Grøtt, Vegard / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Almega: Krisen långt ifrån över men raset avtar

Den ekonomiska situationen är värre än under finanskrisen men det finns tecken på att det värsta raset har stannat av, visar Almegas tjänsteindikator.

Inköpschefsindex (PMI) för svensk tjänstesektor försvagades i maj, men i en långsammare takt än i april.

39 procent av tjänsteföretagen räknar med fortsatt vikande efterfrågan. Samtidigt tror närmare vart femte företag på en ökad efterfrågan inom de kommande tre månaderna.

– Företagen är inte fullt lika pessimistiska inför framtiden som tidigare. Vi ser även att ökningen av konkurser och företagsrekonstruktioner inom tjänstesektorn har dämpats under maj och juni. Detta kan tyda på att vi närmar oss vändpunkten, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för Tjänsteindikatorn, i ett pressmeddelande.

Under krisen har hälften av tjänsteföretagen minskat personalstyrkan och fyra av tio företag räknar med fortsatta personalnedskärningar.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer