TT
Regelkrånglet

Baylans vapen mot akuta krånglet: ”Vill lyssna in mig ordentligt”

Sverige får skarp kritik från OECD för att regelarbetet går åt fel håll. Samtidigt blir företagare allt mer desperata och kräver åtgärder. Men näringsminister Ibrahim Baylan tänker inte hasta fram. ”Ännu så länge åker jag fortfarande runt och träffar företagare”, säger han till fPlus.

Sverige tycks sjunka längre och längre ner i krångelträsket. Regering efter regering har lovat underlättnader i regelbördan för Sveriges företagare – men vi marscherar raskt i motsatt riktning. Senaste OECD-rapporten Regulatory Policy Outlook 2018, som jämför regelbördan internationellt, visar att Sveriges ansträngningar att minska regelbördan har stannat upp, medan länder som Storbritannien, Nederländerna och Tyskland går framåt.

Stefan Löfven lovade inför sin första mandatperiod som statsminister att regelbördan skulle minska. Även alliansregeringen hade samma ambition genom dåvarande näringsminister Maud Olofsson. Under alliansens första mandatperiod lade hon fram en ambitiös handlingsplan för att minska regelkrånglet med 25 procent. Det nådde inte ens halvvägs och hon fick mycket kritik för arbetet – men hon var ändå den som lyckades bäst av alla som har försökt.

Nu är det näringsminister Ibrahim Baylans (S) tur att göra ett försök. I somras inledde han något han kallar för ”förenklingsresan” – en turné där han ska lyssna på företagens utmaningar med avsikt att förbättra och underlätta regelbördan.  Under hösten har han åkt runt och träffat företagare av olika storlek i olika delar av landet.

Ibrahim Baylan, hur ska du lyckas med vad andra ministrar i olika regeringar har misslyckats med?

– Ännu så länge åker jag fortfarande runt och träffar företagarna och på fredag ska jag till Malmö. Jag vill först lyssna in mig ordentligt. Jag tycker att det är mer givande än att sitta och sätta upp statistiska mål och procentsatser för regelkrånglet. Sedan om det gäller antal regler eller tillämpningen av dessa, det får vi återkomma till när jag är klar med rundan. Jag vill ha konkreta beskrivningar om vad krånglet består i.

Varför tog du initiativet till förenklingsresan?

– Av ett mycket enkelt skäl. När jag som ny näringsminister träffade företrädare för näringslivet så tog de upp detta som en viktig fråga. Och det förstår jag. Men jag vill veta mer konkret: Vad är det som behöver förenklas?

Vad har du för upplevelser hittills i din förenklingsresa?

– Den bild jag får är att det förvisso finns en hel del regler som är krångliga. Men framförallt är det tillämpningen som man upplever som krånglig, samt attityden från myndigheterna. Just attityden från myndigheter varierar väldigt. En del myndigheter har, trots ganska omfattande lagstiftning, en ganska öppen och tjänstvillig attityd, vilket ju innebär att det fungerar väl. Medan i andra delar får jag vittnesmål om att det blir väldigt mycket onödig administration och byråkrati när företagen ska försöka följa de lagar och regler som finns.

Var är regelkrånglet värst?

– En myndighet som får gott renommé är Skatteverket. De har kommit långt i sin digitaliseringsprocess vilket har tjänat dem väl. Men på en del andra områden, som hos vissa andra statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner framkommer en hel del exempel som är mindre bra.

Som vad då till exempel?

– Det är av lite olika karaktär. Det verkar som att en låg grad av digitalisering är ett problemområde. En del menar att det fortfarande är för mycket pappersarbete. En företagare i restaurangbranschen i Stockholm beskrev att han skulle göra en ansökan till kommunen. Han behövde fylla i åtta olika papper till lite olika nämnder men glömde att signera på ett ställe. Därmed fick han börja om från början igen.

Vad är det som företagarna klagar mest på i kontakten med myndigheter och kommuner?

– Långa handläggningstider har jag hört vid upprepade tillfällen. Det gäller framförallt kommuner där man inte har så mycket resurser. På vissa håll kanske det bara är en enda person som handlägger frågan. En annan sak är att det kan vara svårt för företagaren att veta precis vad den ska göra. Sedan betyder attityden från myndigheter mycket.

Vad är det i attityden hos myndighetspersoner som företagarna stör sig på?

– En del företagare upplever sig misstänkliggjorda fast de i all välmening avser att göra rätt. Som en företagare uttryckte saken: ”Jag begriper ju varför reglerna är där. Jag vill ju ha ordning och reda jag också. Men måste det vara så krångligt för mig att hantera, för jag har ju ett företag att sköta?”. Nya lagar och regler innebär ökad administration för dem som sköter sig. Min ambition är att göra det så enkelt som möjligt för dem, så att det inte blir onödigt krångligt och att de bemöts med en god attityd från myndigheterna och att det inte innebär stress och onödig byråkrati.

Jag intervjuade krögaren Carl Jan Granqvist nyligen. Han berättade att regelbördan har vuxit från 10 procent till 60 procent under de tre år han har varit verksam. Hur ser du på den ökningen?

– Jag kan inte kommentera det enskilda fallet. Men visst, det är ju ett exempel på att kontroller drabbar dem som sköter sig genom ökad administration. Delar av restaurangbranschen har inte alltid varit så noggranna med att hålla sig till reglerna och det är anledningen till att regelverken har uppkommit. Men som sagt, jag vill jobba för att det inte ska bli onödigt krångligt för dem som sköter sig så att de inte känner sig misstänkliggjorda.

Många företagare, framförallt krögare, vittnar om nya krångliga regler vad gäller personalliggaren.

– Ja, jag förstår det. Jag får många frågor rörande den. Men den finns till för att det förkommer en hel del fusk i branschen. Det drabbar tyvärr dem som är skötsamma med mer administration.

Det är också ett nytt regelverk på gång för kontroll på gränsöverskridande transaktioner där skatterådgivare kommer behöva att lägga många timmar på administration.

– Anledningen till de här lagarna, till exempel inom finanssektorn, har ju tillkommit av en anledning, att det har förekommit skandaler. När man gör den typen av förändringar så blir det alltid generella förändringar.

Har du noterat någon bransch där regelkrånglet är extra skadligt?

– Ja, det finns en bransch som sticker ut och där man vittnar om en förändrad praxis. Det är gruv- och mineralbranschen där företagen vittnar om en alltmer oförutsägbar process. Det handlar inte i första hand om miljökrav och sådant utan det är snarare förutsägbarheten i processen när företaget vill vidta åtgärder eller påbörja arbeten. Det området tittar vi närmare på i dag.

Du nämnde att Skatteverket får gott renommé. Varför får de det?

– Skatteverket har genomgått en stor förvandling i samband med sin digitalisering. Jämför till exempel med hur det var att deklarera förr i värden. Men det finns också en attitydförändring där företagare vittnar om att när man har med dem att göra så upplever man att man får god hjälp att göra rätt.

Är digitaliseringen lösningen på problemet med regelkrångel?

– Den väldigt snabba teknikutvecklingen borde kunna effektivisera vårt sätt att jobba. Att Skatteverket får så gott renommé från företagare är ju att man har varit ledande när det gäller användandet av ny teknik. Vi måste, både inom statliga myndigheter, men också lokalt i kommuner och regioner, göra vårt yttersta för att vi ska använda skattepengarna så effektivt som möjligt. Då blir investeringar i ny teknik oerhört centralt.

Har du redan nu någon idé om hur du ska lösa det allmänna regelkrånglet?

– Jag vill nog helst göra klart min runda med företagen först, även av respekt för dem vi har bjudit in i olika delar av landet. Sedan ber jag att få återkomma i frågan, när jag är klar med min turné.

Toppnyheter

Valarbetare för Labourpartiet. ANDY BUCHANAN / AFP
Valet i Storbritannien

Labourtopp sågar partiets chanser på läckt inspelning

En av topparna inom det brittiska Labourpartiet, Jon Ashworth, har hamnat i blåsväder bara dagar före nyvalet, rapporterar brittiska medier. På en läckt inspelning som nyhetsbloggen Guido Fawkes publicerat hörs Ashworth såga det egna partiets chanser att vinna valet.

– Jag kan inte se att det kan hända, säger Ashworth på inspelningen.

Vidare säger han att partiet möjligen har en chans i städerna men inte på landsbygden och att väljarna där förvisso inte gillar Boris Johson men att de ”inte tål” Jeremy Corbyn.

I efterhand har Ashworth förklarat att han skämtade och att han visst tror att partiet vinner valet.

1 tim
Ben Stansall / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Britterna förlorar oavsett valutgång”

Beklämmande att Storbritanniens valrörelse går mot sitt slutskede utan att någon egentligen hoppas på en valsegrare, skriver Olof Ehrenkrona på SvDs ledarsida.

Valnatten kommer bli spännande för det brittiska folket, då det inte är någon som vet hur det kommer gå, menar Olof Ehrenkrona. Båda stora partier, Labour och Tories, går till val på en orealistisk politik och sittande premiärminister Boris Johnson undviker notoriskt att svara på frågor om vad som ska ske efter brexit i januari 2020.

Men oavsett valutgång förlorar britterna, menar skribenten. Ska Storbritannien minska de betydande förluster i tillväxt som brexit kan innebära gäller det att säkra ett så nära samarbete med EU som möjligt.

”Men sådana avtal måste betalas med att en bit av suveräniteten offras, och den del av ekvationen talar man helst inte om”, skriver Olof Ehrenkrona.

3 tim
Jeremy Corbyn och Boris Johnson.  TT/AP
undefined

Analys: Valet har blivit en impopularitetstävling

Det som kan komma att avgöra det brittiska valet är väljarnas förtroende för politikerna. Det skriver Kate McCann i en analys på Sky News och menar att både Torypartiet och Labour haft svårt att få väljarna att lita på deras förmåga att styra landet. Premiärminister Boris Johnson har ifrågasatts om sina brexitlöften. Hon skriver även att för vissa väljare betyder en röst på Johnson en röst på brexit – vilket inte nödvändigtvis innebär att de anser sig vara konservativa.

Valet är en impopularitetstävling. Det skriver The Times Rachel Sylvester och menar att valet mellan Johnson och Corbyn är oinspirerande. Hon skriver också att valkampanjen varit deprimerande.

När det kommer till sakfrågor har sjukvården fått mycket fokus. Labour avsätter mest pengar för området i sin budget, skriver Denis Campbell på The Guardian. Men varken Torypartiet eller Labour har en lösning på personalbristen inom vården, konstaterar han.

Idag 13:38
Läs mer om Valet i Storbritannien
Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN
Telias intresse för TV4

TV4-chefen: Com Hem stjäl tv-julen – helt i onödan

Ett ”tråkigt och onödigt beslut”, säger TV4:s vd Casten Almqvist efter att kvällens diskussioner med Com Hem strandat.

– Det är en sak att vi inte kommer överens, men det är oansvarigt att låta det gå ut över tittarna, säger han i ett pressmeddelande.

Han påpekar att TV4 erbjudit Com Hem att fortsätta visa TV4 fritt till den 10 januari.

– Att de inte ens väljer att ta emot denna julklapp visar att de hellre ställer in tv-julen för de miljoner svenskar som är deras egna kunder än att hitta en lösning, säger Casten Almqvist.

TV4-chefen menar att Com Hem på det här sätter driver opinion ”för att få rättigheter som de inte har och inte heller är beredda att betala för”.

2 tim
Illustrationsbild. Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tele2: TV4 släcks ner för tredjedel av hushållen

Vid midnatt släcks TV4 och C More ner för en tredjedel av Sveriges hushåll, bekräftar Tele2 och Com Hem i ett pressmeddelande. Beskedet vid 20.30-tiden kom efter att Com Hem och Telia under kvällen försökt hitta en lösning för Com Hems och Boxers kunder.

”Tyvärr har de påbörjade samtalen ännu inte resulterat i en överenskommelse om de rättigheter våra kunder efterfrågar. Detta innebär att vi tvingas släcka kanalerna i kväll kl. 23.59 den 10 december”, skriver Com Hem och Tele2 i pressmeddelandet.

Tidigare under kvällen uppgav Com Hem att man sannolikt tvingas släcka ner TV4-kanalerna och C More för sina kunder.

”Telia har tyvärr inte visat på någon seriös förhandingsvilja kring förnyandet av vårt avtal om fortsatta sändningsrättigheter för Com Hem och Boxer”, skrev Com Hem vid 19-tiden.

2 tim
Bezav Mahmod/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Staten ska inte äga både SVT och TV4

När delstatliga Telia nu fått godkänt av EU-kommissionen att köpa TV4 av Bonnier, får staten ett mycket stort ägarinflytande över Sveriges etermedier. Det påverkar trovärdigheten för svensk television, skriver DI:s ledarskribent Tobias Wikström.

Staten bör därför titta på att så snart som möjligt avveckla sitt ägande för att rädda förtroendet för svenskt television.

Han anser att det är ett ihåligt argument när staten hänvisar till att de behöver behålla sin ägarandel på 38 procent i Telia av säkerhetspolitiska skäl . Detta eftersom Telia sköter den infrastruktur som försvaret behöver.

Var fanns det argumentet när en sammanslagning med Telenor (då helägt av Natolandet Norge) var aktuell eller när Telia börsnoterades, skriver Wikström och avslutar:

– Staten ska inte äga kommersiella företag på en konkurrensutsatt marknad. Och de säkerhetspolitiska invändningarna går att lösa.

12 nov
Läs mer om Telias intresse för TV4
Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Wall Street backade – Netflix föll på sänkt råd

New York-börserna backade på tisdagskvällen efter flera tvära kast i handelskriget. Vid stängning stod de ledande indexen som följer:
• S&P 500: –0,1 %
• Nasdaq: –0,1 %
• Dow Jones: –0,1 %

Terminerna pekade skarpt nedåt under förmiddagen sedan kinesisk media rapporterat att supermakterna inte väntas nå något avtal denna vecka. Strax före öppningen rekylerade terminerna efter att WSJ rapporterat att USA och Kina planerar för att skjuta upp de nya tullarna som ska träda i kraft på söndag.

Börshumöret dämpades sedan återigen efter att Vita huset betonat att nya tullar fortfarande kan bli av.

Prudential Financials chefsstrateg Quincy Krosby säger till CNBC att investerare har blivit luttrade vid det här laget och lärt sig att inte ta ut något i förskott.

På bolagsfronten backade Netflix 3,1 procent sedan Needham sänkt rekommendationen till underperform från behåll. Investmentbanken varnar för den ökande konkurrensen på streamingmarknaden.

Den franska läkemedelsjätten Sanofi seg 5,9 procent efter att bolaget offentliggjort planer på att sluta investera i diabetesforskning och i stället fokusera på områden som cancer.

40 min
undefined

Stockholmsbörsen repade sig efter nytt handelshopp

Efter kraftiga minus med en botten vid lunchtid hämtade sig Stockholmsbörsens ledande index under tisdagseftermiddagen och vid stängning såg det ut så här:
• OMXSPI: –0,3 procent
• OMXS30: –0,5 procent
Som mest var OMXS30 ner 1,6 procent före vändningen. Det brittiska valet och de stundande tullarna spädde på börsoron.

– Helvetet kan braka loss om tullarna inte skjuts på framtiden, sa en analytiker till Bloomberg under morgonen.

Drivande för återhämtningen under eftermiddagen var bland annat uppgifter om att USA och Kina planerar att skjuta upp de nya tullarna som ska träda i kraft på söndag.

Ett storbolag som började bra var ABB som fick positiva rekommendationer från Barclays, UBS och Kepler Cheuvreux. Aktien stängde på plus 0,6 procent.

Storbankerna SEB och Handelsbanken fanns bland dagens vinnare på OMXS30. SEB lyfte 1 procent och SHB nästan lika mycket.

Bland förlorarna fanns H&M som fick en sänkt rekommendation av Exane BNP Paribas, samtidigt som ABG Sundal Collier varnade för svag avslutning på det fjärde kvartalet. Aktien föll 1,2 procent.

I botten av storbolagslistan parkerade Essity, SCA och Assa Abloy. Investerarna hyvlade av runt 1,6 procent av skogsbolagen och nästan 2 procent av låsjättens börsvärde.

Nent meddelade personalbesparingar på 250 miljoner kronor samt vissa nedskrivningar. Aktien tappade först kring 3 procent men stängde en bit över nollan.

Starbreezes utbombade aktie rasade 20,6 procent efter att vd:n Mikael Nermark varnat spelare för att konsolversionerna av Payday 2 inte kommer att vara i nivå med pc-versionen.

Byggkomponentbolaget Lindabs aktie steg 2,8 procent efter nyheten att utdelningen framöver ska motsvara minst 40 procent av bolagets nettoresultat, mot tidigare 30 procent.

Idag 08:03
Ahn Young-joon / SCANPIX
undefined

Mestadels små nedgångar på Asienbörserna

De asiatiska börserna handlades mestadels ner under tisdagen och följde därmed nedgångarna på Wall Street på måndagskvällen.
• Nikkei: −0,1%
• Shanghai: +0,1 %
• Shenzhen: +0,4 %
• Hongkong: −0,2 %
• Kospi: +0,5%
Från Kina kom det officiella inflationssiffror för november: Inflationen blev 4,5 procent på årsbasis och livsmedelspriserna rusade med drygt 19 procent.

På handelsfronten kom signaler från USA om att de utökade tullarna som ska träda i kraft den 15 december troligtvis inte blir av. Det är USA:s jordbruksminister Sonny Perdue som i går sa till Bloomberg att han inte tror att höjningen blir av, utan att vi i stället kan få se vissa lättnader, skriver CNBC.

Idag 04:51
Läs mer om Dagens börs
Illustrationsbild. Janerik Henriksson / TT / TT NYHETSBYRÅN
Arbetskraftsinvandringen

Almega Städföretagen: ”Den illegala arbetskraften måste stoppas”

Det är problematiskt att man kan få ett samordningsnummer trots att man inte har rätt att vistas i Sverige och trots att personens identitet inte är fastställd, skriver Emma Unevik, ordförande för Almega Städföretagen i Dagens Samhälle.

”Våra medlemsföretag anstränger sig för att följa de lagar och regler som finns – nu är det upp till regeringen att täppa till kryphålen som gör det lätt för kriminella att sälja samordningsnummer”, skriver hon.

Almega Städföretagen föreslår tre konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problemet:

  1. Täpp till de kryphål som finns som gör det lätt att utfärda samordningsnummer.
  2. Bättre samarbeten mellan berörda myndigheter och bygg ut ett fungerande system med varningsklockor.
  3. Förbättra och förenkla kontakten mellan arbetsgivare och myndigheter.
2 tim
Stefan Löfven (S) och Nyamko Sabuni (L). TT
undefined

Analys: Symbolisk sväng av L i en livsviktig fråga för S

Invandringspolitiken spiller över på frågan om försörjningskravet, menar Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg. Detta efter att Liberalerna svängt och att det därmed finns en riksdagsmajoritet som vill att arbetskraftsinvandrare som tar sina familjer till Sverige måste kunna försörja dem på egen hand.

– Det här är en stor omsvängning i en ganska viktig symbolfråga för den liberala borgerligheten, säger Ramberg i sändningen.

TV4:s politiska kommentator Marcus Oscarsson noterar att det är något så ovanligt som en fråga där Centerpartiet och Sverigedemokraterna tycker lika trots att den springer ur invandringspolitiken. Men var Socialdemokraterna står är mer otydligt.

”Frågan är om MP kan pressa S att säga nej till försörjningskrav eller om MP blir överkörda. För S är detta en livsfarlig fråga”, skriver han på Facebook.

28 nov
Läs mer om Arbetskraftsinvandringen
Olga Tokarczuk, Nobelpristagare i litteratur och Prins Daniel under Nobelbanketten i Stadshuset i Stockholm.  Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Nobelpriset

”Förrätten är löjligt god – ankan är överarbetad”

Maten på Nobelmenyn har komponerats av kocken Sebastian Gidbrand och temat är ”jorden vi ärvde”. Till förrätt serverades kålrabbi och Kalixlöjrom och till huvudrätt var det anka fylld med trumpetsvamp som gästerna bjöds på.

”Måltidsfest av första klass, LÖJ-ligt gott”, skriver Expressens Linda Johansson.

DN:s Elin Peters tycker att svampen och den karamelliserade vitlöken bryter av mot den lite piggare förrätten och menar att granoljan ”bidrar med nordisk touch”.

SvD:s Annie Reuterskiöld är däremot inte imponerad av huvudrätten.

”Den komprimerade bollen av svamp och anka känns överarbetad så till den grad att anksmaken känns långt bort”, skriver hon.

1 300 personer ska serveras under kvällen. Efterrätten bestående av bland annat hallonmousse och torkad chokladmousse står konditorn Daniel Roos för.

29 min
Annie Lööf (C) och Jonas Sjöstedt (C) under förra årets Nobelfest. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Därför medverkar inte Lööf, Sjöstedt och Åkesson

Flera partiledare saknas under Nobelfesten i Blå Hallen i Stockholm. SD-ledaren Jimmie Åkesson har aldrig bjudits in till festen eftersom Nobelstiftelsen för flera år sedan tog beslutet att partiet inte är välkommet på grund av sin högerextrema bakgrund.

Saknas gör även C-ledaren Annie Lööf som förra veckan födde sitt andra barn. Vänsterpartiets ledare har inte dragit på sig fracken utan är istället på plats i Helsingborg för att försöka stoppa privatiseringen av Öresundskraft, skriver han på Twitter.

3 tim
Bengt Nordén, arkivbild. TT
undefined

Kemiordförande: Det kan gå emot Nobels testamente

Att österrikaren Peter Handke tilldelades Nobelpriset i litteratur kan strida mot Alfred Nobels testamente. Det säger tidigare kommittéordföranden Bengt Nordén till SvD.

Nordén, som suttit i Nobelkommittén för kemipriset, bojkottar själv galan. Tidningen skriver att priset enligt Nobels order ska gå till den ”som inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealistisk riktning” och Nordén menar att Nobels testamente nu frångås.

– Så mycket har jag hört av Handkes uttalanden att jag tycker att det gör det, säger han till SvD.

Protesterna mot Handke gäller hans ställningstagande för Serbien under kriget på Balkan.

2 tim
Läs mer om Nobelpriset

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
KD:s Ebba Busch Thor och M-ledaren Ulf Kristersson. Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kärnkraftens framtid

M och KD får skäll av sol- och vindbranschen

Det är ansvarslöst av KD och M att lämna energiöverenskommelsen. Det säger Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson och menar att beskedet skadar svensk konkurrenskraft.

– Partiernas beslut är en stor besvikelse. Politisk stabilitet är nödvändig för de stora investeringar som krävs i energisektorn och för utvecklingen av ett leveranssäkert och konkurrenskraftigt elsystem, säger Unger Larsson i ett pressmeddelande.

Även Svensk Solenergi är besvikna och säger i en kommentar till TT att det vore synd om satsningar på solparker kommer av sig för att ”politiker inte kan hålla sams”.

3 tim
TT
undefined

M och KD lämnar energiöverenskommelsen

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar energiöverenskommelsen, uppger partierna för Dagens Industri.

– Regeringen är inte villig att bjuda in samtliga partier till nya förhandlingar om energipolitiken, man bejakar inte kärnkraften och dess framtid, säger KD:s energipolitiska talesperson Camilla Brodin till tidningen.

Partierna har tidigare krävt svar från regeringen på huruvida den är villig att föra samtal om kärnkraftens framtid med alla riksdagspartier. Energiminister Anders Ygeman återkom, men M och KD är inte nöjda med svaret.

Elförsörjningen är en central fråga för hela samhället, understryker Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

– Den får ökad betydelse i takt med digitalisering och klimatomställningen. Det ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov. Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor, säger Jan-Olof Jacke i en kommentar.

Han fortsätter:
– Energifrågan är mångfacetterad och komplicerad och vår uppgift är att bidra med sakliga underlag med utgångspunkt i en klimatneutral elförsörjning med stärkt konkurrenskraft för Sverige.

Idag 11:03
ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Debatt: Fortum borde ges möjlighet att driva Ringhals vidare

Det är ett misstag att lägga ned de båda kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 i förtid. Det var heller aldrig meningen att det skulle ske, skriver forskaren Staffan Qvist i en debattartikel i tidningen Dagens Industri.

Därför föreslår han att Fortum, som ska ta över de båda reaktorerna efter Uniper, under det första kvartalet 2020 ska ges förutsättningar att driva dem vidare.

Han påpekar att Fortum hela tiden varit emot en nedläggning och att man ser en viktig roll för kärnkraften framöver.

Han menar också att beslutet att lägga ned de båda reaktorerna var en följd av skatten på kärnkraft som stod för cirka 20 procent av produktionskostnaden, vilket i kombination med det låga elpriset gjorde driften olönsam.

Nu är förutsättningarna för att driva de båda reaktorerna vidare däremot goda, menar Staffan Qvist.

Idag 13:52
Läs mer om Kärnkraftens framtid