Kärnkraftens framtid

Allt fler inom vänstern tar ställning för kärnkraft

Författaren och vänsterprofilen Göran Greider är i grund och botten motståndare till kärnkraft men med tanke på det akuta klimatläget är han inte lika säker längre. ”Min grundhållning är att jag är teknikoptimist. Vi klarar inte omställningen utan ingenjörer. Det är ett faktum”, säger han i en intervju med fPlus.

Fler och fler inom vänstern som traditionellt varit motståndare till kärnkraft börjar svänga i frågan. Istället ser man kärnkraften som ett bra fossilfritt alternativ med tanke på det akuta klimatläget.

Göran Greider, chefredaktör på Dalademokraten, författare och vänsterdebattör, beskriver sig själv som en typisk alternativ 3:are. Det vill säga att han röstade för alternativet, Atomkraft, nej tack, i folkomröstningen 1980. Han framhåller att han genom åren haft ett kritiskt förhållningssätt till kärnkraft.

– Det har jag fortfarande eftersom jag anser att det finns en rad olösliga problem med den. Sen är det en väldigt dyr teknik också och jag tror faktiskt att vi klarar av omställningen i Sverige med hjälp av sol, vind och vattenkraft, säger Göran Greider.

Det sagt så stänger han inte dörren för kärnkraft. I alla fall inte globalt sett. Sedan folkomröstningen 1980 har mycket vatten runnit under broarna. Globaliseringen av världsekonomin och Asiens inträde på marknaden har resulterat i ett snabbt växande energibehov.

–Det är ju helt uppenbart att vi har stora problem utsläpp i Asien och framförallt i Kina. Sen har du en rad snabbt växande länder som Pakistan och Indonesien som kommer att behöva väldigt mycket energi framöver och ska du då välja mellan kol och kärnkraft, med tanke på hur det ser ut i världen, ja då blir det så klart kärnkraft.

Han är också mycket imponerad av och hoppfull kring den pågående forskningen om den fjärde generationens kärnkraft. Särskilt av de forskare på Chalmers tekniska högskola som forskar kring tekniker att utvinna energi ur det radioaktiva avfall som uppstår vid produktionen.

–Min grundhållning är att jag är teknikoptimist. Vi klarar inte omställningen utan ingenjörer. Det är ett faktum och därför måste vi vara öppna för alla sorters lösningar.

–När jag såg intervjun med forskarna på Chalmers om att utvinna energi ur det radioaktiva avfallet var det nästan utopiskt. Jag tror att det är en lång väg kvar, man har ju pratat om detta rätt länge nu, men om det finns den minsta möjlighet att lyckas med detta så ska vi självklart satsa på det, fortsätter han.

Göran Greider har också observerat att vänstern till viss del bytt fot i frågan.

–På det hela tror jag att fler och fler på vänsterkanten är öppna för att diskutera kärnkraftens möjligheter, och det är bra, men sen återstår det att se vad man kommer fram till. Jag tror definitivt att det skulle vara bra om vänstern upphörde med tabubeläggningen. Som läget är nu med skenande utsläpp i världen kan vi inte utesluta att diskutera olika lösningar.

Nyligen gjorde tidningen Dagens Arena ett stort reportage där man tittade närmare på vänsterns attitydförändring. Mikael von Knorring, aktiv i Vänsterpartiet och grundare av Facebookgruppen Sol-, vind-, och kärnkraft, berättade om vänsterns misstag i frågan, även om han vidhåller att klimatkrisen i grunden är kapitalets fel.

Ett misstag, enligt von Knorring, är att de röd-gröna bidragit till fossilberoendet genom att främja naturgas, som även kallas fossilgas.

–På 1970- och 1980-talet var det vanligt hos oss att uttryckligt föredra kolkraftverk och olja framför kärnkraft. Man pratade mycket om sol- och vindkraft men det fanns ingen som i realiteten trodde att det skulle kunna mätta behovet av energi under överskådlig framtid. Vi har aldrig kunnat få ihop ekvationen.

Han anser att prioritet nu är att fasa ut det fossila utan att för den skullen äventyra energiförsörjningen.

–Vindkraften har en stor roll att spela – jag ser bara inte hur den ska kunna täcka hela det behovet och dessutom ersätta dagens kärnkraft. Risken är uppenbar att vi skulle täcka de vindstilla dagarna med fossilgas, säger Mikael von Knorring till Dagens Arena.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer