Miljöpartiets kris

Bolund: Vi kan få ett nytt politiskt landskap

Per Bolund är sedan ett par månader tillbaka nytt språkrör för Miljöpartiet. Han efterträdde Gustav Fridolin som annonserade sin avgång redan i oktober förra året. Ett parti som har ordet miljö i sitt namn torde i dessa tider av starkt klimatengagemang ha medvind i opinionen. Men siffrorna har pekat i motsatt riktning. Vilken betydelse har partiledaren i en fas som denna? Och hur väl överensstämmer bilden av Bolund som mer höger än det egna partiet?

Riksdagsvalet i höstas blev en stor besvikelse för Miljöpartiet, men man lyckades med nöd och näppe hålla sig kvar ovanför fyraprocentsspärren. Och i senaste EU-valet tappade partiet två av de fyra mandat de fick förra EU-valet. Sedan Per Bolund tillträdde har partiet fått ett, om än litet, opinionslyft. Miljöpartiet fick 5,1 procent i Expressen/Demoskops senaste mätning, vilket är en uppgång med 0,8 procent sedan förra mätningen. Flera bedömare, bland annat Demoskops opinionschef Peter Santesson, menar att Per Bolunds högerprofil kan hjälpa partiet att återfå de mittenväljare som har skrämts bort av Miljöpartiets tydliga vänstergir de senaste åren. Men hur ligger det till med Per Bolunds högerprofil – finns den egentligen? Per Bolund själv antyder att det kan vara en illusion.

– Jag har undrat över varför människor upplever mig stå till höger. Jag ser mig som genuint grön, så jag uppfattar mig varken till höger eller vänster. Men jag har arbetat med ekonomisk politik under ganska lång tid och sitter på finansdepartementet. Det kan möjligen ge en bild av att jag drar högerut i mina värderingar, säger Per Bolund.

Per Bolund blev också utnämnd till Årets företagsvänligaste politiker av Företagarna det år han blev utsedd till riksdagsledamot 2012. Men han menar att klädvalet också kan ha bidragit till att ge dessa associationer.

– Jag klär mig i kostym och slips, vilket för många kan ge en bild av att jag är borgerligt sinnad. Men jag säger som min företrädare Maria Wetterstrand – det går att vara mer radikal i kostym och slips än i andra kläder, så jag ser det som en möjlighet att få igenom bra, konkret och grön politik, säger Per Bolund.

Frågan är bara hur mycket konkret grön politik Miljöpartiet har lyckats få igenom under sin första mandatperiod i regeringsställning. Är Per Bolund nöjd med det inflytande Miljöpartiet har fått i regeringen under mandatperioden?

– Man är aldrig nöjd och man vill alltid få igenom mer. Men vi har fått igenom en unik satsning. Det har aldrig bedrivits en så aktiv miljö- och klimatpolitik som under den senaste mandatperioden. Där har vi börjat från noll. Men vi har byggt upp en miljöpolitik som är i världstopp.

Vad är det som är världstopp med Sveriges miljöpolitik?

– Vi har gjort stora strukturreformer. Vi har en klimatlag på plats som styr klimatarbetet, precis som det finanspolitiska ramverket gör för budgeten. Vi har ett bonus malus-system på plats, vilket den förra regeringen misslyckades med. Det styr nu snabbt mot minskad klimatpåverkan från fordon. Elbilsförsäljningen har mer än fördubblats bara de senaste månaderna. Vi har bränslebytet, där vi steg för steg fasar in biodrivmedel i bensin och diesel. Vi har mer än fördubblat miljöbudgeten på bara fyra år – något vi inte tidigare har sett i svensk politik och det ger nu också genklang på världsnivå.

Vilken är den viktigaste frågan du tänker driva som språkrör?

– Som miljöparti så har vi en väldigt viktig uppgift. Det är att lämna över en värld till kommande generationer där vi har löst de stora klimat- och miljöutmaningarna. Det behövs ett starkt grönt parti för att vi ska ha en ekonomi som inte bara fungerar här och nu, utan också fungerar för kommande generationer. Och jag tror att det är fler och fler inom näringslivet som ser ett stort värde i att skapa långsiktighet och möjlighet för goda ekonomiska affärer även de kommande åren.

Ni är illa omtyckta på landsbygden enligt opinionsmätningar. Ni har tappat mandat i kommunfullmäktige på många håll. Varför? 

– Det finns en uppfattning som jag inte tycker stämmer, att Miljöpartiet inte tar hänsyn till människors livssituation. Men det vill jag säga att vi i allra högsta grad gör. För oss handlar det inte bara om att tänka nästa steg, utan att tänka flera steg framåt. Det värsta som kan hända svensk landsbygd är att vi har ett fortsatt fossilberoende av olja som kommer från Saudiarabien och från Ryssland eller andra stater som gärna använder sina energireserver för att sätta press på länder i politiska syften. Om vi inte blir av med det fossilberoendet, då är vi ju väldigt sårbara för oljeprisförändringar som vi har sett nu i vår. Där vill vi att vi ska kunna köra på svenska biodrivmedel i stället.

Men i dag har ju människor på landsbygden inga alternativ. Många har inte möjlighet att köpa elbil, och de har få möjligheter att ladda dem på de långa avstånden. De upplever att bränslepriserna är så höga att de knappt har råd att bo kvar på landsbygden.  

– Det är ju genom vår politik som det nu kommer ut elbilar på marknaden. Även om man inte har råd att köpa den på förstahandsmarknaden så kommer man ha råd att göra det på andrahandsmarknaden och då kommer man ner på andra prisnivåer. Där tycker jag att man förenklar när man säger att bara vissa bilar är tillgängliga för vissa delar av landet.

Näringslivet är oroligt över energitillgången och höga energikostnader – vad är företagsvänligt med det? 

– Även där har vår politik lett till att energipriserna hålls nere. Vi har drivit på för att använda elcertifikatssystemet mer aktivt. Det betalas av privata kunder och inte av näringslivet. Det har gjort att vi har fått ut väldigt mycket förnybar el i Sverige vilket har pressat elpriserna. De närmaste tre åren pekar prognoser på att vindkraften kommer fördubblas i Sverige och 2022 stå för en fjärdedel av elanvändningen i Sverige. Det är fantastiskt. Det gör att vi nu går över till att bli ett 100 procent förnybart energisystem.

Men vi är fortfarande kraftigt beroende av fossilt tillverkad el. 

– Det håller jag inte med om. Det är en felaktig bild. Vi är nettoexportörer av el och exporterar el till Europa. Sedan finns det enstaka dagar när kraftbalansen går åt andra hållet. Så kommer det fortsätta vara, men man måste titta på helheten över året och där är det väldigt stor nettoexport med väldigt låg klimatpåverkan från Sverige.

Men om koldioxidutsläppen är den stora boven globalt, vad är det då som är fel med kärnkraft? 

– Dels har kärnkraft betydligt större koldioxidutsläpp har än vad vindkraft och solenergi har. Tittar man på hela livscykeln så är det från uranbrytning, anrikning, till användning i kraftverken och avfallshantering. Så det är inte en koldioxidfri energikälla. Sedan är det riskerna. Både miljöriskerna vid brytning där det finns stora miljöskador och riskerna vid användning i en tid som präglas av nya hotbilder och terrorism. Vi har sett vad stora olyckor leder till i Japan och i andra delar av världen. Kärnkraften är farlig och tar för lång tid att bygga för att vara en lösning på klimatproblemen. Vindkraften går å andra sidan väldigt snabbt att bygga. Både till havs och till lands. På några månader får man upp väldigt stora produktionsvolymer.  

Hur tycker du, som språkrör för Miljöpartiet, att det svenska näringslivet ska stärkas? 

– När jag blev riksdagsledamot blev jag utsedd till ”företagarvänligaste i riksdagen” och det är jag väldigt stolt över. Jag ser näringslivet som en viktig nyckel för att lösa inte minst miljö- och klimatutmaningarna. Det är där den nya tekniken har utvecklats och där de nya lösningarna tas fram. Vi ser mycket innovativa nya affärsmodeller som tas fram inom näringslivet och det tycker jag är otroligt spännande.

Hur ska man främja näringslivsutvecklingen i stort, och inte bara på miljöområdet?

– Jag tycker att vi ska se till att man har gynnsamma skattevillkor så att man kan konkurrera med andra länder. Vi ska se till så att man har innovationskraft och stärka möjligheter att rekrytera nyckelpersonal. Där har vi till exempel ett nytt system med personaloptioner som har en rimlig beskattning som gör att man kan rekrytera nyckelpersoner till exempelvis startup-bolag. 

Vad anser du om de höga kostnader och skatter som är förknippade med att anställa människor? 

-Miljöpartiet har under lång tid varit pådrivande för att sänka arbetsgivaravgifterna och det kan mycket väl vara en del av en grön skatteväxling. Vi har sagt att vi ska växla 15 miljarder under mandatperioden. Där vi behöver ta ut ett högre pris på klimatpåverkan och utsläpp men där vi också kan använda intäkterna för att sänka skatten på arbete och företagande.

Vad tror du om JÖK:ens livskraft?  

­– Jag känner mig väldigt trygg med att vi håller på att bygga något som långsiktigt kan förändra det politiska landskapet i Sverige. Vi märker nu att våra partier har möjlighet att finna varandra. Att inte bara hitta ståndpunkter i ett avtal utan också väga framåt hur vi ska genomföra det. Och där ser jag att vi har byggt upp ett förtroende där vi visar att vi lyssnar på varandra, att vi lär av varandra. Det tror jag kan göra att vi kan få ett nytt politiskt landskap.

Finns det några punkter där du tror att det kommer att gnissla?

– Det finns punkter där vi har gått in med olika ingångsvärden och olika viljor. Från Miljöpartiets sida är vi benhårda att det vi har kommit överens om det ska vi genomföra. Ingen tvekan. Det finns punkter som vi tycker är mindre roliga men allt ska genomföras. Det finns samma engagemang från andra partier. Vi tar i hand och visar att det vi har kommit överens om, det ska genomföras och det är viktigt för att bygga förtroende.

Men det finns ingen punkt där du tänker ”här kan vi få det tufft”?

– Det kommer säkert visa sig under resans gång att det av tekniska eller praktiska skäl finns trösklar inom en del punkter men där är jag också övertyga om att om vi bara jobbar tillsammans så kommer vi komma över dem.

- Vi har stora möjligheter att genomföra det vi nu har kommit överens om. Men det är en väldigt ambitiös politik och det kommer krävas hårt arbete.

Toppnyheter

Arkivbild.  Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
Polisens mejlhaveri

Experter sågar säkerheten: ”Är så fel det bara kan bli”

Flera experter är starkt kritiska till att EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex använt mejl för att skicka inloggningsuppgifter till byråns interna plattform. I ett fall stavade en administratör fel på en mejladress till en svensk polis så att en utomstående person fick tillgång till sekretessbelagda dokument.

IT-säkerhetsexperten Karl Emil Nikka säger till SVT Nyheter att det är ”så fel det kan bli” att skicka sådana inloggningsuppgifter via mejl.

– Och att sekretessbelagda uppgifter ligger i ett system som bara skyddas av användarnamn och lösenord, det är patetiskt, säger han.

3 tim
Båt med migranter på Medelhavet. Francesco Malavolta / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Privatperson kunde läsa ur hemliga flyktingdokument

Sekretessbelagda dokument med känsliga uppgifter om EU:s gränsbevakning har röjts till utomstående i samband med ett mejlhaveri hos Polismyndigheten, rapporterar SVT Nyheter.

När EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex skulle ge en svensk polis tillgång till byråns interna plattform via mejl stavade en administratör fel på mejladressen. Därmed fick en person med en liknande domän som polisens tillgång att ladda ner känsliga dokument.

Dokumenten handlar bland annat om EU:s insatser på Medelhavet och om hur man avslöjar människosmugglare. I dokument som SVT tagit del av står det bland annat att migranters liv skulle sättas i fara om uppgifterna blev offentliga.

En säkerhetsexpert som SVT talat med säger att det är ”patetiskt” att sådana uppgifter bara skyddas av användarnamn och lösenord.

3 tim
Läs mer om Polisens mejlhaveri
KARIM SAHIB / AFP
Coronavirusets spridning

IMF: Coronaviruset kan bromsa världsekonomin

Utbrottet av coronaviruset i Kina och dess spridning över världen kan komma att bromsa tillväxten i världsekonomin i år, enligt Internationella valutafonden (IMF). Men IMF-chefen Kristalina Georgieva betonar att virusspridningens fulla genomslag ekonomiskt ännu är oklar och bland annat beror på hur fort den kan stoppas.

– Jag råder alla att inte dra förhastade slutsatser. Det finns fortfarande stor osäkerhet. Vi arbetar med scenarier, ännu inte med prognoser, fråga mig om tio dagar, säger hon vid det stora ekonomiska forumet i Dubai.

Den 20 januari sänkte IMF sin tillväxtprognos för i år med 0,1 procentenheter och för 2021 med 0,2 procentenheter – till 3,3 respektive 3,4 procent. Men då pekade IMF i huvudsak till svag utveckling i Indien.

Nu har virusproblematiken tillkommit och kan komma att minska tillväxten, enligt Georgieva – men hon hoppas att det ska rymmas inom den nuvarande prognosen.

– Vi hoppas att det ska bli inom utrymmet 0,1–0,2 procentenheter.

4 tim
Japansk trupp utanför kryssningsfartyget Diamond Princess. BEHROUZ MEHRI / AFP
undefined

Kryssningspassagerare ska evakueras – 70 till smittade

Flera länder kommer att evakuera medborgare som befinner sig ombord på kryssningsfartyget Diamond Princess som ligger i karantän i Japan, skriver flera medier. Ytterligare 70 personer ombord har bekräftas bära på viruset covid-19, av dem är 40 amerikaner. Totalt befinner sig 355 smittade personer ombord på Diamond Princess.

De friska amerikanerna som befinner sig ombord kommer att lämna fartyget under söndagskvällen och även Italien, Hongkong och Sydkorea uppger att de kommer att börja evakuera medborgare.

Fartyget sattes i karantän den 4 februari efter att en person som varit ombord bekräftades bära på viruset, skriver TT. Smittan på kryssningsfartyget är den största utanför Kina.

6 tim
Illustration.  Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Frivilliga karantänen är över – fler kan hämtas från Kina

Utrikesdepartementet utesluter inte att det kan bli fler resor till Hubeiprovinsen i Kina för att hämta hem svenskar som befunnit sig i det virusdrabbade området. Det uppger UD:s presstalesperson Linn Duvhammar för TT. Däremot finns det i nuläget inga konkreta planer på att så ska ske.

I dag går också den frivilliga karantänstiden ut för de elva personer som återvände till Sverige för två veckor sedan. Anders Tegnell som är statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten säger att allting verkar ha löpt på som det ska. Några andra signaler finns inte, menar han.

Fyra personer hämtades hem förra helgen. De har en vecka kvar på karantänstiden.

Idag 13:58
Läs mer om Coronavirusets spridning

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Räddningstjänster kämpar mot vattenflödena i Storbritannien. GEOFF CADDICK / AFP
Stormen Dennis

”Viktigt att folk är redo för att det värsta kan ske”

I Storbritannien har vädertjänsten Met Office utfärdat den högsta möjliga vädervarningen för Södra Wales, skriver flera medier. Översvämningarna som vinterstormen Dennis orsakat är så pass massiva att Met Office anser att det föreligger livsfara och de som bor i området uppmanas sätta sig själva i säkerhet.

Prognosen är att det kommer falla lika mycket regn under helgen som det i normala fall faller under en hel månad, 120 millimeter, skriver brittiska medier.

Röda Korsets uppskattning är att vattennivåerna väntas stiga under de kommande dagarna och nå en topp på måndag och tisdag, skriver The Guardian.

– Det är viktigt att folk är redo för att det värsta kan hända. Det är bra att se till att telefonen är fulladdad och att man har ficklampor hemma, säger George Timmins, krisansvarig på organisationen.

I Sverige påverkar stormen i nuläget Västsverige mest med vindar på mellan 21 och 25 meter per sekund. 50 millimeter regn väntas falla under söndagen.

Idag 14:46
Räddningstjänst undsätter folk i Wales.  Ben Birchall / TT NYHETSBYRÅN
undefined

En död i Wales – fyraåring allvarligt skadad i Danmark

En fyraårig flicka har skadats allvarligt efter att ett träd blåst ner över flickan och hennes mamma på Själland i Danmark, rapporterar danska medier.

I Storbritannien dog en man tidigare under söndagen i stormen Dennis när han ramlade ner i en flod i södra Wales. Regionen hör till de hårdast drabbade och nödställda undsätts med hjälp av båtar och helikoptrar.

I Sverige har ingen skadats i stormens framfart men översvämningar och nedblåsta träd har påverkat främst Västkusten under söndagen.

4 tim
Arkivbild. Uddevallabron en blåsig dag 2011. BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Översvämningar, elfel och stängda broar i Dennis spår

Nedfallna träd och vattenskador i hus till följd av stormen Dennis har tvingat Västsveriges räddningstjänster på flera uttryckningar, skriver GP. Strömmen har också gått i flera hushåll.

– Det blåser över 30 meter i sekunden i vindbyarna, säger Katarina Wollfram vid Trafikverkets pressjour till GT.

Dessutom påverkas bil- och tågtrafiken av ovädret genom olyckor och inställda avgångar. Uddevallabron har stängts av för all trafik och nedfallna träd och översvämningar gör vissa vägar okörbara.

Under dagen väntas upp till 50 millimeter regn falla över Västsverige, enligt GT. Vindstyrkan förväntas ligga på mellan 21 och 24 meter per sekund.

Idag 11:25
Läs mer om Stormen Dennis