Riksbankens räntepolitik

Attacken: Riksbanken vill lösa problemet med löneökningar

Riksbankens sätt att försöka få arbetsmarknadens parter att lösa problemet med inflationsmålet är oacceptabelt, menar Svenskt Näringslivs vice vd, Mattias Dahl, i en intervju med Ekot.

Under tisdagen kommer ny statistik om inflationen och vilka förväntningar arbetsmarknadens parter har på prisökningarna. Enligt Ekot räknar Riksbanken med en stigande löneökningstakt i avtalsrörelsen. Det skulle hjälpa banken att nå sitt inflationsmål på två procent.

Men Svenskt Näringsliv är starkt kritiskt mot Riksbankens hållning. Arbetsgivarorganisationen kräver istället lägre löneökningar inför avtalsrörelsen.

– Det som är bekymmersamt är att man riktar ljuset mot arbetsmarknadens parter och säger åt oss att lösa deras problem. Vi är ju inte satta att sköta inflationsmålet. Riksbanken försöker att flytta över ansvaret på någon annan, säger Mattias Dahl till Ekot.

Den senaste tiden har inflationstakten mattats av och hamnat en bit under Riksbankens mål på två procent.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer