TT
Regelkrånglet

Baylans vapen mot akuta krånglet: ”Vill lyssna in mig ordentligt”

Sverige får skarp kritik från OECD för att regelarbetet går åt fel håll. Samtidigt blir företagare allt mer desperata och kräver åtgärder. Men näringsminister Ibrahim Baylan tänker inte hasta fram. ”Ännu så länge åker jag fortfarande runt och träffar företagare”, säger han till fPlus.

Sverige tycks sjunka längre och längre ner i krångelträsket. Regering efter regering har lovat underlättnader i regelbördan för Sveriges företagare – men vi marscherar raskt i motsatt riktning. Senaste OECD-rapporten Regulatory Policy Outlook 2018, som jämför regelbördan internationellt, visar att Sveriges ansträngningar att minska regelbördan har stannat upp, medan länder som Storbritannien, Nederländerna och Tyskland går framåt.

Stefan Löfven lovade inför sin första mandatperiod som statsminister att regelbördan skulle minska. Även alliansregeringen hade samma ambition genom dåvarande näringsminister Maud Olofsson. Under alliansens första mandatperiod lade hon fram en ambitiös handlingsplan för att minska regelkrånglet med 25 procent. Det nådde inte ens halvvägs och hon fick mycket kritik för arbetet – men hon var ändå den som lyckades bäst av alla som har försökt.

Nu är det näringsminister Ibrahim Baylans (S) tur att göra ett försök. I somras inledde han något han kallar för ”förenklingsresan” – en turné där han ska lyssna på företagens utmaningar med avsikt att förbättra och underlätta regelbördan.  Under hösten har han åkt runt och träffat företagare av olika storlek i olika delar av landet.

Ibrahim Baylan, hur ska du lyckas med vad andra ministrar i olika regeringar har misslyckats med?

– Ännu så länge åker jag fortfarande runt och träffar företagarna och på fredag ska jag till Malmö. Jag vill först lyssna in mig ordentligt. Jag tycker att det är mer givande än att sitta och sätta upp statistiska mål och procentsatser för regelkrånglet. Sedan om det gäller antal regler eller tillämpningen av dessa, det får vi återkomma till när jag är klar med rundan. Jag vill ha konkreta beskrivningar om vad krånglet består i.

Varför tog du initiativet till förenklingsresan?

– Av ett mycket enkelt skäl. När jag som ny näringsminister träffade företrädare för näringslivet så tog de upp detta som en viktig fråga. Och det förstår jag. Men jag vill veta mer konkret: Vad är det som behöver förenklas?

Vad har du för upplevelser hittills i din förenklingsresa?

– Den bild jag får är att det förvisso finns en hel del regler som är krångliga. Men framförallt är det tillämpningen som man upplever som krånglig, samt attityden från myndigheterna. Just attityden från myndigheter varierar väldigt. En del myndigheter har, trots ganska omfattande lagstiftning, en ganska öppen och tjänstvillig attityd, vilket ju innebär att det fungerar väl. Medan i andra delar får jag vittnesmål om att det blir väldigt mycket onödig administration och byråkrati när företagen ska försöka följa de lagar och regler som finns.

Var är regelkrånglet värst?

– En myndighet som får gott renommé är Skatteverket. De har kommit långt i sin digitaliseringsprocess vilket har tjänat dem väl. Men på en del andra områden, som hos vissa andra statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner framkommer en hel del exempel som är mindre bra.

Som vad då till exempel?

– Det är av lite olika karaktär. Det verkar som att en låg grad av digitalisering är ett problemområde. En del menar att det fortfarande är för mycket pappersarbete. En företagare i restaurangbranschen i Stockholm beskrev att han skulle göra en ansökan till kommunen. Han behövde fylla i åtta olika papper till lite olika nämnder men glömde att signera på ett ställe. Därmed fick han börja om från början igen.

Vad är det som företagarna klagar mest på i kontakten med myndigheter och kommuner?

– Långa handläggningstider har jag hört vid upprepade tillfällen. Det gäller framförallt kommuner där man inte har så mycket resurser. På vissa håll kanske det bara är en enda person som handlägger frågan. En annan sak är att det kan vara svårt för företagaren att veta precis vad den ska göra. Sedan betyder attityden från myndigheter mycket.

Vad är det i attityden hos myndighetspersoner som företagarna stör sig på?

– En del företagare upplever sig misstänkliggjorda fast de i all välmening avser att göra rätt. Som en företagare uttryckte saken: ”Jag begriper ju varför reglerna är där. Jag vill ju ha ordning och reda jag också. Men måste det vara så krångligt för mig att hantera, för jag har ju ett företag att sköta?”. Nya lagar och regler innebär ökad administration för dem som sköter sig. Min ambition är att göra det så enkelt som möjligt för dem, så att det inte blir onödigt krångligt och att de bemöts med en god attityd från myndigheterna och att det inte innebär stress och onödig byråkrati.

Jag intervjuade krögaren Carl Jan Granqvist nyligen. Han berättade att regelbördan har vuxit från 10 procent till 60 procent under de tre år han har varit verksam. Hur ser du på den ökningen?

– Jag kan inte kommentera det enskilda fallet. Men visst, det är ju ett exempel på att kontroller drabbar dem som sköter sig genom ökad administration. Delar av restaurangbranschen har inte alltid varit så noggranna med att hålla sig till reglerna och det är anledningen till att regelverken har uppkommit. Men som sagt, jag vill jobba för att det inte ska bli onödigt krångligt för dem som sköter sig så att de inte känner sig misstänkliggjorda.

Många företagare, framförallt krögare, vittnar om nya krångliga regler vad gäller personalliggaren.

– Ja, jag förstår det. Jag får många frågor rörande den. Men den finns till för att det förkommer en hel del fusk i branschen. Det drabbar tyvärr dem som är skötsamma med mer administration.

Det är också ett nytt regelverk på gång för kontroll på gränsöverskridande transaktioner där skatterådgivare kommer behöva att lägga många timmar på administration.

– Anledningen till de här lagarna, till exempel inom finanssektorn, har ju tillkommit av en anledning, att det har förekommit skandaler. När man gör den typen av förändringar så blir det alltid generella förändringar.

Har du noterat någon bransch där regelkrånglet är extra skadligt?

– Ja, det finns en bransch som sticker ut och där man vittnar om en förändrad praxis. Det är gruv- och mineralbranschen där företagen vittnar om en alltmer oförutsägbar process. Det handlar inte i första hand om miljökrav och sådant utan det är snarare förutsägbarheten i processen när företaget vill vidta åtgärder eller påbörja arbeten. Det området tittar vi närmare på i dag.

Du nämnde att Skatteverket får gott renommé. Varför får de det?

– Skatteverket har genomgått en stor förvandling i samband med sin digitalisering. Jämför till exempel med hur det var att deklarera förr i värden. Men det finns också en attitydförändring där företagare vittnar om att när man har med dem att göra så upplever man att man får god hjälp att göra rätt.

Är digitaliseringen lösningen på problemet med regelkrångel?

– Den väldigt snabba teknikutvecklingen borde kunna effektivisera vårt sätt att jobba. Att Skatteverket får så gott renommé från företagare är ju att man har varit ledande när det gäller användandet av ny teknik. Vi måste, både inom statliga myndigheter, men också lokalt i kommuner och regioner, göra vårt yttersta för att vi ska använda skattepengarna så effektivt som möjligt. Då blir investeringar i ny teknik oerhört centralt.

Har du redan nu någon idé om hur du ska lösa det allmänna regelkrånglet?

– Jag vill nog helst göra klart min runda med företagen först, även av respekt för dem vi har bjudit in i olika delar av landet. Sedan ber jag att få återkomma i frågan, när jag är klar med min turné.

Toppnyheter

Kinesisk smittskyddspersonal. Xiong Qi / TT NYHETSBYRÅN
Sjukdomsutbrottet i Kina

Nytt virusfall i USA – kvinna i 60-årsåldern smittad

Ett andra fall av det nya kinesiska coronaviruset har bekräftats i USA, rapporterar amerikanska medier. Den smittade är en kvinna i 60-årsåldern i Chicago som reste till Kina i december och kom hem 13 januari.

Den första drabbade i USA var en man i 30-årsåldern som nu uppges på väg att friskna till, men är kvar på sjukhus.

De amerikanska smittskyddsmyndigheterna vidtar nu kraftfulla åtgärder för att förhindra en omfattande smitta.

Samtidigt meddelar Storbritannien att samtliga fjorton britter som misstänktes ha smittats inte visades sig ha drabbats av viruset.

5 tim
Anders Tegnell. CLAUDIO BRESCIANI / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Epidemiolog: "Viruset mindre farligt än sars"

Nya coronaviruset verkar vara mindre farligt än både sars och mers. Det säger statsepidemiologen Anders Tegnell, avdelningschef för Analys vid Folkhälsomyndigheten, till TT.

– Visst är det personer som dör, men i jämförelse med antalet exponerade är det förhållandevis få, om man jämför med sars och mers, säger han.

Tegnell menar att de som dött verkar ha varit väldigt sjuka redan innan de smittats av viruset. Han säger också att svenska sjukvården har god beredskap om coronaviruset når Sverige.

Idag 09:20
Läs mer om Sjukdomsutbrottet i Kina

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer