Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Anders Borg: En svag regering kan inte höja skatter

Tidigare finansministern Anders Borg bedömer att Sverige får dras med en svag och handlingsförlamad regering. ”På kort sikt kan det vara bra för företagen. Med en svag regering finns ingen riksdagsmajoritet för skattehöjningar. Vi slipper också en lagstiftning som begränsar vinster i välfärden”, säger han till fPlus.

Anders Borg, 50, presenterar i en intervju med fPlus sitt eget förslag till den skattereform som han menar Sverige behöver för att möta nästa lågkonjunktur. Han bedömer att Sverige har tre stora utmaningar framför sig. Den första är förbättra företagsklimatet och stärka konkurrenskraften.

– Det görs genom att sänka marginalskatterna och värnskatten och ägandebeskattningarna måste förbättras. Idag har vi dubbelbeskattning på ägande i företagande; först bolagsskatt på den vinst företagen gör och sedan tillkommer utdelningsskatten. Dubbelbeskattningen hämmar investeringsviljan i Sverige, säger han.

Den andra utmaningen är att snabba upp integrationen av nyanlända och införa en tydlig arbetslinje i integrationspolitiken.

– Det ska löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Man måste också flytta dit där jobben finns och utbildningssystemet måste anpassas till yrken där jobben finns, säger Anders Borg.

Den tredje utmaningen som Sverige behöver ta sig an är obalanserna på bostadsmarknaden. Allt fler flyttar från landsorten till storstadsregionerna i en snabbare takt. Att Sverige urbaniseras är bra, anser Anders Borg, men den låga räntan och strukturproblemen som uppstår i storstäderna höjer trycket. Anders Borg vill att hushållens möjligheter att dra av räntekostnaderna för bolån minskas.

– Ränteavdragen är för omfattande idag. Minskningen ska förstås ske gradvis över en period av 10-20 år så att marknaden inte kraschar. Jag vill också att beskattningen av fastigheter höjs.

Poängen med en höjd fastighetsskatt är, enligt Anders Borg, att på ett rimligt sätt finansiera den borttagna värnskatten och höjningen av brytpunkten för statlig beskattning.

– En höjning av fastighetsskatten motverkar också överhettningen i bostadssektorn, säger han.

Dessa tre utmaningar utgör basen i Anders Borgs skattereform. När det gäller frågan vem som ska genomföra reformförslaget har han inget självklart svar.

– Det mest troliga nu är att vi får en svag och handlingsförlamad minoritetsregering. Det är ett farligt läge eftersom de finansiella obalanserna då fortsätter att växa. Jag är med andra ord rätt pessimistisk när det gäller sannolikheten att hitta rätt politiska lösningar under mandatperioden.

Anders Borg bedömer att det osäkra politiska läget kan gynna företagen, åtminstone på kort sikt.

– Med en svag regering finns helt enkelt ingen riksdagsmajoritet för skattehöjningar. Jag tror att det kan bli bättre nu än under förra mandatperioden då skatter höjdes hela tiden. Vi slipper också en lagstiftning som begränsar vinster i välfärden, säger han.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer