ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN
Kärnkraftens framtid

Basindustrin: Kärnkraften central del av lösningen

”Nu krävs krafttag för att säkerställa Sveriges elproduktion, bland annat genom att värna kärnkraft och klargöra vem som har det långsiktiga ansvaret för att det nationella elsystemet levererar”, skriver fem företrädare för Sveriges basindustrier i en debattartikel i Dagens Industri.

Henrik Sjölund, ordförande SKGS, Per Ahl, vd SveMin, Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna och Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret, menar att effektbristen skulle få allvarliga effekter för både jobben och klimatarbetet i Sverige.

De hänvisar till Svenska kraftnäts senaste kraftbalansrapport som visar att effektunderskottet väntas bli allvarligast i södra Sverige, där många industrianläggningar finns. Orsaken är att Ringhals 1 och 2 tas ur produktion samtidigt som effektförbrukningen ökar.

Företrädarna för basindustrierna menar att kärnkraften är en central del av lösningen, på kort såväl som på lång sikt. Därför har Basindustrins energisamarbete, SKGS, tagit fram sex förslag.

Bland annat ska Vattenfall ges i uppdrag att analysera vad som krävs för fortsatt drift av Ringhals 1 och 2 efter 2020.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer