TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
Nya höghastighetstågen

”Avledningsmanöver från Stockholms Handelskammare”

Järnvägen har en avgörande roll för att uppnå klimatmålen och därför borde staten besluta om snabb utbyggnad av nya stambanor med hårda krav på klimatneutral anläggningsteknik, skriver företrädare för Tågoperatörerna och Swedtrain i en replik på Dagens Industri.

I repliken bemöter debattörerna Stockholms Handelskammare som tidigare i veckan meddelade att de säger tvärnej till höghastighetståg i Sverige. Enligt debattörerna missar Handelskammaren tre viktiga aspekter. Ökad kapacitet i transportsystemet och bostadsfrågan är två av dem, den tredje visionen om ett Europa med klimatsmarta och kapacitetsstarka transporter.

”Stockholms Handelskammares inspel innehåller intressanta förslag men har karaktären av avledningsmanöver. Politiken har lyckligtvis visioner och ansvarstagande politiker måste våga fatta de framåtblickande beslut som leder till ett starkare Sverige och konkurrenskraftigare näringsliv,” skriver företrädarna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer