TT
Regelkrånglet

Baylans vapen mot akuta krånglet: ”Vill lyssna in mig ordentligt”

Sverige får skarp kritik från OECD för att regelarbetet går åt fel håll. Samtidigt blir företagare allt mer desperata och kräver åtgärder. Men näringsminister Ibrahim Baylan tänker inte hasta fram. ”Ännu så länge åker jag fortfarande runt och träffar företagare”, säger han till fPlus.

Sverige tycks sjunka längre och längre ner i krångelträsket. Regering efter regering har lovat underlättnader i regelbördan för Sveriges företagare – men vi marscherar raskt i motsatt riktning. Senaste OECD-rapporten Regulatory Policy Outlook 2018, som jämför regelbördan internationellt, visar att Sveriges ansträngningar att minska regelbördan har stannat upp, medan länder som Storbritannien, Nederländerna och Tyskland går framåt.

Stefan Löfven lovade inför sin första mandatperiod som statsminister att regelbördan skulle minska. Även alliansregeringen hade samma ambition genom dåvarande näringsminister Maud Olofsson. Under alliansens första mandatperiod lade hon fram en ambitiös handlingsplan för att minska regelkrånglet med 25 procent. Det nådde inte ens halvvägs och hon fick mycket kritik för arbetet – men hon var ändå den som lyckades bäst av alla som har försökt.

Nu är det näringsminister Ibrahim Baylans (S) tur att göra ett försök. I somras inledde han något han kallar för ”förenklingsresan” – en turné där han ska lyssna på företagens utmaningar med avsikt att förbättra och underlätta regelbördan.  Under hösten har han åkt runt och träffat företagare av olika storlek i olika delar av landet.

Ibrahim Baylan, hur ska du lyckas med vad andra ministrar i olika regeringar har misslyckats med?

– Ännu så länge åker jag fortfarande runt och träffar företagarna och på fredag ska jag till Malmö. Jag vill först lyssna in mig ordentligt. Jag tycker att det är mer givande än att sitta och sätta upp statistiska mål och procentsatser för regelkrånglet. Sedan om det gäller antal regler eller tillämpningen av dessa, det får vi återkomma till när jag är klar med rundan. Jag vill ha konkreta beskrivningar om vad krånglet består i.

Varför tog du initiativet till förenklingsresan?

– Av ett mycket enkelt skäl. När jag som ny näringsminister träffade företrädare för näringslivet så tog de upp detta som en viktig fråga. Och det förstår jag. Men jag vill veta mer konkret: Vad är det som behöver förenklas?

Vad har du för upplevelser hittills i din förenklingsresa?

– Den bild jag får är att det förvisso finns en hel del regler som är krångliga. Men framförallt är det tillämpningen som man upplever som krånglig, samt attityden från myndigheterna. Just attityden från myndigheter varierar väldigt. En del myndigheter har, trots ganska omfattande lagstiftning, en ganska öppen och tjänstvillig attityd, vilket ju innebär att det fungerar väl. Medan i andra delar får jag vittnesmål om att det blir väldigt mycket onödig administration och byråkrati när företagen ska försöka följa de lagar och regler som finns.

Var är regelkrånglet värst?

– En myndighet som får gott renommé är Skatteverket. De har kommit långt i sin digitaliseringsprocess vilket har tjänat dem väl. Men på en del andra områden, som hos vissa andra statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner framkommer en hel del exempel som är mindre bra.

Som vad då till exempel?

– Det är av lite olika karaktär. Det verkar som att en låg grad av digitalisering är ett problemområde. En del menar att det fortfarande är för mycket pappersarbete. En företagare i restaurangbranschen i Stockholm beskrev att han skulle göra en ansökan till kommunen. Han behövde fylla i åtta olika papper till lite olika nämnder men glömde att signera på ett ställe. Därmed fick han börja om från början igen.

Vad är det som företagarna klagar mest på i kontakten med myndigheter och kommuner?

– Långa handläggningstider har jag hört vid upprepade tillfällen. Det gäller framförallt kommuner där man inte har så mycket resurser. På vissa håll kanske det bara är en enda person som handlägger frågan. En annan sak är att det kan vara svårt för företagaren att veta precis vad den ska göra. Sedan betyder attityden från myndigheter mycket.

Vad är det i attityden hos myndighetspersoner som företagarna stör sig på?

– En del företagare upplever sig misstänkliggjorda fast de i all välmening avser att göra rätt. Som en företagare uttryckte saken: ”Jag begriper ju varför reglerna är där. Jag vill ju ha ordning och reda jag också. Men måste det vara så krångligt för mig att hantera, för jag har ju ett företag att sköta?”. Nya lagar och regler innebär ökad administration för dem som sköter sig. Min ambition är att göra det så enkelt som möjligt för dem, så att det inte blir onödigt krångligt och att de bemöts med en god attityd från myndigheterna och att det inte innebär stress och onödig byråkrati.

Jag intervjuade krögaren Carl Jan Granqvist nyligen. Han berättade att regelbördan har vuxit från 10 procent till 60 procent under de tre år han har varit verksam. Hur ser du på den ökningen?

– Jag kan inte kommentera det enskilda fallet. Men visst, det är ju ett exempel på att kontroller drabbar dem som sköter sig genom ökad administration. Delar av restaurangbranschen har inte alltid varit så noggranna med att hålla sig till reglerna och det är anledningen till att regelverken har uppkommit. Men som sagt, jag vill jobba för att det inte ska bli onödigt krångligt för dem som sköter sig så att de inte känner sig misstänkliggjorda.

Många företagare, framförallt krögare, vittnar om nya krångliga regler vad gäller personalliggaren.

– Ja, jag förstår det. Jag får många frågor rörande den. Men den finns till för att det förkommer en hel del fusk i branschen. Det drabbar tyvärr dem som är skötsamma med mer administration.

Det är också ett nytt regelverk på gång för kontroll på gränsöverskridande transaktioner där skatterådgivare kommer behöva att lägga många timmar på administration.

– Anledningen till de här lagarna, till exempel inom finanssektorn, har ju tillkommit av en anledning, att det har förekommit skandaler. När man gör den typen av förändringar så blir det alltid generella förändringar.

Har du noterat någon bransch där regelkrånglet är extra skadligt?

– Ja, det finns en bransch som sticker ut och där man vittnar om en förändrad praxis. Det är gruv- och mineralbranschen där företagen vittnar om en alltmer oförutsägbar process. Det handlar inte i första hand om miljökrav och sådant utan det är snarare förutsägbarheten i processen när företaget vill vidta åtgärder eller påbörja arbeten. Det området tittar vi närmare på i dag.

Du nämnde att Skatteverket får gott renommé. Varför får de det?

– Skatteverket har genomgått en stor förvandling i samband med sin digitalisering. Jämför till exempel med hur det var att deklarera förr i värden. Men det finns också en attitydförändring där företagare vittnar om att när man har med dem att göra så upplever man att man får god hjälp att göra rätt.

Är digitaliseringen lösningen på problemet med regelkrångel?

– Den väldigt snabba teknikutvecklingen borde kunna effektivisera vårt sätt att jobba. Att Skatteverket får så gott renommé från företagare är ju att man har varit ledande när det gäller användandet av ny teknik. Vi måste, både inom statliga myndigheter, men också lokalt i kommuner och regioner, göra vårt yttersta för att vi ska använda skattepengarna så effektivt som möjligt. Då blir investeringar i ny teknik oerhört centralt.

Har du redan nu någon idé om hur du ska lösa det allmänna regelkrånglet?

– Jag vill nog helst göra klart min runda med företagen först, även av respekt för dem vi har bjudit in i olika delar av landet. Sedan ber jag att få återkomma i frågan, när jag är klar med min turné.

Toppnyheter

Hassan Diab/Två skadade män i samband med tisdagens händelse i Beirut. TT
Explosionen i Libanon

Premiärminister: Ansvariga för denna dödliga katastrof kommer att få betala priset

Tisdagens dödliga katastrof i Beirut kommer inte att passera utan att någon ställs till svars, lovar Libanons premiärminister Hassan Diab enligt Reuters. I stället kommer de ansvariga att få ”betala priset”.

Explosionerna blev så pass kraftiga eftersom de skedde i ett lager där någon form av explosiva material förvarades.

– Information om det här farliga lagret som har funnits där sedan 2014 kommer att meddelas, och jag kommer inte att förhindra utredningarna, säger han.

I talet vädjade Diab också om hjälp från andra länder. Redan under tisdagen lovade flera länder, bland annat Frankrike, Storbritannien och Israel, att hjälpa till.

Minst 78 personer uppges ha dött i explosionerna. Närmare 4 000 har skadats.

Igår 20:25
Skadade efter explosionen. Hassan Ammar / TT NYHETSBYRÅN
undefined

78 döda och tusentals skadade – siffrorna stiger efter explosionerna

Minst 78 personer har dött och 3 000 har skadats i explosionerna i Libanons huvudstad Beirut. Närmare 4 000 har skadats, enligt hälsominister Hamad Hassan.

Antalet döda väntas stiga ytterligare. Hälsoministern säger att uppgifterna är en ”preliminär beräkning”.

– Det är en katastrof på alla sätt och vis, säger Hamad Hassan i libanesisk tv.

Libanons chef för Röda Korset, George Kettani, säger att han ser drabbade vart han än tittar.

– Det är offer och skadade överallt – på alla gator och områden nära och långt borta från explosionen, säger han.

Det är ännu inte fastslaget exakt vad som orsakade de två explosionerna i en lagerlokal vid hamnen. Men enligt initiala uppgifter förvarades explosiva ämnen av något slag i området.

Igår 18:51
Bild på skadade människor i Beirut.  Hassan Ammar / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Överlevare: ”Jag kan inte fatta att jag är vid liv”

I Beirut ligger mängder av glassplitter och skadade på gatorna. Vittnen och överlevare beskriver en stad i ett katastrofläge för al-Jazira.

– Jag gick ut ur min bil och sprang mot en ingång till en byggnad. Då insåg jag att byggnaden var förstörd. Jag försökte ringa mina föräldrar men kunde inte få tag på någon, säger Nada Hamza som bor i staden.

– Jag kan inte fatta att jag är vid liv, tillägger hon.

Mohamed Khalifeh skyndade sig till sjukhuset för att hjälpa skadade. Han berättar att han var hemma när explosionen inträffade:

– Jag ropade till familjen att akta sig, det är en jordbävning – och genast kollapsade allt, säger han.

Igår 21:51
Läs mer om Explosionen i Libanon
Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.  Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

SKR: Mer statsbidrag behövs – skatter kan höjas

Det statsbidrag på 21 miljarder kronor som kommuner och regioner fått för att hantera coronapandemin räcker inte. Det säger chefsekonomen på Sveriges kommuner och regioner, SKR, Annika Wallenskog till DN.

– Höjer inte regeringen statsbidragen för nästa år ytterligare kommer många behöva höja skatten, säger hon till tidningen.

Hon kan inte säga exakt hur många kommuner och regioner det rör sig om men säger att läget ser värre ut för regionerna. Endast region Jönköping räknar på ett resultat omkring plus minus noll, enligt Wallenskog.

Igår 20:14
HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Calmfors om ekonomin: ”Jag är väldigt orolig”

Fasa ut de dyraste permitteringarna och ersätt dem med morötter för att få tillbaka folk i arbete. Så lyder ett av flera recept från Omstartskommissionen för att lyfta landet ur krisen.

– Jag är väldigt orolig för vad som kommer att hända när verksamheterna drar igång, med en ökad trängsel i allmänna kommunikationer. Vi ser så många exempel i vår omvärld på att smittspridningen ökar, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi och medlem i Omstartskomissionen.

Han fortsätter:

– När smittspridningen är stor drabbas ekonomin.

Vägen framåt är lång och i en sista fas, efter nästa val, är det dags för omstartsfasen, en fas där Lars Calmfors bland annat föreslår en skattereform, avvecklad hyresreglering, lägre minimilöner och uppluckrat anställningsskydd.

Igår 20:12
JONATHAN NACKSTRAND / AFP
undefined

Rundringning: Storbolag fortsätter med hemarbete i höst

Trots expertvarningar om risker för minskad lönsamhet planerar flera svenska storbolag att fortsätta med hemarbete under hösten. Det visar en rundringning som Dagens Industri genomfört.
– Vi fortsätter att arbeta hemifrån med undantag för våra affärskritiska funktioner som driftövervakning och kundtjänst eller de team som av olika praktiska skäl har svårigheter att jobba på distans, säger Inger Gunterberg, pressansvarig på Telia.

Även Ericsson är inne på samma spår.

– Vi kommer att fortsätta jobba hemifrån under hösten som vi vet nu. Vi håller just nu på att titta vad det finns för behov och önskemål kring hur man ska jobba framöver när pandemin har lagt sig men det är svårt att svara redan nu på hur hemarbetet påverkar verksamheten, säger Eva Andersson från Ericssons pressavdelning till Dagens Industri.

Igår 19:53
Läs mer om Den svenska konjunkturen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.  Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationspolitiken i Sverige

Moderaterna: Tåget har gått för uppgörelse med S

Det är inte längre möjligt att göra upp om en framtida migrationspolitik med Socialdemokraterna, säger Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard till Ekot.

– Nu har det tåget gått och nu är Socialdemokraterna svaret skyldiga om hur de ska driva det här genom riksdagen, säger hon och pekar på att om regeringen ska få igenom förslaget så krävs det att gå via en proposition – och då krävs det enighet.

Socialdemokraterna står bakom det mesta i migrationskommitténs förslag om att göra den tillfälliga asyllagstiftningen permanent. Medan regeringspartnern Miljöpartiet kommer att reservera sig på nästan alla punkter.

Igår 18:46
Annika Hirvonen Falk/Arkivbild.  Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

MP: Förutsättningar för humanitär flyktingpolitik

Regeringen kommer inte att kunna lägga fram en proposition om en framtida flyktingpolitik – i stället kommer det att behövas nya förhandlingar, säger Miljöpartiets Annika Hirvonen Falk till TT.

– Jag tror att vi har goda förutsättningar att nå en uppgörelse om en humanitär flyktingpolitik, om andra partier är beredda att sätta sig ned och förhandla, säger hon.

Det finns inget helhetsförslag från migrationskommittén med en majoritet bakom utan i stället finns flera enskilda lagförslag med ”hoppande majoriteter”.

Igår 11:07
Rikard Larsson intervjuas 7 juli/Arkivbild. Ali Lorestani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

MP vill förhandla igen – S och L säger nej direkt

Socialdemokraterna står bakom det mesta i Migrationskommitténs förslag om att göra den tillfälliga asyllagstiftningen permanent medan Miljöpartiet är missnöjda med nästan allt, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

MP hoppas på att få möjlighet att förhandla fram en ny uppgörelse med V, C och L i höst. Regeringskollegan S är inte intresserade av förhandla på nytt med MP.

– För oss socialdemokrater är det viktiga att vi har en lagstiftning som gör att vi inte kommer tillbaka till en situation som vi befann oss i 2015, säger Rikard Larsson, S-ledamot i kommittén, till radion.

Även L tackar nej till nya förhandlingar med MP.

Igår 06:05
Läs mer om Migrationspolitiken i Sverige
Tiktok och Apple. TT
Kritiken mot Tiktok

Källor: Apple visar intresse för att köpa Tiktok – dementeras

Techjätten Apple har uttryckt intresse för att köpa Bytedance-ägda videoappen Tiktok enligt ”flera källor”, skriver Direkt och refererar till Axios.

Strax efter uppgifterna publicerades rapporterade dock samma reporter att det inte pågår några diskussioner mellan Apple och Bytedance om att köpa Tiktok, enligt en talesperson för Apple.

Microsoft är sedan tidigare i samtal om att köpa den kinesiska videoappen. President Donald Trump har också gett sig in i samtalet genom att förklara att Tiktok kommer bannlysas i USA om videotjänsten inte är såld till ett amerikanskt bolag innan den 15 september.

Igår 14:46
Illustrationsbild.  Jessica Hill / TT NYHETSBYRÅN
undefined

FOI-expert Tiktok-varnar: Aggressiv datasamling

Om man känner sig bekväm med att kinesisk underrättelsetjänst eventuellt får tillgång till all information i telefonen är det fritt fram att fortsätta använda appar som Tiktok. Är man inte bekväm ska man absolut inte använda den. Det säger FOI:s forskningsingenjör David Lindahl till SVT Nyheter.

– Tiktok är väldigt aggressiv när det gäller att samla in information, säger han.

USA:s president Donald Trump öppnade i helgen för att bannlysa Tiktok i landet, med motiveringen att amerikansk användardata riskerar att hamna i händerna på den kinesiska staten.

Appen har sedan tidigare förbjudits i Indien av samma skäl.

Igår 08:50
Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Källor: Microsoft lägger Tiktok-samtalen på is

Microsoft uppges ha pausat förhandlingarna om att köpa Tiktoks amerikanska verksamhet från kinesiska Bytedance, efter att president Donald Trump i fredags sa att han var emot affären och stod i begrepp att bannlysa den i USA. Det uppger källor för Wall Street Journal.

Microsoft och Bytedance trodde att de grova dragen i en uppgörelse skulle kunna vara färdiga till måndag – men Trumps utspel tog dem på sängen, säger en källa till tidningen.

Källorna uppger för WSJ att förhandlingarna mellan Microsoft och Bytedance inte är döda, men att parterna nu väntar på att få mer klarhet i Vita husets linje innan man går vidare.

Osäkerheten är nu stor över vad som egentligen ska hända med den omåttligt populära videodelningsappen i USA, efter de senaste dagarnas turer, konstaterar TT: Ska den bannlysas, säljas eller knoppas av?

2 aug
Läs mer om Kritiken mot Tiktok