Arbetsmarknad

Tomas Tobé (M) och Abir Al-Sahlani (C). TT
Den vikande arbetsmarknaden

Svensk oro för minimilöner i EU

Ingen fara för den svenska modellen, bedyrar EU-kommissionen. Ändå är den svenska oron stor när planerna för en obligatorisk minimilön börjar ta form, skriver Arbetsmarknadsnytt och TT.

Centerpartiets Europaparlamentariker Air Al-Sahlani är kritisk.

– Frågor som rör lönebildning och medlemsländernas rättstraditioner ska avgöras av de som direkt berörs, inte av Bryssels byråkrater, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

LO och Svenskt Näringsliv har gemensamt varnat för planerna på minimilöner och ser dem som ett hot mot den ”svenska modellen”, där lönesättningen sker efter förhandlingar mellan fack och näringsliv.

EU-parlamentsledamoten Tomas Tobé (M) anklagar den svenska regeringen för att ha krattat manegen för förslaget, via toppmötet om sociala frågor i Göteborg hösten 2017.

– Socialdemokraterna och Stefan Löfven är de som öppnade Pandoras ask med att ta fram den ”sociala pelaren”. Nu står man med byxorna neddragna och ser hur lagstiftning kommer på europeisk nivå, trots att man har lovat att så inte skulle ske, säger Tomas Tobé till TT.

14 jan
Peter Kroon/AF
undefined

Varslen de högsta sedan 2014

Arbetslösheten fortsätter att stiga och ligger nu på den högsta nivån på två år, enligt Arbetsförmedlingen. Uppsägningarna har inte varit så många sedan 2014.

Färre nya jobb, fler som söker och fler som blir av med jobbet. Det är den enkla matematiken bakom trenden att arbetslösheten i fjol vände upp för första gången på länge. I slutet av 2019 hade antalet inskrivna arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar ökat med 29 000 till 374 000 jämfört med ett år tidigare.

Ökar mest för kvinnor

Uppgången är bred och gäller alla grupper, såväl inrikes som utrikes födda, unga som äldre, kvinnor och män.

Som andel av arbetskraften har arbetslösheten stigit till 7,2 procent, enligt myndighetens trendvärden. Man får backa till februari 2018 för att hitta en högre siffra. För kvinnor har arbetslösheten inte varit så hög, 7,1 procent, sedan början av 2016.

Varselstatistiken är också trendmässigt i stigande. Uppsägningarna, i form av varsel under slutet av 2019, har inte varit så många sedan mitten av 2014, enligt Arbetsförmedlingens statistik, baserat på trendvärden.

Hyfsat bra fortfarande

Men, arbetsmarknaden är fortfarande god. Det är trots allt relativt lätt att hitta nytt arbete, enligt Arbetsförmedlingens jobbprognoser – i alla fall om den arbetssökande är beredd att bredda sig, yrkesmässigt eller geografiskt. Bilden bekräftas av andra organisationer som hanterar jobbförmedling och stöd, exempelvis TRR och TSL.

”Under de senaste åren har jobbtillväxten historisk sett varit stark, och dämpas nu från höga nivåer”, skriver Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Mest har arbetslösheten ökat i Södermanland det senaste året, plus 0,9 procentenheter, ett län som också har den högsta andelen i hela landet, 10,2 procent. Näst högst arbetslöshet har Gävleborg, 10,1 procent. Lägst andel arbetssökande har Västerbotten, 5,8 procent.

14 jan
Läs mer om Den vikande arbetsmarknaden