Peter Malmqvists analys

Analys: Så utvecklar sig Sveriges ekonomi 2020

fPlus analytiker Peter Malmqvist tar sig an den svåra frågan om hur Sveriges ekonomi utvecklar sig 2020. Blir det en svår lågkonjunktur eller inte?

Året 2019 blev fantastiskt, i alla fall på börsen. När detta skrivs ligger Stockholmsbörsen avkastning på 31 procent. Det är långt mycket bättre än mina förväntningar, som efter raset hösten 2018 var lågt ställda.

Då var det dominerande hotet handelskriget mellan USA och Kina. I juli 2018 införde båda länderna importtullar på mellan 30-40 miljarder dollar per år och land. I augusti samma år höjdes nivån till 50-55 miljarder och i september ökades nivån kraftigt, till drygt 200 miljarder för amerikansk import från Kina, respektive 100 miljarder för kinesisk import från USA. Därefter tappade placerarna nerverna och börserna rasade.

I början av december i år ljusnade bilden. Då kom länderna överens om en viss avveckling. Särskilt positivt var beskedet att Kina skulle köpa sojabönor från USA igen, därtill i kvantiteter som var de största någonsin. Viktigt? Jo, det gynnar bönderna i Mellanvästern, som utgör en stor grupp av Donald Trumps kärnväljare. Nu visste placerarna att det var viktigare för presidenten att bli omvald än att driva handelskriget vidare till sista dollarn.

Konjunkturstatistiken i USA en trevlig läsning

Dessutom är konjunkturstatistiken i USA en ganska trevlig läsning. BNP-tillväxten är 2,1 procent, vilket visserligen är drygt en procentenhet lägre än för ett år sedan, men ändå en bra siffra. Detaljhandeln ökar därtill med drygt 3 procent i årstakt, vilket till och med är något bättre än för ett år sedan. Samtidigt är USA:s bilförsäljning oförändrad och bostadsbyggandet växer med drygt 10 procent. Däremot är industriindikatorerna dalande. Det viktiga inköpschefsindexet har gått ner från höga 60 för ett år sedan till låga 47. Gränsen för tillväxt går vid 50. Även industriproduktionen har dalat och ligger nu på svagt minus. Dessutom har den superstarka lastbilsförsäljningen försämrats, om än från en hög nivå.

Går vi över till Europa är bilden grumligare. De fyra stora länderna i Eurozonen visar en kombinerad BNP-tillväxt på 0,9 procent. Det är ingen katastrof, men klart sämre än för ett år sedan. Där ligger också britterna, som emellertid legat lågt under hela Brexitprocessen. Går vi över till privatkonsumtionen ser den faktiskt ganska bra ut. Eurozonens fyra stora länder levererar en tillväxt i detaljhandel som ligger på samma nivå som USA, medan britterna ligger aningen under. Bostadsbyggande utvecklas också ungefär som i USA. Samtliga stora länder visar tillväxt. Däremot är Eurozonens bilförsäljning aningen sämre än i USA, men här visar viktiga Tyskland en viss tillväxt, medan britterna faller, om än svagt. Även i Europa är industritrenden dalande. Inköpschefernas index i eurozonen har en nästan identisk utveckling som det amerikanska, vilket även gäller industriproduktionen. Även lastbilsförsäljningen i Europa har försvagats, men visar fortfarande en viss tillväxt.

Slutligen Kina. Där växer det mesta minst tre gånger snabbare än i USA och Europa, men trenderna är dalande, även i Kina. BNP-tillväxten ligger på höga 6 procent, vilket dock är något svagare än för ett år sedan. Tillväxten i detaljhandeln ligger på goda 8 procent, vilket emellertid är ungefär som för ett år sedan. Däremot fallet bilförsäljningen kraftigt och ligger 11 procent under nivån från förra året, medan lastbilsförsäljningen visar nolltillväxt. Däremot visar tillväxten i industriproduktion bara en svag utförslöpa och ligger på 5,6 procent, vilket är marginellt under nivån för ett år sedan.

Under två dagar i december ändrades bilden radikalt

Vad blir slutsatsen för 2020? Ganska positiv. Under två dagar i december ändrades bilden radikalt, särskilt för industrin. Dels är det klart att Brexit blir av, vilket undanröjer en stor osäkerhet. Dels har USA och Kina skrivit under ett avtal där handelskriget trappas ner i ett första steg. Även om det nuvarande Brexitavtalet bara gäller ungefär ett år framåt, är i alla fall färdriktningen klar. Dessvärre har premiärministern tagit på sig en ny tvångströja, genom att ensidigt deklarera att det slutliga avtalet med EU skall vara klart sista december nästa år, annars blir det ett avtalslöst tillstånd. Den tidsplanen tror ingen på, definitivt inte ansvariga inom EU. Därför fortsätter sannolikt Brexit att vara en tydlig osäkerhetsfaktor även det kommande året.

Inte övertygad att en konjunkturgalopp följs av en börsgalopp

Förutom det verkar det mesta gå i rätt riktning. Osäkerheten har dämpats och räntorna är fortsatt rekordlåga i Europa. Dessutom är privatkonsumtionen i världen ganska stark. Om reglerna inom bilområdet dessutom klarnar i Europa (stor osäkerhet kring beskattningen), kan vi få ett lyft främst i viktiga Tyskland. Riskerna? Otaliga, men här framhåller jag helst USA:s växande federala budgetunderskott, som beror på skattereformen för två år sedan. Underskottet är omöjligt att para med lägre räntor. Eftersom räntorna är extremt viktiga för börsplacerarna är jag inte övertygad om att en konjunkturgalopp följs av en fortsatt börsgalopp.

Dela

Öppna i ny flik

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer