Photographer:khunaspix
Den akuta elkrisen

Bolagstoppar: ”Effektkrisen i kalla och exportberoende Sverige måste åtgärdas”

Energiminister Anders Ygeman står inför en utmaning – Sverige har ett effektproblem som kräver lösningar. Det skriver sju företrädare för den svenska basindustrin på branschsajten Second Opinion, bland andra Anna Holmberg, energidirektör SKGS, Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret, Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna

”Kalla vinterdagar riskerar effekten i elnätet att inte räcka till. Detta oroar oss inom basindustrin, eftersom vi skulle drabbas hårt om effektbrist uppstår. Och om vi drabbas, drabbas också Sverige, eftersom effektbrist skulle slå mot exporten, jobben och välståndet”, skriver debattörerna.

De vill att energiminister Anders Ygeman (S), tillsammans med andra ansvariga politiker, säkerställer konkreta lösningar som gör att Sverige undviker effektbrist i närtid.

”Sverige är ett kallt, exportberoende land i Europas utkant. Det som behövs nu är tydliga initiativ och åtgärdsförslag från energiminister Ygeman och andra ansvariga politiker”, skriver de.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer