Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Regelkrånglet

Ber myndigheten om hjälp – straffas med hundratusentals kronor

Företaget vill göra rätt och har anställda som bara jobbar med att utbilda medarbetarna, så att reglerna följs. ”Men det är helt omöjligt”, säger Niclas Jansson, ägare av Kyl & Frysexpressen till fPlus. Varje överträdelse ger en sanktionsavgift på upp till 20 000 kronor och för företag med många anställa kan det snabbt handla om hundratusentals kronor.

En förare har glömt sitt kort i färdskrivaren efter sitt arbetspass, en annan förare har glömt att sätta i förarkortet när hen körde inom terminalområdet. Det är bara några av de anmärkningar som upptäcks vid Transportstyrelsens företagskontroller och som kan leda till saftiga sanktionsavgifter på flera hundratusentals kronor för företag inom transportsektorn.

Niclas Jansson, ägare av Kyl & Frysexpressen, berättar att trots att företaget sedan ett par år tillbaka haft en person anställd med ansvar för att utbilda förare i regelverket har de fått en mängd anmärkningar i företagskontroller.

– Vi har ungefär 80 lastbilar som kör cirka 450 chaufförer varje år. Vi genomför löpande utbildningar med alla som kör för oss men man måste också se till den mänskliga faktorn. Alla kan göra fel och det ska inte straffas så otroligt hårt, säger han.

Snabbt hundratusentals kronor i sanktionsavgifter

En överträdelse kan ge sanktionsavgifter på mellan 500 och 20 000 kronor. För ett företag som har flera hundratals anställda kan det snabbt komma upp i hundratusentals kronor. En av de anmärkningar som Kyl & Frysexpressen Mälardalen har fått från Transportstyrelsen handlar om överskriden körtid och otillräcklig dygns- och veckovila. Det handlar om en inhyrd förare som efter att han kört färdigt åt bolaget kört för ett annat bolag.

– Vi ska ha koll på våra förare men det är helt omöjligt att veta vad en inhyrd förare gör efter att hen kört åt oss. Det är orimligt att vi ska straffas för det, säger Niclas Jansson.

Man kan ifrågasätta om det är rimligt att ett företag ska behöva ha två heltidsanställda som bara ska se till att sammanställa information som till exempel när företagets bussar tvättas eller flyttas inom depåområdet.

En företagskontroll ska kontrollera förarnas veckovila och körtid mellan viloperioder samt tvåveckorsgränsen för körtid. Även diagramblad, uppgifter och utskrifter från fordonsenheter och förarkort ska kontrolleras. Kontrollerna fyller en funktion men i nuläget är tillämpningen av regelverket alldeles för fyrkantigt, menar Susanne Karlsson, jurist på branschorganisationen Transportföretagen.

– Det stora problemet är att de allra flesta företagen vill ju göra rätt, de är måna om att följa kör- och vilotider. Det ska inte gå att ha förare som kör för länge för att vinna marknadsandelar. Det leder till osund konkurrens och det vill ingen seriös aktör ha.

– Det är i grunden bra med kontroller men man kan ifrågasätta om det är rimligt att ett företag ska behöva ha två heltidsanställda som bara ska se till att sammanställa information som till exempel när företagets bussar tvättas eller flyttas inom depåområdet.

Förra året infördes en regeländring som innebär att sanktionsavgifterna för överträdelser mot kör- och vilotidsregelverket kan sänkas under vissa omständigheter. Det skulle då gälla överträdelser som ”saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts”.

– Enligt vår kartläggning har den nya bestämmelsen bara tillämpats vid två tillfällen. Att det ens finns ett behov av justeringar som detta tycker jag visar att det underliggande regelverket är felaktigt, säger Susanne Karlsson.

Får inget stöd från myndigheten

Men hon menar även att den så kallade ”oskälighetsparagrafen” även visar på att regeringen vill se mer flexibilitet i tillämpningen av regelverket.

– Nu skulle vi behöva se att myndigheten var lite modigare och faktiskt uppmärksammar när företagen har gjort så gott man har kunnat för att förebygga vissa överträdelser. För misstag sker, säger hon.

Hon menar att branschen framförallt vill se ett starkare stöd i tillämpningen av regelverket.

– Men då de inte får något stöd från myndigheten så tvingas de att hitta sina egna lösningar för hur de ska sköta sin dokumentation och hoppas på att myndigheten tänker likadant som dem. Det hade underlättat om Transportstyrelsen skulle kunna ge mer stöd och råd kring hur företagen ska arbeta med de här frågorna, säger hon.

Att myndigheten inte förstår att vi vill göra rätt är olyckligt

Från branschens håll riktas även kritik mot att kontrollerna aldrig inkluderar besök i företagens lokaler, i synnerhet då majoriteten av alla företagskontroller leder till sanktionsavgifter.

– De kan inte ens komma ut hit till oss vilket jag tycker är en skandal, säger Niclas Jansson som även efterlyser mer stödjande och lärande inslag i kontrollerna.

– Vi har bett Transportstyrelsen att komma ut till oss och berätta hur vi ska göra, men de hänvisar endast till bristande resurser. Det är olyckligt. Vårt fokus är alltid att vi ska värna om chaufförerna, konkurrenskraften och miljön. Det är det absolut viktigaste för oss. Att myndigheten inte förstår att vi vill göra rätt är olyckligt, säger Niclas Jansson.

Transportstyrelsen: ”Vi har valt att inte åka ut till företagen”

Gunilla Yourstone, sektionschef för kör- och vilotider på Transportstyrelsen, menar att myndigheten tar kritiken på allvar.

– Vi vill vara ett stöd för de företag som jobbar seriöst med kör och vilotider och vi vill kunna erbjuda mer handfast hjälp. Det är ett pågående arbete för oss. Till exempel arbetar vi mycket med att göra den första kontakten med företagen bättre och erbjuda mer hjälp för hur företagen ska kunna följa regelverket, säger hon.

Varför kommer ni inte ut till företagen?

– Vi har valt att inte åka ut till företagen eftersom vi gör bedömningen att vi kan använda resurserna bättre än till resor genom Sverige.  Sverige är ett stort land och resor tar tid. Om vi besökte alla företag som är i kontroll, så skulle vi hinna kontrollera betydligt färre.

Hon menar även att hon tror är att den så kallade ”oskälighetsparagrafen” ska kunna tillämpas mer i framtiden.

– Det är en process för oss också. Jag tänka mig att det kommer bli fler i framtiden.

Fakta:

Sanktionsavgifterna skiljer sig beroende på vilka överträdelser som gjorts men kan uppgå till 20 000 kronor. Taket för sanktionsavgifter är i dagsläget 800 000 kronor men får inte överstiga en procent av årsomsättningen.

Toppnyheter

Illustrationsbild.  REUTERS TV / TT NYHETSBYRÅN
Sjukdomsutbrottet i Kina

Två misstänkta fall av coronaviruset i Finland

Två kinesiska turister har sökt vård i Ivalo i norra Finland efter att ha fått influensaliknande symtom som kan vara coronaviruset, rapporterar Svenska Yle.

Proverna ska nu skickas på analys och ett preliminärt resultat väntas under fredagseftermiddagen.

– Den kinesiska familjen turistar i Lappland sedan några dagar. De har kommit dit från Wuhan i Kina via Norge, säger infektionsöverläkaren Markku Broas till Svenska Yle.

1 tim
En kvinna med ansiktsmask i staden Wuhan Achmad Ibrahim / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kina bekräftar nytt dödsfall utanför staden Wuhan

Lokala myndigheter i Kina bekräftar att ytterligare en person har dött i coronaviruset utanför sjukdomens smittcentrum i provinsen Hubei, rapporterar AFP.

Dödsfallet inträffade i den nordöstra provinsen Heilongjiang som gränsar till Ryssland, omkring 200 mil från staden Wuhan som är sjukdomens epicentrum.

På torsdagen bekräftades det första dödsfallet utanför Hubei-provinsen, en 80-årig man som diagnostiserats med sjukdomen och dog den 22 januari.

Enligt den kinesiska hälsomyndigheten har antalet konfirmerade fall av den sarsliknanden virussjukdomen nu stigit till 830.

2 tim
Sjukvårdspersonal i Kina. Dake Kang / TT NYHETSBYRÅN
undefined

14 personer har testats för viruset i Storbritannien

14 personer i Storbritannien har undersökts för coronaviruset från Kina, rapporterar Sky News. Fem av provresultaten ska vara negativa och man inväntar fortfarande svar på de resterande nio undersökningarna.

Två av personerna som undersökts ska ha fått influensa efter att ha rest till Wuhan i Kina, provinsen där sjukdomsutbrottet tros ha börjat.

I nuläget har coronaviruset dödat minst 18 personer och smittat över 600 personer i världen.

Igår 23:32
Läs mer om Sjukdomsutbrottet i Kina
Ursula von der Leyen, Michel Barnier och Charles Michel. TT/Twitter
Brexit - förhandlingarna

Brexitavtal signerat av EU-toppar – omröstning väntar

EU:s högsta ledare har formellt godkänt Storbritanniens brexitavtal, skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på Twitter.

”Charles Michel (Europeiska rådets ordförande reds. anm.) och jag har precis skrivit under Storbritanniens uträdesavtal, vilket öppnar upp för att det ska gå igenom EU-parlamentet”, skriver hon.

På torsdag nästa vecka ska EU-parlamentet rösta om avtalet.

17 min
Brittiska drottningen. CHRIS RADBURN / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Drottningen har skrivit under – allt klart för brexit

Den brittiska processen för att lämna EU är nu formellt avslutad, sedan drottning Elizabeth skrivit under brexitlagstiftningen som tidigare klubbats av parlamentets båda kammare, skriver AFP.

Senare under torsdagen väntas även EU-parlamentets konstitutionella utskott rösta ja till avtalet, skriver TT. Därefter återstår bara för parlamentet som helhet att rösta ja när det samlas på onsdag i Bryssel.

Slutligen ska utträdet formellt godkännas av samtliga medlemsländer, innan britterna kan lämna unionen sent på kvällen 31 januari.

Igår 16:56
Boris Johnson i parlamentet på onsdagskvällen JESSICA TAYLOR / AFP
undefined

Brexitlagen igenom sista hindret – på väg bli lag

Storbritannien har tagit ytterligare ett steg mot att lämna EU den 31 januari när brexitlagstiftningen under onsdagskvällen gick igenom det sista skedet i parlamentet. Det enda som återstår för för lagen att träda i kraft är att drottningen ska ge sitt samtycke, något som kan ske redan under torsdagen, rapporterar internationella nyhetsbyråer.

Överhuset hade försökt få in några ändringar i lagen, rapporterar Reuters, bland annat rörande skydd för barn som ensamma kommer till Storbritannien. Men Boris Johnson har motsatt sig alla ändringar, och överhuset valde till slut att släppa igenom lagen.

Innan utträdet blir helt klart ska även Europaparlamentet godkänna avtalet, något som väntas ske den 29 januari.

22 jan
Läs mer om Brexit - förhandlingarna
Högsta domstolen meddelade dom i det uppmärksammade målet mellan staten och Girjas sameby på torsdagen. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Ledare: Lagar grundade i etnicitet är inte rätt väg

Statsminister Stefan Löfvens humör, den svenska cancervården och Högsta domstolens beslut gällande Girjas sameby är några av ämnena som tas upp på dagens ledarsidor.

”Var inte så sur, Stefan Löfven”, skriver ledarskribenten Eva Franchell i Aftonbladet. Trots att det råder dystra politiska tider var det inte bättre förr menar hon och drar bland annat paralleller till 1970-talets diktaturer i Europa.

Det är bortom all anständighet att människor dör i onödan i väntan på cancervård i Sverige, skriver Expressens ledarsida. För att råda bot på situationen måste sjukvården prioritera och vårdgarantier riktas mot de allvarligast sjuka, skriver tidningen på ledarplats.

SvD:s ledarskribent Jesper Sandström tar upp Girjas sameby som efter en lång rättstvist nu får ensamrätt att besluta över jakt- och fiskerättigheter. Sandström menar att den liberala linjen måste vara att motsätta sig lagstiftning grundad i etnicitet, oavsett om den försvaras av samer eller av andra nationalister.

Sydsvenskans ledarsida menar istället att det inte är mer än rätt att samebyn vann mot svenska staten. ”Den största vinnaren är kanske, trots allt, ett lite mer anständigt Sverige”, skriver man.

25 min
Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Det brådskar att välja snabbare klimatpolitiska spår”

På tisdagen inleddes World Economic Forum som samlar världens ledare i den schweiziska staden Davos. Som väntat hamnade klimatets utmaningar högt på agendan.

”Arbetet för att bromsa klimatförändringarna går oroväckande långsamt”, skriver Sydsvenskans ledarsida. De har tagit del av en ny undersökning från PwC som visar att världens företagsledare oroar sig för den ekonomiska utvecklingen.

Men trots att en grön trend är på gång krävs det stora klimatpolitiska åtgärder för att stimulera den utvecklingen, skriver Sydsvenskan.

Carolin Dahlman på Kristianstadsbladets ledarsida skriver att Greta Thunbergs anklagelser mot tidigare generationer är grundlös.

”Näringslivets långsiktigt hållbara förslag, finansvärldens ekonomiska muskler och forskarnas påhittighet finns där. Det enda de behöver för att lugna klimatpaniken är resurser – det vill säga mer pengar och ekonomisk tillväxt”, skriver Carolin Dahlman.

Richard Böhme på Östersunds-Postens ledarsida skriver att Trumps tal i Davos snarast var att likna med en valkampanj. Han ser en ny strategi hos den ovanligt lugna amerikanska presidenten som uppvisade en betydligt mer optimistisk sida.

”Nu var udden riktad mot alla ’domedagsprofeter’ som inte ville inse att vi lever i den bästa av världar. Alla cyniker som bara hänger läpp och inte glatt blickar mot den ljusa framtiden”, skriver Richard Böhme.

Igår 16:44
Läs mer om Ledarsvepet
Avspärrning efter sprängning i Malmö. Illustrationsbild.  Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Sprängningarna i Sverige

Endast sju dömdes för sprängdåd under 2019

Trots att antalet anmälda sprängdåd ökade kraftigt under 2019 så har endast sju personer dömts, enligt en granskning som genomförts av SR Ekot.

– Det är svårt med den tekniska bevisningen när det har sprängts. Det mesta sprängs ju bort i samband med detonationen, säger Marie Borgh, chef för det nationella bombskyddet till Ekot.

Totalt gjordes 257 anmälningar under förra året. Enligt polisen är det vanligaste motivet att skrämmas, inte att döda. Men i många fall tycks gärningsmännen vara likgiltiga för eventuella dödsfall.

– Vissa av laddningarna har varit så kraftfulla att det funnits en risk för det. Det struntar man uppenbarligen i, säger Marie Borgh.

30 min
Sprängda adressen på Östermalm.  Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sprängning på Östermalm kopplas till knarkcentral

Bostadshuset på Östermalm i Stockholm som utsattes för en explosion i förra veckan har använts som knarkcentral där kunder bland annat kunde köpa kokain och cannabis, enligt uppgifter till Expressen.

Tanken med knarkcentralen är att försvåra för polisen att skapa en beviskedja kring narkotikahandeln då försäljningen inte skedde direkt mellan säljare och köpare.

– De här personerna är proffs. Det är inte någon som odlar hemma om man säger så. Man kan köpa olika grejer, berättar en person som själv köpt narkotika på adressen för tidningen.

Polisen vill inte kommentera uppgifterna om att bostadshuset på Östermalm använts som knarkcentral.

1 tim
Läs mer om Sprängningarna i Sverige
Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Lugn handel på Asiens börser – viruset i fokus

Det var små rörelser på de av Asiens ledande börser som höll öppet under fredagen. Vid 05.15-tiden, svensk tid, låg indexen som följer:
• Nikkei: –0,1 %
• Hongkong: +0,1 %
Utvecklingen kommer medan investerarna fortsätter att följa utvecklingen kring coronaviruset, skriver CNBC och lägger till att kinesisk statlig media uppgett att 830 personer insjuknat i Kina.

Becky Liu, ansvarig för kinesisk makroekonomi vid Standard Chartered Bank, säger till CNBC att det återstår att se hur svår situationen kommer att bli.

– Investerare är rädda att coronaviruset ska dämpa konsumtionen i Kina nu när den kinesiska ekonomin redan börjat mattas av, säger Yasuo Sakuma, investeringschef vid Libra Investments, till Reuters.

Börserna i både Kina och Sydkorea håller stängt då nyårsfirandet inleds på lördag.

3 tim
Börje Ekholm.  HENRIK SÄLL/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ericsson lyfter vinsten rejält och höjer utdelningen

Ericsson lyfter vinsten i det fjärde kvartalet till drygt 6 miljarder kronor. Det är något lägre än analytikernas förväntningar. Det justerade resultatet kommer in klart lägre än väntat.

Telekomjättens styrelse föreslår samtidigt att utdelningen till aktieägarna ska öka med 50 procent.

Den jämförbara omsättningen ökade med 1 procent, enligt den färska rapporten. Försäljningen minskade i Nordamerika, men det kompenserades av tillväxt i bland annat Mellanöstern och Nordostasien. Den totala omsättningen i kvartalet steg 4 procent jämfört med samma period 2018.

”Våra prestationer under 2019 visar att vi följer planen för att nå våra mål för 2020 och 2022”, skriver vd:n Börje Ekholm i rapporten.

2 tim
Axel Öberg / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Wall Street vände till plus efter lugnande WHO-besked

New York-börserna öppnade nedåt på torsdagen efter blandade delårsrapporter men klättrade till stängning över nollan. Vid dagens slut var utvecklingen:
• S&P 500: +0,1%
• Nasdaq: +0,2%
• Dow Jones: -0,1%
Oron för coronavirusets spridning har legat som en våt filt över marknaderna men WHO:s besked om att det ännu inte är att betrakta som en global kris stärkte humöret

Konsumentvarujätten Procter & Gamble rörde sig svagt ner efter att ha rapporterat en vinst över förväntan men försäljningssiffror under estimaten.

Essity-konkurrenten Kimberly-Clark stängde svagt upp efter en rapport som var i linje med förväntningarna.

Southwest Airlines redovisade ett vinsttapp på 21 procent under det fjärde kvartalet på grund av problemen med Boeing 737 Max. Aktien backade initialt men stängde över 3 procent högre.

Konkurrenten American Airlines steg nästan 6 procent efter en rapport som var i linje med estimaten. Bolaget uppger att 10 000 avgångar ställdes in under kvartalet på grund av 737 Max flygförbud.

Igår 16:13
Läs mer om Dagens börs

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Ulla Andersson (V). Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Vänsterpartiets framtid

Ulla Andersson nominerad till partiledare för V

Vänsterpartiets distrikt i Sörmland har nominerat partiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson till partiledare. Det rapporterar Ekot.

Distriktsordföranden Patrik Renfors räknar bland annat upp Ulla Anderssons arbetsbakgrund, långa riksdagsvana och erfarenhet av kommunalpolitik som skäl till varför hon skulle bli en bra partiledare. Hon är även välkänd bland väljarna.

Nomineringstiden går ut den 21 februari.

Igår 22:26
Ulla Andersson/Nooshi Dadgostar. TT
undefined

Stort tryck på att nästa V-ledare ska vara kvinna

Ulla Andersson och Nooshi Dadgostar är de två personer vars nammn nämnts flest gånger som önskade efterträdare till avgående V-ledaren Jonas Sjöstedt. Det skriver DN som ringt runt till de olika distrikten i landet.

Endast ett av distrikten har nämnt manliga kandidater och enigheten är enligt tidningen ”närmast total” i partiet om att nästa ledare ska vara en kvinna.

– Jag tycker att det är på tiden att vi väljer en kvinna efter två män, säger John Edström, ordförande i distriktet Göteborg.

Igår 20:18
Läs mer om Vänsterpartiets framtid