Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Opinion & debatt

Amorteringskrav sågas: Gjort skada – ingen nytta

Amorteringskravet har gjort skada utan att uppnå någon ”påvisbar nytta”, skriver nationalekonomerna Robert Boije, Harry Flam, John Hassler och Lars E O Svensson på DN Debatt.

Man invänder bland annat, precis som Finanspolitiska rådet tidigare gjort, mot slutsatsen att hushåll med stora bolån skulle sluta konsumera vid en konjunkturnedgång.

Svenska hushåll har inte använt bolån till överkonsumtion på det sätt som i exemplen Finansinspektionen bygger sitt antagande på, skriver debattörerna.

Skadan består dels i att hushållen blir mindre motståndskraftiga när den månatliga utgiften stiger. Dels gör kravet det svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden.

Debattörerna

Robert Boije, Harry Flam, John Hassler och Lars E O Svensson.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer