Skogen och miljön

Ännu en seger för skogsnäringen

Regeringen har velat begränsa skogsavverkning för att följa ett omdiskuterat EU-regelverk, men idag kom beskedet att man backar från förslaget.

Förra året antog EU en ny lagstiftning för hur medlemsländerna ska bokföra utsläpp och upptag av koldioxid vid skogsbruk och annan markanvändning, i den så kallade LULUCF-förordningen. En av knäckfrågorna var om EU skulle binda dagens skogsavverkning till hur mycket skog ett land har avverkat historiskt.

I förhandlingarna arbetade svenska ministrar och EU-parlamentariker emot denna begränsning. EU valde att lyssna och ställa sig bakom den svenska linjen.

Sedan svängde den svenska regeringen och ville ha en skärpt tolkning för svensk del, vilket enligt skogsbranschen skulle riskera framtida virkesförsörjning och investeringar i skogsindustrin.

Men idag kom vändningen att det inte blir någon begränsning av avverkningsnivåerna utifrån historiska avverkningsnivåer.

– Det var ett helt nödvändigt och viktigt beslut som fattades i Miljö- och jordbruksutskottet. Men den osäkerhet som har kännetecknat den här processen är skadlig och från och med nu behöver vi få tydliga besked från politiken att de menar allvar med målen om fossilfrihet och en växande bioekonomi. För att skogsnäringen ska fortsätta sin offensiva satsning måste vi känna trygghet i att vi har politiken med oss, säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer