Miljöpartiets kris

Bolund: Vi kan få ett nytt politiskt landskap

Per Bolund är sedan ett par månader tillbaka nytt språkrör för Miljöpartiet. Han efterträdde Gustav Fridolin som annonserade sin avgång redan i oktober förra året. Ett parti som har ordet miljö i sitt namn torde i dessa tider av starkt klimatengagemang ha medvind i opinionen. Men siffrorna har pekat i motsatt riktning. Vilken betydelse har partiledaren i en fas som denna? Och hur väl överensstämmer bilden av Bolund som mer höger än det egna partiet?

Riksdagsvalet i höstas blev en stor besvikelse för Miljöpartiet, men man lyckades med nöd och näppe hålla sig kvar ovanför fyraprocentsspärren. Och i senaste EU-valet tappade partiet två av de fyra mandat de fick förra EU-valet. Sedan Per Bolund tillträdde har partiet fått ett, om än litet, opinionslyft. Miljöpartiet fick 5,1 procent i Expressen/Demoskops senaste mätning, vilket är en uppgång med 0,8 procent sedan förra mätningen. Flera bedömare, bland annat Demoskops opinionschef Peter Santesson, menar att Per Bolunds högerprofil kan hjälpa partiet att återfå de mittenväljare som har skrämts bort av Miljöpartiets tydliga vänstergir de senaste åren. Men hur ligger det till med Per Bolunds högerprofil – finns den egentligen? Per Bolund själv antyder att det kan vara en illusion.

– Jag har undrat över varför människor upplever mig stå till höger. Jag ser mig som genuint grön, så jag uppfattar mig varken till höger eller vänster. Men jag har arbetat med ekonomisk politik under ganska lång tid och sitter på finansdepartementet. Det kan möjligen ge en bild av att jag drar högerut i mina värderingar, säger Per Bolund.

Per Bolund blev också utnämnd till Årets företagsvänligaste politiker av Företagarna det år han blev utsedd till riksdagsledamot 2012. Men han menar att klädvalet också kan ha bidragit till att ge dessa associationer.

– Jag klär mig i kostym och slips, vilket för många kan ge en bild av att jag är borgerligt sinnad. Men jag säger som min företrädare Maria Wetterstrand – det går att vara mer radikal i kostym och slips än i andra kläder, så jag ser det som en möjlighet att få igenom bra, konkret och grön politik, säger Per Bolund.

Frågan är bara hur mycket konkret grön politik Miljöpartiet har lyckats få igenom under sin första mandatperiod i regeringsställning. Är Per Bolund nöjd med det inflytande Miljöpartiet har fått i regeringen under mandatperioden?

– Man är aldrig nöjd och man vill alltid få igenom mer. Men vi har fått igenom en unik satsning. Det har aldrig bedrivits en så aktiv miljö- och klimatpolitik som under den senaste mandatperioden. Där har vi börjat från noll. Men vi har byggt upp en miljöpolitik som är i världstopp.

Vad är det som är världstopp med Sveriges miljöpolitik?

– Vi har gjort stora strukturreformer. Vi har en klimatlag på plats som styr klimatarbetet, precis som det finanspolitiska ramverket gör för budgeten. Vi har ett bonus malus-system på plats, vilket den förra regeringen misslyckades med. Det styr nu snabbt mot minskad klimatpåverkan från fordon. Elbilsförsäljningen har mer än fördubblats bara de senaste månaderna. Vi har bränslebytet, där vi steg för steg fasar in biodrivmedel i bensin och diesel. Vi har mer än fördubblat miljöbudgeten på bara fyra år – något vi inte tidigare har sett i svensk politik och det ger nu också genklang på världsnivå.

Vilken är den viktigaste frågan du tänker driva som språkrör?

– Som miljöparti så har vi en väldigt viktig uppgift. Det är att lämna över en värld till kommande generationer där vi har löst de stora klimat- och miljöutmaningarna. Det behövs ett starkt grönt parti för att vi ska ha en ekonomi som inte bara fungerar här och nu, utan också fungerar för kommande generationer. Och jag tror att det är fler och fler inom näringslivet som ser ett stort värde i att skapa långsiktighet och möjlighet för goda ekonomiska affärer även de kommande åren.

Ni är illa omtyckta på landsbygden enligt opinionsmätningar. Ni har tappat mandat i kommunfullmäktige på många håll. Varför? 

– Det finns en uppfattning som jag inte tycker stämmer, att Miljöpartiet inte tar hänsyn till människors livssituation. Men det vill jag säga att vi i allra högsta grad gör. För oss handlar det inte bara om att tänka nästa steg, utan att tänka flera steg framåt. Det värsta som kan hända svensk landsbygd är att vi har ett fortsatt fossilberoende av olja som kommer från Saudiarabien och från Ryssland eller andra stater som gärna använder sina energireserver för att sätta press på länder i politiska syften. Om vi inte blir av med det fossilberoendet, då är vi ju väldigt sårbara för oljeprisförändringar som vi har sett nu i vår. Där vill vi att vi ska kunna köra på svenska biodrivmedel i stället.

Men i dag har ju människor på landsbygden inga alternativ. Många har inte möjlighet att köpa elbil, och de har få möjligheter att ladda dem på de långa avstånden. De upplever att bränslepriserna är så höga att de knappt har råd att bo kvar på landsbygden.  

– Det är ju genom vår politik som det nu kommer ut elbilar på marknaden. Även om man inte har råd att köpa den på förstahandsmarknaden så kommer man ha råd att göra det på andrahandsmarknaden och då kommer man ner på andra prisnivåer. Där tycker jag att man förenklar när man säger att bara vissa bilar är tillgängliga för vissa delar av landet.

Näringslivet är oroligt över energitillgången och höga energikostnader – vad är företagsvänligt med det? 

– Även där har vår politik lett till att energipriserna hålls nere. Vi har drivit på för att använda elcertifikatssystemet mer aktivt. Det betalas av privata kunder och inte av näringslivet. Det har gjort att vi har fått ut väldigt mycket förnybar el i Sverige vilket har pressat elpriserna. De närmaste tre åren pekar prognoser på att vindkraften kommer fördubblas i Sverige och 2022 stå för en fjärdedel av elanvändningen i Sverige. Det är fantastiskt. Det gör att vi nu går över till att bli ett 100 procent förnybart energisystem.

Men vi är fortfarande kraftigt beroende av fossilt tillverkad el. 

– Det håller jag inte med om. Det är en felaktig bild. Vi är nettoexportörer av el och exporterar el till Europa. Sedan finns det enstaka dagar när kraftbalansen går åt andra hållet. Så kommer det fortsätta vara, men man måste titta på helheten över året och där är det väldigt stor nettoexport med väldigt låg klimatpåverkan från Sverige.

Men om koldioxidutsläppen är den stora boven globalt, vad är det då som är fel med kärnkraft? 

– Dels har kärnkraft betydligt större koldioxidutsläpp har än vad vindkraft och solenergi har. Tittar man på hela livscykeln så är det från uranbrytning, anrikning, till användning i kraftverken och avfallshantering. Så det är inte en koldioxidfri energikälla. Sedan är det riskerna. Både miljöriskerna vid brytning där det finns stora miljöskador och riskerna vid användning i en tid som präglas av nya hotbilder och terrorism. Vi har sett vad stora olyckor leder till i Japan och i andra delar av världen. Kärnkraften är farlig och tar för lång tid att bygga för att vara en lösning på klimatproblemen. Vindkraften går å andra sidan väldigt snabbt att bygga. Både till havs och till lands. På några månader får man upp väldigt stora produktionsvolymer.  

Hur tycker du, som språkrör för Miljöpartiet, att det svenska näringslivet ska stärkas? 

– När jag blev riksdagsledamot blev jag utsedd till ”företagarvänligaste i riksdagen” och det är jag väldigt stolt över. Jag ser näringslivet som en viktig nyckel för att lösa inte minst miljö- och klimatutmaningarna. Det är där den nya tekniken har utvecklats och där de nya lösningarna tas fram. Vi ser mycket innovativa nya affärsmodeller som tas fram inom näringslivet och det tycker jag är otroligt spännande.

Hur ska man främja näringslivsutvecklingen i stort, och inte bara på miljöområdet?

– Jag tycker att vi ska se till att man har gynnsamma skattevillkor så att man kan konkurrera med andra länder. Vi ska se till så att man har innovationskraft och stärka möjligheter att rekrytera nyckelpersonal. Där har vi till exempel ett nytt system med personaloptioner som har en rimlig beskattning som gör att man kan rekrytera nyckelpersoner till exempelvis startup-bolag. 

Vad anser du om de höga kostnader och skatter som är förknippade med att anställa människor? 

-Miljöpartiet har under lång tid varit pådrivande för att sänka arbetsgivaravgifterna och det kan mycket väl vara en del av en grön skatteväxling. Vi har sagt att vi ska växla 15 miljarder under mandatperioden. Där vi behöver ta ut ett högre pris på klimatpåverkan och utsläpp men där vi också kan använda intäkterna för att sänka skatten på arbete och företagande.

Vad tror du om JÖK:ens livskraft?  

­– Jag känner mig väldigt trygg med att vi håller på att bygga något som långsiktigt kan förändra det politiska landskapet i Sverige. Vi märker nu att våra partier har möjlighet att finna varandra. Att inte bara hitta ståndpunkter i ett avtal utan också väga framåt hur vi ska genomföra det. Och där ser jag att vi har byggt upp ett förtroende där vi visar att vi lyssnar på varandra, att vi lär av varandra. Det tror jag kan göra att vi kan få ett nytt politiskt landskap.

Finns det några punkter där du tror att det kommer att gnissla?

– Det finns punkter där vi har gått in med olika ingångsvärden och olika viljor. Från Miljöpartiets sida är vi benhårda att det vi har kommit överens om det ska vi genomföra. Ingen tvekan. Det finns punkter som vi tycker är mindre roliga men allt ska genomföras. Det finns samma engagemang från andra partier. Vi tar i hand och visar att det vi har kommit överens om, det ska genomföras och det är viktigt för att bygga förtroende.

Men det finns ingen punkt där du tänker ”här kan vi få det tufft”?

– Det kommer säkert visa sig under resans gång att det av tekniska eller praktiska skäl finns trösklar inom en del punkter men där är jag också övertyga om att om vi bara jobbar tillsammans så kommer vi komma över dem.

- Vi har stora möjligheter att genomföra det vi nu har kommit överens om. Men det är en väldigt ambitiös politik och det kommer krävas hårt arbete.

Toppnyheter

SNP:s ledare Nicola Sturgeon/Liberaldemokraternas Jo Swinson och Labourledaren Jeremy Corbyn. TT
Valet i Storbritannien

Analyser: Nytt nyval troligt om inget parti får majoritet

Om torsdagens nyval i Storbritannien skulle resultera i ett ”hängt parlament”, det vill säga att inget parti får majoritet, är ett nytt nyval ett troligt scenario, skriver Telegraphs Daniel Capurro i en analys.

Många utgår ifrån att Labour i så fall skulle försöka bilda en regering med stöd av Skotska nationalistpartiet SNP och Liberaldemokraterna. Men det finns betydande hinder för det, bland annat att Liberaldemokraterna vill ha bort Jeremy Corbyn.

”De pakter som skulle bildas vid ett sådant scenario skulle vara otroligt instabila och kortvariga”, skriver Capurro.

Det brittiska valsystemet med enmansvalkretsar gör det svårt att förutspå hur underhuset kommer att se ut, påpekar BBC:s analytiker Peter Barnes. De prognoser som finns pekar mot att Torypartiet får mellan 311 och 367 mandat. För majoritet krävs 326.

”Varken ett dödläge eller en stor majoritet för Torypartiet kan uteslutas”, skriver han.

2 tim
undefined

Johnson flydde till kylrum för att undvika reporter

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson var inte sugen på att tala med morgonprogrammet ”Good morning Britains” reporter i dag, skriver flera medier.

Reportern gjorde ett överraskningsbesök när Johnson träffade representanter för ett mejeriföretag i Yorkshire på onsdagsmorgonen.

– För i helvete, svarade en av premiärministerns medarbetare innan Johnson gick in i ett av företagets kylrum.

Bakgrunden är att Boris Johnson lovat att besöka programmets studio men än så länge inte dykt upp. Han har fått kritik från flera medier för sin ovilja att delta i intervjuer och utfrågningar.

6 tim
POOL / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Mätning: Boris Johnsons försprång minskar kraftigt

Torypartiets försprång ser ut att ha krympt avsevärt inför morgondagens nyval. Yougovs högt ansedda opinionsundersökning förutspår att Boris Johnsons parti säkrar en majoritet med 28 mandats marginal – för två veckor sedan var siffran 68, skriver Reuters.

Yougov betonar att valet fortfarande är en öppen historia då taktikröstning kan fälla avgörandet i flera valkretsar där ställningen är jämn.

– Vi kan absolut inte utesluta att valet resulterar i ett parlamentariskt dödläge, inte heller kan vi utesluta en större konservativ majoritet, säger Yougovchefen Anthony Wells.

Pundet föll skarpt på onsdagen efter att undersökningen offentliggjorts, skriver Reuters.

6 tim
Läs mer om Valet i Storbritannien
Arkivbilder. TT
Bråket mellan TV4 och Com Hem

Bråket trappas upp: TV4 stoppar Tele2:s reklam

Efter att Com Hem släckt TV4:s kanaler och C More trappar nu TV4 upp bråket genom att stoppa all reklam från Com Hems ägare Tele2. Beslutet bekräftas av TV4:s presschef Charlie Forsberg, rapporterar TT.

I ett sms skriver presschefen att Tele2 är en av många annonsörer som drabbas av Com Hems beslut att släcka ner TV4. ”Då Tele2/Com Hem inte längre sänder TV4:s linjära kanaler försvinner stora delar av vårt annonsutrymme. Därför måste vi göra allt vi kan för att andra annonsörer ska drabbas i så begränsad utsträckning som möjligt”, fortsätter han.

3 tim
Arkivbild, TV4. Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ingen öppning i tv-kriget: ”De vill fortsätta förhala”

Inga framsteg har gjorts i förhandlingarna mellan Tele2, TV4 och Telia. Ett möte hölls på tisdagskvällen för att nå en lösning som skulle förhindra nedsläckningen av TV4 för Com Hem-kunder som trädde i kraft i natt.

– Jag träffade Christian Luiga och Casten Almquist (vd för Telia respektive vd för TV4, reds anm) i går kväll och erbjöd mig att sitta kvar och förhandla tills vi har hittat en uppgörelse. Det ville de inte, de ville i stället ha en ytterligare tidsfrist, och helt enkelt fortsätta förhala, säger Tele 2:s vd Anders Nilsson till TT.

Enligt Tele2 har bolaget velat förhandla om nya rättigheter med TV4 och den nya ägaren Telia i ett halvår.

Idag 14:48
Illustrationsbild.  Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ilska mot tv-bolagen efter nedsläckning: ”Bedrövligt”

Com Hems supportsidor på sociala medier fylldes snabbt av inlägg från upprörda kunder efter att TV4 vid midnatt släcktes för en tredjedel av Sveriges hushåll. Flera uttrycker besvikelse över situationen.

”Finner inte ord för ert sätt att behandla era kunder!”, skriver en person som ifrågasätter varför Com Hem valde att inte nappa på Telias erbjudande om fortsatt kostnadsfri distribution fram till januari: ”Bedrövligt är ordet!”

– Vi har full förståelse för att kunderna är besvikna. Det är även vi, säger Com Hems kommunikationsdirektör Viktor Wallström till Aftonbladet.

Samtidigt är det flera som uttrycker stöd för Com Hem. ”Stå på er, Telia/staten ska inte ha monopol på TV4”, skriver en kund.

Idag 05:28
Läs mer om Bråket mellan TV4 och Com Hem
Joe Biden. Jordan Gale / TT NYHETSBYRÅN
Amerikanska valet 2020

Källor: Biden kan hoppa av efter en mandatperiod

Joe Biden kan komma att bara tjänstgöra i en mandatperiod om han skulle vinna presidentvalet nästa år, uppger källor för Politico.

Enligt källorna har Biden sagt till flera rådgivare att han inte skulle ställa upp för omval 2024, då han är 82 år gammal. Inom hans kampanj pågår nu en debatt om huruvida han bör göra en sådan utfästelse offentligt, skriver tidningen.

– Det här skulle göra Biden till en bra övergångspresident, säger en av hans rådgivare.

3 tim
Thomas Peipert / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Bloomberg: Ställer upp för att stoppa galenskapen

Affärsmannen Michael Bloomberg ställer upp i presidentvalet för att sätta stopp för den ”rikstäckande galenskapen” i form av det amerikanska vapenvåldet. Det sa han på torsdagen enligt Reuters.

Bloomberg presenterade en åtgärdsplan mot vapenvåldet vid ett forum med överlevare från en masskjutning i Aurora i Colorado.

Mångmiljardären vill bland annat göra det möjligt för offer att stämma vapentillverkare och införa ett krav på tillstånd för alla vapenköp.

6 dec
John Kerry och Joe Biden 2015. Arkivbild. Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN
undefined

John Kerry stödjer Bidens kandidatur i primärvalet

Den tidigare utrikesministern John Kerry ställer sig bakom Joe Bidens presidentkandidatur, skriver Washington Post.

Enligt tidningen kommer Kerry, som förlorade presidentvalet 2004 mot George W Bush, att göra regelbundna besök på Bidens valmöten under de kommande månaderna. Kerry säger att Joe Biden har erfarenheten som krävs för att få landet på rätt köl, och för att besegra Donald Trump.

– Världen måste lagas. Den värld som Donald Trump har slagit sönder, säger han.

5 dec
Läs mer om Amerikanska valet 2020

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer