Arbetsmarknad

Lina Alriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kompetenskrisen

Mitt i kockbristen: Här är restaurangen som lånar ut kockar

Kockbristen är skriande i hela landet, men inte på Isaberg Restaurang. För första gången på sju år har de till och med övertalighet på kockar och lånar ut kockar till kollegor på andra anläggningar under lågsäsong.

Bakom framgången ligger ett kreativt samarbete. I Småland har nätverket Småland Resorts skapat ett lokalt snabbspår för nyanlända med tidigare erfarenhet av restaurangbranschen. Krögaren Hans Palmgren på Palmgrengruppen (där Isaberg ingår) är ordförande i Småland Resorts.

– Nu har vi trampat upp ett snabbspår som vi kan använda oss av även fortsättningsvis. Jag tror att det gäller att inte krångla till det för mycket, vi har fokuserat på det praktiska handlaget och det har bevisligen fungerat bra, säger han.

– De fick varsin råvarukorg och uppmaningen att laga vad de ville. Vi tittade på om det fanns något kockämne i dem. Hur arbetade de, hur hanterade kniven och hygienen?

Hans Palmgren betonar att samarbetat med kommunerna och Arbetsförmedlingen har fungerat smidigt.

– Det handlar om att hitta rätt människor som vill hjälpa till, och det har vi lyckats göra här. Gislaveds kommun har till exempel ställt upp helhjärtat för att hjälpa oss, de inser att varje familj som kan försörja sig själva är en vinst för hela kommunen, säger han.

Samtidigt har de medverkande arbetsgivarna haft ett stort personligt engagemang.

– Vi har lagt ner mycket ideell tid. Det kan vara allt från att hjälpa till med körkort till att hitta en bostad, säger han.

Igår 13:30
Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Kollektivavtalens framtid

Kollektivavtalets dag: systemet som överlever

I dag, 17 mars, är kollektivavtalets dag. ”Systemet har överlevt många påfrestningar och idag ligger de största hoten i att medlemmarna sviker LO-facken – och att politiken vill lägga sig i partsmodellen”, skriver Arbetsmarknadsnytt.

Ungefär 90 procent av de anställda på den svenska arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtalen, något som Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, tycker är bra eftersom det stärker den svenska modellen. Det som han anser vara problematiskt är snarare att det blir färre medlemmar i LO-kollektivet.

Samuel Engblom, från TCO, säger i stället att deras medlemsantal har ökat det senaste decenniet: ”Kollektivavtalstäckningsgraden är stabil kring 90 procent. Arbetsgivarnas höga organisationsgrad är en viktig förklaring till det, men även att vi fortsätter att organisera medlemmar och kräva avtal hos arbetsgivare som inte har det. Sådana krav slutar ofta med att de går med i en arbetsgivarorganisation”, skriver han till Arbetsmarknadsnytt.

Claes Stråth, som under nästan tio år var generaldirektör för Medlingsinstitutet, säger att det är arbetsgivarna som bär upp kollektivavtalet.

– Det är arbetsgivaren som tecknar kollektivavtal som bestämmer täckningsgrad, säger han.

Ibland vill dock politiken blanda sig in i kollektivavtalen, vilket försvagar partsmodellen.

– Lagstiftning har kommit in successivt. Första brottet var under 70-talet, med LAS, MBL och Förtroendemannalagen, säger Anders Weihe, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, till Arbetsmarknadsnytt. Han påpekar dock att under de senaste åren har parternas inflytande ökat igen.

17 mar
Robin Haldert / TT / TT NYHETSBYRÅN
Hamnkonflikten

LO: Vi står fortfarande bakom strejkrättsförslaget

Om hamnarbetarna hade lyssnat på LO för två och ett halvt år sedan och skrivit på ett andrahandsförslag hade lagen inte behövt att ändras, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och ytterligare en lång rad företrädare från LO och flera fackförbund i en debattartikel i Arbetet.

Men nu är det för sent att rulla tillbaka utvecklingen menar de. Dessutom anser de att rättsläget blir tydligt med den här lagändringen.

”Lagförslaget målas av en del upp som en gigantisk förändring när det gäller maktbalansen på arbetsmarknaden. Vi delar inte den uppfattningen. LO:s och förbundens bedömning är att den i princip inte får någon påverkan på de etablerade parterna på svensk arbetsmarknad. Med den här lagändringen blir däremot rättsläget tydligt”, skriver debattörerna.

De menar att det liggande lagförslaget reglerar det faktum att första tecknade tillämpliga avtal ska gälla och därför står LO fortfarande bakom lagförslaget.

12 mar
Hamnkonflikten

Facken oense om nya avtalet

Fem i tolv avblåstes den utlysta hamnstrejken. Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar hade slutligen tecknat ett andrahandsavtal. Men redan nu har det blivit diskussion om vad som står i avtalet och vem som har rätt att förhandla lokala avtal, uppger Arbetsmarknadsnytt.

I ett pressmeddelande konstaterar Transportarbetareförbundet att andrahandsavtalet är exakt likalydande med förstahandsavtalet och att alla villkor även i fortsättningen kommer att regleras genom förstahandsavtalet som är överordnat det andrahandsavtal som Hamnarbetarförbundet nu har.  

”Det är vi och Sveriges Hamnar som kommer att förhandla i avtalsrörelsen”, skriver Transportarbetareförbundet.

Det är rakt motsatt den tolkning som Hamnarbetarförbundet gjort, där de menar att de har rätt till lokala förhandlingar.

– Det är uppenbart att det råder delade meningar om hamnuppgörelsens innebörd, säger Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth.

7 mar
Läs mer om Hamnkonflikten
Jennifer Glans/Pensionsmyndigheten / TT NYHETSBYRÅN
Framtidens pensioner

Så räcker tjänstepensionen längre

Allt fler tar ut tjänstepensionen innan de fyller 65 år eller under en period om fem-tio år direkt efter sista arbetsdagen.

Det riskerar att sänka pensionsinkomsterna kraftigt när man kommer upp i de högre åldrarna och tjänstepensionen tar slut.

Det visar nya siffror från pensionsbolaget AMF:s pensionsrapport som Dina Pengar tagit del av.

Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF, anser att det är en oroande utveckling.

– Tar man ut all sin tjänstepension på några få år, då väntar ett väldigt inkomstbortfall den dag som tjänstepensionen är slut, det är det som problemet består av.

AMF:s statistik visar att cirka 60 procent av de som har sin tjänstepension hos bolaget tar ut sin tjänstepension under en tidsbegränsad period och att den stora majoriteten valde att ta ut den under en period på fem eller tio år.

Risken är att den då inte räcker ända fram eftersom vi lever allt längre.

– I långa loppet kan det bli ett problem för staten om den här företeelsen skulle fortsätta att öka. Om normen blir att man tar ut tjänstepensionen på fem eller tio år så blir det nog svårt att trygga sin försörjning när man blir äldre. Tanken med tjänstepension är ju att man ska ha en försörjning under hela sitt liv, säger Dan Adolphson Björck.

För att skaffa sig en bättre kontroll över sin pension och tjänstepension är Dan Adolphson Björcks råd att gå in på minpension.se och skaffa sig en överblick. Att se över möjligheten till extrabetalningar i form av deltids- eller flexpension är också bra.

12 mar