FREDRIK PERSSON
Den stora jobbutmaningen

Analys: Stryp anslag till universiteten – låt unga jobba

Det bästa vore att dramatiskt skära ner anslagen till universitet och högskolor och låta ungdomarna komma ut i arbete mycket tidigare. Den analysen gör professor Bryan Caplan från George Mason University, skriver Arbetsmarknadsnytt.
Hans senaste bok ”The case against the education” analyserar ett utbildningssystem I USA där det är viktigare att kunna visa upp ett examensbevis, än att besitta den faktiska ämneskunskapen och där det länge har rått en osund utbildningsinflation.
Paradoxalt nog fortsätter marknaden att belöna människor med högre examina med högre löner, trots att de flesta verkar vara överens om att huvuddelen av det studenterna lär sig på utbildningen helt saknar relevans på arbetsplatsen, menar Bryan Caplan
– Rent statistiskt har människor med universitetsutbildning högre lön och bättre karriär än vad övriga har. Många ekonomer, och även allmänheten, tar det som ett bevis på att utbildning bygger humankapital. Men detta är helt fel, sa Bryan Caplan under ett Ratio-seminarium.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer