Räntan och inflationen

Bankernas nya drag – nu blir det lättare att låna

Riksbanken höjer räntan i december. Det är de flesta bedömare överens om. Men sedan kommer den att ligga kvar på noll under flera år. Därför sänker nu flera banker de s k kalkylräntorna, en åtgärd som kan underlätta för unga att få bolån. Det rapporterar SvD.

Kalkylräntan ingår i de beräkningar som bankerna gör när en låntagares förmåga att betala på lånen analyseras. Den kallas ibland även för ”kvar att leva på-kalkylen”.

Nu sänker SBAB kalkylräntan från 7 till 6,5 procent. Det är en åtgärd som den statliga banken räknar med ska ge fler unga möjlighet att låna till en bostad. Det är inte otroligt att även andra banker följer efter.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer