Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Antisemitismen i Sverige

Bindefeld: ”Mer allvarligt klimat nu än för tio år sedan”

I en intervju med fPlus berättar Micael Bindefeld om sitt engagemang för Förintelsens minne och varför han, trots löften från politikerna, är bekymrad över samhällsutvecklingen och debattklimatet i Sverige. Antisemitismen ”florerar ganska kraftigt” på hela politiska skalan, menar Bindefeld som även ser hur andra länders syn på judendomen och judar tar större plats i det svenska samhället.

I dag är det 75 år sedan fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades 1945. Den 27:e januari uppmärksammas årligen den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Så också i Sverige.

Micael Bindefeld, för allmänheten främst känd för sitt entreprenörskap och organisatör av stora galor och evenemang i rollen som ”festfixare”, är initiativtagare till en stiftelse i det egna namnet vars syfte är att stötta personer och verksamheter som genom kultur sprider kunskap om Förintelsen till en bred publik. På måndag utses en ny stipendiat.

– Det var nästan som att jag hade ett kall.

Micael Bindefeld beskriver hur en avgörande resa genom Polen, arrangerad av SKMA (Svenska kommittén mot antisemitism), kom att vägleda honom i arbetet med att starta stiftelsen för sex år sedan. När han berättar om besöken han gjorde 2014 till de platser där nazisternas koncentrationsläger låg är han själv något förvånad över känslan som så starkt grep tag i honom.

– Trots att jag inte är en person som annars känner så, att det finns en särskild mening med att saker kommer till en, så var det nästan som en uppenbarelse, att det var det här jag skulle ägna mig åt.

Det var omtumlande, beskriver han, att befinna sig på plats i Treblinka, det läger där 1,3 miljoner människor avrättades på bara elva månader.

– Man kan inte förstå, det går inte, säger Bindefeld och fortsätter:

– Men man kan lära sig om det som har hänt och man kan förmedla det vidare. Kunskap är bästa vapnet i ett debattklimat som ser ut som det gör just nu.

När Bindefeld beslutade sig för att starta stiftelsen fanns det väldigt få förintelseöverlevare kvar som kunde berätta om vad som hänt. ”Tiden började kännas knapp” samtidigt som revisionisterna som påstår att förintelsen är påhittad eller överdriven hade börjat ta större plats i debatten, säger Bindefeld och fortsätter:

– Jag insåg att jag hade mycket att bidra med.

Med den egna plattformen, nätverken och rollen i samhället liksom kunskapen om berättande och hur media fungerar förstod han att han skulle kunna göra skillnad. Dessutom krävdes en viss egen förmögenhet för att komma igång på riktigt. Det var viktigt att det skulle bli mer än några symboliska tusenlappar för kulturarbetarna, understryker Bindefeld.

– Stiftelsen finansierar kulturprojekt som utan de här pengarna inte skulle ha sett dagens ljus, slår han krasst fast och pekar på att det inte är någon slump att det just blev kulturformatet som stiftelsen fokuserar på.

– Det finns någonting starkt traditionellt i själva kulturuttrycket också eftersom det judiska folket har haft berättande som en viktig del i kulturen. 

”Oerhört mycket mer allvarligt än för tio år sedan”

På frågan om hur antisemitism generellt uppmärksammas i samhället och politiken idag menar Bindefeld att det förändrats på senare tid.

– Sorgsamt nog så måste jag, till del, konstatera att klimatet är oerhört mycket mer allvarligt än vad det var för tio år sedan.

Bindefeld jämför med upplevelsen av att växa upp i Göteborg under 50-60-talet och att som ung vara aktiv både i det judiska centret och synagogan med den situation som är nu, där det blivit svårare att leva som jude i Sverige.

– Jag minns inte att jag någon gång kände jag mig rädd eller att det fanns någon form av legitimationskrav eller metalldetektorer för att komma in i de här miljöerna, man gick bara rakt in i synagogan.

Klimatet de senaste åren har blivit allvarligare i stora delar av Europa, inte bara i Sverige, menar Bindefeld som lyfter utvecklingen i Frankrike liksom länder som Polen och Ungern.

– Antisemitismen blossar upp där trots den grymmaste historiken och trots att det inte finns några judar kvar.

På frågan om vilken betydelse det har att Sverige under de åren som han ser att klimatet ändrats, finns ett parti i riksdagen med historiska kopplingar till vit-makt miljön, säger han att han inte ser den direkta kopplingen.

Antisemitismen i Sverige är inte partipolitisk utan ”florerar ganska kraftigt på hela skalan”, menar Bindefeld som även ser hur antisemitismen i andra länder följer med invandringen.

– Vi har tagit emot många invandrare från länder där det finns en etablerad antisemitism, de åsikterna tar de med sig hit och implementerar i sina nätverk, fortsätter Bindefeld.

– Jag ser även en antisemitism som är långt ut åt vänster, där man använder ganska etablerade antisemitiska kopplingar. Inom Socialdemokraterna skanderar man på Första maj saker som är djupt kränkande.

Bindefeld refererar till det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU:s tåg i Malmö 1 maj i fjol där deltagare skanderat ”krossa sionismen”. Han menar att situationen som finns i Malmö idag har grundlagts bland annat av politiker som kommunstyrelsens tidigare ordförande Ilmar Reepalu (S), som tillåter att man gör kopplingen att ”svenska judar får skylla sig själva med Israels politik”.

Lärare hindras att undervisa om ämnet

Under 90-talet initierade den dåvarande regeringen, med Göran Persson som statsminister, ett utbildningsuppdrag om Förintelsen och det fanns ett särskilt fokus i skolorna på frågan. Vid millennieskiftet stod Sverige även värd för en internationell konferens.

– Det händer massor med bra saker, missförstå mig inte, man uppmärksammar idag saker som är fel och det går ingen obemärkt förbi, säger Bindefeld och beskriver Löfvens deklaration i regeringsförklaringen om att finansiera ett förintelsemuseum. Det blir också en ny internationell konferens i Malmö i höst.

Han menar att det dock krävs mer.

– Statsministerns engagemang är uppriktigt och väldigt starkt, det finns en otrolig glöd när han pratar om det. Men det räcker inte med enskilda personer eller politikers vilja. Det måste vara på många olika nivåer, säger Bindefeld och pekar på att det fortfarande florerar subkulturer där antisemitismen sprids.

– Det är oftast i de invandrartäta områden där ungdomar har fått med sig antisemitism från skolan och statstelevisionen från hemländerna.

– Men också extremhögern tar plats, fortsätter Bindefeld, liksom ”allt där emellan”.

– Det finns ett stort värde att lära sig av förintelsen för framtiden, inte enbart för att människor med judisk härkomst kan komma att råka illa ut, men också andra minoriteter, utvecklar Bindefeld.

Det är viktigt att människor drar lärdom av det som hänt och att det inte glöms bort, menar han och tillägger att det inte heller är endast ett judiskt ansvar att berätta.

– Förintelsens fasor inte bara kan utan ska man berätta om i alla hem, alla föräldrar har ansvaret att berätta om förintelsen, liksom alla lärare.

Här nämner Bindefeld Malmö igen som exempel, där rapporter om att lärare vittnar om att det är vanligt att de blir störda i undervisningen när de tar upp ämnet förintelsen i klassrummen.

– Det gör att de inte kan prata om förintelsen. Utan stöd av rektor eller med tillräcklig säkerhet så kan lärarna inte prata om detta och i de här fallen så struntar man då i att prata. Så visst ger vi efter, suckar Bindefeld.

Nyligen hamnade stiftelsen i fokus i den politiska debatten efter det att den tilltänka prisutdelaren, Moderatledaren Ulf Kristersson, kritiserades för ett löfte om Sverigedemokraterna som förintelseöverlevaren och debattören Hédi Fried hade mottagit. Sedan var debatten, inte minst på sociala medier, igång om lämpligheten hos Kristersson för detta sammanhang.

– Ulf är en klok, liberal person med sunda åsikter och han är oerhört engagerad i dessa frågor.

Bindefeld pekar bland annat på M-ledarens engagemang för organisationen Zikaron, där judiska ungdomar besöker skolor och berättar om sina far- och morföräldrars historier från Förintelsen.

– Debattklimatet är så känsligt, man läser in symbolik i precis allting, fortsätter han och utvecklar varför det inte var möjligt att genomföra prisutdelningen som det var tänkt.

– Stiftelsen kan inte bli ett politiskt slagträ på det viset. Frågan är så mycket större än vem som delar ut stipendiet.

Och därför är det nu Bindefeld själv på måndagen som delar ut priset till årets stipendiat. Vem det blir presenteras först på söndagskvällen. Men att det är en person vars förmåga att berätta och inspirera andra är stark går det alltså att räkna med utifrån beskrivningen av stipendiets syfte. 

Bindefeld pekar på att det finns mycket som var och en som vill förändra attityder i dessa frågor, kan göra:

– Överlag så måste man stå upp för saker och engagera sig på riktigt. Alla kan göra det idag med sina digitala plattformar och nätverk.

Utvecklingen med sociala medier, menar Bindefeld, innebär dessutom att många fler når fler och om människor använder plattformarna klokt så går det att åstadkomma mycket.

– Med kunskap går det att förändra attityder och inställningar. Stiftelsens arbete med kultur är ett exempel på detta, vår önskan är i mångt och mycket att inspirera andra.

Toppnyheter

Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Regeringens nya prognos: BNP-ras på 4 procent och rejält stigande arbetslöshet

Sverige går in i en lågkonjunktur med BNP-ras som inte setts sedan finanskrisen och arbetslöshet som stiger till 9 procent. Den bedömningen gör regeringen i en ny prognos.

– Vi har ett väldigt allvarligt ekonomiskt läge, säger finansminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff.

Hon beskriver det som dubbla negativa chocker – både i utbud och efterfrågan – som drabbar ekonomin. Svensk BNP väntas falla med 4 procent i år, vilket är i paritet med finanskrisen.

– Ekonomisk aktivitet kommer att öka under andra halvåret, säger Andersson.

Regeringen spår KPI-inflation på 0,5 procent, jämfört med tidigare prognosen på 1,7 procent. Underskottet i statens finanser bedöms bli 3,8 procent av BNP i år.

1 tim
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Byggbranschen beroende av utländsk arbetskraft – kan bli kritiskt efter påsk

Byggbranschen är beroende av arbetskraft från utlandet, inte minst från Polen och Baltikum. Än så länge klarar företagen att hantera situationen genom omprioriteringar. Men efter påsk kan byggprojekt tvingas att stoppas, skriver Dagens Nyheter.

– Inga projekt står stilla på grund av att underleverantörer, som det oftast handlar om, antingen valt att åka tillbaka till hemlandet, eller att material inte har kommit fram, säger Skanskas presschef Jacob Birkeland till tidningen.

Han fortsätter:

– Det går inte obemärkt förbi. Vissa har ju valt att stanna i sina länder och har inte kunnat åka till våra projekt. Men vi har i varje fall lyckats att planera om och omallokerat resurser för att kunna hålla hjulen snurrande.

Alla NCC:s projekt är igång.

Även Tove Stål, presschef på NCC, säger att alla deras projekt är i gång.

– Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb med att hålla verksamheten uppe. Det finns fortfarande viss möjlighet till arbetspendling under längre perioder, men med stora hinder mellan olika länder i Europa också i våra nordiska grannländer, skriver Tove Stål, presschef på NCC, till DN.

Hon tillägger att när det blir möjligt så är det viktigt att på ett säkert sätt kunna få igång arbetspendlingen i Europa.

1 tim
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Finansminister Magdalena Andersson (S).
Coronavirusets spridning – Sverige

Bankerna: Arbetslöshet och nollinflation väntar Sverige

Flera storbanker har släppt prognoser kring hur coronaviruset kommer att slå mot den svenska ekonomin – och bankerna målar upp en rätt mörk bild.

Danske Bank släppte en prognos i fredags där de spådde att arbetslösheten kan ligga på 10 procent i slutet av året. BNP kommer att falla med 5 procentenheter under första halvåret, spår banken vidare. Danske Bank antar också att Sverige är på väg mot recession och att inflationen kommer närma sig noll i sommar.

Swedbank förväntar sig en global recession under 2020 men tror på en återhämtning under andra halvåret. Bankens ekonomer tror på en arbetslöshet på närmare 10 procent och att Sveriges BNP ska minska med 4,2 procent i år. I senaste Ekonomiekot Extra sa bankens chefsekonom Andreas Wallström att Europas ekonomier är fritt fall – så även den svenska.

Den 20 mars uppdaterade SEB sina prognoser på grund av coronaviruset. De förutspådde i huvudscenariot att Seriges BNP-tilllväxt skulle bli minus 2‚7 procent i år och att den svenska arbetslösheten kommer stiga till 10 procent.

”Nedstängningar runt om i världen gör att en djup ekonomisk nedgång i närtid nu är oundviklig”, skriver SEB:s prognoschef Håkan Frisén.

Handelsbankens ekonomer skrev i en makrokommentar den 11 mars att de räknade me att Sverige skulle få se en nolltillväxt i år.

29 mar
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Docent: Vi lär ha mindre pengar när rädslan lagt sig

De åtgärder som nu vidtas på grund av coronavirusets utbrott skapar många nya problem. Det säger Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, till Göteborgs-Posten.

I olika kristider brukar människor förändra sina vanor och konsumera mindre – men även när krisen är över kan oron vara kvar. Därför lär människor inte konsumera lika mycket i höst ”som de annars hade gjort”, säger han.

Fredrik NG Andersson tar också upp att börsen rasat och spår att bostadspriserna kommer falla.

– Det betyder att hushållen blir fattigare. Vi kommer ha mindre pengar att konsumera för, även när vi inte är rädda längre, säger han till GP.

29 mar
Angelica Blick har delat flera bilder från intervjutillfället i sin story på Instagram. TT/Angelica Blicks Instagram
undefined

Shekarabi gör virusintervju med känd modeinfluencer

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) har låtit sig intervjuas av influencern Angelica Blick för att nå fler personer med budskap gällande coronakrisen. Det rapporterar journalisten Emanuel Karlsten på sin blogg.

– Jag tycker vi borde hitta tillbaka till folkrörelsetraditionen i vårt land där den breda massan kan vara inblandad i samtal om hur vi hanterar coronapandemin framåt, säger Shekarabi till bloggen.

Intervjun kommer att publiceras på Blicks Youtube-kanal, där hon har 76 000 prenumeranter. Hon uppger själv att hon inte fick något betalt för intervjun.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Illustrationsbild.  Ben Margot / TT NYHETSBYRÅN
Den globala konjunkturen

Varslen fortsätter i USA trots historiskt krispaket

Varuhus och klädföretag i USA, som Macy’s och Gap, skickar hem tiotusentals anställda, rapporterar Wall Street Journal. USA har drivit igenom ett historiskt stort amerikanskt krispaket på 2 000 miljarder dollar, men för affärerna är det svårt att hantera förlusterna ändå när de tvingas hålla stängt för att följa restriktioner.

Macy’s har hållit stängt sedan 17 mars och skickar hem nästan hela sin personalstyrka på 125 000 anställda.

2 tim
Människor köar för en gratis måltid, här i Hongkong.  ANTHONY WALLACE / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Viruset hindrar 24 miljoner från att lyftas ur fattigdom

Världsbanken bedömer att de ekonomiska effekterna från coronautbrottet kommer att hindra 24 miljoner människor i Asien och Stilla havsregionen att ta sig ur fattigdom, rapporterar flera medier.

I sitt värstascenario bedömer Världsbanken att nästan 35 miljoner personer kan hållas kvar i fattigdom, varav 25 miljoner i Kina. Samtidigt riskerar 11 miljoner fler sjunka under fattigdomsgränsen, som Världsbanken lägger vid 5,50 dollar per dag, runt 55 kronor.

4 tim
Läs mer om Den globala konjunkturen
Medicinsk personal i Iran.  WANA NEWS AGENCY / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Europa skickar hjälp till Iran – kringgår sanktioner

Flera europeiska länder har exporterat medicinsk utrustning till Iran, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Exporten är den första som genomförts sedan en ny handelsmekanism, som syftar till att kringgå de amerikanska sanktionerna, trätt i kraft.

Handelsmekanismen grundar sig i en uppgörelse mellan flera europeiska länder och Iran och gör det möjligt att utbyta humanitära förnödenheter och mat med landet.

Antalet bekräftat smittade i coronaviruset i Iran översteg på måndagen 40 000 personer.

4 min
Ungerns premiärminister Viktor Orbán, Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Thailands premiärminister Prayut Chan-o-cha. TT
undefined

Coronapandemin en chans att skaffa sig mer makt

Ungern är inte det enda exemplet på hur ledare använder coronapandemin som ett fönster för att tillskansa sig mer makt, rapporterar New York Times.

I en genomgång nämner tidningen bland annat Israel där premiärminister Benjamin Netanyahu använt virusspridningen som förevändning för att stänga landets domstolar, vilket gjort att rättegången där han själv står anklagad för korruption skjutits på framtiden.

I Thailand har premiärminister Prayut Chan-o-cha tagit sig rätten att censurera nyhetsmedier. Journalister som kritiserat regeringens hantering av virusutbrottet har blivit stämda.

– Vi kan få en parallell pandemi av auktoritära och repressiva åtgärder, varnar FN:s Fionnuala Ní Aoláin i New York Times.

2 tim
Ett tillfälligt sjukhus i London.  Stefan Rousseau / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Larm från brittiska vården: Saknar skyddsutrustning

Trycket ökar mot Storbritanniens premiärminister Boris Johnson efter rapporter om brist på skyddsutrustning, rapporterar Sky News.

Enligt sjuksköterskeorganisationen Royal College of Nursing finns exempel på hur man vårdat patienter som insjuknat i covid-19 utan någon skyddsutrustning alls.

– Det här kan inte fortsätta. De utsätter sig själva, sina familjer och patienterna för risker. Vi behöver handlingskraft, vi behöver utrustning och vi behöver det nu, säger sjuksköterskan Donna Kinnair.

Senare under tisdagen kommer Boris Johnson att hålla ett videomöte med sina medarbetare för att diskutera situationen vidare.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Mike Segar / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

H&M draglok på stark Stockholmsbörs

Stockholmsbörsen tar rygg på Wall Street och de ledande indexen i Asien och stiger brant på tisdagens handel. Strax före klockan 11.00 står de ledande indexen som följer:
• OMXS30: + 2,0 procent
• OMXSPI: + 2,5 procent

Därmed går Stockholmsbörsen mot sin andra raka uppgångsdag efter gårdagens plusrörelse på cirka 2 procent.

PMI-siffror i Kina har kommit in klart högre än väntat. Marssiffrorna på 52 går att jämföra med analytikernas prognoser som pekade på 45 och de rekordlåga PMI-siffrorna på 35,7 i februari.

Donald Trump och Vladimir Putin har enats om att hålla samtal om energimarknaderna vilket får oljepriserna att stiga efter gårdagens branta fall.

Samtliga bolag på storbolagslistan lyser grönt. I topp finns H&M som stiger närmare 6 procent.

E-modehandlaren Zalando, där Kinnevik är storägare, vinstvarnar för första kvartalet och hänvisar till coronaviruset. Vid 11-tiden var Kinnevik upp 4 procent.

Holmen, vars A-aktie är upp drygt 30 procent i år, handlas från i dag utan utdelning på 7 kronor per aktie.

2 tim
NOEL CELIS / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Uppåt på Asiens börser efter statistiksläppet: ”Glädjande”

Det var positiva tongångar på Asiens börser under tisdagsmorgonen. Vid 05.20, svensk tid, låg indexen som följer:
• Nikkei: +0,8 %
• Shanghai: +0.6 %
• Shenzhen: +1,1 %
• Hang Seng: +1.45 %
• Kospi: +2,1 %
Indexen tar därmed rygg på gårdagens uppgångar på Wall Street och Reuters skriver att hoppet hålls uppe av att PMI-siffror i Kina kommit in klart högre än väntat. Marssiffrorna kom in på 52 – vilket kan jämföras med analytikernas prognoser på 45 och de rekordlåga PMI-siffrorna på 35,7 i februari.

Även CNBC tar upp makrosiffrorna i Kina som en förklaring till börsuppgångarna. Och siffrorna är överraskande starka, anser SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist på Twitter. Han lägger dock till man ska vara försiktig kring att dra slutsatser av olika data just nu – även positiva.

”Likväl glädjande”, skriver Bergqvist.

6 tim
Kearney Ferguson / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Rejäla uppgångar i New York – Microsoft vinnare

New York-börserna fortsatte rejält upp på måndagen efter förra veckans rally. De ledande indexen spurtade mot slutet av handelsdagen och stängde som följer:
S&P 500: +3,4 procent
Nasdaq: +3,6 procent
Dow Jones: +3,2 procent


Donald Trump meddelade i går att riktlinjerna om social distansering förlängs till den 30 april. Enligt CNBC togs åtgärden emot positivt av marknaden då den bedöms begränsa de långsiktiga skadorna på ekonomin. Beskedet står också i skarp kontrast till Trumps tidigare uttalanden om att eventuellt öppna upp landet till påsk.

Läkemedelsjätten Johnson & Johnson bidrog också till att lyfta humöret. Bolaget ska börja testa en vaccinkandidat mot covid-19, som skulle kunna vara redo för användning i januari. Aktien steg 8 procent.

Microsoft lyfte 7 procent efter att ha meddelat att antalet dagliga Skype-användare ökat med 70 procent den senaste månaden. Bolagets molntjänster uppges också ha fått ett rejält uppsving under coronakrisen.

Förra veckan rusade Dow Jones 12 procent vilket var den största uppgången sedan 1938. S&P 500 steg i sin tur 10,3 procent och hade sin bästa vecka på över tio år.

JP Morgans strateg Mislav Matejka säger till CNBC att lättnadsrallyt var naturligt i ljuset av de snabba nedgångar som varit. Men han tror att den nyfunna optimismen är övergående och att ytterligare börsfall väntar då företagens vinster och efterfrågan lär fortsätta sjunka.

Igår 13:38
Läs mer om Dagens börs

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Kawa Mohamed jobbar som frisör. Arkivbild.  FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Den vikande arbetsmarknaden

Oro om uppehållstillstånd i varselvåg: ”Kämpat fyra år”

Personer med tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige som hoppas få stanna permanent drabbas hårt av de rekordhöga varseltalen, rapporterar Ekot. I går meddelade Arbetsförmedlingen att 36 800 hade varslats i coronakrisens spår i mars.

Frisören och hemspråkshandledaren Kawa Mohamed från Syrien oroar sig för att förlora jobbet och därmed möjligheten att få stanna.

– Jag har kämpat i fyra år. Så jag vill inte att en sådan grej som vi inte har räknat med kommer i sista minuten och tar bort allting, säger han.

Migrationsverket säger att reglerna ligger kvar, men att man ser över konsekvenserna. Enligt migrationsminister Morgan Johansson (S) planeras inte någon översyn av regelverket.

5 tim
Illustration: Ett öde Drottninggatan i Stockholm. TT
undefined

Analys: Värre än alla andra kriser, men ljusglimtar finns

Skrämmande siffror och betydligt fler än prognosen för bara en vecka sedan. Så beskriver SR Ekots ekonomikommentator Kristian Åström den rekordhöga varselstatistiken för mars.

– Väldigt få har förutsett den kraftiga nedgången som vi nu ser.

Växande arbetslöshet riskerar att slå mot delar av ekonomin som hittills varit relativt skonade, som banker och fastighetsägare, enligt Åström.

Viktor Munkhammar skriver för DI att tvärstoppet i ekonomin talar för att en ”större del” av de som nu varslats förlorar jobbet.

Jämfört med de värsta månaderna under finanskrisen och 1990-talskrisen är varslen nu närapå dubbelt så många, noterar han.

Men påminner samtidigt:

”Mitt i allt elände ska vi inte heller glömma att en del branscher tvärtom skriker efter arbetskraft”, skriver Munkhammar och nämner sjukvård och distansförsäljning.

Igår 12:26
Eva Nordmark. Henrik Säll /TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ministern om jättevarslen: ”Prövande tid väntar oss”

Läget är mycket allvarligt. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i en kommentar till TT efter att Arbetsförmedlingen presenterat nya rekordhöga varselsiffror.

Hon säger att ytterligare åtgärder kommer att behövas.

”Samtidigt kommer inte skattebetalarna kunna rädda alla företag och alla jobb, hela samhället kommer att påverkas av krisen. Sverige har en tung och prövande tid framför sig och den ska vi ta oss igenom gemensamt som ett samhälle”, skriver Nordmark i kommentaren.

Under den senaste veckan varslades 18 433 personer om uppsägning och totalt i mars har 36 800 personer varslats.

Igår 10:22
Läs mer om Den vikande arbetsmarknaden