Regelkrånglet

”Allt tyngre regelbörda försämrar företagens konkurrenskraft”

Ett av de största hindren för ett konkurrenskraftigt företagsklimat i Sverige är den kraftigt ökade regelbördan och ineffektiviteten i regelverken för företagandet, skriver flera branschförbund som ingår i Näringslivets regelnämnd på DI Debatt.

Bland undertecknarna finns Anna-Karin Hatt, vd Almega, Günther Mårder, vd Företagarna, Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier och Andrea Femrell, vd Näringslivets Regelnämnd.

Branschföreträdarna menar att en förbättring av regelverket alltid hamnar bland de viktigaste frågorna som företagen pekar ut som hinder för sin tillväxt.

”I Sverige har regelbördan för företagen har över tid ökat explosionsartat. Tillväxtverkets mätningar visar att företagens administrativa kostnader har ökat (netto) med sex miljarder kronor på fem år”, skriver branschföreträdarna i debattartikeln och uppger att de lämnat i konkreta förslag på åtgärder till regeringen.

De har skrivit artikeln:

Anna-Karin Hatt, VD Almega
Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige
Lars Zacharoff, VD Finansbolagens Förening
Fredrik Nordström, VD Fondbolagens Förening
Günther Mårder, VD Företagarna
Palle Borgström, Ordförande Lantbrukarnas Riksförbund
Björn Hellman, VD Livsmedelsföretagen
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Peter Thörn, Ordförande Småföretagarnas Riksförbund
Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms Handelskammare
Isabella de Feudis, VD SVCA
Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel
Karin Johansson, VD Svensk Handel
Joakim Norlén, VD Svensk Industriförening
Hans Lindberg, VD Svenska Bankföreningen
Urban Funered, VD Svenska Fondhandlareföreningen
Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Caroline af Ugglas, vice VD Svenskt Näringsliv
Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier
Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen
Mattias Dahl, VD Transportföretagen
Jonas Siljhammar, VD Visita

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer