– Boverket har en lång rad byggregler och olika exploateringskrav. Där har vi sagt tydligt att vi tycker det ska göras en översyn och minska regelkrånglet. Det måste gå snabbare och det måste bli billigare att bygga i Sverige.

När blir det fri hyressättning på nybyggnation?

– Vi har kommit överens om justeringar av hyressystemen, både när det gäller nybyggnation och de generella hyressystemen. Vad gäller nybyggnation ska vi ha fri hyressättning. Vi har tidssatt detta i Januariavtalet och arbete pågår om hur det ska utformas. Det ska ske de kommande åren.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer